Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-02

Svensk militärhistoria

Denna sida presenterar svensk militärhistoria, främst indelningsverket, det ständiga knekthållet och båtsmanshållet samt villkoren för den indelte soldaten. Sidan presenterar även de svenska landskapsregementenas historia samt en hel del svenska krigsslag.

Indelningsverket:

Indelningsverket och den indelte soldaten Ändrad: 2020-05-29 Det militära ackordssystemet Ändrad: 2016-12-05 Den indelta arméns arbetskommenderingar åren 1815 till 1865 Ändrad: 2017-08-20 Båtsmanshållet i Sverige Ändrad: 2020-03-12 - Örlogsflottan Ändrad: 2017-06-21 - Skärgårdsflottan Ändrad: 2017-06-21 Båtsmanshållet i Västernorrland Ändrad: 2017-08-25 Indelningsverket avskaffas Ändrad: 2016-11-09 Passevolanssystemet Ändrad: 2016-11-09 Skillnaden mellan indelta- och värvade soldater, Ändrad: 2020-07-25

Uniformer och vapen:

Uniformer vid den svenska Armén Ändrad: 2019-11-12 Uniformer vid den svenska Marinen Ändrad: 2018-12-31 Uniformer vid det svenska Flygvapnet Ändrad: 2020-05-02 Pansartruppernas uniformer Ändrad: 2022-07-14 Uniformer för kvinnlig personal Ändrad: 2020-12-26 Svenska förbandstecken och truppslagstecken Ändrad: 2007-02-03 Svenska militära blankvapen Ändrad: 2019-05-25 Äldre svenska militära eldhandvapen Ändrad: 2017-01-03

Regementen:

Regementen i Sverige (inkl Finland) under indelningsverkets dagar Ändrad: 2018-12-21 Fördelning av rotar per län i de svenska landskapsregementena Ändrad: 2017-09-04 Geografisk översikt av de indelta regementenas ståndsområden (inkl båtmanskompanierna) . Ändrad: 2019-05-12 Indelningsverket, Finlands indelningar Ändrad: 2017-09-12 Rotenummer och rotenamn vid Närke-Värmlands regemente före 1812 Ändrad: 2017-09-09 Förbandsnummer vid de svenska förbanden Ändrad: 2021-05-23 Svenska förbandstecken och truppslagstecken Ändrad: 2021-05-23 Beredskapsförband Ändrad: 2020-02-04 Södermanlands regemente Ändrad: 2019-10-01 Malma hed Ändrad: 2017-10-01 Artilleriet i Sverige Ändrad: 2017-08-06 Landstormen, Ändrad: 2016-11-30 Hemvärnet, Ändrad: 2018-07-26 Frivilliga försvarsorganisationer, Ändrad: 2021-01-11 Kustartilleriet, Ändrad: 2019-01-28 Högvakten i Stockholm, Ändrad: 2018-02-20 Flygvapnets historia, Ändrad: 2020-05-02 Pansartruppernas historia, Ändrad: 2022-07-14

Beväringsinrättningen och

allmän värnplikt:

Beväringsinrättningen och allmän värnplikt Ändrad: 2017-10-29 Allmänna värnplikten avskaffas Ändrad: 2016-12-02 1885 års värnpliktslag Ändrad: 2017-08-27 Inskrivningsbok för värnpliktiga i beväringen, 1892 Ändrad: 2017-08-27 Inskrivningsbok för värnpliktiga i hären, 1907 Ändrad: 2017-03-06 Inskrivningsbok för värnpliktiga i hären, 1940 Ändrad: 2017-08-27 Militära tjänstebrevkort Ändrad: 2017-03-04 Militära inskrivningsnummer för värnpliktiga i hären och flottan (tolkning av värnpliktsnummer) Ändrad: 2020-01-09 Svenska försvarets organisation under värnpliktsepoken Ändrad: 2016-12-05 Värnplikt i andra länder Ändrad: 2017-03-02 Värnplikten återaktiveras 2017 Ändrad: 2017-03-02 Mönstrings- och värnpliktsmöte 1903 Ändrad: 2020-01-03 Beredskapsåren 1939 - 1945 Ändrad: 2020-02-04 Militära underrättelsetjänsten Ändrad: 2020-03-03

Soldatforskning:

