Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2022-02-11
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Williamsro, Mariefred

English

Fastigheten Williamsro i Mariefred

Inledning

Fastigheten Williamsro i Mariefred, Södermanland, ligger strax norr om staden längs vägen mot Stallarholmen. Huset stod färdigt år 1892. Det var ägaren Erik Wilhelm Johansson som var byggherre men det var hans bröder Carl August och John Albin som i praktiken byggde huset eftersom Erik William var sjöman (senare skeppare) på Östersjön och sällan var hemma. Området där tomten för Williamsro ligger kallas Masängsbacken. Innan huset kunde uppföras avverkades träd som forslades till tomten för barkning och torkning vilket tog lång tid. Därefter skulle stockarna planbilas innan byggnationen påbörjades. Huset byggdes för två familjer med två kök och två rum. Det är dock oklart om båda köken fanns redan 1892. Namnet på huset blev Williamsro. Bilden överst på sidan visar en vy över Gripsholms slott. Fastighetbetckningen var då Mariefred Stadsägan 8 å Norr. Bilden till höger visar en karta över Mariefred cirka 1900. Häradsekonomiska kartan, Södermanland. Williamsro är utmärkt med röd ring uppe till höger på kartan.

Timret till byggandet av Williamsro

Innan arbetaren Johan Erik Jakobsson flyttade till Williamsro med familjen bodde de på Hastigtorp under Harby som de hyrde. Familjen flyttade hit år 1882. Jansson, den nye arrendatorn på Harby, ville använda Hastigtorp som statarbostad och krävde att familjen Jakobsson skulle flytta ut. Familjen, som hade fyra minderåriga barn hemma, hade dock ingenstans att ta vägen och om de inte hittade en lösning på detta skulle endast fattigvården återstå. Wallander, kyrkvärden och tillika ledamot av fattigvårdsnämnden i Mariefred, rådde Jakobsson att köpa en tomt och där bygga sig ett eget hus. Jakobsson erbjöds få köpa en tomt på "Masängsbacken" som han kunde få köpa med en 10-årig avbetalningsplan. Jakobsson antar erbjudandet och köper tomten i januari 1890. För att bygga ett hus behövs även byggmaterial. I en skildring har sonen Johan Albin berättat om detta och att båda pappan Johan Erik och mamman Wilhelmina vintern 1890 varit sjuka i lunginflammation i 6 veckor. Trots detta gav arrendatorn dem ett ultimatum; de skulle vara utflyttade senast den 14 mars. Tiden gick och under vintern fick de ett meddelande att den ständigt berusade arrendatorn på Harby tagit sitt liv. Det var naturligtvis en tragisk händelse men som visade sig ha positivt eftermäle för familjen Jakobsson. Den 21 februari såldes nämligen Harby till en virkeshandlare Lindroth i Stockholm som enbart ville ha egendomen för skogens skull. I början på mars 1890 anlände ett skogshuggarlag som skulle avverka på Harbyskogen. Skogshuggarbasen övertalade paret Jakobsson om att få kost och logi för sig på Hastigtorp mot betalning. I början av sommaren var de klara med avverkningen och timret skulle fraktas till Stockholm. I augusti åker skogshuggarbasen därifrån utan att betala den utlovade ersättningen på hundra kronor men meddelade att virkeshandlaren skulle betala. Istället för kontant ersättning erbjöd virkeshandlaren Lindroth att Jakobsson skulle få ta det timmer som lämnats kvar efter avverkningen. Eftersom de skulle bygga ett nytt hus på tomten de köpt, Masängsbacken, accepterade Jakobsson erbjudandet. Han fick låna drängar och ox-dragare på Hästnäs, Norr Ekeby och Sallösa för att forsla timmerstockarna till Masängsbacken. Det var så mycket timmer att värdet av detta vida översteg de hundra kr de blivit lovade i ersättning. Stockarna räckte gott och väl till husbygget. Timmerstockarna barkades nu och lades på torkning under en längre tid. Sommaren 1892 bygges så huset med hjälp av sönerna Carl August och Johan Albin. Den äldste sonen Erik Wilhelm, som var skeppare, föreslog att de skulle bygga ett hus för två familjer så att hans familj också kunde bo där. Så blev det och Erik Wilhelm blev ansvarig byggherre samt ägare till fastigheten. På bilden intill visas familjen Johan Erik Jakobsson på Hastigtorp under Harby där de var hyresgäster. De kom till Hastigtorp 1882 och flyttar till Williamsro 1892. Karl August flyttar till Värmdö år 1891. Källa: Mariefred-Kärnbo (D) AI:21 (1891-1895) Bild 4070 / sid 191 (AID: v60028a.b4070.s191)

