Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-05

Svensk historia

Nedan finns ett antal artiklar på ämnet svensk historia uppdelade på olika ämnesområden

Hur fungerade det förr:

Gamla mått och vikter  Ändrad: 2004-02-26 Postbefordran förr  Ändrad: 2016-11-05 Svenska skolans historia  Ändrad: 2016-10-26 Sjukdomar förr Ändrad: 2017-09-05 Svenskt namnskick i gångna tider  Ändrad: 2018-08-31 Namnlagar i Sverige Ändrad: 2018-08-31 Tideräkning i Sverige  Ändrad: 2016-11-07 Lärlingar, gesäller och mästare - skråväsendet, Ändrad: 2017-07-20 Änglamakerskor  Ändrad: 2016-11-08

Rättsväsendet:

Lagar och förordningar / Brott och straff Ändrad: 2016-12-26 Polisväsendet förr i tiden  Ändrad: 2016-11-19 Tullens historia Ändrad:  2016-11-03 Inrikespass Ändrad: 2016-05-03 Ett äktenskapsmål i Ljustorp 1773, kaplanen Lars Leufstadius. Ändrad: 2010-12-04

Vårt monetära system:

Vårt gamla myntsystem Ändrad: 2016-11-13 Bankernas historia Ändrad: 2016-11-13

Bondesamhället / Adeln:

Jordbrukets avkastning och nödår  Ändrad: 2016-11-20 Det gamla bondesamhället  Ändrad 2016-11-07 Skatte-, krono- och frälsebönder och om ägande av jord Ändrad: 2016-11-07 Begreppen torpare respektive bönder Ändrad: 2016-11-07 Statarsystemet Ändrad: 2016-11-05 Bomärken i Ljustorp och Hässjö (Y)  Ändrad: 1998-02-09 Knuttimring i Sverige, om den svenska traditionen med knuttimrade hus och sättet att knuttimra. Ändrad: 2017-08-12 Adel och adelsbegreppet  Ändrad: 2016-11-21 Inrikes tullar Ändrad:  2016-11-03 

Län / Landskap / Kartor:

Begreppet län  Ändrad: 2016-11-21 De svenska länen och landskapen   Ändrad: 2016-11-17 Norrlands och Västernorrlands länsindelning genom tiderna.  Ändrad: 2002-04-27 Svenska landskapsväxter och landskapsdjur Ändrad: 2002-11-24  Svenska landskapsvapen Ändrad: 2016-10-30  Karta, Medelpads socknar  Ändrad: 2016-11-20 Karta, Svenska län Ändrad: 2016-11-15  Karta, Svenska landskap  Ändrad: 2016-11-16 

Häxprocesserna:

Häxprocesserna i Torsåker (Y)  Ändrad: 2006-12-30

Svensk historia:

Kort om svensk historia  Ändrad: 2016-11-23 Lokalhistoria, Sundsvall  Ändrad: 2017-09-11 Kolonin Nya Sverige Ändrad: 2017-05-08 Svenska kolonin Cabo Corso  Ändrad: 2017-05-08 Svenska kolonin Saint-Barthélemy  Ändrad: 2017-05-08 Svenska utvandringen till USA  Ändrad: 2017-03-20 Historien om hur en svensk snusdosa hamnade i USA  Ändrad: 2017-05-27  Sveriges regenter Ändrad: 2016-11-23 Sveriges Riksdag och dess historia    Ändrad: 2014-10-05 Sveriges parlamentariska system   Ändrad:  2016-02-07  Sveriges regenter under 1000 år  (extern länk) Svensk semesterrätt  Ändrad: 2016-11-23

Övrigt:

De svenska personnumren  Ändrad: 2016-11-22 Kuriosa - svenska uppfinningar  Ändrad: 2016-11-22 Svensk/engelsk ordlista, Släktforskningstermer (dictionary)  Ändrad: 2017-07-08 Svenska städers befolkningsmängd 1570 - 1950, Stads- och kommunhistoriska institutet Stavningsreformen 1906  Ändrad: 2016-11-21
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sök på sajten Sök på sajten

Angående kopiering av material från denna hemsida

Får man kopiera material (text och bilder) från denna eller andra av mina sidor för att lägga ut på egen Internetsida? Svaret är NEJ! Det är däremot OK att länka till mina sidor.
Du är besökare:


