Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2024-03-10
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Sverige medlem i NATO mars 2024

Sverige går med i NATO

Torsdagen den 7 mars 2024 blev Sverige medlem i NATO som dess 32:a medlemsland. När Ungern, som sista land att godkänna Sveriges ansökan, deponerade sitt protokoll i Washington D.C. den 7 mars skickade NATO:s Generalsekreterare Jens Stoltenberg direkt en inbjudan till Sverige om att Sverige nu var klar att gå med i NATO. Den svenska regeringen godkände inbjudan och statsminister Ulf Kristersson, som redan fanns i Washington D.C., undertecknade därefter Sveriges ansökningsdokument. En dryg timme senare överlämnar Ulf Kristersson tillsammans med utrikesminister Tobias Billström ansökningsdokument till USA:s utrikesminister Anthony Blinken. Därmed blev Sverige officiellt medlem av NATO som dess 32:a medlemsland. Bilden ovan visar NATOS flagga.

Sveriges väg till NATO

Under Kalla kriget valde Sverige att stå utanför NATO. Socialdemokraterna, som är Sveriges största politiska parti, var emot ett svenskt NATO medlemskap och därmed fanns inte majoritet i Riksdagen för att ansluta Sverige till NATO. Sverige och Finland var därmed de enda länder i norra Europa att inta vara med i NATO. Bilden visar Sveriges flagga. Efter Rysslands annektering av Krimhalvön 2014 har rösterna för ett svenskt medlemskap ökat allt mer. Men det var framför allt efter att Ryssland inledde ett oprovocerat anfallskrig på sitt grannland Ukraina den 24 februari 2022 som tongångarna har svängt bland den svenska befolkningen om ett svenskt NATO-medlemskap. Samma debatt har pågått i vårt grannland Finland och kanske mer intensivt där. Torsdagen den 12 maj 2022 meddelade Finlands President Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin att Finland måste ansöka om medlemskap i Nato. Ansökan undertecknas den 18 maj. I flera månader innan dess hade den svenska och finska regeringen haft överläggningar om ett Natomedlemskap samt fört diskussioner med andra Natoländer. Måndagen den 16 maj 2022 hålls en Nato debatt i svenska Riksdagen och det finns nu en mycket stor majoritet i Riksdagen för att gå med i Nato. Samma dags fattar regeringen det officiella beslutet att Sverige skall ansöka om ett medlemskap i Nato. Tisdagen den 17 maj undertecknar dåvarande utrikesminister Ann Linde Sveriges ansökan om ett svenskt medlemskap i Nato. Ansökan om Natomedlemskap överlämnades tillsammans av Sverige och Finland till Natos Generalsekreterare Jens Stoltenberg på NATOs huvudkvarter i Bryssel den 18 maj 2022. Alla dåvarande 30 länder i Nato välkomnade Sverige och Finland som medlemmar. Efter några dagar satte sig dock Turkiet på tvären och lägger in sitt veto mot Sverige och Finland och utnyttjade det faktum att alla Nato medlemsländer måste vara överens för att nya länder skall anslutas. Den 28 juni 2022, efter två månader av förhandlingar mellan Sverige, Finland, Nato och Turkiet släppte Turkiet sitt veto och välkomnade även de Sverige och Finland in i Nato. Den 5 juli 2022 undertecknade ambassadörerna för de dåvarande 30 Nato-medlemmarna ett anslutningsprotokoll för Sverige och Finland. Sverige och Finland fick då status som ”Invitee”. 28 av Natos 30 medlemsländer var mycket snabba med att ratificera Sveriges och Finlands medlemskap. Turkiet stretade dock emot och anförde egna inrikespolitiska orsaker. Även i Ungern valde att skjuta på ratificeringen. Turkiet meddelade senare att de kommer att ratificera Finland men inte Sverige just nu. Även Ungern meddelade samma sak. Ungern ratificerade Finlands NATO ansökan den 27 mars 2023 och Turkiet den 30 mars 2023. Den 4 april 2023 blir Finland upptagna som fullvärdig medlem av NATO.