Patronymikon

Personerna nedan har så-kallade patronymikon som efternamn, dvs barnens efternamn består av faderns förnamn följt av -son eller -dotter, till exempel Johan Jakobssons son Wilhelm heter Johansson i efternamn. De förnamn som är understrukna nedan är de tilltalsnamn personerna använde.

Förste ägaren, 1892

Den förste ägaren till Williamsro är sjömannen Erik Wilhelm Johansson, född 1863-11-21 i Toresund, död 1949-11-29 i Mariefred. Den 24 november 1889 gifter han sig med Anna Matilda Pettersson, född 1862-01-17 i Länna, död 1918-05-09 i Mariefred. Enligt församlingsboken flyttar familjen till Williamsro först den 27 november 1894, dvs 2 år efter att huset var färdigbyggd. Barnen: 1. Nils David, född 1890-09-15 i Mariefred. Död 1965-09-04 i Mariefred. 2. Nelly Matilda, född 1895-05-18 i Mariefred. Död 1983-01-27 i Mariefred. Gift Karlsson. 3. Helge Emanuel, född 1898-01-02 i Mariefred. Död 1978-04-02 i Mariefred. 4. Anders Daniel, född 1901-03-26 i Mariefred (tvilling). Död 1989-12-22 i Mariefred. 5. Nanna Elisabeth, född 1901-03-26 i Mariefred (tvilling). Död 1901-08-30. Familjen är baptister så barnen har noteringen ”odöpta” i kyrkböckerna då de inte är döpta i Svenska kyrkan. I tidiga församlingsböcker står Erik Wilhelm noterad som sjöman men från och med 1901 står han som skeppare. Efter hustrun Anna Matildas död den 9 maj 1918 bor Erik Wilhelm kvar på Williamsro ett drygt år till, fram till 1 oktober 1919. Ny ägare till Williamsro blir nu Karl Erik Olsson, född 1859-01-21 i Åker. Bilden nedan visar familjen Erik Wilhelm Johansson år 1891. Hit kom familjen den 1/12 1891 och flyttar sen till Williamsro år 1894. Källa: Mariefred-Kärnbo (D) AI:21 (1891-1895) Bild 170 / sid 163, gården nr 88, Mariefred.

Relaterade länkar

Släkten Karlsson, Mariefred Släkten Andersson, Mariefred Stamtavla släkten Karlsson Stamtavla släkten Andersson Fotogalleri familjen Karlsson Fotogalleri familjen Andersson Kontakt

