Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-05-18

Svensk historia

Nedan finns ett antal artiklar på ämnet svensk historia uppdelade på olika ämnesområden

Hur fungerade det förr:

Gamla mått och vikter Ändrad: 2004-02-26 Postbefordran förr Ändrad: 2018-05-17 Svenska skolans historia Ändrad: 2018-05-18 Sjukdomar förr Ändrad: 2017-09-05 Svenskt namnskick i gångna tider Ändrad: 2017-08-31 Namnlagar i Sverige Ändrad: 2017-08-31 Tideräkning i Sverige Ändrad: 2016-11-07 Lärlingar, gesäller och mästare - skråväsendet, Ändrad: 2017-07-20 Änglamakerskor Ändrad: 2016-11-08

Rättsväsendet:

Lagar och förordningar / Brott och straff Ändrad: 2016-12-26 Polisväsendet förr i tiden Ändrad: 2018-10-07 Tullens historia Ändrad: 2016-11-03 Inrikespass Ändrad: 2016-05-03 Ett äktenskapsmål i Ljustorp 1773, kaplanen Lars Leufstadius. Ändrad: 2010-12-04

Vårt monetära system:

Vårt gamla myntsystem Ändrad: 2016-11-13 Bankernas historia Ändrad: 2016-11-13

Kyrkan:

Kyrkans organisation Ändrad: 2018-08-06 Kyrktagning av kvinnan efter förlossning samt dopseder och namngivning Ändrad: 2016-11-21 Kyrkotionde, Ändrad: 2018-08-07

Bondesamhället / Adeln:

Jordbrukets avkastning och nödår Ändrad: 2018-08-06 Det gamla bondesamhället Ändrad 2018-08-10 Skatte-, krono- och frälsebönder och om ägande av jord Ändrad: 2018-08-06 Begreppen torpare respektive bönder Ändrad: 2018-08-06 Statarsystemet Ändrad: 2016-11-05 Bomärken i Ljustorp och Hässjö (Y) Ändrad: 1998-02-09 Knuttimring i Sverige, om den svenska traditionen med knuttimrade hus och sättet att knuttimra. Ändrad: 2017-08-12 Adel och adelsbegreppet Ändrad: 2018-08-14 Inrikes tullar Ändrad: 2016-11-03 Fäbodar och fäbodliv Ändrad: 2018-04-15 Sörkörare Ändrad: 2018-08-10

Län / Landskap / Kartor:

Begreppet län Ändrad: 2016-11-21 De svenska länen och landskapen Ändrad: 2016-11-17 Norrlands och Västernorrlands länsindelning genom tiderna. Ändrad: 2002-04-27 Svenska landskapsväxter och landskapsdjur Ändrad: 2002-11-24 Svenska landskapsvapen Ändrad: 2016-10-30 Karta, Medelpads socknar Ändrad: 2016-11-20 Karta, Svenska län Ändrad: 2016-11-15 Karta, Svenska landskap Ändrad: 2016-11-16

Häxprocesserna:

Häxprocesserna i Torsåker (Y) Ändrad: 2018-10-07

Svensk historia:

Kort om svensk historia Ändrad: 2016-11-23 Lokalhistoria, Sundsvall Ändrad: 2017-09-11 Kolonin Nya Sverige Ändrad: 2017-05-08 Svenska kolonin Cabo Corso Ändrad: 2017-05-08 Svenska kolonin Saint-Barthélemy Ändrad: 2017-05-08 Svenska utvandringen till USA Ändrad: 2018-09-08 Historien om hur en svensk snusdosa hamnade i USA Ändrad: 2017-05-27 Sveriges regenter Ändrad: 2016-11-23 Sveriges Riksdag och dess historia Ändrad: 2014-10-05 Sveriges parlamentariska system Ändrad: 2016-02-07 Sveriges regenter under 1000 år (extern länk) Svensk semesterrätt Ändrad: 2016-11-23

Övrigt:

De svenska personnumren Ändrad: 2016-11-22 Kuriosa - svenska uppfinningar Ändrad: 2016-11-22 Svensk/engelsk ordlista, Släktforskningstermer (dictionary) Ändrad: 2017-07-08 Svenska städers befolkningsmängd 1570 - 1950, Ortshistoria.se Stavningsreformen 1906 Ändrad: 2016-11-21 Göta kanals historia Ändrad: 2018-08-23 En brovaktarfamilj på Göta kanal Ändrad: 2018-11-11
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sök på sajten Sök på sajten

Angående kopiering av material från denna hemsida

Får man kopiera material (text och bilder) från denna eller andra av mina sidor för att lägga ut på egen Internetsida? Svaret är NEJ! Det är däremot OK att länka till mina sidor.
Du är besökare:


