Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-03-19

Uniformer för kvinnlig personal

Innehåll denna sida:

Uniform m/1957 kv

Uniform m/1957 kv infördes som komplement till den befintliga uniform m/1942 kv. En ny jacka, kjol och blus tillkom samtidigt som de äldre m/1942 kv persedlarna fick brukas. Jacka m/1957 kv var tillverkad i ett gråbrungrönt diagonaltyg och i modellen lik Flygvapnets jacka m/1947 kv. Jacka m/1957 kv hade en enkel knapprad med fem knappar. På varje sida av jackan fanns en snedställd sidficka med spetsiga lock. På jackans högra sida av bröstet anbringades frivilligtecken m/1946. På insidan av frivilligtecknet bars Röda Korsets tjänstemärke för personal inom Hemvärnets krigssjukvård. Bilden till höger visar jacka m/1957 kv. Bild: Miliseum, ID: MILI.006527. Uniform m/1957 kv fick användas fram till 1 april 1970. Jacka m/1957 kv Kjol m/1957 kv Blus m/1957 kv På vänster ärm bars försvarsgrensmärke m/1957 kv för armén, flottan eller flygvapnet och eventuellt tjänsteklassbeteckning. Bilden till höger visar Frivilligtecken m/1946 för Hemvärnet. Bild: Armémuseum, ID: AM.011666.

Relaterade länkar

Arméns uniformer Marinens uniformer Flygvapnets uniformer Gradbeteckningar Frivilliga försvarsorganisationer Föreningsdräkter för Svenska lottakåren Svenska militära gradbeteckningar Beredskapsåren 1939 - 1945 Luftbevakning & luftbevakningslottor Frivilliga försvarsorganisationer Marketenterskor i uniform

Referenslitteratur

Försvarsmakten, Uniformsbestämmelser 2015 Svenska arméns uniformer 1875 - 2000 av Simon Olsson, 2011. Uniformen berättar, Mikael Hoffsten, 2020. Hemvärnet 1940 - 1990, Alf Åberg m.fl. 1990. Fia Sundevall, "Det sista manliga yrkesmonopolet: genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989" (Makadam, 2011). Wikipedia Armémuseum Miliseum Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Uniformer xxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Uniform m/1960 kv

De tidigare uniformerna för kvinnlig personal, m/1942 kv och m/1957 kv hade blivit omoderna och en helt ny uniform för kvinnlig personal togs fram, uniform m/1960 kv. Uniformen användes även som fältdräkt fram till 1970 då fältuniform m/1970 kv togs i bruk. Jacka m/1960 kv var stålgrå i färgen, figursydd, och hade 5 knappar i en enkel knapprad. Vidare hade jackan krage och slag samt utanpåliggande sidfickor. I ryggen fanns en löstagbar slejf. På bröstets högra sida bars frivilligtecken. På vänstra ärmen bars försvarsgensmärke och tjänsteklassbeteckning m/1960kv. Bilden till höger visar jacka m/1960 kv. På vänstra ärmen syns försvarsgrensmärket för Armén. Bild: Armémuseum, ID: AM.118340. I uniform m/1960 kv ingick: Jacka m/1960 kv Blus m/1960 kv Kjol m/1960 kv Kappa m/1960 kv Barett m/1960 kv Båtmössa och vintermössa m/1960 kv Fältbyxa m/1960 kv Axelklaff m/1960 kv till rockklänningen Handskar Lågskor, svarta Slips Skärp Ridbyxor m/1960 kv samt ridstövlar Rockklänning m/1960 kv Bilden till höger visar försvarsgrensmärke för Armén (två korslagda svärd under Kunglig krona samt tänsteklassbeteckning m/1960 kv för löjtnant (två breda galoner). Bild: Miliseum, ID: MILI.006682. Rockklänning m/1960 kv var tillverkad i stålgrått tyg och hade skärpi samma färd och två sidfickor. Kragen var vit och på axlarna fanns axelklaffar. Som huvudbonad användes barett m/1960 kv (slags basker) som var gjord i stålgrått filttyg. På baretten bars armétecken m/1960. Som alternativ till baretten kunde båtmössa m/1960 kv eller vintermössa m/1960 kv (skärmmössa) bäras. På dessa två mössor bars armétecken i textil. Blus m/1960 kv var tillverkav i stålgrått tyg och hade nedvikt krage. Blusen hade två bröstfickor utan knappar och långa ärmar med bred handlinning. Kappa m/1960 kv var även den stålgrå och av raglantyp. Den hade en enkel knapprad med 5 knappar och högknäppt i halsen. Kappan hade rundkrage och löstagbar kappuschong. Axelklaffar bars till rockklänningen och hade ett litet armétecken samt tjänsteklassbeteckning eller tjänstegruppbeteckning. På jacka m/1960 kv bars tjänsteklassbetecning på vänster överärm.