Källor

Svenska kyrkböcker Farbror Albihn berättar från sin skoltid omkring 1885. Texten är hämtad från en serie artiklar som var införda i Strengnäs Tidning 1962 under rubriken, Farbror Albihn berättar. Pdf-fil. Bilverkstäder i Mariefred, Lennart Schweitz och Theresa Isaksson. Pdf-fil. Kärnborötter, bok av Elisabet och Mats Lejmyr Wikipedia Överst på sidan
Erik Wilhelms föräldrar var Erik Johan Jakobsson, född 1835-10-11 i Götlunda, Skaraborgs län, och hans hustru Wilhelmina Wallin, född 1842-10-09 i Toresund. De vigdes den 6 april 1863. Johan dog 1897-09-22 på Williamsro och Wilhelmina 1901-09-26 i Nykvarn. Källa: Sveriges dödsbok 1830-2020. Barn: 1. Erik Wilhelm Johansson, född 1863-11-21 i Toresund. Död 1949. 2. Johan Edvard Johansson, född 1865-11-30 i Åker. Död 1875. 3. Carl August Johansson, född 1868-04-17 i Överselö. Död 1953. 4. Gustaf Rikard Johansson, född 1870-01-22 i Överselö. Död 1943. 5. Robert Theodor Johansson, född 1874-03-07 i Ytterselö. Död 1874. 6. Beda Johanna Wilhelmina Johansdotter, född 1875-03-10 i Ytterselö. Död 1876. 7. Johan Albin Johansson, född 1877-02-03 i Ytterselö. Död 1969. 8. Susanna Elisabeth Johansdotter, född 1879-08-04 i Kärnbo. Död 1969. 9. Olof Samuel Johansson, född 1882-01-18 i Kärnbo. Död 1937. 10. Klara Matilda Johansdotter, född 1886-03-16 i Kärnbo. Död 1967. 11. Wilhelm Fredrik Daniel, född 1895-10-25 i Maria församling, Stockholm. Fosterson. Död 1896-10-21. Innan arbetaren Johan Erik Jakobsson med familj flyttade till Williamsro hyrde de Hastigtorp under Harby utanför Mariefred. Erik Wilhelm flyttar till Stockholm 1883-11-06 och åter hem till Mariefred från Stockholm 1887-04-18. Carl August tar efternamnet Åkerlund. Johan Albin tar efternamnet Albihn och Olof Samuel tar efternamnet Zamuhl. Susanna Elisabeth tar efternamnet Jakobsson (ogift). Klara Matilda tar efternamnet Jakobsson (Gift Johansson). Johan Albin och Olof Samuel tar således sina respektive andra förnamn som nya efternamn. Liksom sin äldsta bror, Erik Wilhelm, gick även Johan (John) Albihn till sjöss men återvände vid sekelskiftet 1900 till Mariefred. Han var intresserad av sin hembygd och gjorde många minnesanteckningar om livet i Mariefred i gamla tider. Gustaf Rikard emigrerade till Nordamerika 1890-12-12, då 20 år gammal. I emigrantdatabasen står han då med namnet Gustaf Rikard Jakobsson Johansson. I USA slår han sig ned i Chicago och gifter sig där med en svenska år 1892. I USA tar han sig efternamnet Richards. Paret Richards återvänder till Sverige 21/10 1898. År 1902 etablerar han en motor och cykelaffär i Mariefred.
Källa: Mariefred-Kärnbo (D) AI:21 (1891-1895) Bild 189 / sid 182. Efter att Erik Wilhelms far, Erik Johan Jakobsson, avlider 1897 och hans barn (Erik Wilhelms syskon) flyttat ut kommer år 1897 en ny familj till Williamsro, Johan Axel Pettersson (f. 1864) och dennes hustru Hilda Amanda Wallén (f. 1866) med barn. De bor nu i samma fastighet som Erik Wilhelm Johansson.

Erik Wilhelm flyttar till Williamsro 1894

Som vi ser nedan har nu Erik Wilhelm med familj flyttat till Williamsro den 27 november 1894. Han bor innan flytten på gården 88 i Mariefred.. Källor: Mariefred (D) AIIa:1 (1896-1900) Bild 2640 / sid 255 Mariefred-Kärnbo (D) AI:21 (1891-1895) Bild 170 / sid 163.
Williamsro, Mariefred, cirka 1910 - 1915. Erik Wilhelm Johansson med hustrun Anna samt sönerna Anders (f. 1901) och Helge (f. 1898) samt några getter. Bild: Iréne Ambjörn, Leksand. Anders är Irénes far.
Williamsro, Mariefred, cirka 1910 - 1915. Erik Wilhelm Johansson och hustrun Anna samt sönerna Anders och Helge samt ett antal släktingar vid någon släktträff. Bild: Iréne Ambjörn, Leksand.

Ny ägare till Williamsro år 1919

Erik Wilhelm Johanson säljer Williamsro 1919. Den nye ägaren till Williamsro är Karl Erik Olsson, född 1859-01-21 i Åker och hans hustru Augusta Wilhelmina Karlsson, född 1853-06-04 i Mariefred. Paret vigdes 1883-11-04 och har vid tillträdet en fosterson, Sven Gunnar Olsson, född 1917-01-09 i Adolf Fredrik. Familjen Olsson tillträder Williamsro den 1 oktober 1919. Den blir dock inte kvar länge på Williamsro. Karl Eriks hustru avlider 1923- 05-27 och Karl Erik säljer därefter Williamsro. Den 1923-08-24 flyttar han från Williamsro.

