Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-22

Flottans gradbeteckningar - Historik

Flottans gradbeteckningar 1825 - 1972, officerare, underofficerare och

manskap

Följande gradbeteckningar har använts i flottan mellan 1825 och 1972. Sammanställning omfattar officerare, underofficerare och manskap vid flottan från den 1 januari 1825 och fram till underofficerskårens och sjömanskårens upphörande den 30 juni 1972. Skrifterna “Flottans officerare 1825 - 1972” och “Flottans underofficerare och manskap 1825 - 1972” är gjorda av Karl Johansson, 2016. Illustrationerna av respektive gradbeteckning är framställd av Karl Johansson, Hässleholm och återges här med hans tillstånd.

Officerare

Epåletter användes av officerare som gradbeteckning för att visa militär tjänstegrad. Epåletterna bars på axlarna. De kunde vara olika på vänster och höger axel beroende på tjänstegrad. Epåletterna ersattes vid mitten av 1800-talet av galoner som bars på ärmuppslagen. Beroende på tjänstegrad var galonerna olika många och olika breda. Det finns uppgifter på nätet att övergången till galoner skedde 1843. Detta stämmer inte. Det framgår klart av generalorder nr 562/1854 att galoner skulle införas för officerare senast den 1 maj 1859. Källa: Flottans officerare 1825 – 1972 av Karl Johansson, 2016. De tidiga galonerna saknade ögla. Den kom först 1867.

Flaggmän

Flaggmän 1825 - 1842

Flaggmän 1825 - 1842. Från vänster: Viceamiral och Konteramiral. Viceamiral: Höger axel, epålett av guld med guldfransar, crepiner och buljoner, band av silver, broderade tre grevliga kronor. Vänster axel, epålett av guld med guldsfransar, crepiner och buljoner, en broderad kunglig krona i silver. Konteramiral: Epåletter, lika på båda axlarna av guld med guldfransar, crepiner och buljoner, en broderad kunglig krona av silver

Flaggmän 1845 - 1859

Flaggmän 1845 - 1859. Från vänster: Amiral, Viceamiral och Konteramiral. Gradbeteckningar, epåletter av guldbroderade galonmattor och omkring mattornas nedre del, grova buljonskordonger samt grova hängande buljoner. På nedre delen av mattan, Kongl. Maj:ts namnchiffer i silver med kunglig krona över. Amiral, 3 silverstjärnor (från 1845) Viceamiral, 2 silverstjärnor (från 1843) Konteramiral, 1 silverstjärna (från 1843)

Flaggmän 1859 - 1867

Flaggmän 1859 - 1867. Från vänster: Amiral, Viceamiral och Konteramiral. Gradbeteckningar, guldgaloner 1½ och 1/8 decimalstums bredd (ca: 44,5 och 3,7 mm).

Flaggmän 1867 - 1873

Flaggmän 1867 - 1873. Från vänster: Amiral, Viceamiral och Konteramiral. Gradbeteckningar, guldgaloner 1,25 och 0,1 decimaltums bredd (ca: 37,1 och 2,9 mm).

Flaggmän 1873 - 1878

Flaggmän 1873 - 1878. Från vänster: Amiral, Viceamiral och Konteramiral. Gradbeteckningar, guldgaloner 1,25 decimaltums bredd (ca 37 mm) samt broderade silverstjärnor.

Flaggmän 1878 - 1972

Flaggmän 1878 - 1972. Från vänster: Amiral, Viceamiral och Konteramiral. Gradbeteckningar, guldgaloner 45 mm breda samt broderade silverstjärnor.

Regementsofficerare

Regementsofficerare 1825 - 1842

Regementsofficerare 1825 - 1842. Från vänster: Kommendörkapten (övestes rang), Kommendörkapten (övestelöjtnants rang) och kapten (majors rang). Kommendörkapten (överstes rang): Lika epåletter på båda axlarna av guld med guldfransar, crepiner och buljoner. Kommendörkapten (överstelöjtnants rang): Höger axel, epålett av guld med guldfransar, crepiner och buljoner. Vänster axel, epålett av guld med guldfransar och buljoner. Kapten (majors rang): Lika epåletter på båda axlarna av guld med guldfransar och buljoner.