Militära uniformer för kvinnlig personal

Inledning

Det finns många frivilliga kvinnliga försvarsorganisationer, exempelvis Lottakåren, Bilkåristerna och Röda Korset. De skaffade tidigt en slags uniform eller dräkt för den interna verksamheten, men i fält behövdes andra uniformer. Från år 1936 utökades reglementet kring de svenska kvinnliga försvarsorganisationernas uppgifter så att de även kunde svara för olika funktioner under krigstid. Vid fälttjänst har militäruniform använts, från 1942 uniform m/1942 kv.

Uniform m/1942 kv

År 1942 antogs en uniform för den kvinnliga frivilliga personalen i armén, frivilliguniform m/1942 kv med fältuniform m/1939 som förebild. Uniformen var tillverkad av gråbruntgrönt ylletyg (kommiss- eller diagonaltyg). Jacka m/1942 kv var enkelknäppt med fyra knappar och hade nedvikt krage och slag som kunde bäras nedvikta eller uppknäppta. Jackan var försedd med två utanpåliggande bröstfickor och i ryggen fanns ett sprund. På axlarna till jacka, kappa och blus fanns axelklaffar där gradbeteckningar och förbandsbeteckningar anbringades. Till uniformen bars fältmössa m/1942 kv (båtmössa) som var av samma modell och tyg som fältmössa m/1939. Mössan hade framtill nationalitetsmärke m/1941 samt ett tjänstetecken som var olika beroende på kårtillhörighet för; Lottakåren, Blå Stjärnan och Röda Korset. Före 1946 bars armbindlar för att särskilja dessa kårers olika tjänster från varandra. Bilden till höger visar jacka m/1942 kv - Röda Korset (SRK) Bild: Miliseum, ID: MILI.006513. Bilden under visar fältmössa m/1942 kv med nationalitetsmärke m/1941 och tjänstetecknet för Svenska Röda Korsets personal. Bild: Armémuseum, ID: AM.116763. I uniform m/1942 kv ingick: Jacka m/1942 kv Blus m/1942 kv Kjol m/1942 kv Kappa m/1942 kv Fältmössa m/1942 kv Fältbyxa m/1942 kv Axelklaff m/1942 kv Lågskor Slips Skärp Ridbyxor m/1942 kv samt ridstövlar Överdragsställ m/1942 kv Gradbeteckningar: Gradbeteckningar och förbandsbeteckningar bars på axelklaffarna. Mellan 1942 och 1946 bestod gradbeteckningarna av mörkblått beläggningssnöre. År 1946 övergick den kvinnliga personalen till att bära samma gradbeteckningssystem som den som användes på uniform m/1939 men med mörkblå tecken. Tjänstetecknen var olika beroende på frivilligkår; Svenska Lottakåren, Blå Stjärnan och Röda Korset. Fram till 1946 användes armbindlar med tjänstetecken för att visa kårtillhörighet. Tjänstetecknen tillsammans med nationalitetsmärke m/1941 bars framtill på fältmössan m/1942 kv för de tre ovan nämnda organisationerna. Övriga organisationer/kårer bar enbart nationalitetsmärket i mössan. Första bilden visar gradbeteckningarna tillsammans med förbandstecken för uniform m/1942 kv. Andra bilden visar tjänstetecknen som bars på armbindel och på fältmössan. Kappa m/1942 kv var av samma modell och tyg som kappa m/1939. Kjol m/1942 kv fanns i två varianter, en av ylletyg och en av bomullstyg. Kjolen hade fyra våder och skulle räcka 10 cm nedanför knäna. Blus m/1942 kv hade nedvikt krage och långa ärmar med handledslinningar. Byxa m/1942 kv fanns i två varianter, en fältbyxa och en ridbyxa. Överdragsställ m/1942 kv bestod av jacka och byxor i gråbrunt bomullstyg. Jackan var figursydd och försedd med bröstfickor. Byxorna hade knäppning längs sidorna. Uniform m/1942 kv fick användas fram till 1 april 1970. Nedan, exempel på tjänstetecken för Lottakåren, Blå Stjärnan och Rödakorset (Hjälpsyster):
Kappa m/1942 kv.Bild: Miliseum, ID: MILI.006520. Blus m/1942 kv.Bild: Miliseum, ID: MILI.001748. Kjol m/1942 kv.Bild: Miliseum, ID: MILI.006514.
Kjol m/1957 kv. Bild: Armémuseum, ID: AM.003815. Blus m/1957 kv. Bild: Miliseum, ID: MILI.010730. Försvarsgrensmärke m/1957 kv för Armén till jacka m/1957 kv. Bild: Armémuseum, ID: AM.004666.