Ny ägare till Williamsro år 1923

Ny ägare till Williamsro blir nu trädgårdsmästare Albert Fredrik Fredriksson Dahl, född 1879-09-03 i Hilleshög, Uppland, och hans hustru Amanda Lovisa Gustafsson, född 1879-09-13. Familjen flyttar in den 1924-12-10. Paret skiljer sig 1933. Albert Fredrik avlider 1960-07-21 i Mariefred. Från 1930 finns även familjen Gustaf Oskar Palmgren (f. 1872) boende på Williamsro med hustru och två barn. De stannar till 1933.
Ovan, Williamsro, köpebrev upprättat den 1 april 1923. Säljare är Karl Erik Olsson och köpare Albert Fredrik Fredriksson. Köpeskillingen är 12.000 kr. Vid 1940-års folkräkning är Albert Fredriksson fortfarande ägare till Williamsro. På Williamsro bor då även en familj Karl Oskar Salomon Johansson (f. 1890) med hustrun Anna Sofia (f. 1892) och en dotter Marianne Viola (f. 1923, gift 1942 med Zdzislaw Pieniowski). Familjen Salomon Johansson flyttar in på Williamsro i december 1933. Albert Fredriksson säljer Williamsro 1948. Han flyttar från Williamsro 1948-10-01. Även Salomon Johansson med familj flyttar vid den tiden.

Ny ägare till Williamsro år 1948 (1)

Albert Fredriksson flyttar från Williamsro år 1948 och säljer fasigheten till byggmästare Henrik Knut August Kihlbom, i Mariefred. Kihlbom är född 1886-11-29 i Mariefred och hade en egen byggfirma i Mariefred. Det verkar inte som Kihlbom själv varit bosatt på Williamsro. Han ägde fastigheten Krukmakaren 4 med adress Garvaregränd 2, Mariefred, där han också var bosatt. I slutet av 1948 säljer Henrik Kilhbom Williamsro till Sixten Karlsson med tillträdesdatum 1948-12-01. Köpesumman var 16.000 kr.

Ny ägare till Williamsro år 1948 (2)

Gottfrid Sixten Konstantin Karlsson, född 1920-03-23 i Toresund, köper Williamsro den 1 oktober 1948 från Henrik Kihlbom enligt lagfartsbeviset med tillträde från 1 december samma år. Sixtens hustru är Klara Dorothea, född Andersson 1922-10-22 i Toresund, död 2002-04-29 i Mariefred. Enligt församlingsboken flyttar Sixten och Dorothea in på Williamsro den 5 maj 1949 med barnen Dag och Britt. Sixten och Dorothea (Thea) vigdes 1947-11-01. Dag (Lidgren) är Theas son innan äktenskapet med Sixten. Sixten avlider 2000-11-03 och Williamsro är kvar i familjens ägo fram till år 2001 (?) då det såldes. Barnen: 1. Dag Erik Lidgren, född 1942 i Strängnäs 2. Britt Ragnhild Dorothea Karlsson, född 1947 i Toresund 3. Kent Sixten Karlsson, född 1954 i Mariefred Britt är gift med författaren till denna webbsida, Hans Högman.
Ovan ser vi familjen karlsson på Williamsro, Mariefred, vid slutet av 1940-talet. Källa: Mariefred (D) AIIa:10 (1941-1950) Bild 210 / sid 321 (AID: v251949.b210.s321)
Ovan, Williamsro, köpekontrakt upprättat den 1 oktober 1948. Säljare är Henrik Kihlbom och köpare Sixten Karlsson, Djupvik, Mariefred. Köpeskillingen är 16.000 kr. Tillträdesdag är satt till den 1 december 1948.

Fotografier

Bild från Williamsro från tidigt 50-tal. På bilden syns Sixten Karlssons hustru Thea med deras gemensamma dotter Britt och Theas son Dag Lidgren med en nyfångad gädda.
Williamsro på 1960-talet. Nu är fasaden försedd med eternitplattor. Barnet på bilden är Dags son Johnny.
Karta visande Williamsro, Mariefred, år 1959. (Ekonomiska kartan, Södermanland)
Williamsro år 1952 med dess dåvarande timmerfasad. Sixtens svärmor Klara Andersson (f. 1882) fyller 70 år och släkten har samlats för att fira henne. För mer information om bilden, se: Fotogalleri familjen Andersson.
Järnvägsstationen i Mariefred 1897 (invigd 1895 för Norra Södermanlands Järnväg), dvs vid den tid då Williamsro byggdes. Bild: Västergötlands museum, ID: 1M16-A106860.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2022-02-11