Free Visits Counter  sen 1996-11-04 

Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-05

Svensk historia

Nedan finns ett antal artiklar på ämnet svensk historia uppdelade på olika ämnesområden

Hur fungerade det förr:

Gamla mått och vikter  Ändrad: 2004-02-26 Postbefordran förr  Ändrad: 2016-11-05 Svenska skolans historia  Ändrad: 2016-10-26 Sjukdomar förr Ändrad: 2017-09-05 Svenskt namnskick i gångna tider Ändrad: 2018- 08-31 Namnlagar i Sverige Ändrad: 2018-08-31 Tideräkning i Sverige  Ändrad: 2016-11-07 Lärlingar, gesäller och mästare - skråväsendet, Ändrad: 2017-07-20 Änglamakerskor  Ändrad: 2016-11-08

Rättsväsendet:

Lagar och förordningar / Brott och straff Ändrad:  2016-12-26 Polisväsendet förr i tiden  Ändrad: 2016-11-19 Tullens historia Ändrad:  2016-11-03 Inrikespass Ändrad: 2016-05-03 Ett äktenskapsmål i Ljustorp 1773, kaplanen Lars Leufstadius. Ändrad: 2010-12-04

Vårt monetära system:

Vårt gamla myntsystem Ändrad: 2016-11-13 Bankernas historia Ändrad: 2016-11-13

Bondesamhället / Adeln:

Jordbrukets avkastning och nödår Ändrad: 2016-11-20 Det gamla bondesamhället  Ändrad 2016-11-07 Skatte-, krono- och frälsebönder och om ägande av jord Ändrad: 2016-11-07 Begreppen torpare respektive bönder Ändrad:  2016-11-07 Statarsystemet Ändrad: 2016-11-05 Bomärken i Ljustorp och Hässjö (Y) Ändrad: 1998-02- 09 Knuttimring i Sverige, om den svenska traditionen med knuttimrade hus och sättet att knuttimra. Ändrad: 2017-08-12 Adel och adelsbegreppet  Ändrad: 2016-11-21 Inrikes tullar Ändrad:  2016-11-03 

Län / Landskap / Kartor:

Begreppet län  Ändrad: 2016-11-21 De svenska länen och landskapen   Ändrad: 2016-11- 17 Norrlands och Västernorrlands länsindelning genom tiderna.  Ändrad: 2002-04-27 Svenska landskapsväxter och landskapsdjur  Ändrad: 2002-11-24  Svenska landskapsvapen Ändrad: 2016-10-30  Karta, Medelpads socknar  Ändrad: 2016-11-20 Karta, Svenska län Ändrad: 2016-11-15  Karta, Svenska landskap  Ändrad: 2016-11-16 

Häxprocesserna:

Häxprocesserna i Torsåker (Y)  Ändrad: 2006-12-30

Svensk historia:

Kort om svensk historia  Ändrad: 2016-11-23 Lokalhistoria, Sundsvall  Ändrad: 2017-09-11 Kolonin Nya Sverige Ändrad: 2017-05-08 Svenska kolonin Cabo Corso  Ändrad: 2017-05-08 Svenska kolonin Saint-Barthélemy Ändrad: 2017-05-08 Svenska utvandringen till USA  Ändrad: 2017-03-20 Historien om hur en svensk snusdosa hamnade i USA  Ändrad: 2017-05-27  Sveriges regenter Ändrad: 2016-11-23 Sveriges Riksdag och dess historia   Ändrad: 2014-10- 05 Sveriges parlamentariska system  Ändrad:  2016-02-07  Sveriges regenter under 1000 år (extern länk) Svensk semesterrätt  Ändrad: 2016-11-23

Övrigt:

De svenska personnumren  Ändrad: 2016-11-22 Kuriosa - svenska uppfinningar  Ändrad: 2016-11-22 Svensk/engelsk ordlista, Släktforskningstermer (dictionary) Ändrad: 2017-07-08 Svenska städers befolkningsmängd 1570 - 1950, Stads- och kommunhistoriska institutet Stavningsreformen 1906  Ändrad: 2016-11-21