Kvinnlig personal i alla befattningar från 1989

Från hösten 1989 kan kvinnor tjänstgöra på alla befattningar i den svenska Försvarsmakten. 1978, Kvinnor kan anställas som befäl i det militära försvaret. Första etappen gällde markbefattningar i flygvapnet. 1980, De första kvinnorna rycker in och utbildningen ges på flygflottiljen F16 i Uppsala. 1989, Kvinnor kan tjänstgöra vid samtliga militära befattningar, dvs även i stridande förband. Sist ut är stridspiloter och ubåtstjänst. 1994, Regeringen avskaffar kravet på att kvinnor som antas till värnplikten ska vara tvungna att utbilda sig till officerare. I och med att kvinnor från 1989 kan tjänstgöra i samma befattningar i försvaret som män behövdes ett enhetligt uniformssystem för både den manliga och kvinnliga personalen. Från och med uniformssystem m/1987 och fältuniform 90 använder kvinnor och män samma uniformer om än med kvinno- och manliga storlekar.

Uniform m/1987

Uniform m/1987 är ett uniformssystem som används av samtliga delar av Försvarsmakten, Armén, Flottan och Flygvapnet. Uniformssystemet används som arbetsuniform och paraduniform och ersatte uniform m/1960 och uniform m/1968 samt uniform m/1960 kv för kvinnlig frivilligpersonal. Uniform m/1987 finns i ett antal olika varianter som används i olika delar av Försvarsmakten. Uniformen infördes samtidigt som Fältuniform 90. Uniformen används (med några annorlunda persedlar) inom Armén, Flygvapnet och Marinen Uniform m/1987A (Armén) är grå och används av Armén och Hemvärnet. Uniform m/1987, dvs grundvarianten, är mörkblå och används av Flygvapnet, Amfibiekåren samt hemvärnsmusikkårer med marin- eller flygvapenprofil. Flottans personal använder, med undantag av uniform m/1987 vit, inte uniformssystemet utan använder istället uniform m/1948. Uniform m/1987 sammansätts som standard av svarta lågskor m/1903 och strumpor, långbyxor m/1987 med byxbälte, vit skjorta m/1978 med svart slips m/1987, livplagg samt huvudbonad. Bilden till höger visar Flygvapnets uniformsmodell av m/1987. Bild, Försvarsmakten. För mer information, se Uniformssystem m/1987.

