Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Kartor, Södermanland (D)

Toresund

Toresund ligger ett par mil norr om Mariefred och ingår i Strängnäs kommun, Södermanland. Toresund är namnet på socknen där Djupvik ligger. Toresunds kyrka syns längst upp till vänster på kartan. Djupvik friköptes från Rävsnäs kungsgård år 1910 av Edvin Karlsson och ligger intill en vik i Mälaren. Befolkning: 1.355 (år 2000). Toresund is located about 20 km (12 miles) north of Mariefred Town and is a part of Strängnäs municipality. Toresund is also the name of the parish. Population: 1,355 (in 2000).

Strängnäs - Stallarholmen - Mariefred

Mariefred

Mariefred, numera en del av Strängnäs kommun, ligger vid en vik i Mälaren cirka 6 mil väster om Stockholm. I Mariefred ligger även Gripsholms slott. Centrala Mariefred domineras av låga trähus. Befolkning i Mariefred: 3.726 (år 2010).

Strängnäs

Strängäs ligger ett par mil norväst om Mariefred. Staden domineras av Strängnäs domkyrka från 1200-talet och är stiftsstad i Strängnäs stift. Staden har varit en garnisonsstad för Södermanlands regemente, först som infanteri (I10) men senare som pansarregemente (P10). Befolkning i Strängnäs: 12.856 (år 2010).

Stallarholmen

Stallarholmen är en tätort i Strängnäs kommun och ligger ett någon mil öster om Strängnäs, norr om Mariefred. Stallarholmen ligger dels på fastlandet och dels på Selaön. Befolkning i Stallarholmen: 1.623 (år 2010). Källa: Wikipedia. Mariefred is located about 60 km (35 miles) west of Stockholm City by Lake Mälaren and is a part of Strängnäs municipality. Gripsholm castle is located in Mariefred and the town is dominated by picturesque one or two-storeyed wodden houses. Population: 3,726 (in 2010). Strängnäs City is located about 30 km (20 miles) northwest of Mariefred City and is also the seat of Strängnäs municipality. The city has a cathedral from the 13th century and is also the seat of Strängnäs diocese. Strängnäs has also been a garrison town for the Södermanland Regiment, first an infantry regiment (I10) ,but later a armoured regiment (P10). Population: 12,856 (in 2010). Stallarholmen is a small town located east of Strägnäs City and north of Mariefred. Stallarholmen is located partly on the mainland and partly on Selaön Island. Population: 1,623 (in 2010).
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Länna

Länna ligger ett par mil söder om Strängnäs och väster om Mariefred och ingår i Strängnäs kommun, Södermanland. Länna är namnet på socknen. Länna kyrka ligger i Merlänna och syns som ett kors på kartan nedan. I Länna ligger även Lännasjön. Befolkning: 793 (år 2000). Länna is located about 20 km (12 miles) south of Strängnäs City and is a part of Strängnäs municipality. Länna is also the name of the parish. Länna church is located in Merlänna och is shown as a cross on the map below. I the middle of Länna we have Lake Lännasjön. Population: 793 (in 2000).
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Kartor, Södermanland (D)

Toresund

Toresund ligger ett par mil norr om Mariefred och ingår i Strängnäs kommun, Södermanland. Toresund är namnet på socknen där Djupvik ligger. Toresunds kyrka syns längst upp till vänster på kartan. Djupvik friköptes från Rävsnäs kungsgård år 1910 av Edvin Karlsson och ligger intill en vik i Mälaren. Befolkning: 1.355 (år 2000). Toresund is located about 20 km (12 miles) north of Mariefred Town and is a part of Strängnäs municipality. Toresund is also the name of the parish. Population: 1,355 (in 2000).

Strängnäs - Stallarholmen -

Mariefred

Mariefred

Mariefred, numera en del av Strängnäs kommun, ligger vid en vik i Mälaren cirka 6 mil väster om Stockholm. I Mariefred ligger även Gripsholms slott. Centrala Mariefred domineras av låga trähus. Befolkning i Mariefred: 3.726 (år 2010).

Strängnäs

Strängäs ligger ett par mil norväst om Mariefred. Staden domineras av Strängnäs domkyrka från 1200-talet och är stiftsstad i Strängnäs stift. Staden har varit en garnisonsstad för Södermanlands regemente, först som infanteri (I10) men senare som pansarregemente (P10). Befolkning i Strängnäs: 12.856 (år 2010).

Stallarholmen

Stallarholmen är en tätort i Strängnäs kommun och ligger ett någon mil öster om Strängnäs, norr om Mariefred. Stallarholmen ligger dels på fastlandet och dels på Selaön. Befolkning i Stallarholmen: 1.623 (år 2010). Källa: Wikipedia. Mariefred is located about 60 km (35 miles) west of Stockholm City by Lake Mälaren and is a part of Strängnäs municipality. Gripsholm castle is located in Mariefred and the town is dominated by picturesque one or two-storeyed wodden houses. Population: 3,726 (in 2010). Strängnäs City is located about 30 km (20 miles) northwest of Mariefred City and is also the seat of Strängnäs municipality. The city has a cathedral from the 13th century and is also the seat of Strängnäs diocese. Strängnäs has also been a garrison town for the Södermanland Regiment, first an infantry regiment (I10) ,but later a armoured regiment (P10). Population: 12,856 (in 2010). Stallarholmen is a small town located east of Strägnäs City and north of Mariefred. Stallarholmen is located partly on the mainland and partly on Selaön Island. Population: 1,623 (in 2010).

Länna

Länna ligger ett par mil söder om Strängnäs och väster om Mariefred och ingår i Strängnäs kommun, Södermanland. Länna är namnet på socknen. Länna kyrka ligger i Merlänna och syns som ett kors på kartan nedan. I Länna ligger även Lännasjön. Befolkning: 793 (år 2000). Länna is located about 20 km (12 miles) south of Strängnäs City and is a part of Strängnäs municipality. Länna is also the name of the parish. Länna church is located in Merlänna och is shown as a cross on the map below. I the middle of Länna we have Lake Lännasjön. Population: 793 (in 2000).