Williamsro, Mariefred

English

Fastigheten Williamsro i Mariefred

Inledning

Fastigheten Williamsro i Mariefred, Södermanland, ligger strax norr om staden längs vägen mot Stallarholmen. Huset stod färdigt år 1892. Det var ägaren Erik Wilhelm Johansson som var byggherre men det var hans bröder Carl August och John Albin som i praktiken byggde huset eftersom Erik William var sjöman (senare skeppare) på Östersjön och sällan var hemma. Området där tomten för Williamsro ligger kallas Masängsbacken. Innan huset kunde uppföras avverkades träd som forslades till tomten för barkning och torkning vilket tog lång tid. Därefter skulle stockarna planbilas innan byggnationen påbörjades. Huset byggdes för två familjer med två kök och två rum. Det är dock oklart om båda köken fanns redan 1892. Namnet på huset blev Williamsro. Bilden överst på sidan visar en vy över Gripsholms slott. Fastighetbetckningen var då Mariefred Stadsägan 8 å Norr. Bilden till höger visar en karta över Mariefred cirka 1900. Häradsekonomiska kartan, Södermanland. Williamsro är utmärkt med röd ring uppe till höger på kartan.

Timret till byggandet av Williamsro

Innan arbetaren Johan Erik Jakobsson flyttade till Williamsro med familjen bodde de på Hastigtorp under Harby som de hyrde. Familjen flyttade hit år 1882. Jansson, den nye arrendatorn på Harby, ville använda Hastigtorp som statarbostad och krävde att familjen Jakobsson skulle flytta ut. Familjen, som hade fyra minderåriga barn hemma, hade dock ingenstans att ta vägen och om de inte hittade en lösning på detta skulle endast fattigvården återstå. Wallander, kyrkvärden och tillika ledamot av fattigvårdsnämnden i Mariefred, rådde Jakobsson att köpa en tomt och där bygga sig ett eget hus. Jakobsson erbjöds få köpa en tomt på "Masängsbacken" som han kunde få köpa med en 10- årig avbetalningsplan. Jakobsson antar erbjudandet och köper tomten i januari 1890. För att bygga ett hus behövs även byggmaterial. I en skildring har sonen Johan Albin berättat om detta och att båda pappan Johan Erik och mamman Wilhelmina vintern 1890 varit sjuka i lunginflammation i 6 veckor. Trots detta gav arrendatorn dem ett ultimatum; de skulle vara utflyttade senast den 14 mars. Tiden gick och under vintern fick de ett meddelande att den ständigt berusade arrendatorn på Harby tagit sitt liv. Det var naturligtvis en tragisk händelse men som visade sig ha positivt eftermäle för familjen Jakobsson. Den 21 februari såldes nämligen Harby till en virkeshandlare Lindroth i Stockholm som enbart ville ha egendomen för skogens skull. I början på mars 1890 anlände ett skogshuggarlag som skulle avverka på Harbyskogen. Skogshuggarbasen övertalade paret Jakobsson om att få kost och logi för sig på Hastigtorp mot betalning. I början av sommaren var de klara med avverkningen och timret skulle fraktas till Stockholm. I augusti åker skogshuggarbasen därifrån utan att betala den utlovade ersättningen på hundra kronor men meddelade att virkeshandlaren skulle betala. Istället för kontant ersättning erbjöd virkeshandlaren Lindroth att Jakobsson skulle få ta det timmer som lämnats kvar efter avverkningen. Eftersom de skulle bygga ett nytt hus på tomten de köpt, Masängsbacken, accepterade Jakobsson erbjudandet. Han fick låna drängar och ox-dragare på Hästnäs, Norr Ekeby och Sallösa för att forsla timmerstockarna till Masängsbacken. Det var så mycket timmer att värdet av detta vida översteg de hundra kr de blivit lovade i ersättning. Stockarna räckte gott och väl till husbygget. Timmerstockarna barkades nu och lades på torkning under en längre tid. Sommaren 1892 bygges så huset med hjälp av sönerna Carl August och Johan Albin. Den äldste sonen Erik Wilhelm, som var skeppare, föreslog att de skulle bygga ett hus för två familjer så att hans familj också kunde bo där. Så blev det och Erik Wilhelm blev ansvarig byggherre samt ägare till fastigheten. På bilden intill visas familjen Johan Erik Jakobsson på Hastigtorp under Harby där de var hyresgäster. De kom till Hastigtorp 1882 och flyttar till Williamsro 1892. Karl August flyttar till Värmdö år 1891. Källa: Mariefred-Kärnbo (D) AI:21 (1891-1895) Bild 4070 / sid 191 (AID: v60028a.b4070.s191)

