Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-10-27

Svenska frivilligkåren i Finland - 8

Minnesmedalj för Finska Vinterkriget "Kenttäarmeija"

Inledning

En finsk minnesmedalj för Finska vinterkriget 1939-40 upprättades den 2 Augusti 1940. Den finns i några olika varianter. Minnesmedalj i järn (Kenttäarmeija) med släpspänne utdelades av Fältmarskalk Mannerheim till Sergeant Fahl för dennes insats i Svenska Frivilligkåren under Finska vinterkriget 1939 -1940. Inskriptionen ”Kenttäarmeija” betyder Fältarmén. Medaljen och tillhörande diplom ingår i "APS samlingar" och återges här med ägarnas tillstånd. Prägling : Framsida: 1939 1940, i mitten en liggande skytt i snödräkt. Baksida: finska lejonet och Inskriptionen "Summo In Periculo Fautoribus Adiutoribus Finlandia Memor" Mått, diameter: 34.0 mm
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Sergeant Fahl i Svenska Frivilligkåren (SFK) i Finland

Sergeant Erik Gustav Georg Anders Henrik Fahl tjänstgjorde i III. Stridsgruppens 2. Skyttekompani. Chef över III. stridsgruppen var Överstelöjtnant Martin Ekström. Fahl är född 1912-07-18 i Katarina församling, Stockholms län. Han mönstrades för allmän värnplikt i Sverige 1932 och fick då värnpliktsnumret 186 21/1932. Vid den här tiden inkallades man till mönstring vid 20-års ålder. Mönstringen skedde i Eksjö rullföringsområde (21) som ingick i Norra Smålands inskrivningsområde. Han fick då uppskov med militärutbildningen fram till 1934. Enligt hans värnpliktskort var han 177 cm lång. Han var befälselev och togs ut till befälstjänst på Norra Smålands regemente, I 12, i Eksjö år 1934. Utbildningen var inrktad på tjänst i observationspatrull. Han rycker in på I 12 i Eksjö den 16 juni 1934. Han får tillstånd att ansluta sig till SFK i Finland och enligt värnpliktskortet tjänstgjorde han vid SFK mellan 25/2 och 30/4 1940. Källa: Västgöta-Bohus inskrivningsområde (Io 17), Inskrivningsområdesexpeditionen (O) D2a:129 (1912) Bild 4350 (AID: v842886.b4350). Erik Gustav Georg Anders Henrik Fahl avlider 24/8 2002 i Eksjö.
Minnesmedalj i järn för Finska Vinterkriget 1939 - 1940 med släpspänne. Framsidan, i mitten en liggande skytt i snödräkt. Kenttäarmeija i spännet.
Minnesmedalj i järn för Finska Vinterkriget 1939 - 1940 med släpspänne. Baksidan med finska lejonet. Inskription "Summo In Periculo Fautoribus Adiutoribus Finlandia Memor".
Diplom utdelad till sergeant Erik Gustav Georg Anders Henrik Fahl , Sverige, i samband med överlämnandet av minnesmedaljen för finska vinterkriget 1939 - 1940. Diplomet är daterad 20 augusti 1940 och undertecknad av fältmarskalk Gustaf Mannerheim. Text: I mitt fosterlands namn och som överbefälhavare för Finlands försvarsmakt tackar jag eder ……. För den hjälp ni givit Finland under kriget 1939 - 1940 och förlänar eder krigets minnesmedalj med spänne Kenttäarmeija ”.
Ovan Fahls värnpliktskort, värnpliktsnummer 186 21/1932. Källa: Västgöta-Bohus inskrivningsområde (Io 17), Inskrivningsområdesexpeditionen (O) D2a:129 (1912) Bild 4350 (AID: v842886.b4350).
Ovan, ett andra värnpliktskort upprättades för Fahl. Kort nr-2 börjar med året 1940. Här ser vi att Fahl blev reservunderofficer 1940. Källa: Västgöta-Bohus inskrivningsområde (Io 17), Inskrivningsområdesexpeditionen (O) D2a:129 (1912) Bild 4370 (AID: v842886.b4370)