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Ändrad: 2017-10-27 Handledning: Hur man söker soldater i rullorna Ändrad: 2020-02-04 Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullor Ändrad: 2017-09-08 Exempel på generalmönsterrulla från 1845 Ändrad: 2017-09-02 Militära inskrivningsområden för värnpliktiga i hären och flottan (tolkning av värnpliktsnummer) Ändrad: 2020-01-09 Militaria länkar (soldatregister och forskning på regementshistoria) Ändrad: 2017-10-02 (gamla) Soldatanor i Södermanland Ändrad: 2016-11-12 Krigsarkivet Armémuseum Marinmuseum Centrala soldatregistret Soldatregister Södermanland (Evert Wahlbergs arkiv) Blekinge båtsmansregister Båtsmän i Västernorrland, O. Strömberg RA, beställning av inskrivningslängder, stamrullor och stamkort rörande värnpliktför personer födda 1865- 1954 (KrA).

Övrigt - 1:

Statens fastighetsverk, med information om gamla militära byggnader 2004-02-18 Svensk/engelsk ordlista militära termer Ändrad: 2017-06-29 DigitaltMuseum, Ändrad: 2019-01-17

Övrigt - 2:

Svenska frivilligkåren i Finland 1940 under Vinterkriget, Ändrad: 2020-09-20 Norska- och danska polistrupperna i Sverige, Ändrad: 2020-09-17 Luftbevakning och luftbevakningslottor, Ändrad: 2020-12-21 Djur i krigstjänst, Ändrad: 2022-05-03 Svenska stridsflygplan, Ändrad: 2022-06-03 Svenska stridsvagnar, Ändrad: 2022-07-14 Svenska motordrivna örlogsfartyg, Ändrad: 2023-07-22 Militär ordlista, äldre begrepp, Ändrad: 2022-11-16 Sverige medlem i NATO mars 2024, Ändrad: 2024-03-10
Sök på sajten Sök på sajten
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Angående kopiering av material från denna hemsida

Får man kopiera material (text och bilder) från denna eller andra av mina sidor för att lägga ut på egen Internetsida? Svaret är NEJ! Det är däremot OK att länka till mina sidor.
Du är besökare nr:

install tracking codes
Visitors Total  sen 2001-01-16.

Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-03-03

Svensk

militärhistoria

Denna sida presenterar svensk militärhistoria, främst indelningsverket, det ständiga knekthållet och båtsmanshållet samt villkoren för den indelte soldaten. Sidan presenterar även de svenska landskapsregementenas historia samt en hel del svenska krigsslag.

Indelningsverket:

Indelningsverket och den indelte soldaten Ändrad: 2020-05-29 Det militära ackordssystemet Ändrad: 2016-12-05 Den indelta arméns arbetskommenderingar åren 1815 till 1865 Ändrad: 2017-08-20 Båtsmanshållet i Sverige Ändrad: 2020-03-12 - Örlogsflottan Ändrad: 2017-06-21 - Skärgårdsflottan Ändrad: 2017-06-21 Båtsmanshållet i Västernorrland Ändrad: 2017-08-25 Indelningsverket avskaffas Ändrad: 2016-11-09 Passevolanssystemet Ändrad: 2016-11-09 Skillnaden mellan indelta- och värvade soldater, Ändrad: 2020-07-25

Uniformer och vapen:

Uniformer vid den svenska Armén Ändrad: 2019-11-12 Uniformer vid den svenska Marinen Ändrad: 2018-12-31 Uniformer vid det svenska Flygvapnet Ändrad: 2020-05-02 Pansartruppernas uniformer Ändrad: 2022-07-14 Uniformer för kvinnlig personal Ändrad: 2020-12-26 Svenska förbandstecken och truppslagstecken Ändrad: 2007-02-03 Svenska militära blankvapen Ändrad: 2019-05-25 Äldre svenska militära eldhandvapen Ändrad: 2017-01-03

Regementen:

