Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Släkten Strindberg

Släkten Strindberg härstammar från Sollefteå, Ångermanland (Y). Många har arbetat vid Sollefteå Bruk. Sollefteå ligger vid Ångermanälven i Ångermanlands inland. I mitten av 1600-talet anlade kronan sågkvarnar i området. I början av 1700-talet byggdes ett järnbruk upp. Bruket kom sedermera i Graningeverkens ägo, och i slutet av 1800-talet bestod det av en stångjärnssmedja, manufaktursmedja samt såg. De betydande jordområdena gjorde dock att bruket inköptes av Sollefteå köping vid sekelskiftet för att kunna tillhandahålla kronan mark för Västernorrlands regemente. Järnbruksepoken var då i praktiken redan över. Sollefteå blev köping år 1902 och stad år 1917. Sollefteå har varit en garnisonsstad med två regementen: Västernorrlands regemente (I21) samt Norrlands trängregemente (T3). Sollefteå bruk ligger vid Övergårdsåns mynning i Ångermanälven. Redan 1693 byggdes en kronosåg på platsen som försåg flottan med skeppsvirke. En masugn byggdes 1706 men den revs ett 30-tal år senare för att ge plats åt Sollefteå hammare. Produktionen ökade kontinuerligt och kulminerade 1870. Några år senare lades delar av bruket ner, men manufaktursmide fortsatte fram till 1900.

Namnet Strindberg

I Sverige började man använda sig av familjenamn i större omfattning i slutet av 1800-talet, dvs man ärvde efternamnet från sin far. Tidigare använde man sk patronymikon dvs barnens efternamn bildades av faderns förnamn med tillägg av son eller dotter. Om fadern hette Nils, fick en son efternamnet Nilsson och en dotter Nilsdotter. När man i slutet av 1800-talet började använda familjenamn tog man i regel det son-efternamn man då hade. Vanligt var också att man tog ett efternamn som hade anknytning till orten, byn eller gården där man levde. Varifrån kommer då namnet Strindberg? Vi går tillbaka till början av 1800-talet. Morfars farfars far Adam Strindberg (1800-1863), född i Strinne, Multrå sn (Y), tog namnet Strindberg. Hans far var Adam Michelsson (1769- 1810) så Adam hette Adamsson som ung. Adam var mästersven (smed) vid Sollefteå bruk. År 1821 när han gifter sig med Anna Holmberg (1798-1869) står han i vigselboken med namnet Strindberg. Har har redan då titeln Mästersven. Antagligen tog han namnet Strindberg som yrkesman. Det är möjligt att förleden i Strindberg kommer av Strinne där han var född. Strinne stavades längre tillbaka Strinde Se karta över Sollefteå till höger. Mer detaljerad karta.

Morfars föräldrar

Morfars far var Petrus Strindberg, född den 14/12 1849 i Sollefteå Bruk. Han avled den 8/2 1920 i Björkå, Överlännäs sn (Y). Petrus arbetade på Sollefteå Bruk. Mor till Albert var Martha Dorothea Andersdotter. Hon föddes den 4/2 1855 i Knäsjön, Sollefteå. Hon avled 1924-03-04 i Björkå, Överlännäs sn (Y). Bilden till höger visar Petrus och Martha Strindberg, Sollefteå Bruk (Y). Petrus och Martha vigdes den 12/11 1876 i Sollefteå. De får 6 barn: 1. Johannes (1878 - 1878) Sollefteå Bruk 2. Ester Helena (1879 - 1888) Sollefteå Bruk 3. Anna Margareta (1881 - 1934) Sollefteå Bruk 4. Hulda Kristina (1886 - 1888) Sollefteå Bruk 5. Carl Georg (1887 - 1938) Sollefteå Bruk 6. Erik Albert (1891 - 1963) Sollefteå Bruk

