Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Släkt i USA

Johan Efraim Söderholm, född 1873-09-23 i Graninge (Y)

Johan Efraim Söderholm är född 1873-09-23 i Vik, Graninge (Y), död 1957-02-19 i San Diego, CA, USA. Han är kusin till min farmor Gerda Högman (född Nordlander). Farmors mamma Anna Erika Söderholm (1855 - 1951) var syster till Johan Efraims pappa, Isak Söderholm. Johan Efraims föräldrar är Isak johan Söderholm, född 1852-02-15 i Vik, Graninge, död 1919-11-09 i Vik, Graninge och Katharina Charlotta Degerstedt, född 1851-07-17 i Graninge, död 1928-07-05 i Vik, Graninge. Johan Efraim är det äldsta barnet men paret gifter sig först 1875-09-24 så han har kommentaren "oäkta" i födelseboken. Paret får 11 barn bl.a. Johan Efraim 1873 - 1957 Johan Efraim gjorde sin värnpliktstjänstgöring 1894, dvs innan han emigrerade. I församlingsboken för Graninge AIIa:1 (1895-1908) Bild 1720 / sid 163 har Johan Efraim kommentaren "N. Amerika" och datumet 1/6 01. I Emigranten Populär 2006 finns en Johan Söderholm från Graninge (Y), ålder 25, född 1875/1876. Han utvandrade till USA från Sverige med Göteborg som avresehamn den 1901-06-14 med destination Wesley, Iowa, USA. Enligt databasen reste han ensam. Födelseåret stämmer dock inte helt på CD-skivan. Han är född år 1873.
Ovan finns Johan Efraims födelsenotis i Graninge C:3 (1862-1892) Bild 58 / sid 50 för år 1873. Han är född den 23 september 1873. Hans mamma är pigan Katharina Charlotta Degerstedt. Johan har kommentaren "oäkta" i födelseboken.
Ovan finns Johan Efraim med föräldrar i HFL för Graninge AI:9 (1885-1894) Bild 206 / sid 198. Johan Efraims föräldrar är torparen Isak johan Söderholm och Katharina Charlotta Degerstedt. Johan är född 1873 medan föräldrarna gifte sig först 1875.
Ovan Johan Efraims notering i HFL för Graninge AIIa:1 (1895-1908) Bild 1720 / sid 163 om att han emigrerar 1901 till N. Amerika. Sifferkoden till vänster är Johans militära inskrivningsnummer vilken visar att han gjorde sin värnplikt i Beväringen 1894.
Ovan huvudet till Boston Passenger and Crew Lists 1901 (se nedan) där vi ser fartygets namn, Iverina.
Ovan visas ett utdrag från Boston Passenger and Crew Lists, 1820-1943 records där vi ser Johan Söderlund som nummer tre från slutet.
Detta är hans registrering i California, Death Index 1940 - 1997 för John Efraaim Saderholm på familysearch.org.
Enligt passagerarlistan ovan anlände Johan till Boston, Massachusetts i USA. Avresehamn var Göteborg (Gothenburg). Resan gick via England och från Liverpool reste Johan med fartyget Iverina som gick via Queenstown på Irland och ankom till Boston den 18 juni 1901. Enligt passagerarlistan så var han då (1901) 27 år vilket stämmer med hans födelseår, 1873. Yrke enligt listan är "Lab." vilket är en förkortning av "laborer" (arbetare). I kolumnen Destination står det "Minn" vilket är den äldre förkortningen på Minnesota. Jag har hittat en "John Efraaim Saderholm" på familysearch.org . Denne person är född 1873-09 -23 vilket stämmer med min Johan Efraim. Födelseort uppges ej, bara "other country". Denne person avlider i San Diego, Kalifornien, USA 1957-02-10 enligt "California, Death Index, 1940-1997". "Saderholm" är antagligen ett indexeringsfel när man digitaliserade handlingarna.