Regementsofficerare 1843 - 1859

Regementsofficerare 1843 - 1859. Från vänster: Kommendörkapten (övestes rang), Kommendörkapten (övestelöjtnants rang) och kapten (majors rang). Kommendörkapten av överstes rang blir Kommendör 1845-01-01. Gradbeteckningar, epåletter av guldbroderade galonmattor och omkring mattornas nedre del, grova buljonskordonger samt grova hängande buljoner, som bärs på vardera axeln. På nedre delen av mattan fästes följande gradbeteckning. Kommendörkapten (överstes rang) / kommendörer: kunglig krona av silver. Kommendörkapten (överstelöjtnants rang): 3 silverstjärnor, 2 placerade tvärs över mattan, den tredje mitt på mattan något ovanför. Kapten (majors rang): 2 silverstjärnor placerade tvärs över mattan

Regementsofficerare 1859 - 1867

Regementsofficerare 1859 - 1867. Från vänster: Kommendör, Kommendörkapten och kapten. Kommendörkapten blir Kommendörkapten av 1. klass 1866-10-01. Kapten blir Kommendörkapten av 2. klass 1866-10-01. Gradbeteckningar, guldgaloner ¾ och 1/8 decimaltums bredd (ca 22 och 3,7 mm).

Underofficerare

Underofficerarna indelades tidigt i tre grupper beroende på tjänst. De tillhörde antingen artilleristaten, styrmansstaten eller skepparestaten. Den första gruppen svarade för artilleriet ombord, styrmansstaten för navigeringen av fartygen och skepparstaten för arbetet med segel och i rigg.

Underofficerare 1825 - 1843

Underofficerare 1825 - 1943. Första, andra och tredje radernas tjänstegrader: Styrmanstaten, artilleristaten och skepparestaten. Gradbeteckningar, epålettmatta av guld försedd med grov buljons-kordong, utan hängande buljonsfransar. Flaggunderofficerare, bär epålett på vardera axeln. Överstyrmän, överkonstaplar och överskeppare, bär epålett på vardera axeln. Understyrmän, underkonstaplar och underskeppare, bär epålett på höger axel.

Underofficerare 1844 - 1859

Underofficerare 1844 - 1859. Första, andra och tredje radernas tjänstegrader: Styrmanstaten, artilleristaten och skepparestaten. Gradbeteckningar, epålettmatta av guld försedd med grov buljons-kordong, utan hängande buljonfransar. Flaggunderofficerare bär epålett på vardera axeln. Ovanpå nedre delen, bärs på vardera epåletten, två räfflade försilvrade knappar. Överstyrmän, överkonstaplar och överskeppare, bär epålett på vardera axeln. Ovanpå nedre delen, bärs på vardera epåletten, en räfflad försilvrad knapp. Understyrmän, underkonstaplar och underskeppare, bär epåletter utan knappar.

Underofficerare 1859 - 1867

Underofficerare 1859 - 1867. Första, andra och tredje radernas tjänstegrader: Styrmanstaten, artilleristaten och skepparestaten. Gradbeteckningar, epålettsleifer (axelklaffar) av smal guldgalon. Flaggunderofficerare bär, på vardera epålettsleifen, två räfflade försilvrade knappar. Överstyrmän, överkonstaplar och överskeppare bär, på vardera epålettsleifen, en räfflad försilvrad knapp Understyrmän, underkonstaplar och underskeppare, bär inte knappar på epålettsleiferna.

Underofficerare 1867 - 1878

Underofficerare 1867 - 1878. Första, andra och tredje radernas tjänstegrader: Styrmanstaten, artilleristaten och skepparestaten. Gradbeteckningar, chevronger (vinklar) av guldtrens med en tätt, intill på vardera sidan, liggande gans (dekorationsband) av silver. Flaggunderofficerare bär gradbeteckning på båda underärmarna. Övriga underofficerare bär gradbeteckning på vänstra underärmen. Den 1873-10-01 ändras underofficersgraderna enligt följande: Flaggstyrman, flaggkonstapel och flaggskeppare blir flaggunderofficer. Överstyrman, överkonstapel och överskeppare blir underofficer av 2. graden. Understyrman, underkonstapel och underskeppare blir underofficer av 3. graden.

Underofficerare 1878 - 1894

Underofficerare 1878 - 1894. Från vänster: Flaggunderofficer och underofficer av 2. graden. Gradbeteckningar, guldchevroner (vinklar). Flaggunderofficerare bär gradbeteckning på båda underärmarna. Underofficerare av 2. graden bär gradbeteckning på vänster underärm.