Morfar, Albert Strindberg

Min morfar var Erik Albert Strindberg född den 22/1 1891 i Sollefteå Bruk. Han avled den 29/1 1963 i Sollefteå. Enligt en tidningsartikel i Sollefteå i samband med Alberts 60-årsdag den 22/1 1951 står följande: 60 år fyller idag förre kommunalarbetaren och vägmästaren Erik Albert Strindberg, Kläpparna, Övergård. Mellan 1916 och 1946 har jubilaren haft att göra med vägar åt dels Sollefteå stad, tingslaget och Västernorrlands regemente, I21. År 1910 köpte han ett markområde, Kläpparna, på Övergård och genom träget och ihärdigt arbete fick han marken odlingsbar. Strindberg tillhör Sollefteå arbetarkommun sedan många år tillbaka samt Kommunals avdelning 166, vars kassör han varit i 10 år. Genom ett gemytligt, frispråkigt och trevligt sätt har Strindberg under sin tid i vägdistrikten skaffat sig många vänner.” Min mormor var Anna Margareta Strindberg (född Pettersson). Hon var född den 11/5 1897 i Mellangransjö, Helgums sn (Y) och avled den 12/5 1966 i Sollefteå. I samband med Annas 50-årsdag den 11/5 1947 fanns följande artikel införd i en tidning i Sollefteå: “50 år fyller imorgon fru Anna Strindberg, maka till herr Albert Strindberg, Kläpparna, Övergård. Fru Strindberg som är född i Gransjö, Helgum, kom redan i 20-års åldern till Sollefteå, där hon bosatte sig och 1922 ingick äktenskap med herr Albert Strindberg. Den som har fördelen att vara närmare bekant med fru Strindberg har lärt sig att uppskatta hennes goda sätt, det är en människa som går bra att “komma sans” med. Hennes goda hjärta förnekar sig aldrig, där det behövs räcker hon gärna en hjälpande hand, ingen möda är för svår när det gäller att hjälpa en nödställd granne eller medmänniska. Trots att hon har stort hushåll, 5 barn och en sjuk make, klarar hon alla bestyr ensam hemma på makarnas gård. En morgonpigg vandrare kan vara säker på att fru Strindberg har kaffepannan på spisen redan vid 4-tiden på morgonkvisten. I unga år tillhörde fru Strindberg Helgums baptistförsamlings ungdomsförening där hon var varmt uppskattad för sitt redliga sinnelag och hjärtliga väsen.” Morfar och mormor hade ett jordbruk strax söder om Sollefteå på Övergård. Gården, som kallades Kläpparna, bör vara byggd någon gång i slutet av 1910-talet. Albert och Anna gifte sig den 29/7 1922. I unga år arbetade mormor på ålderdomshemmet, Övergård, Sollefteå. Bilderna till höger visar Anna och Albert Strindberg, Sollefteå (Y). Anna och Albert får 5 barn: 1. Bror Erland (1922 - 1997) Sollefteå 2. Nils Erik (1925 - 2014) Sollefteå 3. Anna-Greta (1923 - 2014) Sollefteå 4. Per-Olof (1929 - 2015) Sollefteå 5. Ulla Kristina (1934 - 2022) Sollefteå Morfar och mormor är begravda på Sollefteå kyrkogård.

Mormors föräldrar

Far till Anna var Lars Abraham Pettersson, född den 5/4 1862 i Västergransjö, Helgum (Y), död 19/6 1926 i Gransjö, Helgum. Han var målarmästare. Mor till Anna var Margareta Jonson, född den 20/4 1861 i Västergransjö, Helgum (Y), död den 21/7 1932 i Västergransjö, Helgum (Y). Bliden intill visar morfars och mormors gård, Kläpparna i Sollefteå (Y). Gården finns ej längre kvar.

Morfars syskon

Följande av morfars syskon nådde vuxen ålder:

Anna Margareta Hammarberg/Widekvist

Margareta, född 19/1 1881 i Sollefteå.(Y), död 18/1 1934 i Skönsmons fs, Sundsvall (Y). Hon var gift två gånger, första gången Hammarberg, andra gången Widekvist.

Carl Georg Strindberg

Georg, född 3/11 1887 i Sollefteå.(Y), död 7/4 1938. Han var gift två gånger, första gången med Margareta Svedin (7/10 1880 - 7/7 1970), andra gången med Signe Järnström, född 6/2 1898.

