Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-02

Nyheter på Militaria-sidorna

2023-08-28

Ny sida om de militära vitsorden (betygen) och dess betydelse: : Information om de militära vitsorden och dess betydelse

2022-12-05

Ny sida avseende Svenska Frivilligkåren i Finland under Vinterkriget 1939 - 1940. Sidan visar minnesmedaljen för Finska Vinterkriget "Kenttäarmeija": Minnesmedaljen för Finska Vinterkriget "Kenttäarmeija"

2022-11-16

Ny sida, ordlista på äldre militära termer och begrepp: Militär ordlista, äldre begrepp

2022-07-11

Ny sida om det svenska pansarvapnets historia, stridsvagnar i det svenska försvaret och svenska pansaruniformer: Svenska stridsvagnar

2022-06-03

Ny sida om svenska stridsflygplan, både propellerflygplan och jetflygplan, beteckningar, nationalitetsmärkningar etc: Svenska stridsflygplan

2022-05-03

Ny sida om djur i krigstjänst, både i Sverige och andra länder: Djur i krigstjänst

2022-04-23

Sidan on beredskapsåren 1939 - 1945 har kompletterats med en ny sida med militära bilder från beredskapsåren: Beredskapsbilder 1939 - 1945

2022-03-04

Ny sida om de officersboställen som använts vid Södermanlands regemente: Officersboställen vid Södermanlands regemente

2022-02-27

Ny sida om “officersboställen”, som var en del av avlöningen av officerarna och andra befäl i indelningsverket. Sidan beskriver hur detta fungerade och visar även typritningar mm: Officersboställen

2021-05-23

Ny sida om de “Svenska regementenas ordningsnummer” (förbandsnummer), bakgrund, numreringssystem, införande mm: Svenska regementenas ordningsnummer

2021-05-07

Sidorna om “Indelningsverket” har kompletterats med en ny sida som beskriver hur det karolinska kavalleriet ställde upp inför strid - kompani kontra skvadron: Kavallerikompani kontra skvadron

2021-03-22

Ny sida om om marketenterier och marketenterskor i uniform:

Marketenterskor i uniform

2021-01-11

Sidan om “Svenska frivilliga försvarsorganisationer” har uppdaterats:

Frivilliga försvarsorganisationer

2020-12-28

Ny sida om “Svenska lottakårens föreningsdräkter”:

Svenska lottakårens föreningsdräkter

2020-12-26

Ny sida om “Uniformer för kvinnlig personal” vid svenska Försvarsmakten:

Uniformer för kvinnlig personal

2020-12-21

Ny sida om “Luftbevakning och luftbevakningslottor” (sk. tornsvalor) under beredskapsåren 1939 - 1945, dvs under andra världskriget, då många kvinnor tjänstgjorde som frivilliga i försvarsmakten:

Luftbevakning & luftbevakningslottor

2020-09-20

Ny sida om “Svenska frivilligkåren i Finland” under vinterkriget, andra världskriget, både om hur de sattes upp och organiserades samt om deras uniformer: Svenska frivilligkåren i Finland 1940 (Andra världskriget) Svenska frivilligkårens uniformer

2020-09-17

Ny sida om de “Norska- och danska polistrupperna i Sverige” under andra världskriget både om hur de sattes upp och organiserades samt om deras uniformer: Norska- och danska polistrupperna i Sverige (Andra världskriget) Norska- och danska polistruppernas uniformer Operation Rädda Danmark (Andra världskriget)

2020-07-25

Sidorna om “Indelningsverket” har kompletterats med en ny sida som jämför skillnaden mellan indelta- och värvade soldater: Skillnaden mellan indelta- och värvade soldater

2020-07-10

Ny sida om överstelöjtnant Claes Grill, personen bakom "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket". Claes Grill