Fältuniform 90

Fältuniform 90 ersatte arméns fältuniform m/1958 och fältuniform m/1959 samt fältuniform m/1970 kv för kvinnlig personal. Systemet infördes formellt 1990, men uniformen var i praktiken ute på förbanden redan under andra halvan av 1980-talet. Den finns likt föregångarna i flera olika varianter: Fältuniform 90 Lätt, Fältuniform 90 Pansar, Fältuniform 90 Tropik Grön, Fältuniform 90 Tropik Beige och Fältuniform 2002 ADYK. För mer information, se Fältuniform 90. Bilden till höger visar basvarianten av fältuniform 90. Bild, Försvarsmakten.
Rockklänning m/1960 för Lottakåren. Bild: Miliseum, ID: MILI.001791. Kappa m/1960 kv, med kapuschong för Lottakåren. Bild: Miliseum, ID: MILI.006544. Kjol m/1960 kv, för kvinnlig personal. Bild: Armémuseum, ID: AM.118336. Blus m/1960 kv för kvinnlig personal. Bild: Armémuseum, ID: AM.004687. Barett m/1960 kv för Svenska Blå Stjärnan. Bild Armémuseum, ID: AM.092379.
Tjänsteklassbeteckning m/1960 kv
Tjänsteklass
Beteckning
Tjänsteklass
Beteckning
Överstelöjtnant
Fyra breda galoner
Fanjunkare
Två smala galoner
Major
Tre breda galoner och en smal
Sergeant
En smal galon
Kapten
Tre breda galoner
Furir
Tre streck
Löjtnant
Två breda galoner
Korpral
Två streck
Fänrik
En bred galon

Tropikuniform m/1969 kv

Under 1960-talet började Sverige alltmer delta med trupp utomlands i FN-regi. Uniformsmodell m/1961 var arbetsuniform för personal i varma klimat. Den var av samma snitt som m/1960, men khaki-färgad. Till uniformen fanns även kortärmad skjorta och kortbyxor, båda i khaki färg. Till kortbyxor bars gråbruna knästrumpor. Eftersom allt fler kvinnor deltog i FN-uppdragen uppstod ett behov av en kvinnlig variant av tropikuniformen. Resultatet blev tropikuniform m/1969 kv. På denna uniform användes samma tjänstetecken som på tropikuniform m/1961. Bilden till höger visar vapenrock m/1969 kv till tropikuniformen för kvinnlig personal i FN-tjänst. Enkelknäppt med krage och slag och med fasta axelklaffar med hylsor med gradbeteckning. Bild: Armémuseum, ID: AM.009788. Till uniform m/1969 kv bars blå basker vid FN-tjänst, annars båtmössa. Övriga persedlar var blus, shorts, kjol, långbyxor, pumps, lågskor, m.fl.

Fältuniform m/1970 kv

Innan 1970 fanns det ett flertal uniformer som var anpassade för kvinnor. Ingen av dessa uniformer var en renodlad fältuniform. En sådan uniform togs fram 1970, fältuniform m/70 kv. Uniformen var en blandning av arméns fältuniform m/1959 och frivilliguniform m/60 kv. Fältuniform m/1970 kv användes fram till 1990-talet då den könsgemensamma fältuniformen, fältuniform 90 infördes. Fältjacka m/1970 kv var tillverkad av olivgrönt tyg och hade en enkel knapprad med fem knappar och var högknäppt i halsen. På framsidan fanns två snedställda sidfickor och ärmarna hade reglerbar ärmlinning. Fältbyxa m/1970 kv hade två benfickor och en bakficka och byxan knäpptes i sidorna. Blus m/1970 kv hade mjukt nedvikt krage och långa ärmar. Fältmössan och vintermössan var av samma typ som m/1959. Bilden till höger visar fältjacka m/1970 kv för Svenska lottakåren. Bild: Armémuseum, ID: AM.118342. I fältuniform m/1970 kv ingick: Fältjacka m/1970 kv Fältbyxa m/1970 kv Blus m/1970 kv Kjol m/1970 kv Kappa m/1970 kv Båtmössa och vintermössa m/1959 Vindrock m/1959 Marschkängor Lågskor På fältjackans och vindrockens kragar bars kragspeglar m/1958. På höger kragspegel bars försvarsgrenstecknet och på vänster tjänsteklass- eller tjänstegruppstecken. Frivilligtecken bars av all frivillig personal på jackans högra sida i höjd med översta knappen. Frivilligtecken bars även på blus och vindrock.
Blus m/1970 kv för Svenska lottakåren. Bild: Armémuseum, ID: AM.117533. Fältbyxor m/1970 kv, för kvinnlig personal. Bild: Miliseum, ID: MILI.006558. Fältmössa m/1959. Bild:  Karlsborgs fästningsmuseum, ID: KBG.008379. Fältjacka m/1970 kv. Tjänstetecken för lottakåren på höger bröst. Kragspeglar för frivillig kvinnlig personal i Armén. Bild: Karlsborgs fästningsmuseum, ID: KBG.013157.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-03-19