Underofficerare 1894 - 1902

Underofficerare 1894 - 1902. Från vänster: Flaggunderofficer och underofficer av 2. graden. Gradbeteckningar, guldchevroner (vinklar). För att utmärka de olika underofficersstaterna är uniformsknappar anlagda intill gradbeteckningarna. Grad- och yrkesbeteckningar är anlagda på vardera underärm.

Underofficerare 1903 - 1926

Underofficerare 1903 - 1926. Från vänster: Flaggunderofficer, underofficer av 2. graden och underofficer av 3. graden. Gradbeteckningar, guldchevroner (vinklar). Yrkesbeteckningar (modell/02) är av förgylld mässing. Grad- och yrkesbeteckningar är anlagda på vardera underärm. Underofficer av 3. graden infördes 1919-01-01.

Underofficerare 1926 - 1946

Underofficerare 1926 - 1946. Från vänster: Flaggunderofficer (löjtnants tjänsteställning), flaggunderofficer och underofficer av 2. graden. Gradbeteckningar guldgaloner 11 mm och guldchevroner (vinklar). Yrkesbeteckningar (modell/25) är i guldbrodyr. Yrkesbeteckningarna skall anläggas fr o m den 1 januari 1926 och vara anlagda senast den 1 januari 1927. Grad- och yrkesbeteckningar är anlagda på vardera underärm. Tjänstegraden Flaggunderofficer (med löjtnants tjänsteställning) har ändrats enligt följande: Flaggunderofficer (med löjtnants tjänsteställning) används fram till 2016-10-31 Förådsförvaltare fram till 1942-06-30 Förvaltningsunderofficer fram till 1945-06-30 Förvaltare från 1945-07-01

Underofficerare 1947 - 1952

Underofficerare 1947 - 1952. Från vänster: Förvaltare, flaggunderofficer och underofficer av 2. graden. Gradbeteckningar guldgaloner 8 mm. Yrkesbeteckningar (modell/25) är i guldbrodyr Grad- och yrkesbeteckningar är anlagda på vardera underärmen.

Underofficerare 1950 - 1972

Underofficerare 1950 - 1972. Från vänster: Förvaltare, flaggunderofficer och underofficer av 2. graden. Gradbeteckningar guldgaloner 8 mm. Yrkesbeteckningar (modell/50) är i guldbrodyr. Yrkesbeteckningarna skall anläggas fr o m den 1 januari 1950 och vara anlagda senast den 1 juli 1952. Grad- och yrkesbeteckningar är anlagda på vardera underärm.

Regementsofficerare 1867 - 1878

Regementsofficerare 1867 - 1878. Från vänster: Kommendör, Kommendörkapten av 1. klass och Kommendörkapten av 2. klass. Gradbeteckningar, guldgalonerer 0,6 0ch 0,2 decimaltums bredd (ca 17,8 och 5,9 mm).

Regementsofficerare 1878 - 1894

Regementsofficerare 1878 - 1894. Från vänster: Kommendör, Kommendörkapten av 1. klass och Kommendörkapten av 2. klass. Kommendörkapten av 1. klass blir Kommendörkapten av 1. graden 1884-01-01. Kommendörkapten av 2. klass blir Kommendörkapten av 2. graden 1884-10-01. Gradbeteckningar, guldgaloner 0,7 och 0,35 decimaltums bredd (ca 20,7 och 10,4 mm).

Regementsofficerare - Kommendörer

Kommendörer. Från vänster: Kommendör (högre tjänsteställning) 1956-01-01 till 1972-06-30. Kommendör 1894-05-01 till 1972-06-30. Cheferna vid örlogsvarven i Karlskrona och Stockholm var Kommendörer med högre tjänsteställning då de tjänstgjorde som tjänsteförrättande marinkommandochefer vid konteramiralens tillfälliga bortovaro. Gradbeteckningar, guldgaloner 23 och 11 mm breda samt silverstjärna.

Regementsofficerare 1894 - 1927

Regementsofficerare 1894 - 1927. Från vänster: Kommendörkapten av 1. graden och Kommendörkapten av 2. graden. Gradbeteckningar, guldgaloner 23 och 11 mm breda.

Regementsofficerare 1927 - 1972

Regementsofficerare 1927 - 1972. Från vänster: Kommendörkapten av 1. graden och Kommendörkapten av 2. graden. Gradbeteckningar, guldgaloner 23, 11 och 5 mm breda.