2020-06-06

Sidan om “Utskrivningar” i det äldre indelningsverket har kompletterats med mer information: Utskrivningar 2020-06-01 Ny sida om “Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet” som var arbetskompanier för straffarbete: Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet 2020-05-02 Sidan “Uniformer vid det svenska Flygvapnet” har kompletterats med mer text och några nya uniformsbilder. Uniformer vid det svenska Flygvapnet 2020-03-26 Sidan “Båtsmanshållet i Sverige” har uppdaterats med ett nytt avsnitt om Wäsby båtsmansrote 58 i Sollentuna socken och handlar om båtsmanstorpet, roten och om dess båtsmän som tjänstgjort där: Wäsby båtsmansrote 58, Sollentuna 2020-03-12 Sidan om det yngre båtsmanshållet har uppdaterats med ett avsnitt om vakanssättningen av hela båtsmanshållet 1887: Båtsmanshållet 2020-03-03 Ny sida om den svenska militära underrättelsetjänstens historia: Militära underrättelsetjänsten 2020-02-22 Ny sida som visar en jämförelse mellan de svenska militära tjänstegraderna (enligt 2019-års tjänstegrader) och graderna i Storbritannien och i USA: Militära tjänstegrader i Sverige, USA och Storbritannien 2020-02-21 Nya sidor om Försvarsmaktens tjänstegrader från och med den 1 oktober 2019: Svenska militära tjänstegrader 2020-02-20 Ny sida om det svenska flygvapnets uniformer samt dess tidiga historia: Svenska Flygvapnets uniformer 2020-02-19 Uppdatering av sidan “Svenska militära ordnar och tapperhetsmedaljer” med information om de medaljer som Försvarsmakten använder idag: Svenska militära ordnar och tapperhetsmedaljer 2020-02-15 Ny sida om Försvarsstabens kryptoavdelning 1939 - 1945, föregångare till Försvarets radioanstalt (FRA): Försvarsstabens Kryptoavdelning 1939 - 1945 2020-02-13 Nytt avsnitt om begravning på slagfälten förr, under kapitlet själavård : Begravning på slagfälten 2020-02-04 Ny sida om de nya förband som sattes upp under beredskapen i Sverige, 1939 - 1945 Beredskapsförband Beredskapsåren 1939 - 1945 Sidan om hur man forskar på värnpliktiga under 1900-talet har kompletterats med ett avsnitt om beredskapstjäntstgöring och beredskapsförband under andra världskriget. Värnpliktiga i den allmänna värnplikten, 1900-tal

2020-01-03

Ny sida om ett mönstringsmöte av värnpliktiga år 1903 i Trosa, Södermanland Mönstrings- och värnpliktsmöte 1903 Överst på sidan

Nyheter - Militaria sidorna

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-03-03

Nyheter på Militaria-sidorna

2023-08-28

Ny sida om de militära vitsorden (betygen) och dess betydelse: : Information om de militära vitsorden och dess betydelse

2022-12-05

Ny sida avseende Svenska Frivilligkåren i Finland under Vinterkriget 1939 - 1940. Sidan visar minnesmedaljen för Finska Vinterkriget "Kenttäarmeija": Minnesmedaljen för Finska Vinterkriget "Kenttäarmeija"

2022-11-16

Ny sida, ordlista på äldre militära termer och begrepp: Militär ordlista, äldre begrepp

2022-07-11

Ny sida om det svenska pansarvapnets historia, stridsvagnar i det svenska försvaret och svenska pansaruniformer: Svenska stridsvagnar

2022-06-03

Ny sida om svenska stridsflygplan, både propellerflygplan och jetflygplan, beteckningar, nationalitetsmärkningar etc: Svenska stridsflygplan

2022-05-03

Ny sida om djur i krigstjänst, både i Sverige och andra länder: Djur i krigstjänst

2022-04-23

Sidan on beredskapsåren 1939 - 1945 har kompletterats med en ny sida med militära bilder från beredskapsåren: Beredskapsbilder 1939 - 1945

2022-03-04

Ny sida om de officersboställen som använts vid Södermanlands regemente: Officersboställen vid Södermanlands regemente

2022-02-27

Ny sida om “officersboställen”, som var en del av avlöningen av officerarna och andra befäl i indelningsverket. Sidan beskriver hur detta fungerade och visar även typritningar mm: Officersboställen

2021-05-23

Ny sida om de “Svenska regementenas ordningsnummer” (förbandsnummer), bakgrund, numreringssystem, införande mm: Svenska regementenas ordningsnummer

2021-05-07

Sidorna om “Indelningsverket” har kompletterats med en ny sida som beskriver hur det karolinska kavalleriet ställde upp inför strid - kompani kontra skvadron: Kavallerikompani kontra skvadron

2021-03-22

Ny sida om om marketenterier och marketenterskor i uniform:

Marketenterskor i uniform

2021-01-11

Sidan om “Svenska frivilliga försvarsorganisationer” har uppdaterats:

Frivilliga försvarsorganisationer

2020-12-28

Ny sida om “Svenska lottakårens föreningsdräkter”:

Svenska lottakårens föreningsdräkter

2020-12-26

Ny sida om “Uniformer för kvinnlig personal” vid svenska Försvarsmakten:

Uniformer för kvinnlig personal

2020-12-21

Ny sida om “Luftbevakning och luftbevakningslottor (sk. tornsvalor) under beredskapsåren 1939 - 1945, dvs under andra världskriget, då många kvinnor tjänstgjorde som frivilliga i försvarsmakten:

Luftbevakning & luftbevakningslottor

2020-09-20

Ny sida om “Svenska frivilligkåren i Finland” under vinterkriget, andra världskriget, både om hur de sattes upp och organiserades samt om deras uniformer: Svenska frivilligkåren i Finland 1940 (Andra världskriget) Svenska frivilligkårens uniformer

2020-09-17

Ny sida om de “Norska- och danska polistrupperna i Sverige” under andra världskriget både om hur de sattes upp och organiserades samt om deras uniformer: Norska- och danska polistrupperna i Sverige (Andra världskriget) Norska- och danska polistruppernas uniformer Operation Rädda Danmark (Andra världskriget)

2020-07-25

Sidorna om “Indelningsverket” har kompletterats med en ny sida som jämför skillnaden mellan indelta- och värvade soldater: Skillnaden mellan indelta- och värvade soldater

2020-07-10

Ny sida om överstelöjtnant Claes Grill, personen bakom "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket". Claes Grill

2020-06-06

Sidan om “Utskrivningar” i det äldre indelningsverket har kompletterats med mer information: Utskrivningar 2020-06-01 Ny sida om “Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet” som var arbetskompanier för straffarbete: Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet 2020-05-02 Sidan “Uniformer vid det svenska Flygvapnet” har kompletterats med mer text och några nya uniformsbilder. Uniformer vid det svenska Flygvapnet 2020-03-26 Sidan “Båtsmanshållet i Sverige” har uppdaterats med ett nytt avsnitt om Wäsby båtsmansrote 58 i Sollentuna socken och handlar om båtsmanstorpet, roten och om dess båtsmän som tjänstgjort där: Wäsby båtsmansrote 58, Sollentuna 2020-03-12 Sidan om det yngre båtsmanshållet har uppdaterats med ett avsnitt om vakanssättningen av hela båtsmanshållet 1887: Båtsmanshållet 2020-03-03 Ny sida om den svenska militära underrättelsetjänstens historia: Militära underrättelsetjänsten 2020-02-22 Ny sida som visar en jämförelse mellan de svenska militära tjänstegraderna (enligt 2019-års tjänstegrader) och graderna i Storbritannien och i USA: Militära tjänstegrader i Sverige, USA och Storbritannien 2020-02-21 Nya sidor om Försvarsmaktens tjänstegrader från och med den 1 oktober 2019: Svenska militära tjänstegrader 2020-02-20 Ny sida om det svenska flygvapnets uniformer samt dess tidiga historia: Svenska Flygvapnets uniformer 2020-02-19 Uppdatering av sidan “Svenska militära ordnar och tapperhetsmedaljer” med information om de medaljer som Försvarsmakten använder idag: Svenska militära ordnar och tapperhetsmedaljer 2020-02-15 Ny sida om Försvarsstabens kryptoavdelning 1939 - 1945, föregångare till Försvarets radioanstalt (FRA): Försvarsstabens Kryptoavdelning 1939 - 1945 2020-02-13 Nytt avsnitt om begravning på slagfälten förr, under kapitlet själavård : Begravning på slagfälten 2020-02-04 Ny sida om de nya förband som sattes upp under beredskapen i Sverige, 1939 - 1945 Beredskapsförband Beredskapsåren 1939 - 1945 Sidan om hur man forskar på värnpliktiga under 1900-talet har kompletterats med ett avsnitt om beredskapstjäntstgöring och beredskapsförband under andra världskriget. Värnpliktiga i den allmänna värnplikten, 1900-tal

2020-01-03

Ny sida om ett mönstringsmöte av värnpliktiga år 1903 i Trosa, Södermanland Mönstrings- och värnpliktsmöte 1903 Överst på sidan

Nyheter - Militaria