Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-22

Historiska tjänstegrader i flottan 1825 - 1972, officerare, underofficerare

och manskap

Följande tjänstegrader har använts i flottan mellan 1825 och 1972. Sammanställning omfattar officerare, underofficerare och manskap vid flottan från den 1 januari 1825 och fram till underofficerskårens och sjömanskårens upphörande den 30 juni 1972. Skrifterna “Flottans officerare 1825 - 1972” och “Flottans underofficerare och manskap 1825 - 1972” är gjorda av Karl Johansson, 2016, och återges här med hans tillstånd.

Underofficerare

Underofficerarna indelades tidigt i tre grupper beroende på tjänst. De tillhörde antingen artilleristaten, styrmansstaten eller skepparestaten. Den första gruppen svarade för artilleriet ombord, styrmansstaten för navigeringen av fartygen och skepparstaten för arbetet med segel och i rigg.

1825 - 1840

1841 - 1873

1873 - 1875

Flaggunderofficer (underofficer av 1. graden) underofficer av 2. graden underofficer av 2. graden

1875 - 1876

Flaggunderofficer (underofficer av 1. graden) o Maskinistunderofficer av 1. graden o Hantverksunderofficer av 1. graden Underofficer av 2. graden o Maskinistunderofficer av 2. graden o Hantverksunderofficer av 2. graden Underofficer av 3. graden

1877 - 1884

Flaggunderofficer (underofficer av 1. graden) o Maskinistunderofficer av 1. graden o Hantverksunderofficer av 1. graden Underofficer av 2. graden o Maskinistunderofficer av 2. graden o Hantverksunderofficer av 2. graden

1884 - 1918

Flaggunderofficer Underofficer av 2. graden

1919 - 1926

Flaggunderofficer Underofficer av 2. graden Underofficer av 3. graden (1) (1) Inga nya utnämningar av graden sker efter den 31 oktober 1926. Övergångsvis, kvarstående i graden behåller den intill befordran eller avgång.

1926 - 1942

Flaggunderofficer (förrådsförvaltare) Underofficer av 2. graden

1942 - 1945

Förvaltningsunderofficer Flaggunderofficer Underofficer av 2. graden

1945 - 1972

Förvaltare Flaggunderofficer Underofficer av 2. graden

Manskap - Matroskåren

Matroskåren organiserades den 1 januari 1825. Tjänstegraderna benämndes tjänstbarhetsklasser. Matroskåren upphörde den 30 september 1875.

1825 - 1840

Matros jungman

1841 - 1852

Underofficerskorpral Matros Jungman

1853 - 1875

1. klass matros Matros Jungman

Manskap - Sjömanskåren

Sjömanskåren organiserades den 1 oktober 1875. Tjänstbarhetsklasser ändrades till tjänstegrader den 1 november 1909. Sjömanskåren indrogs den 30 juni 1972.

1875 - 1887

1. klass sjöman 2. klass sjöman 3. klass sjöman Rekrytklass

1888 - 1895

1. klass sjöman 2. klass sjöman 3. klass sjöman

1895 - 1909

Underofficerskorpral 1. klass sjöman 2. klass sjöman 3. klass sjöman

1909 - 1918

Underofficerskorpral (2) Korpral Menig (2) Inga nya utnämningar av graden sker efter den 31 december 1918. Övergångsvis, kvarstående i graden behåller den intill befordran eller avgång.

1919 - 1926

Korpral Menig

1926 - 1940

Flaggkorpral Korpral (högbåtsman) Menig

1940 - 1942

Flaggkorpral (3) Högbåtsman Furir Korpral Menig (3) Inga nya utnämningar av graden sker efter den 31 september 1942. Övergångsvis, kvarstående i graden behåller den intill befordran eller avgång.

1942 - 1958

Högbåtsman Furir Korpral Menig

1958 - 1972

Förste högbåtsman Högbåtsman Furir Korpral Menig

Om högbåtsman

Högbåtsman var lägsta underofficersgrad vid skepparestaten mellan 1533-1824. Med hänsyn till tjänsten vid flottans säregna karaktär, fanns behov av äldre erfaret manskap i underbefälsställning, som kunde bestrida, dels vissa befattningar, som tidigare ansetts fordra underofficerskompetens och dels vid vissa förhandsbefattningar ombord. Härav bestämdes, att fr o m den 1 november 1926, återinföra tjänstegraden högbåtsman för ett antal korpraler, som inte avlagt underofficersexamen, men på grund av sin yrkesskicklighet vore lämpade att kvarstå i tjänst intill den för underofficerare fastställda pensionsåldern, 55 år.