Regementen i Sverige (inkl Finland) under indelningsverkets dagar Ändrad: 2018-12-21 Fördelning av rotar per län i de svenska landskapsregementena Ändrad: 2017-09-04 Geografisk översikt av de indelta regementenas ståndsområden (inkl båtmanskompanierna) . Ändrad: 2019-05-12 Indelningsverket, Finlands indelningar Ändrad: 2017-09-12 Rotenummer och rotenamn vid Närke- Värmlands regemente före 1812 Ändrad: 2017-09-09 Förbandsnummer vid de svenska förbanden Ändrad: 2021-05-23 Svenska förbandstecken och truppslagstecken Ändrad: 2021-05-23 Beredskapsförband Ändrad: 2020-02-04 Södermanlands regemente Ändrad: 2019-10-01 Malma hed Ändrad: 2017-10-01 Artilleriet i Sverige Ändrad: 2017-08-06 Landstormen, Ändrad: 2016-11-30 Hemvärnet, Ändrad: 2018-07-26 Frivilliga försvarsorganisationer, Ändrad: 2021-01-11 Kustartilleriet, Ändrad: 2019-01-28 Högvakten i Stockholm, Ändrad: 2018-02-20 Flygvapnets historia, Ändrad: 2020-05-02 Pansartruppernas historia, Ändrad: 2022-07-14

Beväringsinrättningen och allmän

värnplikt:

Beväringsinrättningen och allmän värnplikt Ändrad: 2017-10-29 Allmänna värnplikten avskaffas Ändrad: 2016-12-02 1885 års värnpliktslag Ändrad: 2017-08-27 Inskrivningsbok för värnpliktiga i beväringen, 1892 Ändrad: 2017-08-27 Inskrivningsbok för värnpliktiga i hären, 1907 Ändrad: 2017-03-06 Inskrivningsbok för värnpliktiga i hären, 1940 Ändrad: 2017-08-27 Militära tjänstebrevkort Ändrad: 2017-03-04 Militära inskrivningsnummer för värnpliktiga i hären och flottan (tolkning av värnpliktsnummer) Ändrad: 2020-01-09 Svenska försvarets organisation under värnpliktsepoken Ändrad: 2016-12-05 Värnplikt i andra länder Ändrad: 2017-03-02 Värnplikten återaktiveras 2017 Ändrad: 2017-03-02 Mönstrings- och värnpliktsmöte 1903 Ändrad: 2020-01-03 Beredskapsåren 1939 - 1945 Ändrad: 2020-02-04 Militära underrättelsetjänsten Ändrad: 2020-03-03

Soldatforskning:

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Ändrad: 2017-10-27 Handledning: Hur man söker soldater i rullorna Ändrad: 2020-02-04 Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullor Ändrad: 2017-09-08 Exempel på generalmönsterrulla från 1845 Ändrad: 2017-09-02 Militära inskrivningsområden för värnpliktiga i hären och flottan (tolkning av värnpliktsnummer) Ändrad: 2020-01-09 Militaria länkar (soldatregister och forskning på regementshistoria) Ändrad: 2017-10-02 (gamla) Soldatanor i Södermanland Ändrad: 2016-11-12 Krigsarkivet Armémuseum Marinmuseum Centrala soldatregistret Soldatregister Södermanland (Evert Wahlbergs arkiv) Blekinge båtsmansregister Båtsmän i Västernorrland, O. Strömberg RA, beställning av inskrivningslängder, stamrullor och stamkort rörande värnpliktför personer födda 1865-1954 (KrA).

Övrigt - 1:

Statens fastighetsverk, med information om gamla militära byggnader 2004-02-18 Svensk/engelsk ordlista militära termer Ändrad: 2017-06-29 DigitaltMuseum, Ändrad: 2019-01-17

Angående kopiering av material från denna

hemsida

Får man kopiera material (text och bilder) från denna eller andra av mina sidor för att lägga ut på egen Internetsida? Svaret är NEJ! Det är däremot OK att länka till mina sidor.

Övrigt - 2:

Svenska frivilligkåren i Finland 1940 under Vinterkriget, Ändrad: 2020-09-20 Norska- och danska polistrupperna i Sverige, Ändrad: 2020-09-17 Luftbevakning och luftbevakningslottor, Ändrad: 2020-12-21 Djur i krigstjänst, Ändrad: 2022-05-03 Svenska stridsflygplan, Ändrad: 2022-06-03 Svenska stridsvagnar, Ändrad: 2022-07-14 Svenska motordrivna örlogsfartyg, Ändrad: 2023-07-22 Militär ordlista, äldre begrepp, Ändrad: 2022-11-16 Sverige medlem i NATO mars 2024, Ändrad: 2024-03-10