Kompaniofficerare

Kompaniofficerare 1825 - 1842

Kompaniofficerare 1825 - 1842. Från vänster: Premiärlöjtnant (kaptens rang), Sekundlöjtnant (löjtnants rang) och Sekundlöjtnant (underlöjtnants rang). Premiärlöjtnant (kaptens rang) blir Kaptenlöjtnant (kaptens rang) 1841-01-01. Sekundlöjtnant (löjtnants rang) blir Premiärlöjtnant (löjtnants rang) 1841-10-01. Premiärlöjtnant/Kaptenlöjtnant, kaptens rang: Höger axel: epålett av guld med guldfransar och buljoner. Vänster axel: epålett av guld med guldfransar. Sekundlöjtnant/Premiärlöjtnants, löjtnants rang: Lika epåletter på båda axlarna av guld med guldfransar. Sekundlöjtnant, underlöjtnants rang: Endast vänster axel, epålett av guld med guldfransar.

Kompaniofficerare 1843 - 1859

Kompaniofficerare 1843 - 1859. Från vänster: Kaptenlöjtnant, Premierlöjtnant och Sekundlöjtnant. Gradbeteckningar, epåletter av guldbroderade galonmattor och omkring mattornas nedre del, grova buljonskordonger samt fina hängande buljoner, som bärs på vardera axeln. På nedre delen av mattan fästes följande gradbeteckning. Kaptenlöjtnant: 3 silverstjärnor, 2 placerade tvärs över mattan, den tredje mitt på mattan något ovanför. Premierlöjtnant: 2 silverstjärnor placerade tvärs över mattan. Sekundlöjtnant: 1 silverstjärna placerad mitt på mattan.

Kompaniofficerare 1859 - 1867

Kompaniofficerare 1859 - 1867. Från vänster: Kaptenlöjtnant, Premierlöjtnant och Sekundlöjtnant. Kaptenlöjtnant blir Kapten 1866-10-01. Premierlöjtnant blir Löjtnant 1866-10-01. Sekundlöjtnant blir Underlöjtnant 1866-10-01. Gradbeteckningar, guldgaloner 3/8 decimaltums bredd (ca 11 mm).

Kompaniofficerare 1867 - 1878

Kompaniofficerare 1867 - 1878. Från vänster: Kapten, Löjtnant och Underlöjtnant. Gradbeteckningar, guldgaloner 0,2 decimaltums bredd (ca 5,9 mm).

Kompaniofficerare 1878 - 1972

Kompaniofficerare 1878 - 1972. Från vänster: Kapten, Löjtnant, Underlöjtnant och Fänrik. Vid införandet av fänrik graden 1915-01-01 erhöll fänrik samma gradbeteckning som underlöjtnant t o m 1925-12-31. Den 1926-01-01 ändrades tjänsteställning och utnämningsförhållandet för fänrikar och fänrik fick en smalare galon (8 mm). Den 1940-10-01 erhöll fänrik åter en bredare galon (11 mm). Under en övergångsperiod användes båda gradbeteckningarna och nya fänrik ar skulle anlägga galon 11mm men tidigare fick en viss frist med genomförandet Underlöjtnant användes fram till 1937-06-30. Fänrik infördes 1915-01-01 och fram till 1925-12-31 använde de samma gradbeteckning som underlöjtnant (11 mm). 1926-01-01 ändrades tjänsteställning och utnämningsförhållande för fänrik och de fick nu en smalare galon (8 mm). 1940-10-01 erhöll fänrik åter den bredare galonen (11 mm). Under en övergångsperiod användes båda gradbeteckningarna för fänrik ( 11 resp. 8 mm) men nyutnämnda fänrikar skulle anlägga 11mm galon medan tidigare fänrikar fick en viss frist med genomförandet. Gradbeteckningar, guldgaloner 11 och 8 mm breda.
Relaterade länkar Militära gradbeteckningar, Sverige Militära tjänstegrader, Sverige, USA och UK Historiska tjänstegrader i armén Historiska tjänstegrader i flottan 1825 - 1972 Flottans uniformer Flottans yrkesbeteckningar 1903 - 1972, manskap (Sammanställd av karl Johansson, 2016) Flottans yrkesbeteckningar 1894 - 1972, underofficerare (Sammanställd av karl Johansson, 2016) Indelningeverket Hur man forskar på officerare

Källor

Flottans officerare 1825 - 1972, Karl Johansson, 2016 Flottans underofficerare och manskap 1825 - 1972, Karl Johansson, 2016 Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman

Flottans gradbeteckningar -

Historik

Flottans gradbeteckningar 1825 -

1972, officerare, underofficerare

och manskap

Följande gradbeteckningar har använts i flottan mellan 1825 och 1972. Sammanställning omfattar officerare, underofficerare och manskap vid flottan från den 1 januari 1825 och fram till underofficerskårens och sjömanskårens upphörande den 30 juni 1972. Skrifterna “Flottans officerare 1825 - 1972” och “Flottans underofficerare och manskap 1825 - 1972” är gjorda av Karl Johansson, 2016. Illustrationerna av respektive gradbeteckning är framställd av Karl Johansson, Hässleholm och återges här med hans tillstånd.

