Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-09-17

Norska- och danska polistruppernas uniformer

Innehåll denna sida:

Norska polistruppernas uniform

Inledning

Polistrupperna (på norska: Polititroppene, eller Reservepolitiet) var beteckningen på de norska arméförband som uppsattes i Sverige under andra världskriget. Mer information om de Norska polistrupperna i Sverige. I början av utbildningen bestod truppernas beklädnad av en enkel overall. Denna beklädnad skulle dock inte duga som fältuniform i skarpt läge.

Uniform A/44

De norska trupperna tilldelades därför, efter en tid, en modifierad version av den svenska arméns fältuniform m/1939. Knapparna var utbytta och försedda med det norska lejonet, vapenrocken var figursydd och fickor/ficklock var lite annorlunda än på m/1939. Vidare saknades ryggslejf på norska vapenrocken. På vänster ärm bars ett märke med texten "Norge" och på höger ärm en norsk flagga. Under vapenrocken bars skjorta och slips. Byxorna hade två fickor baktill och en sidoficka på varje ben. Tre olika typer av huvudbonad användes: båtmössa, Fältmössa med skärm samt pälsmössa m/1909. Hjälmen de utrustades med var den svenska hjälmen m/1926 med ett påmålat vitt "N" på vardera sida. Till uniformen fanns även en kappa, päls och skiddräkt. Uniformen fick namnet A/44. Bilden till höger visar en korpral vid de norska polistrupperna iförd uniform A/44. Ett "Norge-märket" sitter högst upp på vänster ärm. Uniformen är en modifierad m/39 och man kan se på ficklocken att de skiljer sig från m/39. Foto Mimmi Nilsson (1887 - 1964). Kulturparken/Smålands museum, ID: MINI1442. DigitaltMuseum. Officerare bar gradbeteckningar på axelklaffarna i form av olika antal stjärnor medan underbefäl bar vinklar (chevroner) på vänster ärm med spetsen nedåt. Truppslagsmärken fanns placerade på båda ärmarna, 10 cm nedanför ärmsömmen och hade olika färg beroende på truppslag, exempelvis röd för infanteri, röd-blå för artilleri etc. I mössan bars agraff med norskt nationalitetstecken och knapp med det norska lejonet. Bilden till vänster visar den svenska hjälmen m/1926 med ett norskt “N” målat i vitt på sidan. Bilden till höger visar vapenrocken för officer, utbildningschef, vid de i Sverige utbildade norska polistrupperna. På höger överärm syns en norsk flagga. Detta kan röra sig om ett modellexemplar för fickorna har veck på samma sätt som fickorna på den svenska uniformen m/1939. Bild: Armémuseum, ID: AM.020205. DigitaltMuseum. Bilden till vänster visar lägermössa (båtmössa) för officer, utbildningschef, vid de norska polistrupperna, Av kakifärgat kläde. Bild: Armémuseum, ID: AM.020207. DigitaltMuseum.

Flottstyrkans uniform

Flottans personal uppgick till cirka 200 man och de var förlagda vid Karlskrona örlogsbas och bar dansk marinuniform. På rundmössan bars ett mössband med texten “Orlogsflåden”. Vid fältövningar på land bars dock brigadens arméuniform. I Karlskrona fanns 13 danska örlogsfartyg som den 29 augusti 1943 hade sökt svensk hamn för att undkomma tyskarnas vedergällningsattack.

Flygstyrkans uniform

Bland dessa danska flyktingar fanns ett dussintal piloter som i största hemlighet placerades två och två på olika svenska flygflottiljer där de så småningom utbildades på det svenska bombplanet Saab 17. Danska flygstyrkan bar svenska flyguniformer, dels flygdräkt och dels uniform m/1930. Uniformerna bars dock utan någon form av tecken, vare sig på livplagg eller mössor. Bilden till höger visar ett exempel på svenska flygvapnets uniform m/1930 med skärmössa m/1930. Flygofficeren på bilden bär gradbeteckning för löjtnant. Se vidare Svenska flygvapnets uniformer.

Relaterade länkar

Norska och danska polistrupperna i Sverige Svenska frivilligkåren i Finland Svenska frivilligkårens unifomer Beredskapsåren 1939 - 1945 Svenska arméns uniformer, 1900-tal Svenska flygvapnets uniformer Svenska flygvapnets historia Referenslitteratur Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Uniformer xxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Danska brigadens uniformer

På motsvarande sätt som de norska polistrupperna sattes det även upp en dansk polisstyrka upp i Sverige, Danska brigaden (Den Danske Brigade eller Danforce). Upprättandet påbörjades den 1 november 1943. Liksom i fallet med utbildningen av den norska styrkan kallade man även danskarnas militära träning för polisutbildning för att inte reta tyskarna i onödan, men från hösten 1944 militariserades träningen alltmer. Mer information om de Danska polistrupperna i Sverige. Då den Danska Brigaden var uppdelad på olika vapenslag hade de även olika uniformer.