Uniformer för kvinnlig

personal

Uniform m/1957 kv

Uniform m/1957 kv infördes som komplement till den befintliga uniform m/1942 kv. En ny jacka, kjol och blus tillkom samtidigt som de äldre m/1942 kv persedlarna fick brukas. Jacka m/1957 kv var tillverkad i ett gråbrungrönt diagonaltyg och i modellen lik Flygvapnets jacka m/1947 kv. Jacka m/1957 kv hade en enkel knapprad med fem knappar. På varje sida av jackan fanns en snedställd sidficka med spetsiga lock. På jackans högra sida av bröstet anbringades frivilligtecken m/1946. På insidan av frivilligtecknet bars Röda Korsets tjänstemärke för personal inom Hemvärnets krigssjukvård. Bilden till höger visar jacka m/1957 kv. Bild: Miliseum, ID: MILI.006527. Uniform m/1957 kv fick användas fram till 1 april 1970. Jacka m/1957 kv Kjol m/1957 kv Blus m/1957 kv På vänster ärm bars försvarsgrensmärke m/1957 kv för armén, flottan eller flygvapnet och eventuellt tjänsteklassbeteckning. Bilden till höger visar Frivilligtecken m/1946 för Hemvärnet. Bild: Armémuseum, ID: AM.011666.

Relaterade länkar

Arméns uniformer Marinens uniformer Flygvapnets uniformer Gradbeteckningar Frivilliga försvarsorganisationer Föreningsdräkter för Svenska lottakåren Svenska militära gradbeteckningar Beredskapsåren 1939 - 1945 Luftbevakning & luftbevakningslottor Frivilliga försvarsorganisationer Marketenterskor i uniform

Referenslitteratur

Försvarsmakten, Uniformsbestämmelser 2015 Svenska arméns uniformer 1875 - 2000 av Simon Olsson, 2011. Uniformen berättar, Mikael Hoffsten, 2020. Hemvärnet 1940 - 1990, Alf Åberg m.fl. 1990. Fia Sundevall, "Det sista manliga yrkesmonopolet: genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989" (Makadam, 2011). Wikipedia Armémuseum Miliseum Överst på sidan

Uniform m/1960 kv

De tidigare uniformerna för kvinnlig personal, m/1942 kv och m/1957 kv hade blivit omoderna och en helt ny uniform för kvinnlig personal togs fram, uniform m/1960 kv. Uniformen användes även som fältdräkt fram till 1970 då fältuniform m/1970 kv togs i bruk. Jacka m/1960 kv var stålgrå i färgen, figursydd, och hade 5 knappar i en enkel knapprad. Vidare hade jackan krage och slag samt utanpåliggande sidfickor. I ryggen fanns en löstagbar slejf. På bröstets högra sida bars frivilligtecken. På vänstra ärmen bars försvarsgensmärke och tjänsteklassbeteckning m/1960kv. Bilden till höger visar jacka m/1960 kv. På vänstra ärmen syns försvarsgrensmärket för Armén. Bild: Armémuseum, ID: AM.118340. I uniform m/1960 kv ingick: Jacka m/1960 kv Blus m/1960 kv Kjol m/1960 kv Kappa m/1960 kv Barett m/1960 kv Båtmössa och vintermössa m/1960 kv Fältbyxa m/1960 kv Axelklaff m/1960 kv till rockklänningen Handskar Lågskor, svarta Slips Skärp Ridbyxor m/1960 kv samt ridstövlar Rockklänning m/1960 kv Bilden till höger visar försvarsgrensmärke för Armén (två korslagda svärd under Kunglig krona samt tänsteklassbeteckning m/1960 kv för löjtnant (två breda galoner). Bild: Miliseum, ID: MILI.006682. Rockklänning m/1960 kv var tillverkad i stålgrått tyg och hade skärpi samma färd och två sidfickor. Kragen var vit och på axlarna fanns axelklaffar. Som huvudbonad användes barett m/1960 kv (slags basker) som var gjord i stålgrått filttyg. På baretten bars armétecken m/1960. Som alternativ till baretten kunde båtmössa m/1960 kv eller vintermössa m/1960 kv (skärmmössa) bäras. På dessa två mössor bars armétecken i textil. Blus m/1960 kv var tillverkav i stålgrått tyg och hade nedvikt krage. Blusen hade två bröstfickor utan knappar och långa ärmar med bred handlinning. Kappa m/1960 kv var även den stålgrå och av raglantyp. Den hade en enkel knapprad med 5 knappar och högknäppt i halsen. Kappan hade rundkrage och löstagbar kappuschong. Axelklaffar bars till rockklänningen och hade ett litet armétecken samt tjänsteklassbeteckning eller tjänstegruppbeteckning. På jacka m/1960 kv bars tjänsteklassbetecning på vänster överärm.