Officerare

Epåletter användes av officerare som gradbeteckning för att visa militär tjänstegrad. Epåletterna bars på axlarna. De kunde vara olika på vänster och höger axel beroende på tjänstegrad. Epåletterna ersattes vid mitten av 1800-talet av galoner som bars på ärmuppslagen. Beroende på tjänstegrad var galonerna olika många och olika breda. Det finns uppgifter på nätet att övergången till galoner skedde 1843. Detta stämmer inte. Det framgår klart av generalorder nr 562/1854 att galoner skulle införas för officerare senast den 1 maj 1859. Källa: Flottans officerare 1825 – 1972 av Karl Johansson, 2016. De tidiga galonerna saknade ögla. Den kom först 1867.

Flaggmän

Flaggmän 1825 - 1842

Flaggmän 1825 - 1842. Från vänster: Viceamiral och Konteramiral. Viceamiral: Höger axel, epålett av guld med guldfransar, crepiner och buljoner, band av silver, broderade tre grevliga kronor. Vänster axel, epålett av guld med guldsfransar, crepiner och buljoner, en broderad kunglig krona i silver. Konteramiral: Epåletter, lika på båda axlarna av guld med guldfransar, crepiner och buljoner, en broderad kunglig krona av silver

Flaggmän 1845 - 1859

Flaggmän 1845 - 1859. Från vänster: Amiral, Viceamiral och Konteramiral. Gradbeteckningar, epåletter av guldbroderade galonmattor och omkring mattornas nedre del, grova buljonskordonger samt grova hängande buljoner. På nedre delen av mattan, Kongl. Maj:ts namnchiffer i silver med kunglig krona över. Amiral, 3 silverstjärnor (från 1845) Viceamiral, 2 silverstjärnor (från 1843) Konteramiral, 1 silverstjärna (från 1843)

Flaggmän 1859 - 1867

Flaggmän 1859 - 1867. Från vänster: Amiral, Viceamiral och Konteramiral. Gradbeteckningar, guldgaloner 1½ och 1/8 decimalstums bredd (ca: 44,5 och 3,7 mm).

Flaggmän 1867 - 1873

Flaggmän 1867 - 1873. Från vänster: Amiral, Viceamiral och Konteramiral. Gradbeteckningar, guldgaloner 1,25 och 0,1 decimaltums bredd (ca: 37,1 och 2,9 mm).

Flaggmän 1873 - 1878

Flaggmän 1873 - 1878. Från vänster: Amiral, Viceamiral och Konteramiral. Gradbeteckningar, guldgaloner 1,25 decimaltums bredd (ca 37 mm) samt broderade silverstjärnor.

Flaggmän 1878 - 1972

Flaggmän 1878 - 1972. Från vänster: Amiral, Viceamiral och Konteramiral. Gradbeteckningar, guldgaloner 45 mm breda samt broderade silverstjärnor.

Regementsofficerare

Regementsofficerare 1825 - 1842

Regementsofficerare 1825 - 1842. Från vänster: Kommendörkapten (övestes rang), Kommendörkapten (övestelöjtnants rang) och kapten (majors rang). Kommendörkapten (överstes rang): Lika epåletter på båda axlarna av guld med guldfransar, crepiner och buljoner. Kommendörkapten (överstelöjtnants rang): Höger axel, epålett av guld med guldfransar, crepiner och buljoner. Vänster axel, epålett av guld med guldfransar och buljoner. Kapten (majors rang): Lika epåletter på båda axlarna av guld med guldfransar och buljoner.