Arméstyrkans uniform

I början av utbildningen i Sverige hade danskarna en enkel överdragsuniform i bomull, kappa och fältmössa. Under vintern var de försedda med skidbyxor och en uniformsliknande vapenrock. Denna beklädnad var dock inte lämpad som fältuniform i skarpt läge. När brigaden överfördes till Danmark i maj 1945 användes därför andra uniformer. Denna uniform togs fram under sommaren 1944 och bestod av en kort uniformsjacka, fältbyxor, kappa och fältmössa. Uniformen var tillverkad av samma tyg som den svenska fältuniformen m/1939. Jackan påminde mycket om brittiska Battledress 1937. Officerarna använde svenskt koppel. På ena ärmen bars en armbindel som bestod av ett rött tyg med vita kanter samt texten DANMARK under dansk krona. Bilden visar en soldat i brigadens arméuniform med den korta uniformsjackan.
Som jämförelse visas här några svenska soldater iförda den svenska arméns uniform m/1939.
Till vänster de norska polistruppernas fältuniform A/44, här med fältmössa. Bild: Wikipedia. Bilden till höger visar en grupp av norska soldater i polistruppernas fältuniform med hjälm och patronbälten. Bild: Wikipedia.
Bilden till vänster visar vapenrock m/1940 för Danska brigaden, menig soldat. Bild: Armémuseum. ID: AM.014385. DigitaltMuseum. Bilden till höger visar kappa m/1939 för Danska brigaden. Bild: Armémuseum. ID: AM.014387. DigitaltMuseum.
Bilden till vänster visar båtmössan (lägermössan) för Danska brigaden. Bild: Armémuseum. ID: AM.014394. DigitaltMuseum. Small. Bilden till höger visar hjälm m/1937 för Danska brigaden. På vänstra yttersidan sitter en dekal eller målad bild med danska nationalflaggan. Bild: Armémuseum, ID: AM.014392. DigitaltMuseum.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-09-17

Norska- och danska

polistruppernas uniformer

Norska polistruppernas uniform

Inledning

Polistrupperna (på norska: Polititroppene, eller Reservepolitiet) var beteckningen på de norska arméförband som uppsattes i Sverige under andra världskriget. Mer information om de Norska polistrupperna i Sverige. I början av utbildningen bestod truppernas beklädnad av en enkel overall. Denna beklädnad skulle dock inte duga som fältuniform i skarpt läge.

Uniform A/44

De norska trupperna tilldelades därför, efter en tid, en modifierad version av den svenska arméns fältuniform m/1939. Knapparna var utbytta och försedda med det norska lejonet, vapenrocken var figursydd och fickor/ficklock var lite annorlunda än på m/1939. Vidare saknades ryggslejf på norska vapenrocken. På vänster ärm bars ett märke med texten "Norge" och på höger ärm en norsk flagga. Under vapenrocken bars skjorta och slips. Byxorna hade två fickor baktill och en sidoficka på varje ben. Tre olika typer av huvudbonad användes: båtmössa, Fältmössa med skärm samt pälsmössa m/1909. Hjälmen de utrustades med var den svenska hjälmen m/1926 med ett påmålat vitt "N" vardera sida. Till uniformen fanns även en kappa, päls och skiddräkt. Uniformen fick namnet A/44. Bilden till höger visar en korpral vid de norska polistrupperna iförd uniform A/44. Ett "Norge-märket" sitter högst upp på vänster ärm. Uniformen är en modifierad m/39 och man kan se på ficklocken att de skiljer sig från m/39. Foto Mimmi Nilsson (1887 - 1964). Kulturparken/Smålands museum, ID: MINI1442. DigitaltMuseum. Officerare bar gradbeteckningar på axelklaffarna i form av olika antal stjärnor medan underbefäl bar vinklar (chevroner) på vänster ärm med spetsen nedåt. Truppslagsmärken fanns placerade på båda ärmarna, 10 cm nedanför ärmsömmen och hade olika färg beroende på truppslag, exempelvis röd för infanteri, röd-blå för artilleri etc. I mössan bars agraff med norskt nationalitetstecken och knapp med det norska lejonet. Bilden till vänster visar den svenska hjälmen m/1926 med ett norskt “N” målat i vitt på sidan. Bilden till höger visar vapenrocken för officer, utbildningschef, vid de i Sverige utbildade norska polistrupperna. På höger överärm syns en norsk flagga. Detta kan röra sig om ett modellexemplar för fickorna har veck på samma sätt som fickorna på den svenska uniformen m/1939. Bild: Armémuseum, ID: AM.020205. DigitaltMuseum. Bilden till vänster visar lägermössa (båtmössa) för officer, utbildningschef, vid de norska polistrupperna, Av kakifärgat kläde. Bild: Armémuseum, ID: AM.020207. DigitaltMuseum.