Turkiet och Ungern säger slutligen JA till Sverige

Efter månader av obstruktion och hela tiden med nya krav på Sverige har Turkiet slutligen sagt JA till Sveriges NATO ansökan. Detta skeddeden 10 juli 2023. De skall därefter ratificera Sveriges ansökan i det Turkiets parlament. Ungern, som inte heller ännu sagt JA har deklarerat att de inte kommer vara det sista landet som ratificerar Sveriges ansökan. Den 25 januari 2024 undertecknar President Recep Erdoğans ratifikationsdokumentet och därmed är Turkiets ratificering av Sveriges Nato-ansökan klar. Den 23 februari 2024 flög Sveriges statsminister Ulf Kristersson med en svensk delegation till Budapest, Ungern, för ett möte med Ungers premiärminister Viktor Orbán. Orbán och hans parti Fidesz meddelade efter mötet att de nu var beredda att godkänna Sveriges NATO-ansökan. Den 5 mars 2024 undertecknade Ungerns nytillträdde president Tamás Sulyok Sveriges Natoansökan.

Sverige blir Natos 32:a medlemsland den 7 mars 2024

Den 7 mars 2024 deponerade Ungerns utrikesminister, som sista Nato-land, deras godkännande av Sveriges NATO-ansökan hos USA:s utrikesdepartement. NATO:s Generalsekreterare Jens Stoltenberg skickade därefter en formell inbjudan till Sverige om att bli fullvärdig medlem av NATO. Inbjudan godkändes därefter av Sverige i ett extrainsatt regeringssammanträde i Stockholm. Sveriges statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström befanns sig då redan i Washington D.C. Efter regeringsbeslutet skrev Ulf Kristersson under Sveriges anslutningsdokument. En dryg timme senare överlämnade Kristersson tillsammans med Billström anslutningsdokumentet till USA:s utrikesminister Anthony Blinken. Därmed blev Sverige medlem i NATO som dess 32:a medlemsland. Måndagen den 11 mars 2024 hölls en officiell ceremoni vid NATO:s huvudkvarter i Bryssel, där Sverige välkomnades in i Nato och Sveriges flagga hissades bland övriga medlemsländers flaggor.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2022-05-03

Sverige medlem i

NATO mars 2024

Sverige går med i NATO

Torsdagen den 7 mars 2024 blev Sverige medlem i NATO som dess 32:a medlemsland. När Ungern, som sista land att godkänna Sveriges ansökan, deponerade sitt protokoll i Washington D.C. den 7 mars skickade NATO:s Generalsekreterare Jens Stoltenberg direkt en inbjudan till Sverige om att Sverige nu var klar att gå med i NATO. Den svenska regeringen godkände inbjudan och statsminister Ulf Kristersson, som redan fanns i Washington D.C., undertecknade därefter Sveriges ansökningsdokument. En dryg timme senare överlämnar Ulf Kristersson tillsammans med utrikesminister Tobias Billström ansökningsdokument till USA:s utrikesminister Anthony Blinken. Därmed blev Sverige officiellt medlem av NATO som dess 32:a medlemsland. Bilden ovan visar NATOS flagga.