Militära tjänstegrader i flottan- Historik

Underofficerare 1825 - 1840
Artilleristaten
Styrmansstaten
Skepparestaten
Konstapel
Överstyrman
Överskeppare
Underkonstapel
Understyrman
Underskeppare
Underofficerare 1841 - 1873
Artilleristaten
Styrmansstaten
Skepparestaten
Flaggkonstapel
Flaggstyrman
Flaggskeppare
Överkonstapel
Överstyrman
Överskeppare
Underkonstapel
Understyrman
Underskeppare
Relaterade länkar Militära gradbeteckningar, Sverige Flottans gradbeteckningar 1825 - 1972 Flottans uniformer Militära tjänstegrader, Sverige, USA och UK Historiska tjänstegrader i armén Indelningeverket Hur man forskar på officerare

Källor

Flottans officerare 1825 - 1972, Karl Johansson, 2016 Flottans underofficerare och manskap 1825 - 1972, Karl Johansson, 2016 Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Officerare

1825 - 1840

Flaggmän o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendörkapten o Kapten Kompaniofficerare o Premierlöjtnant o Sekundlöjtnant

1841 - 1844

Flaggmän o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendörkapten o Kapten Kompaniofficerare o Kaptenlöjtnant o Premierlöjtnant o Sekundlöjtnant

1845 - 1866

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten o Kapten Kompaniofficerare o Kaptenlöjtnant o Premierlöjtnant o Sekundlöjtnant

1866 - 1873

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten av 1. klass o Kommendörkapten av 2. klass Kompaniofficerare o Kapten o Löjtnant o Underlöjtnant

1873 - 1875

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten Kompaniofficerare o Kapten o Löjtnant o Underlöjtnant

1875 - 1884

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten av 1. klass o Kommendörkapten av 2. klass Kompaniofficerare o Kapten o Löjtnant o Underlöjtnant

1884 - 1914

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten av 1. graden o Kommendörkapten av 2. graden Kompaniofficerare o Kapten o Löjtnant o Underlöjtnant

1915 - 1937

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten av 1. graden o Kommendörkapten av 2. graden Kompaniofficerare o Kapten o Löjtnant o Underlöjtnant o Fänrik

1937 - 1972

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten av 1. graden o Kommendörkapten av 2. graden Kompaniofficerare o Kapten o Löjtnant o Fänrik
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-22

Historiska tjänstegrader i flottan

1825 - 1972, officerare,

underofficerare och manskap

Följande tjänstegrader har använts i flottan mellan 1825 och 1972. Sammanställning omfattar officerare, underofficerare och manskap vid flottan från den 1 januari 1825 och fram till underofficerskårens och sjömanskårens upphörande den 30 juni 1972. Skrifterna “Flottans officerare 1825 - 1972” och “Flottans underofficerare och manskap 1825 - 1972” är gjorda av Karl Johansson, 2016, och återges här med hans tillstånd.

Underofficerare

Underofficerarna indelades tidigt i tre grupper beroende på tjänst. De tillhörde antingen artilleristaten, styrmansstaten eller skepparestaten. Den första gruppen svarade för artilleriet ombord, styrmansstaten för navigeringen av fartygen och skepparstaten för arbetet med segel och i rigg.

1825 - 1840

1841 - 1873

1873 - 1875

Flaggunderofficer (underofficer av 1. graden) underofficer av 2. graden underofficer av 2. graden

1875 - 1876

Flaggunderofficer (underofficer av 1. graden) o Maskinistunderofficer av 1. graden o Hantverksunderofficer av 1. graden Underofficer av 2. graden o Maskinistunderofficer av 2. graden o Hantverksunderofficer av 2. graden Underofficer av 3. graden

1877 - 1884

Flaggunderofficer (underofficer av 1. graden) o Maskinistunderofficer av 1. graden o Hantverksunderofficer av 1. graden Underofficer av 2. graden o Maskinistunderofficer av 2. graden o Hantverksunderofficer av 2. graden

1884 - 1918

Flaggunderofficer Underofficer av 2. graden

1919 - 1926

Flaggunderofficer Underofficer av 2. graden Underofficer av 3. graden (1) (1) Inga nya utnämningar av graden sker efter den 31 oktober 1926. Övergångsvis, kvarstående i graden behåller den intill befordran eller avgång.

1926 - 1942

Flaggunderofficer (förrådsförvaltare) Underofficer av 2. graden

1942 - 1945

Förvaltningsunderofficer Flaggunderofficer Underofficer av 2. graden

1945 - 1972

Förvaltare Flaggunderofficer Underofficer av 2. graden

Manskap - Matroskåren

Matroskåren organiserades den 1 januari 1825. Tjänstegraderna benämndes tjänstbarhetsklasser. Matroskåren upphörde den 30 september 1875.