Free Visits Counter  sen 1996-11-04 

Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-05-18

Svensk historia

Nedan finns ett antal artiklar på ämnet svensk historia uppdelade på olika ämnesområden

Hur fungerade det förr:

Gamla mått och vikter Ändrad: 2004-02-26 Postbefordran förr Ändrad: 2018-05-17 Svenska skolans historia Ändrad: 2018-05-18 Sjukdomar förr Ändrad: 2017-09-05 Svenskt namnskick i gångna tider Ändrad: 2017- 08-31 Namnlagar i Sverige Ändrad: 2017-08-31 Tideräkning i Sverige Ändrad: 2016-11-07 Lärlingar, gesäller och mästare - skråväsendet, Ändrad: 2017-07-20 Änglamakerskor Ändrad: 2016-11-08

Rättsväsendet:

Lagar och förordningar / Brott och straff Ändrad: 2016-12-26 Polisväsendet förr i tiden Ändrad: 2018-10-07 Tullens historia Ändrad: 2016-11-03 Inrikespass Ändrad: 2016-05-03 Ett äktenskapsmål i Ljustorp 1773, kaplanen Lars Leufstadius. Ändrad: 2010-12-04

Vårt monetära system:

Vårt gamla myntsystem Ändrad: 2016-11-13 Bankernas historia Ändrad: 2016-11-13

Kyrkan:

Kyrkans organisation Ändrad: 2018-08-06 Kyrktagning av kvinnan efter förlossning samt dopseder och namngivning Ändrad: 2016-11-21 Kyrkotionde, Ändrad: 2018-08-07

Bondesamhället / Adeln:

Jordbrukets avkastning och nödår Ändrad: 2018-08-06 Det gamla bondesamhället Ändrad 2018-08-10 Skatte-, krono- och frälsebönder och om ägande av jord Ändrad: 2018-08-06 Begreppen torpare respektive bönder Ändrad: 2018-08-06 Statarsystemet Ändrad: 2016-11-05 Bomärken i Ljustorp och Hässjö (Y) Ändrad: 1998-02- 09 Knuttimring i Sverige, om den svenska traditionen med knuttimrade hus och sättet att knuttimra. Ändrad: 2017-08-12 Adel och adelsbegreppet Ändrad: 2018-08-14 Inrikes tullar Ändrad: 2016-11-03 Fäbodar och fäbodliv Ändrad: 2018-04-15 Sörkörare Ändrad: 2018-08-10

Län / Landskap / Kartor:

Begreppet län Ändrad: 2016-11-21 De svenska länen och landskapen Ändrad: 2016-11- 17 Norrlands och Västernorrlands länsindelning genom tiderna. Ändrad: 2002-04-27 Svenska landskapsväxter och landskapsdjur Ändrad: 2002-11-24 Svenska landskapsvapen Ändrad: 2016-10-30 Karta, Medelpads socknar Ändrad: 2016-11-20 Karta, Svenska län Ändrad: 2016-11-15 Karta, Svenska landskap Ändrad: 2016-11-16

Häxprocesserna:

Häxprocesserna i Torsåker (Y) Ändrad: 2018-10-07

Svensk historia:

Kort om svensk historia Ändrad: 2016-11-23 Lokalhistoria, Sundsvall Ändrad: 2017-09-11 Kolonin Nya Sverige Ändrad: 2017-05-08 Svenska kolonin Cabo Corso Ändrad: 2017-05-08 Svenska kolonin Saint-Barthélemy Ändrad: 2017-05-08 Svenska utvandringen till USA Ändrad: 2018-09-08 Historien om hur en svensk snusdosa hamnade i USA Ändrad: 2017-05-27 Sveriges regenter Ändrad: 2016-11-23 Sveriges Riksdag och dess historia Ändrad: 2014-10- 05 Sveriges parlamentariska system Ändrad: 2016-02-07 Sveriges regenter under 1000 år (extern länk) Svensk semesterrätt Ändrad: 2016-11-23

Övrigt:

De svenska personnumren Ändrad: 2016-11-22 Kuriosa - svenska uppfinningar Ändrad: 2016-11-22 Svensk/engelsk ordlista, Släktforskningstermer (dictionary) Ändrad: 2017-07-08 Svenska städers befolkningsmängd 1570 - 1950, Ortshistoria.se Stavningsreformen 1906 Ändrad: 2016-11-21 Göta kanals historia Ändrad: 2018-08-23 En brovaktarfamilj på Göta kanal Ändrad: 2018-11-11