Patronymikon

Personerna nedan har så-kallade patronymikon som efternamn, dvs barnens efternamn består av faderns förnamn följt av -son eller -dotter, till exempel Johan Jakobssons son Wilhelm heter Johansson i efternamn. De förnamn som är understrukna nedan är de tilltalsnamn personerna använde.

Förste ägaren, 1892

Den förste ägaren till Williamsro är sjömannen Erik Wilhelm Johansson, född 1863-11-21 i Toresund, död 1949-11-29 i Mariefred. Den 24 november 1889 gifter han sig med Anna Matilda Pettersson, född 1862-01-17 i Länna, död 1918-05-09 i Mariefred. Enligt församlingsboken flyttar familjen till Williamsro först den 27 november 1894, dvs 2 år efter att huset var färdigbyggd. Barnen: 1. Nils David, född 1890-09-15 i Mariefred. Död 1965-09-04 i Mariefred. 2. Nelly Matilda, född 1895-05-18 i Mariefred. Död 1983-01-27 i Mariefred. Gift Karlsson. 3. Helge Emanuel, född 1898-01-02 i Mariefred. Död 1978-04-02 i Mariefred. 4. Anders Daniel, född 1901-03-26 i Mariefred (tvilling). Död 1989-12-22 i Mariefred. 5. Nanna Elisabeth, född 1901-03-26 i Mariefred (tvilling). Död 1901-08-30. Familjen är baptister så barnen har noteringen odöpta” i kyrkböckerna då de inte är döpta i Svenska kyrkan. I tidiga församlingsböcker står Erik Wilhelm noterad som sjöman men från och med 1901 står han som skeppare. Efter hustrun Anna Matildas död den 9 maj 1918 bor Erik Wilhelm kvar på Williamsro ett drygt år till, fram till 1 oktober 1919. Ny ägare till Williamsro blir nu Karl Erik Olsson, född 1859-01-21 i Åker. Bilden nedan visar familjen Erik Wilhelm Johansson år 1891. Hit kom familjen den 1/12 1891 och flyttar sen till Williamsro år 1894. Källa: Mariefred-Kärnbo (D) AI:21 (1891-1895) Bild 170 / sid 163, gården nr 88, Mariefred.

Relaterade länkar

Släkten Karlsson, Mariefred Släkten Andersson, Mariefred Stamtavla släkten Karlsson Stamtavla släkten Andersson Fotogalleri familjen Karlsson Fotogalleri familjen Andersson Kontakt