Länkar

Stamtavla Adam Strindberg Antavla Albert Strindberg Fotogalleri släkten Strindberg (Y) En Stamtavla är en släkttavla som börjar med en person längre till baka i tiden och visar alla dennes ättlingar fram till våra dagar. Ovanstående stamtavla börjar med Adam Strindberg och visar alla hans ättlingar fram till nutid. En Antavla är ett släktträd som börjar med en person i nutid och visar alla släktingar bakåt i tiden. Varje person i en antavla kallas ana. Ovanstående antavla börjar med Albert Strindberg och visar hans släktingar bakåt i tiden. Överst på sidan
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Släkten

Strindberg

Släkten Strindberg härstammar från Sollefteå, Ångermanland (Y). Många har arbetat vid Sollefteå Bruk. Sollefteå ligger vid Ångermanälven i Ångermanlands inland. I mitten av 1600-talet anlade kronan sågkvarnar i området. I början av 1700-talet byggdes ett järnbruk upp. Bruket kom sedermera i Graningeverkens ägo, och i slutet av 1800-talet bestod det av en stångjärnssmedja, manufaktursmedja samt såg. De betydande jordområdena gjorde dock att bruket inköptes av Sollefteå köping vid sekelskiftet för att kunna tillhandahålla kronan mark för Västernorrlands regemente. Järnbruksepoken var då i praktiken redan över. Sollefteå blev köping år 1902 och stad år 1917. Sollefteå har varit en garnisonsstad med två regementen: Västernorrlands regemente (I21) samt Norrlands trängregemente (T3). Sollefteå bruk ligger vid Övergårdsåns mynning i Ångermanälven. Redan 1693 byggdes en kronosåg på platsen som försåg flottan med skeppsvirke. En masugn byggdes 1706 men den revs ett 30-tal år senare för att ge plats åt Sollefteå hammare. Produktionen ökade kontinuerligt och kulminerade 1870. Några år senare lades delar av bruket ner, men manufaktursmide fortsatte fram till 1900.

Namnet Strindberg

I Sverige började man använda sig av familjenamn i större omfattning i slutet av 1800-talet, dvs man ärvde efternamnet från sin far. Tidigare använde man sk patronymikon dvs barnens efternamn bildades av faderns förnamn med tillägg av son eller dotter. Om fadern hette Nils, fick en son efternamnet Nilsson och en dotter Nilsdotter. När man i slutet av 1800-talet började använda familjenamn tog man i regel det son-efternamn man då hade. Vanligt var också att man tog ett efternamn som hade anknytning till orten, byn eller gården där man levde. Varifrån kommer då namnet Strindberg? Vi går tillbaka till början av 1800-talet. Morfars farfars far Adam Strindberg (1800-1863), född i Strinne, Multrå sn (Y), tog namnet Strindberg. Hans far var Adam Michelsson (1769- 1810) så Adam hette Adamsson som ung. Adam var mästersven (smed) vid Sollefteå bruk. År 1821 när han gifter sig med Anna Holmberg (1798-1869) står han i vigselboken med namnet Strindberg. Har har redan då titeln Mästersven. Antagligen tog han namnet Strindberg som yrkesman. Det är möjligt att förleden i Strindberg kommer av Strinne där han var född. Strinne stavades längre tillbaka Strinde Se karta över Sollefteå till höger. Mer detaljerad karta.

Morfars föräldrar

Morfars far var Petrus Strindberg, född den 14/12 1849 i Sollefteå Bruk. Han avled den 8/2 1920 i Björkå, Överlännäs sn (Y). Petrus arbetade på Sollefteå Bruk. Mor till Albert var Martha Dorothea Andersdotter. Hon föddes den 4/2 1855 i Knäsjön, Sollefteå. Hon avled 1924-03-04 i Björkå, Överlännäs sn (Y). Bilden till höger visar Petrus och Martha Strindberg, Sollefteå Bruk (Y). Petrus och Martha vigdes den 12/11 1876 i Sollefteå. De får 6 barn: 1. Johannes (1878 - 1878) Sollefteå Bruk 2. Ester Helena (1879 - 1888) Sollefteå Bruk 3. Anna Margareta (1881 - 1934) Sollefteå Bruk 4. Hulda Kristina (1886 - 1888) Sollefteå Bruk 5. Carl Georg (1887 - 1938) Sollefteå Bruk 6. Erik Albert (1891 - 1963) Sollefteå Bruk