Militära uniformer för kvinnlig

personal

Inledning

Det finns många frivilliga kvinnliga försvarsorganisationer, exempelvis Lottakåren, Bilkåristerna och Röda Korset. De skaffade tidigt en slags uniform eller dräkt för den interna verksamheten, men i fält behövdes andra uniformer. Från år 1936 utökades reglementet kring de svenska kvinnliga försvarsorganisationernas uppgifter så att de även kunde svara för olika funktioner under krigstid. Vid fälttjänst har militäruniform använts, från 1942 uniform m/1942 kv.

Uniform m/1942 kv

År 1942 antogs en uniform för den kvinnliga frivilliga personalen i armén, frivilliguniform m/1942 kv med fältuniform m/1939 som förebild. Uniformen var tillverkad av gråbruntgrönt ylletyg (kommiss- eller diagonaltyg). Jacka m/1942 kv var enkelknäppt med fyra knappar och hade nedvikt krage och slag som kunde bäras nedvikta eller uppknäppta. Jackan var försedd med två utanpåliggande bröstfickor och i ryggen fanns ett sprund. På axlarna till jacka, kappa och blus fanns axelklaffar där gradbeteckningar och förbandsbeteckningar anbringades. Till uniformen bars fältmössa m/1942 kv (båtmössa) som var av samma modell och tyg som fältmössa m/1939. Mössan hade framtill nationalitetsmärke m/1941 samt ett tjänstetecken som var olika beroende på kårtillhörighet för; Lottakåren, Blå Stjärnan och Röda Korset. Före 1946 bars armbindlar för att särskilja dessa kårers olika tjänster från varandra. Bilden till höger visar jacka m/1942 kv - Röda Korset (SRK) Bild: Miliseum, ID: MILI.006513. Bilden under visar fältmössa m/1942 kv med nationalitetsmärke m/1941 och tjänstetecknet för Svenska Röda Korsets personal. Bild: Armémuseum, ID: AM.116763. I uniform m/1942 kv ingick: Jacka m/1942 kv Blus m/1942 kv Kjol m/1942 kv Kappa m/1942 kv Fältmössa m/1942 kv Fältbyxa m/1942 kv Axelklaff m/1942 kv Lågskor Slips Skärp Ridbyxor m/1942 kv samt ridstövlar Överdragsställ m/1942 kv Gradbeteckningar: Gradbeteckningar och förbandsbeteckningar bars på axelklaffarna. Mellan 1942 och 1946 bestod gradbeteckningarna av mörkblått beläggningssnöre. År 1946 övergick den kvinnliga personalen till att bära samma gradbeteckningssystem som den som användes på uniform m/1939 men med mörkblå tecken. Tjänstetecknen var olika beroende på frivilligkår; Svenska Lottakåren, Blå Stjärnan och Röda Korset. Fram till 1946 användes armbindlar med tjänstetecken för att visa kårtillhörighet. Tjänstetecknen tillsammans med nationalitetsmärke m/1941 bars framtill på fältmössan m/1942 kv för de tre ovan nämnda organisationerna. Övriga organisationer/kårer bar enbart nationalitetsmärket i mössan. Första bilden visar gradbeteckningarna tillsammans med förbandstecken för uniform m/1942 kv. Andra bilden visar tjänstetecknen som bars på armbindel och på fältmössan. Kappa m/1942 kv var av samma modell och tyg som kappa m/1939. Kjol m/1942 kv fanns i två varianter, en av ylletyg och en av bomullstyg. Kjolen hade fyra våder och skulle räcka 10 cm nedanför knäna. Blus m/1942 kv hade nedvikt krage och långa ärmar med handledslinningar. Byxa m/1942 kv fanns i två varianter, en fältbyxa och en ridbyxa. Överdragsställ m/1942 kv bestod av jacka och byxor i gråbrunt bomullstyg. Jackan var figursydd och försedd med bröstfickor. Byxorna hade knäppning längs sidorna. Uniform m/1942 kv fick användas fram till 1 april 1970. Nedan, exempel på tjänstetecken för Lottakåren, Blå Stjärnan och Rödakorset (Hjälpsyster):
Kappa m/1942 kv.Bild: Miliseum, ID: MILI.006520. Blus m/1942 kv.Bild: Miliseum, ID: MILI.001748. Kjol m/1942 kv.Bild: Miliseum, ID: MILI.006514.
Kjol m/1957 kv. Bild: Armémuseum, ID: AM.003815. Blus m/1957 kv. Bild: Miliseum, ID: MILI.010730. Försvarsgrensmärke m/1957 kv för Armén till jacka m/1957 kv. Bild: Armémuseum, ID: AM.004666.