Källor

Svenska kyrkböcker Farbror Albihn berättar från sin skoltid omkring 1885. Texten är hämtad från en serie artiklar som var införda i Strengnäs Tidning 1962 under rubriken, Farbror Albihn berättar. Pdf-fil. Bilverkstäder i Mariefred, Lennart Schweitz och Theresa Isaksson. Pdf-fil. Kärnborötter, bok av Elisabet och Mats Lejmyr Wikipedia Överst på sidan
Erik Wilhelms föräldrar var Erik Johan Jakobsson, född 1835-10-11 i Götlunda, Skaraborgs län, och hans hustru Wilhelmina Wallin, född 1842-10-09 i Toresund. De vigdes den 6 april 1863. Johan dog 1897-09-22 på Williamsro och Wilhelmina 1901-09-26 i Nykvarn. Källa: Sveriges dödsbok 1830-2020. Barn: 1. Erik Wilhelm Johansson, född 1863-11-21 i Toresund. Död 1949. 2. Johan Edvard Johansson, född 1865-11-30 i Åker. Död 1875. 3. Carl August Johansson, född 1868-04-17 i Överselö. Död 1953. 4. Gustaf Rikard Johansson, född 1870-01-22 i Överselö. Död 1943. 5. Robert Theodor Johansson, född 1874-03-07 i Ytterselö. Död 1874. 6. Beda Johanna Wilhelmina Johansdotter, född 1875- 03-10 i Ytterselö. Död 1876. 7. Johan Albin Johansson, född 1877-02-03 i Ytterselö. Död 1969. 8. Susanna Elisabeth Johansdotter, född 1879-08-04 i Kärnbo. Död 1969. 9. Olof Samuel Johansson, född 1882-01-18 i Kärnbo. Död 1937. 10. Klara Matilda Johansdotter, född 1886-03-16 i Kärnbo. Död 1967. 11. Wilhelm Fredrik Daniel, född 1895-10-25 i Maria församling, Stockholm. Fosterson. Död 1896-10-21. Innan arbetaren Johan Erik Jakobsson med familj flyttade till Williamsro hyrde de Hastigtorp under Harby utanför Mariefred. Erik Wilhelm flyttar till Stockholm 1883-11-06 och åter hem till Mariefred från Stockholm 1887-04-18. Carl August tar efternamnet Åkerlund. Johan Albin tar efternamnet Albihn och Olof Samuel tar efternamnet Zamuhl. Susanna Elisabeth tar efternamnet Jakobsson (ogift). Klara Matilda tar efternamnet Jakobsson (Gift Johansson). Johan Albin och Olof Samuel tar således sina respektive andra förnamn som nya efternamn. Liksom sin äldsta bror, Erik Wilhelm, gick även Johan (John) Albihn till sjöss men återvände vid sekelskiftet 1900 till Mariefred. Han var intresserad av sin hembygd och gjorde många minnesanteckningar om livet i Mariefred i gamla tider. Gustaf Rikard emigrerade till Nordamerika 1890-12- 12, då 20 år gammal. I emigrantdatabasen står han då med namnet Gustaf Rikard Jakobsson Johansson. I USA slår han sig ned i Chicago och gifter sig där med en svenska år 1892. I USA tar han sig efternamnet Richards. Paret Richards återvänder till Sverige 21/10 1898. År 1902 etablerar han en motor och cykelaffär i Mariefred.
Källa: Mariefred-Kärnbo (D) AI:21 (1891-1895) Bild 189 / sid 182. Efter att Erik Wilhelms far, Erik Johan Jakobsson, avlider 1897 och hans barn (Erik Wilhelms syskon) flyttat ut kommer år 1897 en ny familj till Williamsro, Johan Axel Pettersson (f. 1864) och dennes hustru Hilda Amanda Wallén (f. 1866) med barn. De bor nu i samma fastighet som Erik Wilhelm Johansson.

Erik Wilhelm flyttar till Williamsro 1894

Som vi ser nedan har nu Erik Wilhelm med familj flyttat till Williamsro den 27 november 1894. Han bor innan flytten på gården 88 i Mariefred.. Källor: Mariefred (D) AIIa:1 (1896-1900) Bild 2640 / sid 255 Mariefred-Kärnbo (D) AI:21 (1891-1895) Bild 170 / sid 163.
Williamsro, Mariefred, cirka 1910 - 1915. Erik Wilhelm Johansson och hustrun Anna samt sönerna Anders och Helge samt ett antal släktingar vid någon släktträff. Bild: Iréne Ambjörn, Leksand.
Williamsro, Mariefred, cirka 1910 - 1915. Erik Wilhelm Johansson med hustrun Anna samt sönerna Anders (f. 1901) och Helge (f. 1898) samt några getter. Bild: Iréne Ambjörn, Leksand. Anders är Irénes far.

Ny ägare till Williamsro år 1919

Erik Wilhelm Johanson säljer Williamsro 1919. Den nye ägaren till Williamsro är Karl Erik Olsson, född 1859-01-21 i Åker och hans hustru Augusta Wilhelmina Karlsson, född 1853-06-04 i Mariefred. Paret vigdes 1883-11-04 och har vid tillträdet en fosterson, Sven Gunnar Olsson, född 1917-01-09 i Adolf Fredrik. Familjen Olsson tillträder Williamsro den 1 oktober 1919. Den blir dock inte kvar länge på Williamsro. Karl Eriks hustru avlider 1923-05-27 och Karl Erik säljer därefter Williamsro. Den 1923-08-24 flyttar han från Williamsro.