Morfar, Albert Strindberg

Min morfar var Erik Albert Strindberg född den 22/1 1891 i Sollefteå Bruk. Han avled den 29/1 1963 i Sollefteå. Enligt en tidningsartikel i Sollefteå i samband med Alberts 60-årsdag den 22/1 1951 står följande: 60 år fyller idag förre kommunalarbetaren och vägmästaren Erik Albert Strindberg, Kläpparna, Övergård. Mellan 1916 och 1946 har jubilaren haft att göra med vägar åt dels Sollefteå stad, tingslaget och Västernorrlands regemente, I21. År 1910 köpte han ett markområde, Kläpparna, på Övergård och genom träget och ihärdigt arbete fick han marken odlingsbar. Strindberg tillhör Sollefteå arbetarkommun sedan många år tillbaka samt Kommunals avdelning 166, vars kassör han varit i 10 år. Genom ett gemytligt, frispråkigt och trevligt sätt har Strindberg under sin tid i vägdistrikten skaffat sig många vänner.” Min mormor var Anna Margareta Strindberg (född Pettersson). Hon var född den 11/5 1897 i Mellangransjö, Helgums sn (Y) och avled den 12/5 1966 i Sollefteå. I samband med Annas 50-årsdag den 11/5 1947 fanns följande artikel införd i en tidning i Sollefteå: “50 år fyller imorgon fru Anna Strindberg, maka till herr Albert Strindberg, Kläpparna, Övergård. Fru Strindberg som är född i Gransjö, Helgum, kom redan i 20-års åldern till Sollefteå, där hon bosatte sig och 1922 ingick äktenskap med herr Albert Strindberg. Den som har fördelen att vara närmare bekant med fru Strindberg har lärt sig att uppskatta hennes goda sätt, det är en människa som går bra att “komma sans” med. Hennes goda hjärta förnekar sig aldrig, där det behövs räcker hon gärna en hjälpande hand, ingen möda är för svår när det gäller att hjälpa en nödställd granne eller medmänniska. Trots att hon har stort hushåll, 5 barn och en sjuk make, klarar hon alla bestyr ensam hemma på makarnas gård. En morgonpigg vandrare kan vara säker på att fru Strindberg har kaffepannan på spisen redan vid 4-tiden på morgonkvisten. I unga år tillhörde fru Strindberg Helgums baptistförsamlings ungdomsförening där hon var varmt uppskattad för sitt redliga sinnelag och hjärtliga väsen.” Morfar och mormor hade ett jordbruk strax söder om Sollefteå på Övergård. Gården, som kallades Kläpparna, bör vara byggd någon gång i slutet av 1910-talet. Albert och Anna gifte sig den 29/7 1922. I unga år arbetade mormor på ålderdomshemmet, Övergård, Sollefteå. Bilderna till höger visar Anna och Albert Strindberg, Sollefteå (Y). Anna och Albert får 5 barn: 1. Bror Erland (1922 - 1997) Sollefteå 2. Nils Erik (1925 - 2014) Sollefteå 3. Anna-Greta (1923 - 2014) Sollefteå 4. Per-Olof (1929 - 2015) Sollefteå 5. Ulla Kristina (1934 - 2022) Sollefteå Morfar och mormor är begravda på Sollefteå kyrkogård.

Mormors föräldrar

Far till Anna var Lars Abraham Pettersson, född den 5/4 1862 i Västergransjö, Helgum (Y), död 19/6 1926 i Gransjö, Helgum. Han var målarmästare. Mor till Anna var Margareta Jonson, född den 20/4 1861 i Västergransjö, Helgum (Y), död den 21/7 1932 i Västergransjö, Helgum (Y). Bliden intill visar morfars och mormors gård, Kläpparna i Sollefteå (Y). Gården finns ej längre kvar.

Morfars syskon

Följande av morfars syskon nådde vuxen ålder:

Anna Margareta Hammarberg/Widekvist

Margareta, född 19/1 1881 i Sollefteå.(Y), död 18/1 1934 i Skönsmons fs, Sundsvall (Y). Hon var gift två gånger, första gången Hammarberg, andra gången Widekvist.

Carl Georg Strindberg

Georg, född 3/11 1887 i Sollefteå.(Y), död 7/4 1938. Han var gift två gånger, första gången med Margareta Svedin (7/10 1880 - 7/7 1970), andra gången med Signe Järnström, född 6/2 1898.

Länkar

Stamtavla Adam Strindberg Antavla Albert Strindberg Fotogalleri släkten Strindberg (Y) En Stamtavla är en släkttavla som börjar med en person längre till baka i tiden och visar alla dennes ättlingar fram till våra dagar. Ovanstående stamtavla börjar med Adam Strindberg och visar alla hans ättlingar fram till nutid. En Antavla är ett släktträd som börjar med en person i nutid och visar alla släktingar bakåt i tiden. Varje person i en antavla kallas ana. Ovanstående antavla börjar med Albert Strindberg och visar hans släktingar bakåt i tiden. Överst på sidan