Fältmarskalk Carl Gustaf Emil Mannerheim

Gustaf Mannerheim (1867 - 1951), friherre, finlandssvensk officer vid den finska Försvarsmakten. Mannerheim var under andra världskriget Överbefälhavare för Finlands försvarsmakt, närmare bestämt åren 1939 – 1944. Han bar titeln Fältmarskalk i Finlands armé från 1933 och Marskalk av Finland från 1942. Åren 1944 – 1946 var han Republiken Finlands President. Han utsågs till president den 4 augusti 1944 och han var då 77 år men hans hälsa var inte den bästa vid den tiden. Från november 1945 till februari 1946 var han sjukskriven och den 4 mars 1946 begärde han avsked från sitt ämbete och avgick den 11 mars. Bilden till höger visar Fältmarskalk Gustaf mannerheim med ordenstecken för Riddare med Stora Korset av Svärdsorden i form av ett upprätt svärd på bröstet samt halskors som han erhöll 1942. Bild: Wikipedia. Vid underhandlingarna med Sovjetunionen hösten 1939 krävde Sovjet överlåtelse av finländskt territorium, främst på Karelska näset och några öar i Finska viken, mot kompensation i form av mångdubbelt större områden i gränsområdet till nordöstra Finland. Mannerheim förordade ett tillmötesgående i gränsfrågorna då han ansåg att Finland inte var i position att driva den hårda linje som regeringen drev. Regeringen delade inte hans ståndpunkt varvid Mannerheim begärde avsked. Sovjetunionen anföll Finland den 30 november 1939 vilket var upptakten till det som kom att kallas Finska Vinterkriget. Mannerheim återtog då sin avskedsansökan och blev av President Kallio utnämnd till Överbefälhavare för Finlands krigsmakt 1939. Mannerheim inrättade på nytt sitt högkvarter i S:t Michel. Han förärades på sin 75-årsdag hederstiteln Marskalk av Finland den 4 juni 1942 av Finlands regering. Gustaf Mannerheim föddes den 4 juni 1867 på Villnäs slott i Askainen norr om Åbo och avled den 28 januari 1951, 83 år gammal, i Lausanne i Schweiz. Han begravdes den 4 februari 1951 med alla hedersbetygelser bland hjältegravarna på Sandudd i Helsingfors.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-10-27

Svenska frivilligkåren i

Finland - 8

Minnesmedalj för Finska

Vinterkriget "Kenttäarmeija"

Inledning

En finsk minnesmedalj för Finska vinterkriget 1939-40 upprättades den 2 Augusti 1940. Den finns i några olika varianter. Minnesmedalj i järn (Kenttäarmeija) med släpspänne utdelades av Fältmarskalk Mannerheim till Sergeant Fahl för dennes insats i Svenska Frivilligkåren under Finska vinterkriget 1939 -1940. Inskriptionen ”Kenttäarmeija” betyder Fältarmén. Medaljen och tillhörande diplom ingår i "APS samlingar" och återges här med ägarnas tillstånd. Prägling : Framsida: 1939 1940, i mitten en liggande skytt i snödräkt. Baksida: finska lejonet och Inskriptionen "Summo In Periculo Fautoribus Adiutoribus Finlandia Memor" Mått, diameter: 34.0 mm

