Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-02

Nyheter på Militaria-sidorna

2020-07-25

Sidorna om “Indelningsverket” har kompletterats med en ny sida som jämför skillnaden mellan indelta- och värvade soldater: Skillnaden mellan indelta- och värvade soldater

2020-07-10

Ny sida om överstelöjtnant Claes Grill, personen bakom "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket". Claes Grill

2020-06-06

Sidan om “Utskrivningar” i det äldre indelningsverket har kompletterats med mer information: Utskrivningar 2020-06-01 Ny sida om “Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet” som var arbetskompanier för straffarbete: Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet 2020-05-02 Sidan “Uniformer vid det svenska Flygvapnet” har kompletterats med mer text och några nya uniformsbilder. Uniformer vid det svenska Flygvapnet 2020-03-26 Sidan “Båtsmanshållet i Sverige” har uppdaterats med ett nytt avsnitt om Wäsby båtsmansrote 58 i Sollentuna socken och handlar om båtsmanstorpet, roten och om dess båtsmän som tjänstgjort där: Wäsby båtsmansrote 58, Sollentuna 2020-03-12 Sidan om det yngre båtsmanshållet har uppdaterats med ett avsnitt om vakanssättningen av hela båtsmanshållet 1887: Båtsmanshållet 2020-03-03 Ny sida om den svenska militära underrättelsetjänstens historia: Militära underrättelsetjänsten 2020-02-22 Ny sida som visar en jämförelse mellan de svenska militära tjänstegraderna (enligt 2019-års tjänstegrader) och graderna i Storbritannien och i USA: Militära tjänstegrader i Sverige, USA och Storbritannien 2020-02-21 Nya sidor om Försvarsmaktens tjänstegrader från och med den 1 oktober 2019: Svenska militära tjänstegrader 2020-02-20 Ny sida om det svenska flygvapnets uniformer samt dess tidiga historia: Svenska Flygvapnets uniformer 2020-02-19 Uppdatering av sidan “Svenska militära ordnar och tapperhetsmedaljer” med information om de medaljer som Försvarsmakten använder idag: Svenska militära ordnar och tapperhetsmedaljer 2020-02-15 Ny sida om Försvarsstabens kryptoavdelning 1939 - 1945, föregångare till Försvarets radioanstalt (FRA): Försvarsstabens Kryptoavdelning 1939 - 1945 2020-02-13 Nytt avsnitt om begravning på slagfälten förr, under kapitlet själavård : Begravning på slagfälten 2020-02-04 Ny sida om de nya förband som sattes upp under beredskapen i Sverige, 1939 - 1945 Beredskapsförband Beredskapsåren 1939 - 1945 Sidan om hur man forskar på värnpliktiga under 1900-talet har kompletterats med ett avsnitt om beredskapstjäntstgöring och beredskapsförband under andra världskriget. Värnpliktiga i den allmänna värnplikten, 1900-tal

2020-01-03

Ny sida om ett mönstringsmöte av värnpliktiga år 1903 i Trosa, Södermanland Mönstrings- och värnpliktsmöte 1903 Överst på sidan

Nyheter - Militaria sidorna

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-03-03

Nyheter på Militaria-sidorna

2020-07-25

Sidorna om “Indelningsverket” har kompletterats med en ny sida som jämför skillnaden mellan indelta- och värvade soldater: Skillnaden mellan indelta- och värvade soldater

2020-07-10

Ny sida om överstelöjtnant Claes Grill, personen bakom "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket". Claes Grill

2020-06-06

Sidan om “Utskrivningar” i det äldre indelningsverket har kompletterats med mer information: Utskrivningar 2020-06-01 Ny sida om “Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet” som var arbetskompanier för straffarbete: Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet 2020-05-02 Sidan “Uniformer vid det svenska Flygvapnet” har kompletterats med mer text och några nya uniformsbilder. Uniformer vid det svenska Flygvapnet 2020-03-26 Sidan “Båtsmanshållet i Sverige” har uppdaterats med ett nytt avsnitt om Wäsby båtsmansrote 58 i Sollentuna socken och handlar om båtsmanstorpet, roten och om dess båtsmän som tjänstgjort där: Wäsby båtsmansrote 58, Sollentuna 2020-03-12 Sidan om det yngre båtsmanshållet har uppdaterats med ett avsnitt om vakanssättningen av hela båtsmanshållet 1887: Båtsmanshållet 2020-03-03 Ny sida om den svenska militära underrättelsetjänstens historia: Militära underrättelsetjänsten 2020-02-22 Ny sida som visar en jämförelse mellan de svenska militära tjänstegraderna (enligt 2019-års tjänstegrader) och graderna i Storbritannien och i USA: Militära tjänstegrader i Sverige, USA och Storbritannien 2020-02-21 Nya sidor om Försvarsmaktens tjänstegrader från och med den 1 oktober 2019: Svenska militära tjänstegrader 2020-02-20 Ny sida om det svenska flygvapnets uniformer samt dess tidiga historia: Svenska Flygvapnets uniformer 2020-02-19 Uppdatering av sidan “Svenska militära ordnar och tapperhetsmedaljer” med information om de medaljer som Försvarsmakten använder idag: Svenska militära ordnar och tapperhetsmedaljer 2020-02-15 Ny sida om Försvarsstabens kryptoavdelning 1939 - 1945, föregångare till Försvarets radioanstalt (FRA): Försvarsstabens Kryptoavdelning 1939 - 1945 2020-02-13 Nytt avsnitt om begravning på slagfälten förr, under kapitlet själavård : Begravning på slagfälten 2020-02-04 Ny sida om de nya förband som sattes upp under beredskapen i Sverige, 1939 - 1945 Beredskapsförband Beredskapsåren 1939 - 1945 Sidan om hur man forskar på värnpliktiga under 1900-talet har kompletterats med ett avsnitt om beredskapstjäntstgöring och beredskapsförband under andra världskriget. Värnpliktiga i den allmänna värnplikten, 1900-tal

2020-01-03

Ny sida om ett mönstringsmöte av värnpliktiga år 1903 i Trosa, Södermanland Mönstrings- och värnpliktsmöte 1903 Överst på sidan

Nyheter - Militaria