1825 - 1840

Matros jungman

1841 - 1852

Underofficerskorpral Matros Jungman

1853 - 1875

1. klass matros Matros Jungman

Manskap - Sjömanskåren

Sjömanskåren organiserades den 1 oktober 1875. Tjänstbarhetsklasser ändrades till tjänstegrader den 1 november 1909. Sjömanskåren indrogs den 30 juni 1972.

1875 - 1887

1. klass sjöman 2. klass sjöman 3. klass sjöman Rekrytklass

1888 - 1895

1. klass sjöman 2. klass sjöman 3. klass sjöman

1895 - 1909

Underofficerskorpral 1. klass sjöman 2. klass sjöman 3. klass sjöman

1909 - 1918

Underofficerskorpral (2) Korpral Menig (2) Inga nya utnämningar av graden sker efter den 31 december 1918. Övergångsvis, kvarstående i graden behåller den intill befordran eller avgång.

1919 - 1926

Korpral Menig

1926 - 1940

Flaggkorpral Korpral (högbåtsman) Menig

1940 - 1942

Flaggkorpral (3) Högbåtsman Furir Korpral Menig (3) Inga nya utnämningar av graden sker efter den 31 september 1942. Övergångsvis, kvarstående i graden behåller den intill befordran eller avgång.

1942 - 1958

Högbåtsman Furir Korpral Menig

1958 - 1972

Förste högbåtsman Högbåtsman Furir Korpral Menig

Om högbåtsman

Högbåtsman var lägsta underofficersgrad vid skepparestaten mellan 1533-1824. Med hänsyn till tjänsten vid flottans säregna karaktär, fanns behov av äldre erfaret manskap i underbefälsställning, som kunde bestrida, dels vissa befattningar, som tidigare ansetts fordra underofficerskompetens och dels vid vissa förhandsbefattningar ombord. Härav bestämdes, att fr o m den 1 november 1926, återinföra tjänstegraden högbåtsman för ett antal korpraler, som inte avlagt underofficersexamen, men på grund av sin yrkesskicklighet vore lämpade att kvarstå i tjänst intill den för underofficerare fastställda pensionsåldern, 55 år.
Underofficerare 1825 - 1840
Artilleristaten
Styrmansstaten
Skepparestaten
Konstapel
Överstyrman
Överskeppare
Underkonstapel
Understyrman
Underskeppare
Underofficerare 1841 - 1873
Artilleristaten
Styrmansstaten
Skepparestaten
Flaggkonstapel
Flaggstyrman
Flaggskeppare
Överkonstapel
Överstyrman
Överskeppare
Underkonstapel
Understyrman
Underskeppare

Militära tjänstegrader i

flottan- Historik

Officerare

1825 - 1840

Flaggmän o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendörkapten o Kapten Kompaniofficerare o Premierlöjtnant o Sekundlöjtnant

1841 - 1844

Flaggmän o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendörkapten o Kapten Kompaniofficerare o Kaptenlöjtnant o Premierlöjtnant o Sekundlöjtnant

1845 - 1866

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten o Kapten Kompaniofficerare o Kaptenlöjtnant o Premierlöjtnant o Sekundlöjtnant

1866 - 1873

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten av 1. klass o Kommendörkapten av 2. klass Kompaniofficerare o Kapten o Löjtnant o Underlöjtnant

1873 - 1875

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten Kompaniofficerare o Kapten o Löjtnant o Underlöjtnant

1875 - 1884

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten av 1. klass o Kommendörkapten av 2. klass Kompaniofficerare o Kapten o Löjtnant o Underlöjtnant

1884 - 1914

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten av 1. graden o Kommendörkapten av 2. graden Kompaniofficerare o Kapten o Löjtnant o Underlöjtnant

1915 - 1937

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten av 1. graden o Kommendörkapten av 2. graden Kompaniofficerare o Kapten o Löjtnant o Underlöjtnant o Fänrik

1937 - 1972

Flaggmän o Amiral o Viceamiral o Konteramiral Regements officerare o Kommendör o Kommendörkapten av 1. graden o Kommendörkapten av 2. graden Kompaniofficerare o Kapten o Löjtnant o Fänrik
Relaterade länkar Militära gradbeteckningar, Sverige Flottans gradbeteckningar 1825 - 1972 Flottans uniformer Militära tjänstegrader, Sverige, USA och UK Historiska tjänstegrader i armén Indelningeverket Hur man forskar på officerare

Källor

Flottans officerare 1825 - 1972, Karl Johansson, 2016 Flottans underofficerare och manskap 1825 - 1972, Karl Johansson, 2016 Överst på sidan