Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Släkten Sundin

Även släkten Sundin härstammar från Södermanland. Släkten består av två generationer sockenskomakare från Länna socken (D). Ursprungligen kom Sundins från Dunkers sn (D). I slutet på 1820-talet slår sig Anders Magnus Sundin ner i Lilla Borgen, Länna som sockenskomakare.

Namnet Sundin

I Sverige började man använda sig av familjenamn i större omfattning i slutet av 1800- talet, dvs man ärvde efternamnet från sin far. Tidigare använde man sk patronymikon dvs barnens efternamn bildades av faderns förnamn med tillägg av son eller dotter. Om fadern hette Nils, fick en son efternamnet Nilsson och en dotter Nilsdotter. När man i slutet av 1800-talet började använda familjenamn tog man i regel det son- efternamn man då hade. Vanligt var också att man tog ett efternamn som hade anknytning till orten, byn eller gården där man levde. Till höger en karta på centrala delarna av Länna. Mer detajerad karta. Varifrån kommer då namnet Sundin? Vi går tillbaka till slutet av 1700-talet. Bengt Sundin, soldat, född 1769, död i fält troligen 1808. Bengt anställdes som soldat i Södermanlands regemente, Oppunda kompani den 26/10 1792. Som soldat bodde han i soldattorpet Stora Dal i rote nr 450 Sundby, Dunkers socken. Det soldat namn Bengt erhöll var just Sundin. Soldattorpet tillhörde Sundby rote, därav namnet Sundin. Det var mycket vanligt med soldatnamn som hade anknytning till rote-namnet.

Britts farmor Viktoria Karlsson

En kort presentation av Britts farmor och hennes föräldrar. Gottfrid Sundin var far till Viktoria. Gottfrid föddes den 20/10 1849 i Lilla Borgen, Länna sn. Gottfrids far Anders Magnus Sundin var även han sockenskomakare i Lilla Borgen. Lilla Borger ligger ca: 1 km norr om Länna kyrka. Mor till Viktoria var Bernhardina (Berna) Andersdotter. Hon föddes den 30/6 1854 i Stocken, Länna sn. Gottfrid Sundin med familj, Lilla Borgen, Länna (D) Gottfrid och Bernhardina gifte sig den 27/7 1884 i Länna. Detta var i Gottfrids andra gifte. Gottfrid och Bernhardina får fem barn: 1. Viktoria (1884-1967) (Britts farmor) 2. Hilma (1887–1981) 3. Kristian (1889–1966) 4. Ebba (1895-1968) 5. Fritz (1899-1985) Alla är födda i Lilla Borgen, Länna. Bilden visar Gottfrid och Bernhardina framför gården Lilla Borgen i Länna (D). I sitt första gifte med Clara Mathilda Eriksson (1850 - 1878) får Gottfrid 4 barn:Gravsten Gottfrid SundinGravsten Berna Sundin 1. Johanna Matilda (1872-1956) 2. Augusta Henrietta (1874–1949) 3. Gunnar Constantin (1876–1898) 4. Fritz Hjalmar (1878-1878) Gravstenarna visar Berna respektive Gottfrid Sundins gravstenar på Länna kyrkogård (D).

Länkar

Stamtavla Gottfrid Sundin Antavla Viktoria Karlsson (f. Sundin) Fotogalleri släkten Sundin (D) En Stamtavla är en släkttavla som börjar med en person längre till baka i tiden och visar alla dennes ättlingar fram till våra dagar. Ovanstående stamtavla börjar med Gottfrid Sundin och visar alla hans ättlingar fram till nutid.  En Antavla är ett släktträd som börjar med en person i nutid och visar alla släktingar bakåt i tiden. Varje person i en antavla kallas ana. Ovanstående antavla börjar med Viktoria Karlsson och visar hans släktingar bakåt i tiden.  Överst på sidan
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Släkten Sundin

Även släkten Sundin härstammar från Södermanland. Släkten består av två generationer sockenskomakare från Länna socken (D). Ursprungligen kom Sundins från Dunkers sn (D). I slutet på 1820-talet slår sig Anders Magnus Sundin ner i Lilla Borgen, Länna som sockenskomakare.

Namnet Sundin

I Sverige började man använda sig av familjenamn i större omfattning i slutet av 1800-talet, dvs man ärvde efternamnet från sin far. Tidigare använde man sk patronymikon dvs barnens efternamn bildades av faderns förnamn med tillägg av son eller dotter. Om fadern hette Nils, fick en son efternamnet Nilsson och en dotter Nilsdotter. När man i slutet av 1800-talet började använda familjenamn tog man i regel det son-efternamn man då hade. Vanligt var också att man tog ett efternamn som hade anknytning till orten, byn eller gården där man levde. Till höger en karta på centrala delarna av Länna. Mer detajerad karta. Varifrån kommer då namnet Sundin? Vi går tillbaka till slutet av 1700-talet. Bengt Sundin, soldat, född 1769, död i fält troligen 1808. Bengt anställdes som soldat i Södermanlands regemente, Oppunda kompani den 26/10 1792. Som soldat bodde han i soldattorpet Stora Dal i rote nr 450 Sundby, Dunkers socken. Det soldat namn Bengt erhöll var just Sundin. Soldattorpet tillhörde Sundby rote, därav namnet Sundin. Det var mycket vanligt med soldatnamn som hade anknytning till rote-namnet.

Britts farmor Viktoria Karlsson

En kort presentation av Britts farmor och hennes föräldrar. Gottfrid Sundin var far till Viktoria. Gottfrid föddes den 20/10 1849 i Lilla Borgen, Länna sn. Gottfrids far Anders Magnus Sundin var även han sockenskomakare i Lilla Borgen. Lilla Borger ligger ca: 1 km norr om Länna kyrka. Mor till Viktoria var Bernhardina (Berna) Andersdotter. Hon föddes den 30/6 1854 i Stocken, Länna sn. Gottfrid Sundin med familj, Lilla Borgen, Länna (D) Gottfrid och Bernhardina gifte sig den 27/7 1884 i Länna. Detta var i Gottfrids andra gifte. Gottfrid och Bernhardina får fem barn: 1. Viktoria (1884-1967) (Britts farmor) 2. Hilma (1887–1981) 3. Kristian (1889–1966) 4. Ebba (1895-1968) 5. Fritz (1899-1985) Alla är födda i Lilla Borgen, Länna. Bilden visar Gottfrid och Bernhardina framför gården Lilla Borgen i Länna (D). I sitt första gifte med Clara Mathilda Eriksson (1850 - 1878) får Gottfrid 4 barn:Gravsten Gottfrid SundinGravsten Berna Sundin 1. Johanna Matilda (1872-1956) 2. Augusta Henrietta (1874–1949) 3. Gunnar Constantin (1876–1898) 4. Fritz Hjalmar (1878-1878) Gravstenarna visar Berna respektive Gottfrid Sundins gravstenar på Länna kyrkogård (D).

Länkar

Stamtavla Gottfrid Sundin Antavla Viktoria Karlsson (f. Sundin) Fotogalleri släkten Sundin (D) En Stamtavla är en släkttavla som börjar med en person längre till baka i tiden och visar alla dennes ättlingar fram till våra dagar. Ovanstående stamtavla börjar med Gottfrid Sundin och visar alla hans ättlingar fram till nutid.  En Antavla är ett släktträd som börjar med en person i nutid och visar alla släktingar bakåt i tiden. Varje person i en antavla kallas ana. Ovanstående antavla börjar med Viktoria Karlsson och visar hans släktingar bakåt i tiden.  Överst på sidan