Flottstyrkans uniform

Flottans personal uppgick till cirka 200 man och de var förlagda vid Karlskrona örlogsbas och bar dansk marinuniform. På rundmössan bars ett mössband med texten “Orlogsflåden”. Vid fältövningar på land bars dock brigadens arméuniform. I Karlskrona fanns 13 danska örlogsfartyg som den 29 augusti 1943 hade sökt svensk hamn för att undkomma tyskarnas vedergällningsattack.

Flygstyrkans uniform

Bland dessa danska flyktingar fanns ett dussintal piloter som i största hemlighet placerades två och två på olika svenska flygflottiljer där de så småningom utbildades på det svenska bombplanet Saab 17. Danska flygstyrkan bar svenska flyguniformer, dels flygdräkt och dels uniform m/1930. Uniformerna bars dock utan någon form av tecken, vare sig på livplagg eller mössor. Bilden till höger visar ett exempel på svenska flygvapnets uniform m/1930 med skärmössa m/1930. Flygofficeren på bilden bär gradbeteckning för löjtnant. Se vidare Svenska flygvapnets uniformer.

Relaterade länkar

Norska och danska polistrupperna i Sverige Svenska frivilligkåren i Finland Svenska frivilligkårens unifomer Beredskapsåren 1939 - 1945 Svenska arméns uniformer, 1900-tal Svenska flygvapnets uniformer Svenska flygvapnets historia Referenslitteratur Överst på sidan
Till vänster de norska polistruppernas fältuniform A/44, här med fältmössa. Bild: Wikipedia. Bilden till höger visar en grupp av norska soldater i polistruppernas fältuniform med hjälm och patronbälten. Bild: Wikipedia.
Som jämförelse visas här några svenska soldater iförda den svenska arméns uniform m/1939.

Danska brigadens uniformer

På motsvarande sätt som de norska polistrupperna sattes det även upp en dansk polisstyrka upp i Sverige, Danska brigaden (Den Danske Brigade eller Danforce). Upprättandet påbörjades den 1 november 1943. Liksom i fallet med utbildningen av den norska styrkan kallade man även danskarnas militära träning för polisutbildning för att inte reta tyskarna i onödan, men från hösten 1944 militariserades träningen alltmer. Mer information om de Danska polistrupperna i Sverige. Då den Danska Brigaden var uppdelad på olika vapenslag hade de även olika uniformer.

Arméstyrkans uniform

I början av utbildningen i Sverige hade danskarna en enkel överdragsuniform i bomull, kappa och fältmössa. Under vintern var de försedda med skidbyxor och en uniformsliknande vapenrock. Denna beklädnad var dock inte lämpad som fältuniform i skarpt läge. När brigaden överfördes till Danmark i maj 1945 användes därför andra uniformer. Denna uniform togs fram under sommaren 1944 och bestod av en kort uniformsjacka, fältbyxor, kappa och fältmössa. Uniformen var tillverkad av samma tyg som den svenska fältuniformen m/1939. Jackan påminde mycket om brittiska Battledress 1937. Officerarna använde svenskt koppel. På ena ärmen bars en armbindel som bestod av ett rött tyg med vita kanter samt texten DANMARK under dansk krona. Bilden visar en soldat i brigadens arméuniform med den korta uniformsjackan.
Bilden till vänster visar vapenrock m/1940 för Danska brigaden, menig soldat. Bild: Armémuseum. ID: AM.014385. DigitaltMuseum. Bilden till höger visar kappa m/1939 för Danska brigaden. Bild: Armémuseum. ID: AM.014387. DigitaltMuseum.
Bilden till vänster visar båtmössan (lägermössan) för Danska brigaden. Bild: Armémuseum. ID: AM.014394. DigitaltMuseum. Small. Bilden till höger visar hjälm m/1937 för Danska brigaden. På vänstra yttersidan sitter en dekal eller målad bild med danska nationalflaggan. Bild: Armémuseum, ID: AM.014392. DigitaltMuseum.