Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Om mig

Jag heter Hans Högman och är född 1951 i Sundsvall. Jag är bosatt i Sollentuna, strax norr om Stockholm. Jag är gift och min hustru heter Britt. Min bakgrund är som systemutvecklare i IBM stordatormiljö. Efter avslutade studier vid Uppsala universitet fick jag i juni 1974 anställning på IBM i Järfälla, Stockholm. Jag har under min tid på IBM även arbetat i England (IBM UK) under tre år. Jag arbetade på IBM fram till 1986. Mellan juni 1986 och januari 1995 arbetade jag som IT konsult på Techno Logic och senare CAP Gemini som specialist på IBM:s relationsdatabas DB2. Mellan januari 1995 och fram till slutet på 2012 var jag anställd på SEB IT i Stockholm där jag arbetade som DBA (Databasadministratör) med relationsdatabaser i stordator- och PC-miljö, främst som produktspecialist på DB2. Sen 1 januari 2013 är jag dock sk. "friherre", dvs jag har gått i pension. Ett av mina huvudintressen är släktforskning. Utnämnd till Årets Eldsjäl 2017 av Sveriges Släktforskarförbund. Assisterat en Broadway teater i New York 2018 Medverkat 2019 i BBC:s Who Do You Think You Are Skribent för Swedish American Genealogist (SAG)

Kontakta mig

Om kontakt önskas, tag kontakt via email. Jag har ingen möjlighet att besvara frågor via telefon. Allra längst ned på varje sida finns en symbol som liknar ett kuvert. Genom att klicka på det går det att skicka ett mail till mig.
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Om mig

Jag heter Hans Högman och är född 1951 i Sundsvall. Jag är bosatt i Sollentuna, strax norr om Stockholm. Jag är gift och min hustru heter Britt. Min bakgrund är som systemutvecklare i IBM stordatormiljö. Efter avslutade studier vid Uppsala universitet fick jag i juni 1974 anställning på IBM i Järfälla, Stockholm. Jag har under min tid på IBM även arbetat i England (IBM UK) under tre år. Jag arbetade på IBM fram till 1986. Mellan juni 1986 och januari 1995 arbetade jag som IT konsult på Techno Logic och senare CAP Gemini som specialist på IBM:s relationsdatabas DB2. Mellan januari 1995 och fram till slutet på 2012 var jag anställd på SEB IT i Stockholm där jag arbetade som DBA (Databasadministratör) med relationsdatabaser i stordator- och PC-miljö, främst som produktspecialist på DB2. Sen 1 januari 2013 är jag dock sk. "friherre", dvs jag har gått i pension. Ett av mina huvudintressen är släktforskning. Utnämnd till Årets Eldsjäl 2017 av Sveriges Släktforskarförbund. Assisterat en Broadway teater i New York 2018 Medverkat 2019 i BBC:s Who Do You Think You Are Skribent för Swedish American Genealogist (SAG)

Kontakta mig

Om kontakt önskas, tag kontakt via email. Jag har ingen möjlighet att besvara frågor via telefon. Allra längst ned på varje sida finns en symbol som liknar ett kuvert. Genom att klicka på det går det att skicka ett mail till mig.