Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Släkten Andersson

Släkten Andersson är min hustru Britts släkt på hennes morfars sida. Släkten Andersson härstammar från Södermanland. Britt morfar och mormor, Viktor Andersson och Klara Sundqvist gifter sig 1902. De bor då på Ytterselö (D). Därefter arbetar de på olika gårdar i Toresunds församling (D). År 1920 kommer de till Räfsnäs gods, Toresund där Viktor blir rättare. Anorna på både Viktors och Klaras sida härstammar från norra Södermanland.

Namnet Andersson

I Sverige började man använda sig av familjenamn i större omfattning i slutet av 1800- talet, dvs man ärvde efternamnet från sin far. Tidigare använde man sk patronymikon dvs barnens efternamn bildades av faderns förnamn med tillägg av son eller dotter. Om fadern hette Nils, fick en son efternamnet Nilsson och en dotter Nilsdotter. När man i slutet av 1800-talet började använda familjenamn tog man i regel det son- efternamn man då hade. Vanligt var också att man tog ett efternamn som hade anknytning till orten, byn eller gården där man levde. Till höger en karta över Toresund. Mer detajerad karta. Varifrån kommer då namnet Andersson? Namnet Andersson kommer från Viktors far, Anders Verner Andersson. Hans far hette också Anders (Anders Pehrsson), alltså fick sönerna efternamnet Andersson. Viktors skulle ändå ha efternamnet Andersson då hans far hette Anders.

Britts morfar Viktor Andersson

Viktors far var Anders Verner Andersson, född den 11/5 1835 i Hässelby, Berga, Åker (D). Mor till Viktor var Anna Sofia Blomberg. Hon föddes den 30/11 1840 i Laketorp, Åker (D). Den 23/4 1865 gifter sig Anders Verner och Anna Sofia i Härads sn (D). Paret fick 7 barn: 1. Anders Vilhelm (1865-1902) Härad 2. Carl Edvin (1865-1920) Strängnäs Lfs 3. Johan Oscar (1870-1???) Vansö 4. Frans August (1873-1946) Vansö 5. Otto Reinhold (1875-1???) Toresund 6. Erik Viktor (1878-1963) Toresund (Britts morfar) 7. Anna Matilda (1881-1961) Toresund Viktor gifter sig med Klara Kristina Sundqvist. Hon är född den 25/9 1882 i Ullunda, Ytterselö sn (D). Viktor och Klara vigs den 13/5 1902 på Ytterselö prästgård, Ytterselö. Bilden till höger visar Viktor och Klara Andersson 1952. Klara och Viktor får 7 barn. Viktor dog 75 år gammal den 29/1 1963. Klara dog 89 år gammal den 24/4 1972. Viktor och Klara är begravda på Toresunds kyrkogård. Se bilden till höger. Viktor och Klara Andersson får 7 barn: 1. Ragnar Erik (1903-1982) Överselaö 2. Linnea Ragnhild (1904-1998) Överselaö 3. Paul Viktor (1909-1991) Toresund 4. Astrid Othilia (1912-1927) Toresund 5. Svea Paulina (1914-1991) Toresund 6. Eva Kristina (1915-2004) Toresund 7. Klara Dorothea (1922-2002) Toresund (Britts mamma) Klara hade en son, Simon, innan äktenskapet med Viktor: 1. Simon Erik (1901-1992) Toresund Viktors föräldrar Anders Verner Andersson och Anna Sofia Blomberg hade statartjänster på ett antal gårdar i norra Södermanland. Familjen har bott och arbetat på följande ställen efter vigseln 1865: Viktor och Klara Andersson har bott och arbetat på följande ställen efter vigseln 1902:

Länkar

Stamtavla Viktor Andersson Antavla Viktor Andersson Fotogalleri släkten Andersson (D) Williamsro, Mariefred En Stamtavla är en släkttavla som börjar med en person längre till baka i tiden och visar alla dennes ättlingar fram till våra dagar. Ovanstående stamtavla börjar med Viktor Andersson och visar alla hans ättlingar fram till nutid.  En Antavla är ett släktträd som börjar med en person i nutid och visar alla släktingar bakåt i tiden. Varje person i en antavla kallas ana. Ovanstående antavla börjar med Viktor Andersson och visar hans släktingar bakåt i tiden.  Överst på sidan
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Släkten Andersson

Släkten Andersson är min hustru Britts släkt på hennes morfars sida. Släkten Andersson härstammar från Södermanland. Britt morfar och mormor, Viktor Andersson och Klara Sundqvist gifter sig 1902. De bor då på Ytterselö (D). Därefter arbetar de på olika gårdar i Toresunds församling (D). År 1920 kommer de till Räfsnäs gods, Toresund där Viktor blir rättare. Anorna på både Viktors och Klaras sida härstammar från norra Södermanland.