Kvinnlig personal i alla befattningar från

1989

Från hösten 1989 kan kvinnor tjänstgöra på alla befattningar i den svenska Försvarsmakten. 1978, Kvinnor kan anställas som befäl i det militära försvaret. Första etappen gällde markbefattningar i flygvapnet. 1980, De första kvinnorna rycker in och utbildningen ges på flygflottiljen F16 i Uppsala. 1989, Kvinnor kan tjänstgöra vid samtliga militära befattningar, dvs även i stridande förband. Sist ut är stridspiloter och ubåtstjänst. 1994, Regeringen avskaffar kravet på att kvinnor som antas till värnplikten ska vara tvungna att utbilda sig till officerare. I och med att kvinnor från 1989 kan tjänstgöra i samma befattningar i försvaret som män behövdes ett enhetligt uniformssystem för både den manliga och kvinnliga personalen. Från och med uniformssystem m/1987 och fältuniform 90 använder kvinnor och män samma uniformer om än med kvinno- och manliga storlekar.

Uniform m/1987

Uniform m/1987 är ett uniformssystem som används av samtliga delar av Försvarsmakten, Armén, Flottan och Flygvapnet. Uniformssystemet används som arbetsuniform och paraduniform och ersatte uniform m/1960 och uniform m/1968 samt uniform m/1960 kv för kvinnlig frivilligpersonal. Uniform m/1987 finns i ett antal olika varianter som används i olika delar av Försvarsmakten. Uniformen infördes samtidigt som Fältuniform 90. Uniformen används (med några annorlunda persedlar) inom Armén, Flygvapnet och Marinen Uniform m/1987A (Armén) är grå och används av Armén och Hemvärnet. Uniform m/1987, dvs grundvarianten, är mörkblå och används av Flygvapnet, Amfibiekåren samt hemvärnsmusikkårer med marin- eller flygvapenprofil. Flottans personal använder, med undantag av uniform m/1987 vit, inte uniformssystemet utan använder istället uniform m/1948. Uniform m/1987 sammansätts som standard av svarta lågskor m/1903 och strumpor, långbyxor m/1987 med byxbälte, vit skjorta m/1978 med svart slips m/1987, livplagg samt huvudbonad. Bilden till höger visar Flygvapnets uniformsmodell av m/1987. Bild, Försvarsmakten. För mer information, se Uniformssystem m/1987.