Regementsofficerare 1843 - 1859

Regementsofficerare 1843 - 1859. Från vänster: Kommendörkapten (övestes rang), Kommendörkapten (övestelöjtnants rang) och kapten (majors rang). Kommendörkapten av överstes rang blir Kommendör 1845-01-01. Gradbeteckningar, epåletter av guldbroderade galonmattor och omkring mattornas nedre del, grova buljonskordonger samt grova hängande buljoner, som bärs på vardera axeln. På nedre delen av mattan fästes följande gradbeteckning. Kommendörkapten (överstes rang) / kommendörer: kunglig krona av silver. Kommendörkapten (överstelöjtnants rang): 3 silverstjärnor, 2 placerade tvärs över mattan, den tredje mitt på mattan något ovanför. Kapten (majors rang): 2 silverstjärnor placerade tvärs över mattan

Regementsofficerare 1859 - 1867

Regementsofficerare 1859 - 1867. Från vänster: Kommendör, Kommendörkapten och kapten. Kommendörkapten blir Kommendörkapten av 1. klass 1866-10-01. Kapten blir Kommendörkapten av 2. klass 1866- 10-01. Gradbeteckningar, guldgaloner ¾ och 1/8 decimaltums bredd (ca 22 och 3,7 mm).

Regementsofficerare 1867 - 1878

Regementsofficerare 1867 - 1878. Från vänster: Kommendör, Kommendörkapten av 1. klass och Kommendörkapten av 2. klass. Gradbeteckningar, guldgalonerer 0,6 0ch 0,2 decimaltums bredd (ca 17,8 och 5,9 mm).

Regementsofficerare 1878 - 1894

Regementsofficerare 1878 - 1894. Från vänster: Kommendör, Kommendörkapten av 1. klass och Kommendörkapten av 2. klass. Kommendörkapten av 1. klass blir Kommendörkapten av 1. graden 1884-01-01. Kommendörkapten av 2. klass blir Kommendörkapten av 2. graden 1884-10-01. Gradbeteckningar, guldgaloner 0,7 och 0,35 decimaltums bredd (ca 20,7 och 10,4 mm).

Regementsofficerare - Kommendörer

Kommendörer. Från vänster: Kommendör (högre tjänsteställning) 1956-01-01 till 1972-06-30. Kommendör 1894-05-01 till 1972-06-30. Cheferna vid örlogsvarven i Karlskrona och Stockholm var Kommendörer med högre tjänsteställning då de tjänstgjorde som tjänsteförrättande marinkommandochefer vid konteramiralens tillfälliga bortovaro. Gradbeteckningar, guldgaloner 23 och 11 mm breda samt silverstjärna.

Regementsofficerare 1894 - 1927

Regementsofficerare 1894 - 1927. Från vänster: Kommendörkapten av 1. graden och Kommendörkapten av 2. graden. Gradbeteckningar, guldgaloner 23 och 11 mm breda.

Regementsofficerare 1927 - 1972

Regementsofficerare 1927 - 1972. Från vänster: Kommendörkapten av 1. graden och Kommendörkapten av 2. graden. Gradbeteckningar, guldgaloner 23, 11 och 5 mm breda.

Kompaniofficerare

Kompaniofficerare 1825 - 1842

Kompaniofficerare 1825 - 1842. Från vänster: Premiärlöjtnant (kaptens rang), Sekundlöjtnant (löjtnants rang) och Sekundlöjtnant (underlöjtnants rang). Premiärlöjtnant (kaptens rang) blir Kaptenlöjtnant (kaptens rang) 1841-01-01. Sekundlöjtnant (löjtnants rang) blir Premiärlöjtnant (löjtnants rang) 1841-10-01. Premiärlöjtnant/Kaptenlöjtnant, kaptens rang: Höger axel: epålett av guld med guldfransar och buljoner. Vänster axel: epålett av guld med guldfransar. Sekundlöjtnant/Premiärlöjtnants, löjtnants rang: Lika epåletter på båda axlarna av guld med guldfransar. Sekundlöjtnant, underlöjtnants rang: Endast vänster axel, epålett av guld med guldfransar.

Kompaniofficerare 1843 - 1859

Kompaniofficerare 1843 - 1859. Från vänster: Kaptenlöjtnant, Premierlöjtnant och Sekundlöjtnant. Gradbeteckningar, epåletter av guldbroderade galonmattor och omkring mattornas nedre del, grova buljonskordonger samt fina hängande buljoner, som bärs på vardera axeln. På nedre delen av mattan fästes följande gradbeteckning. Kaptenlöjtnant: 3 silverstjärnor, 2 placerade tvärs över mattan, den tredje mitt på mattan något ovanför. Premierlöjtnant: 2 silverstjärnor placerade tvärs över mattan. Sekundlöjtnant: 1 silverstjärna placerad mitt på mattan.