Namnet Andersson

I Sverige började man använda sig av familjenamn i större omfattning i slutet av 1800-talet, dvs man ärvde efternamnet från sin far. Tidigare använde man sk patronymikon dvs barnens efternamn bildades av faderns förnamn med tillägg av son eller dotter. Om fadern hette Nils, fick en son efternamnet Nilsson och en dotter Nilsdotter. När man i slutet av 1800-talet började använda familjenamn tog man i regel det son-efternamn man då hade. Vanligt var också att man tog ett efternamn som hade anknytning till orten, byn eller gården där man levde. Till höger en karta över Toresund. Mer detajerad karta. Varifrån kommer då namnet Andersson? Namnet Andersson kommer från Viktors far, Anders Verner Andersson. Hans far hette också Anders (Anders Pehrsson), alltså fick sönerna efternamnet Andersson. Viktors skulle ändå ha efternamnet Andersson då hans far hette Anders.

Britts morfar Viktor Andersson

Viktors far var Anders Verner Andersson, född den 11/5 1835 i Hässelby, Berga, Åker (D). Mor till Viktor var Anna Sofia Blomberg. Hon föddes den 30/11 1840 i Laketorp, Åker (D). Den 23/4 1865 gifter sig Anders Verner och Anna Sofia i Härads sn (D). Paret fick 7 barn: 1. Anders Vilhelm (1865-1902) Härad 2. Carl Edvin (1865-1920) Strängnäs Lfs 3. Johan Oscar (1870-1???) Vansö 4. Frans August (1873-1946) Vansö 5. Otto Reinhold (1875-1???) Toresund 6. Erik Viktor (1878-1963) Toresund (Britts morfar) 7. Anna Matilda (1881-1961) Toresund Viktor gifter sig med Klara Kristina Sundqvist. Hon är född den 25/9 1882 i Ullunda, Ytterselö sn (D). Viktor och Klara vigs den 13/5 1902 på Ytterselö prästgård, Ytterselö. Bilden till höger visar Viktor och Klara Andersson 1952. Klara och Viktor får 7 barn. Viktor dog 75 år gammal den 29/1 1963. Klara dog 89 år gammal den 24/4 1972. Viktor och Klara är begravda på Toresunds kyrkogård. Se bilden till höger. Viktor och Klara Andersson får 7 barn: 1. Ragnar Erik (1903-1982) Överselaö 2. Linnea Ragnhild (1904-1998) Överselaö 3. Paul Viktor (1909-1991) Toresund 4. Astrid Othilia (1912-1927) Toresund 5. Svea Paulina (1914-1991) Toresund 6. Eva Kristina (1915-2004) Toresund 7. Klara Dorothea (1922-2002) Toresund (Britts mamma) Klara hade en son, Simon, innan äktenskapet med Viktor: 1. Simon Erik (1901-1992) Toresund Viktors föräldrar Anders Verner Andersson och Anna Sofia Blomberg hade statartjänster på ett antal gårdar i norra Södermanland. Familjen har bott och arbetat på följande ställen efter vigseln 1865: Viktor och Klara Andersson har bott och arbetat på följande ställen efter vigseln 1902:

Länkar

Stamtavla Viktor Andersson Antavla Viktor Andersson Fotogalleri släkten Andersson (D) Williamsro, Mariefred En Stamtavla är en släkttavla som börjar med en person längre till baka i tiden och visar alla dennes ättlingar fram till våra dagar. Ovanstående stamtavla börjar med Viktor Andersson och visar alla hans ättlingar fram till nutid.  En Antavla är ett släktträd som börjar med en person i nutid och visar alla släktingar bakåt i tiden. Varje person i en antavla kallas ana. Ovanstående antavla börjar med Viktor Andersson och visar hans släktingar bakåt i tiden.  Överst på sidan