Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Sök på hemsidan

Fyll i ditt sökord i den vita rutan nedan och klicka sen på knappen search Sök på denna hemsida:

Söktips:

Sökmotorn försöker först av allt hitta de sidor som exakt matchar samtliga sökord som använts i sökningen. Om detta misslyckas försöker den sen att hitta de sidor som innehåller minst ett av orden i sökfrasen. Om detta sker så visas ett meddelande överst i sökresultatet. Man kan dock styra hur sökningen skall ske genom att göra på följande sätt: 1. Sökning på hel fras Sökmotorn stöder tre typer av sökning på en fras, dvs sökning på flera ord samtidigt: o För att exakt söka på en fras (flera ord) använder man citationstecken före och efter frasen. Exempel: "Svenska kyrkböcker" o För att få en matchning nära frasen (inom ett par ord) använder man klamrar [före och efter frasen] Exempel: [Svenska kyrkböcker] o För att få en mindre exakt matchning (flera ord bort) använder man klamrar av följande utseende { } Exempel: {Svenska kyrkböcker} o Om man inte använder sig av citationstecken runt frasen kommer sökningen att ske på varje ord för sig! I exemplet med Svenska kyrkböcker kommer en sökning utan citationstecken att ge träff på samtliga sidor på min hemsida som innehåller ordet svenska plus samtliga sidor som innehåller ordet kyrkböcker. Det kanske inte är detta resultat man var ute efter! 2. + och - sökning Om du sätter ett plustecken + före ett ord så krävs att just detta ord finns bland det som söks, dvs finns med i sökresultatet..Om du sätter ett minustecken - före ett ord så kommer sökningen att undanta resultat som innehåller detta ord. Exempel: +alltid -aldrig eller +soldat +vapen 3. * wildcard Om ett sökord slutar med en asterisk * så kommer sökningen att ge träff på alla ord som börjar på samma sätt. Exempel: soldat* 4. ? wildcard Om ett sökord innehåller ett frågetecken ? så kommer sökningen att ge träff på alla ord som innehåller ett valfritt tecken i just denna position. Exempel: ?arlsson Ger träff på både Karlsson och Carlsson 5. Booleansk sökning Du kan använda följande booleanska operatorer i din sökning: AND, OR, NOT. Dessa operatorer MÅSTE skrivas med stora bokstäver (versaler). Exempel: kontakta AND oss Om du skall testa på flera ord kan det vara lämpligt att använda parenteser. Exempel: (kontakta AND oss) OR (om AND oss) Om du fyller i Anders Karlsson i sökfältet kommer sökningen att ge träff på alla som heter Anders samt alla som heter Karlsson. Om du däremot söker på ”Anders Karlsson” (inom citationstecken) så får du enbart träff på de som heter just Anders Karlsson. Om du är intresserad av alla sidor som skriver om Elvis (dock inte Elvis Presley) så får du väldigt många träffar om du söker på Elvis. Om sökningen istället sker på +Elvis –Presley kommer alla sidor om Elvis Presley att undantas. Om du söker information om Södermanlands regemente från tiden innan flytten till Strängnäs kan man söka på +”Södermanlands regemente” –Strängnäs, dvs citationstecken runt Strängnäs regemente samt ett plustecken och ett minustecken för Strängnäs.

Föregående sida Föregående sida
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22
Fyll i ditt sökord i den vita rutan nedan och klicka sen på knappen search Sök på denna hemsida:

Söktips:

Sökmotorn försöker först av allt hitta de sidor som exakt matchar samtliga sökord som använts i sökningen. Om detta misslyckas försöker den sen att hitta de sidor som innehåller minst ett av orden i sökfrasen. Om detta sker så visas ett meddelande överst i sökresultatet. Man kan dock styra hur sökningen skall ske genom att göra på följande sätt: 1. Sökning på hel fras Sökmotorn stöder tre typer av sökning på en fras, dvs sökning på flera ord samtidigt: o För att exakt söka på en fras (flera ord) använder man citationstecken före och efter frasen. Exempel: "Svenska kyrkböcker" o För att få en matchning nära frasen (inom ett par ord) använder man klamrar [före och efter frasen] Exempel: [Svenska kyrkböcker] o För att få en mindre exakt matchning (flera ord bort) använder man klamrar av följande utseende { } Exempel: {Svenska kyrkböcker} o Om man inte använder sig av citationstecken runt frasen kommer sökningen att ske på varje ord för sig! I exemplet med Svenska kyrkböcker kommer en sökning utan citationstecken att ge träff på samtliga sidor på min hemsida som innehåller ordet svenska plus samtliga sidor som innehåller ordet kyrkböcker. Det kanske inte är detta resultat man var ute efter! 2. + och - sökning Om du sätter ett plustecken + före ett ord så krävs att just detta ord finns bland det som söks, dvs finns med i sökresultatet..Om du sätter ett minustecken - före ett ord så kommer sökningen att undanta resultat som innehåller detta ord. Exempel: +alltid -aldrig eller +soldat +vapen 3. * wildcard Om ett sökord slutar med en asterisk * så kommer sökningen att ge träff på alla ord som börjar på samma sätt. Exempel: soldat* 4. ? wildcard Om ett sökord innehåller ett frågetecken ? kommer sökningen att ge träff på alla ord som innehåller ett valfritt tecken i just denna position. Exempel: ?arlsson Ger träff på både Karlsson och Carlsson 5. Booleansk sökning Du kan använda följande booleanska operatorer i din sökning: AND, OR, NOT. Dessa operatorer MÅSTE skrivas med stora bokstäver (versaler). Exempel: kontakta AND oss Om du skall testa på flera ord kan det vara lämpligt att använda parenteser. Exempel: (kontakta AND oss) OR (om AND oss) Om du fyller i Anders Karlsson i sökfältet kommer sökningen att ge träff på alla som heter Anders samt alla som heter Karlsson. Om du däremot söker på ”Anders Karlsson” (inom citationstecken) så får du enbart träff på de som heter just Anders Karlsson. Om du är intresserad av alla sidor som skriver om Elvis (dock inte Elvis Presley) så får du väldigt många träffar om du söker på Elvis. Om sökningen istället sker på +Elvis –Presley så kommer alla sidor om Elvis Presley att undantas. Om du söker information om Södermanlands regemente från tiden innan flytten till Strängnäs kan man söka på +”Södermanlands regemente” –Strängnäs, dvs citationstecken runt Strängnäs regemente samt ett plustecken och ett minustecken för Strängnäs.

Sök på hemsidan

index sitemap advanced
site search by freefind