Kompaniofficerare 1859 - 1867

Kompaniofficerare 1859 - 1867. Från vänster: Kaptenlöjtnant, Premierlöjtnant och Sekundlöjtnant. Kaptenlöjtnant blir Kapten 1866-10-01. Premierlöjtnant blir Löjtnant 1866-10-01. Sekundlöjtnant blir Underlöjtnant 1866-10-01. Gradbeteckningar, guldgaloner 3/8 decimaltums bredd (ca 11 mm).

Kompaniofficerare 1867 - 1878

Kompaniofficerare 1867 - 1878. Från vänster: Kapten, Löjtnant och Underlöjtnant. Gradbeteckningar, guldgaloner 0,2 decimaltums bredd (ca 5,9 mm).

Kompaniofficerare 1878 - 1972

Kompaniofficerare 1878 - 1972. Från vänster: Kapten, Löjtnant, Underlöjtnant och Fänrik. Vid införandet av fänrik graden 1915-01-01 erhöll fänrik samma gradbeteckning som underlöjtnant t o m 1925-12-31. Den 1926-01-01 ändrades tjänsteställning och utnämningsförhållandet för fänrikar och fänrik fick en smalare galon (8 mm). Den 1940-10-01 erhöll fänrik åter en bredare galon (11 mm). Under en övergångsperiod användes båda gradbeteckningarna och nya fänrik ar skulle anlägga galon 11mm men tidigare fick en viss frist med genomförandet Underlöjtnant användes fram till 1937-06-30. Fänrik infördes 1915-01-01 och fram till 1925- 12-31 använde de samma gradbeteckning som underlöjtnant (11 mm). 1926-01-01 ändrades tjänsteställning och utnämningsförhållande för fänrik och de fick nu en smalare galon (8 mm). 1940-10-01 erhöll fänrik åter den bredare galonen (11 mm). Under en övergångsperiod användes båda gradbeteckningarna för fänrik ( 11 resp. 8 mm) men nyutnämnda fänrikar skulle anlägga 11mm galon medan tidigare fänrikar fick en viss frist med genomförandet. Gradbeteckningar, guldgaloner 11 och 8 mm breda.
Copyright © Hans Högman 2019-02-18

Underofficerare

Underofficerarna indelades tidigt i tre grupper beroende på tjänst. De tillhörde antingen artilleristaten, styrmansstaten eller skepparestaten. Den första gruppen svarade för artilleriet ombord, styrmansstaten för navigeringen av fartygen och skepparstaten för arbetet med segel och i rigg.

Underofficerare 1825 - 1843

Underofficerare 1825 - 1943. Första, andra och tredje radernas tjänstegrader: Styrmanstaten, artilleristaten och skepparestaten. Gradbeteckningar, epålettmatta av guld försedd med grov buljons-kordong, utan hängande buljonsfransar. Flaggunderofficerare, bär epålett på vardera axeln. Överstyrmän, överkonstaplar och överskeppare, bär epålett på vardera axeln. Understyrmän, underkonstaplar och underskeppare, bär epålett på höger axel.

Underofficerare 1844 - 1859

Underofficerare 1844 - 1859. Första, andra och tredje radernas tjänstegrader: Styrmanstaten, artilleristaten och skepparestaten. Gradbeteckningar, epålettmatta av guld försedd med grov buljons-kordong, utan hängande buljonfransar. Flaggunderofficerare bär epålett på vardera axeln. Ovanpå nedre delen, bärs på vardera epåletten, två räfflade försilvrade knappar. Överstyrmän, överkonstaplar och överskeppare, bär epålett på vardera axeln. Ovanpå nedre delen, bärs på vardera epåletten, en räfflad försilvrad knapp. Understyrmän, underkonstaplar och underskeppare, bär epåletter utan knappar.

Underofficerare 1859 - 1867

Underofficerare 1859 - 1867. Första, andra och tredje radernas tjänstegrader: Styrmanstaten, artilleristaten och skepparestaten. Gradbeteckningar, epålettsleifer (axelklaffar) av smal guldgalon. Flaggunderofficerare bär, på vardera epålettsleifen, två räfflade försilvrade knappar. Överstyrmän, överkonstaplar och överskeppare bär, på vardera epålettsleifen, en räfflad försilvrad knapp Understyrmän, underkonstaplar och underskeppare, bär inte knappar på epålettsleiferna.