Ny ägare till Williamsro år 1923

Ny ägare till Williamsro blir nu trädgårdsmästare Albert Fredrik Fredriksson Dahl, född 1879-09-03 i Hilleshög, Uppland, och hans hustru Amanda Lovisa Gustafsson, född 1879-09-13. Familjen flyttar in den 1924-12-10. Paret skiljer sig 1933. Albert Fredrik avlider 1960-07-21 i Mariefred. Från 1930 finns även familjen Gustaf Oskar Palmgren (f. 1872) boende på Williamsro med hustru och två barn. De stannar till 1933.
Ovan, Williamsro, köpebrev upprättat den 1 april 1923. Säljare är Karl Erik Olsson och köpare Albert Fredrik Fredriksson. Köpeskillingen är 12.000 kr. Vid 1940-års folkräkning är Albert Fredriksson fortfarande ägare till Williamsro. På Williamsro bor då även en familj Karl Oskar Salomon Johansson (f. 1890) med hustrun Anna Sofia (f. 1892) och en dotter Marianne Viola (f. 1923, gift 1942 med Zdzislaw Pieniowski). Familjen Salomon Johansson flyttar in på Williamsro i december 1933. Albert Fredriksson säljer Williamsro 1948. Han flyttar från Williamsro 1948-10-01. Även Salomon Johansson med familj flyttar vid den tiden.

Ny ägare till Williamsro år 1948 (1)

Albert Fredriksson flyttar från Williamsro år 1948 och säljer fasigheten till byggmästare Henrik Knut August Kihlbom, i Mariefred. Kihlbom är född 1886- 11-29 i Mariefred och hade en egen byggfirma i Mariefred. Det verkar inte som Kihlbom själv varit bosatt på Williamsro. Han ägde fastigheten Krukmakaren 4 med adress Garvaregränd 2, Mariefred, där han också var bosatt. I slutet av 1948 säljer Henrik Kilhbom Williamsro till Sixten Karlsson med tillträdesdatum 1948-12-01. Köpesumman var 16.000 kr.

Ny ägare till Williamsro år 1948 (2)

Gottfrid Sixten Konstantin Karlsson, född 1920-03- 23 i Toresund, köper Williamsro den 1 oktober 1948 från Henrik Kihlbom enligt lagfartsbeviset med tillträde från 1 december samma år. Sixtens hustru är Klara Dorothea, född Andersson 1922-10-22 i Toresund, död 2002-04-29 i Mariefred. Enligt församlingsboken flyttar Sixten och Dorothea in på Williamsro den 5 maj 1949 med barnen Dag och Britt. Sixten och Dorothea (Thea) vigdes 1947-11-01. Dag (Lidgren) är Theas son innan äktenskapet med Sixten. Sixten avlider 2000-11-03 och Williamsro är kvar i familjens ägo fram till år 2001 (?) då det såldes. Barnen: 1. Dag Erik Lidgren, född 1942 i Strängnäs 2. Britt Ragnhild Dorothea Karlsson, född 1947 i Toresund 3. Kent Sixten Karlsson, född 1954 i Mariefred Britt är gift med författaren till denna webbsida, Hans Högman.
Ovan ser vi familjen karlsson på Williamsro, Mariefred, vid slutet av 1940-talet. Källa: Mariefred (D) AIIa:10 (1941-1950) Bild 210 / sid 321 (AID: v251949.b210.s321)
Ovan, Williamsro, köpekontrakt upprättat den 1 oktober 1948. Säljare är Henrik Kihlbom och köpare Sixten Karlsson, Djupvik, Mariefred. Köpeskillingen är 16.000 kr. Tillträdesdag är satt till den 1 december 1948.

Fotografier

Bild från Williamsro från tidigt 50-tal. På bilden syns Sixten Karlssons hustru Thea med deras gemensamma dotter Britt och Theas son Dag Lidgren med en nyfångad gädda.
Williamsro på 1960-talet. Nu är fasaden försedd med eternitplattor. Barnet på bilden är Dags son Johnny.
Karta visande Williamsro, Mariefred, år 1959. (Ekonomiska kartan, Södermanland)
Williamsro år 1952 med dess dåvarande timmerfasad. Sixtens svärmor Klara Andersson (f. 1882) fyller 70 år och släkten har samlats för att fira henne. För mer information om bilden, se: Fotogalleri familjen Andersson.
Järnvägsstationen i Mariefred 1897 (invigd 1895 för Norra Södermanlands Järnväg), dvs vid den tid då Williamsro byggdes. Bild: Västergötlands museum, ID: 1M16-A106860.