Sveriges väg till NATO

Under Kalla kriget valde Sverige att stå utanför NATO. Socialdemokraterna, som är Sveriges största politiska parti, var emot ett svenskt NATO medlemskap och därmed fanns inte majoritet i Riksdagen för att ansluta Sverige till NATO. Sverige och Finland var därmed de enda länder i norra Europa att inta vara med i NATO. Bilden visar Sveriges flagga. Efter Rysslands annektering av Krimhalvön 2014 har rösterna för ett svenskt medlemskap ökat allt mer. Men det var framför allt efter att Ryssland inledde ett oprovocerat anfallskrig på sitt grannland Ukraina den 24 februari 2022 som tongångarna har svängt bland den svenska befolkningen om ett svenskt NATO-medlemskap. Samma debatt har pågått i vårt grannland Finland och kanske mer intensivt där. Torsdagen den 12 maj 2022 meddelade Finlands President Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin att Finland måste ansöka om medlemskap i Nato. Ansökan undertecknas den 18 maj. I flera månader innan dess hade den svenska och finska regeringen haft överläggningar om ett Natomedlemskap samt fört diskussioner med andra Natoländer. Måndagen den 16 maj 2022 hålls en Nato debatt i svenska Riksdagen och det finns nu en mycket stor majoritet i Riksdagen för att gå med i Nato. Samma dags fattar regeringen det officiella beslutet att Sverige skall ansöka om ett medlemskap i Nato. Tisdagen den 17 maj undertecknar dåvarande utrikesminister Ann Linde Sveriges ansökan om ett svenskt medlemskap i Nato. Ansökan om Natomedlemskap överlämnades tillsammans av Sverige och Finland till Natos Generalsekreterare Jens Stoltenberg på NATOs huvudkvarter i Bryssel den 18 maj 2022. Alla dåvarande 30 länder i Nato välkomnade Sverige och Finland som medlemmar. Efter några dagar satte sig dock Turkiet på tvären och lägger in sitt veto mot Sverige och Finland och utnyttjade det faktum att alla Nato medlemsländer måste vara överens för att nya länder skall anslutas. Den 28 juni 2022, efter två månader av förhandlingar mellan Sverige, Finland, Nato och Turkiet släppte Turkiet sitt veto och välkomnade även de Sverige och Finland in i Nato. Den 5 juli 2022 undertecknade ambassadörerna för de dåvarande 30 Nato-medlemmarna ett anslutningsprotokoll för Sverige och Finland. Sverige och Finland fick då status som ”Invitee”. 28 av Natos 30 medlemsländer var mycket snabba med att ratificera Sveriges och Finlands medlemskap. Turkiet stretade dock emot och anförde egna inrikespolitiska orsaker. Även i Ungern valde att skjuta på ratificeringen. Turkiet meddelade senare att de kommer att ratificera Finland men inte Sverige just nu. Även Ungern meddelade samma sak. Ungern ratificerade Finlands NATO ansökan den 27 mars 2023 och Turkiet den 30 mars 2023. Den 4 april 2023 blir Finland upptagna som fullvärdig medlem av NATO.

Turkiet och Ungern säger slutligen JA till

Sverige

Efter månader av obstruktion och hela tiden med nya krav på Sverige har Turkiet slutligen sagt JA till Sveriges NATO ansökan. Detta skeddeden 10 juli 2023. De skall därefter ratificera Sveriges ansökan i det Turkiets parlament. Ungern, som inte heller ännu sagt JA har deklarerat att de inte kommer vara det sista landet som ratificerar Sveriges ansökan. Den 25 januari 2024 undertecknar President Recep Erdoğans ratifikationsdokumentet och därmed är Turkiets ratificering av Sveriges Nato- ansökan klar. Den 23 februari 2024 flög Sveriges statsminister Ulf Kristersson med en svensk delegation till Budapest, Ungern, för ett möte med Ungers premiärminister Viktor Orbán. Orbán och hans parti Fidesz meddelade efter mötet att de nu var beredda att godkänna Sveriges NATO- ansökan. Den 5 mars 2024 undertecknade Ungerns nytillträdde president Tamás Sulyok Sveriges Natoansökan.

Sverige blir Natos 32:a medlemsland den 7

mars 2024

Den 7 mars 2024 deponerade Ungerns utrikesminister, som sista Nato-land, deras godkännande av Sveriges NATO-ansökan hos USA:s utrikesdepartement. NATO:s Generalsekreterare Jens Stoltenberg skickade därefter en formell inbjudan till Sverige om att bli fullvärdig medlem av NATO. Inbjudan godkändes därefter av Sverige i ett extrainsatt regeringssammanträde i Stockholm. Sveriges statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström befanns sig då redan i Washington D.C. Efter regeringsbeslutet skrev Ulf Kristersson under Sveriges anslutningsdokument. En dryg timme senare överlämnade Kristersson tillsammans med Billström anslutningsdokumentet till USA:s utrikesminister Anthony Blinken. Därmed blev Sverige medlem i NATO som dess 32:a medlemsland. Måndagen den 11 mars 2024 hölls en officiell ceremoni vid NATO:s huvudkvarter i Bryssel, där Sverige välkomnades in i Nato och Sveriges flagga hissades bland övriga medlemsländers flaggor.