Underofficerare 1867 - 1878

Underofficerare 1867 - 1878. Första, andra och tredje radernas tjänstegrader: Styrmanstaten, artilleristaten och skepparestaten. Gradbeteckningar, chevronger (vinklar) av guldtrens med en tätt, intill på vardera sidan, liggande gans (dekorationsband) av silver. Flaggunderofficerare bär gradbeteckning på båda underärmarna. Övriga underofficerare bär gradbeteckning på vänstra underärmen. Den 1873-10-01 ändras underofficersgraderna enligt följande: Flaggstyrman, flaggkonstapel och flaggskeppare blir flaggunderofficer. Överstyrman, överkonstapel och överskeppare blir underofficer av 2. graden. Understyrman, underkonstapel och underskeppare blir underofficer av 3. graden.

Underofficerare 1878 - 1894

Underofficerare 1878 - 1894. Från vänster: Flaggunderofficer och underofficer av 2. graden. Gradbeteckningar, guldchevroner (vinklar). Flaggunderofficerare bär gradbeteckning på båda underärmarna. Underofficerare av 2. graden bär gradbeteckning på vänster underärm.

Underofficerare 1894 - 1902

Underofficerare 1894 - 1902. Från vänster: Flaggunderofficer och underofficer av 2. graden. Gradbeteckningar, guldchevroner (vinklar). För att utmärka de olika underofficersstaterna är uniformsknappar anlagda intill gradbeteckningarna. Grad- och yrkesbeteckningar är anlagda på vardera underärm.

Underofficerare 1903 - 1926

Underofficerare 1903 - 1926. Från vänster: Flaggunderofficer, underofficer av 2. graden och underofficer av 3. graden. Gradbeteckningar, guldchevroner (vinklar). Yrkesbeteckningar (modell/02) är av förgylld mässing. Grad- och yrkesbeteckningar är anlagda på vardera underärm. Underofficer av 3. graden infördes 1919-01-01.

Underofficerare 1926 - 1946

Underofficerare 1926 - 1946. Från vänster: Flaggunderofficer (löjtnants tjänsteställning), flaggunderofficer och underofficer av 2. graden. Gradbeteckningar guldgaloner 11 mm och guldchevroner (vinklar). Yrkesbeteckningar (modell/25) är i guldbrodyr. Yrkesbeteckningarna skall anläggas fr o m den 1 januari 1926 och vara anlagda senast den 1 januari 1927. Grad- och yrkesbeteckningar är anlagda på vardera underärm. Tjänstegraden Flaggunderofficer (med löjtnants tjänsteställning) har ändrats enligt följande: Flaggunderofficer (med löjtnants tjänsteställning) används fram till 2016-10-31 Förådsförvaltare fram till 1942-06-30 Förvaltningsunderofficer fram till 1945-06-30 Förvaltare från 1945-07-01

Underofficerare 1947 - 1952

Underofficerare 1947 - 1952. Från vänster: Förvaltare, flaggunderofficer och underofficer av 2. graden. Gradbeteckningar guldgaloner 8 mm. Yrkesbeteckningar (modell/25) är i guldbrodyr Grad- och yrkesbeteckningar är anlagda på vardera underärmen.

Underofficerare 1950 - 1972

Underofficerare 1950 - 1972. Från vänster: Förvaltare, flaggunderofficer och underofficer av 2. graden. Gradbeteckningar guldgaloner 8 mm. Yrkesbeteckningar (modell/50) är i guldbrodyr. Yrkesbeteckningarna skall anläggas fr o m den 1 januari 1950 och vara anlagda senast den 1 juli 1952. Grad- och yrkesbeteckningar är anlagda på vardera underärm.
Relaterade länkar Militära gradbeteckningar, Sverige Militära tjänstegrader, Sverige, USA och UK Historiska tjänstegrader i armén Historiska tjänstegrader i flottan 1825 - 1972 Flottans uniformer Flottans yrkesbeteckningar 1903 - 1972, manskap (Sammanställd av karl Johansson, 2016) Flottans yrkesbeteckningar 1894 - 1972, underofficerare (Sammanställd av karl Johansson, 2016) Indelningeverket Hur man forskar på officerare

Källor

Flottans officerare 1825 - 1972, Karl Johansson, 2016 Flottans underofficerare och manskap 1825 - 1972, Karl Johansson, 2016 Överst på sidan