Fältuniform 90

Fältuniform 90 ersatte arméns fältuniform m/1958 och fältuniform m/1959 samt fältuniform m/1970 kv för kvinnlig personal. Systemet infördes formellt 1990, men uniformen var i praktiken ute på förbanden redan under andra halvan av 1980-talet. Den finns likt föregångarna i flera olika varianter: Fältuniform 90 Lätt, Fältuniform 90 Pansar, Fältuniform 90 Tropik Grön, Fältuniform 90 Tropik Beige och Fältuniform 2002 ADYK. För mer information, se Fältuniform 90. Bilden till höger visar basvarianten av fältuniform 90. Bild, Försvarsmakten.
Rockklänning m/1960 för Lottakåren. Bild: Miliseum, ID: MILI.001791. Kappa m/1960 kv, med kapuschong för Lottakåren. Bild: Miliseum, ID: MILI.006544. Kjol m/1960 kv, för kvinnlig personal. Bild: Armémuseum, ID: AM.118336. Blus m/1960 kv för kvinnlig personal. Bild: Armémuseum, ID: AM.004687. Barett m/1960 kv för Svenska Blå Stjärnan. Bild Armémuseum, ID: AM.092379.
Tjänsteklassbeteckning m/1960 kv
Tjänsteklass
Beteckning
Tjänsteklass
Beteckning
Överstelöjtnant
Fyra breda galoner
Fanjunkare
Två smala galoner
Major
Tre breda galoner och en smal
Sergeant
En smal galon
Kapten
Tre breda galoner
Furir
Tre streck
Löjtnant
Två breda galoner
Korpral
Två streck
Fänrik
En bred galon

Tropikuniform m/1969 kv

Under 1960-talet började Sverige alltmer delta med trupp utomlands i FN-regi. Uniformsmodell m/1961 var arbetsuniform för personal i varma klimat. Den var av samma snitt som m/1960, men khaki-färgad. Till uniformen fanns även kortärmad skjorta och kortbyxor, båda i khaki färg. Till kortbyxor bars gråbruna knästrumpor. Eftersom allt fler kvinnor deltog i FN-uppdragen uppstod ett behov av en kvinnlig variant av tropikuniformen. Resultatet blev tropikuniform m/1969 kv. På denna uniform användes samma tjänstetecken som på tropikuniform m/1961. Bilden till höger visar vapenrock m/1969 kv till tropikuniformen för kvinnlig personal i FN-tjänst. Enkelknäppt med krage och slag och med fasta axelklaffar med hylsor med gradbeteckning. Bild: Armémuseum, ID: AM.009788. Till uniform m/1969 kv bars blå basker vid FN-tjänst, annars båtmössa. Övriga persedlar var blus, shorts, kjol, långbyxor, pumps, lågskor, m.fl.

Fältuniform m/1970 kv

Innan 1970 fanns det ett flertal uniformer som var anpassade för kvinnor. Ingen av dessa uniformer var en renodlad fältuniform. En sådan uniform togs fram 1970, fältuniform m/70 kv. Uniformen var en blandning av arméns fältuniform m/1959 och frivilliguniform m/60 kv. Fältuniform m/1970 kv användes fram till 1990-talet då den könsgemensamma fältuniformen, fältuniform 90 infördes. Fältjacka m/1970 kv var tillverkad av olivgrönt tyg och hade en enkel knapprad med fem knappar och var högknäppt i halsen. På framsidan fanns två snedställda sidfickor och ärmarna hade reglerbar ärmlinning. Fältbyxa m/1970 kv hade två benfickor och en bakficka och byxan knäpptes i sidorna. Blus m/1970 kv hade mjukt nedvikt krage och långa ärmar. Fältmössan och vintermössan var av samma typ som m/1959. Bilden till höger visar fältjacka m/1970 kv för Svenska lottakåren. Bild: Armémuseum, ID: AM.118342. I fältuniform m/1970 kv ingick: Fältjacka m/1970 kv Fältbyxa m/1970 kv Blus m/1970 kv Kjol m/1970 kv Kappa m/1970 kv Båtmössa och vintermössa m/1959 Vindrock m/1959 Marschkängor Lågskor På fältjackans och vindrockens kragar bars kragspeglar m/1958. På höger kragspegel bars försvarsgrenstecknet och på vänster tjänsteklass- eller tjänstegruppstecken. Frivilligtecken bars av all frivillig personal på jackans högra sida i höjd med översta knappen. Frivilligtecken bars även på blus och vindrock.
Blus m/1970 kv för Svenska lottakåren. Bild: Armémuseum, ID: AM.117533. Fältbyxor m/1970 kv, för kvinnlig personal. Bild: Miliseum, ID: MILI.006558. Fältmössa m/1959. Bild:  Karlsborgs fästningsmuseum, ID: KBG.008379. Fältjacka m/1970 kv. Tjänstetecken för lottakåren på höger bröst. Kragspeglar för frivillig kvinnlig personal i Armén. Bild: Karlsborgs fästningsmuseum, ID: KBG.013157.