Sergeant Fahl i Svenska

Frivilligkåren (SFK) i Finland

Sergeant Erik Gustav Georg Anders Henrik Fahl tjänstgjorde i III. Stridsgruppens 2. Skyttekompani. Chef över III. stridsgruppen var Överstelöjtnant Martin Ekström. Fahl är född 1912-07-18 i Katarina församling, Stockholms län. Han mönstrades för allmän värnplikt i Sverige 1932 och fick då värnpliktsnumret 186 21/1932. Vid den här tiden inkallades man till mönstring vid 20-års ålder. Mönstringen skedde i Eksjö rullföringsområde (21) som ingick i Norra Smålands inskrivningsområde. Han fick då uppskov med militärutbildningen fram till 1934. Enligt hans värnpliktskort var han 177 cm lång. Han var befälselev och togs ut till befälstjänst på Norra Smålands regemente, I 12, i Eksjö år 1934. Utbildningen var inrktad på tjänst i observationspatrull. Han rycker in på I 12 i Eksjö den 16 juni 1934. Han får tillstånd att ansluta sig till SFK i Finland och enligt värnpliktskortet tjänstgjorde han vid SFK mellan 25/2 och 30/4 1940. Källa: Västgöta-Bohus inskrivningsområde (Io 17), Inskrivningsområdesexpeditionen (O) D2a:129 (1912) Bild 4350 (AID: v842886.b4350). Erik Gustav Georg Anders Henrik Fahl avlider 24/8 2002 i Eksjö.
Diplom utdelad till sergeant Erik Gustav Georg Anders Henrik Fahl , Sverige, i samband med överlämnandet av minnesmedaljen för finska vinterkriget 1939 - 1940. Diplomet är daterad 20 augusti 1940 och undertecknad av fältmarskalk Gustaf Mannerheim. Text: I mitt fosterlands namn och som överbefälhavare för Finlands försvarsmakt tackar jag eder ……. För den hjälp ni givit Finland under kriget 1939 - 1940 och förlänar eder krigets minnesmedalj med spänne Kenttäarmeija ”.
Minnesmedalj i järn för Finska Vinterkriget 1939 - 1940 med släpspänne. Framsidan, i mitten en liggande skytt i snödräkt. Kenttäarmeija i spännet.
Minnesmedalj i järn för Finska Vinterkriget 1939 - 1940 med släpspänne. Baksidan med finska lejonet. Inskription "Summo In Periculo Fautoribus Adiutoribus Finlandia Memor".
Ovan Fahls värnpliktskort, värnpliktsnummer 186 21/1932. Källa: Västgöta-Bohus inskrivningsområde (Io 17), Inskrivningsområdesexpeditionen (O) D2a:129 (1912) Bild 4350 (AID: v842886.b4350).
Ovan, ett andra värnpliktskort upprättades för Fahl. Kort nr-2 börjar med året 1940. Här ser vi att Fahl blev reservunderofficer 1940. Källa: Västgöta-Bohus inskrivningsområde (Io 17), Inskrivningsområdesexpeditionen (O) D2a:129 (1912) Bild 4370 (AID: v842886.b4370)

Fältmarskalk Carl Gustaf Emil

Mannerheim

Gustaf Mannerheim (1867 - 1951), friherre, finlandssvensk officer vid den finska Försvarsmakten. Mannerheim var under andra världskriget Överbefälhavare för Finlands försvarsmakt, närmare bestämt åren 1939 – 1944. Han bar titeln Fältmarskalk i Finlands armé från 1933 och Marskalk av Finland från 1942. Åren 1944 – 1946 var han Republiken Finlands President. Han utsågs till president den 4 augusti 1944 och han var då 77 år men hans hälsa var inte den bästa vid den tiden. Från november 1945 till februari 1946 var han sjukskriven och den 4 mars 1946 begärde han avsked från sitt ämbete och avgick den 11 mars. Bilden till höger visar Fältmarskalk Gustaf mannerheim med ordenstecken för Riddare med Stora Korset av Svärdsorden i form av ett upprätt svärd på bröstet samt halskors som han erhöll 1942. Bild: Wikipedia. Vid underhandlingarna med Sovjetunionen hösten 1939 krävde Sovjet överlåtelse av finländskt territorium, främst på Karelska näset och några öar i Finska viken, mot kompensation i form av mångdubbelt större områden i gränsområdet till nordöstra Finland. Mannerheim förordade ett tillmötesgående i gränsfrågorna då han ansåg att Finland inte var i position att driva den hårda linje som regeringen drev. Regeringen delade inte hans ståndpunkt varvid Mannerheim begärde avsked. Sovjetunionen anföll Finland den 30 november 1939 vilket var upptakten till det som kom att kallas Finska Vinterkriget. Mannerheim återtog då sin avskedsansökan och blev av President Kallio utnämnd till Överbefälhavare för Finlands krigsmakt 1939. Mannerheim inrättade på nytt sitt högkvarter i S:t Michel. Han förärades på sin 75-årsdag hederstiteln Marskalk av Finland den 4 juni 1942 av Finlands regering. Gustaf Mannerheim föddes den 4 juni 1867 på Villnäs slott i Askainen norr om Åbo och avled den 28 januari 1951, 83 år gammal, i Lausanne i Schweiz. Han begravdes den 4 februari 1951 med alla hedersbetygelser bland hjältegravarna på Sandudd i Helsingfors.