World War I

Det finns ett World War I Draft Registration Card (hos Ancestry) från år 1918 för John Efraim Soderholm, Sargent County, North Dakota, född 23 september 1873. Som närmast anhörig anger han Isak Soderholm, Vik, Graninge, Sweden. Enligt handlingen har han blå ögon och brunt hår. Han är “farm laborer” hos Victor Youngdahl. Han är dock rätt gammal för att kallas in, 45 år. Han hade dock år 1894 gjort värnpliktstjänstgöring i Beväringen i Sverige innan han emigrerade år 1901. Då både födelsedatum 23 september 1873 och namnet på hans pappa, Isak Söderholm, inklusive orten Vik, Graninge stämmer måste detta vara "min" Johan Efraim Söderholm. Han har indexerats som "Saderhalm" i databasen, men det är måste vara en felläsning från handlingarna. Nedan finns Johan Efraims World War I Draft Registration Card:
Johan Efraim uppger att han är anställd hos Victor Youngdahl som lantarbetare (farm laborer). Youngdahl låter som en amerikanisering av ett svenskt namn. Kanske var Victor svensk eller svenskättling som i Sverige haft ett namn liknande Ljungdahl? Så Victor Youngdahl kanske hette Viktor Ljungdahl på svenska och omöjligt är det väl inte då man gärna tog anställning hos landsmän. Av dokumentet ovan framgår att registreringen skedde i staden Forman, Sargent County, ND. Forman ligger i sydöstra hörnet av North Dakota, inte långt från gränsen till Minnesota. I övrigt verkar inte ha lämnat många spår efter sig i registren i USA.
San Diego ligger i södra Kalifornien nära dem mexikanska gränsen. Se kartan.

Johan Efraim Söderholm är släkt med Emil Söderlund

Johan Efraim Söderholm är släkt med efterföljande ana, Emil Söderlund. Emils mamma Helena Söderlund (f. Nordlander och syster till min farmor) var kusin med Johan Efraim Söderholm. Detta bör innebära att när Emil emigrerade 1927 så kände han till han hans mammas kusin redan bodde i USA. Både Johan Efraim och Emil bodde dessutom i Kalifornien.

Emil Söderlund, född 1906-11-14 i Viksjö (Y)

Emils mamma Helena Söderlund, född Nordlander, är syster till min farmor Gerda Högman (Nordlander). Helena Söderlund emigrerar med make och barn till Argentina i juli 1927. Helena Söderlund (f. Nordlander) med familj Kristina Helena Nordlander, född 15/6 1883 i Graninge (Y), död 9/12 1970 i Oberá, Misiones, Argentina. Hon flyttar till Viksjö 1904. Gifter sig den 23/6 1904 med Erik Söderlund, född 14/10 1879 i Viksjö (Y), död 5/11 1955 i Oberá, Misiones, Argentina. De får tre barn: 1. Erik (1905–1986) 2. Emil (1906-1996) 3. Sylvia Helena (1917-2004 ) Alla barnen är födda i Viksjö (Y). Helena och maken Erik emigrerar med barnen Erik och Sylvia till Argentina 1927. Emil Söderlund är född 1906-11-14 i Nordanå, Viksjö (Y). Död 1996-02-02 i Butte County, CA, USA. Butte County ligger i norra Kalifornien. Bilden visar Emils föräldrar Helena och Erik Söderlund samt brodern Erik och hans hustru Sally.
Ovan finns Emils födelsenotis i Viksjö C:6 (1895-1930) Bild 760 / sid 70 för år 1906. Han är född den 14 november 1906. Hans föräldrar är skogvaktaren Erik Söderlund och Kristina Helena Nordlander.
Ovan finns Emil med föräldrar i Församlingsboken för Viksjö AIIa:1 (1896-1914) Bild 2060 / sid 193. På bilden ser vi Emils föräldrar samt den äldre brodern Erik.

Emigrerar till USA 1927

Emil emigrerar till USA i februari 1927, då 21 år gammal och slår sig slutligen ned i Kalifornien. SS Stockholm, SAL Han reser från Göteborg den 11/2 1927. Enligt databasen Emihamn är hans destination Madison, Wisconsin. Enligt fartygsmanifestet skall Emil besöka en vän i Madison, WI, Erik Sjöström. Han stavar sitt namn i USA som "Emil Soderlund". Emil reser den 11 februari 1927 med Svenska Amerika Linjens fartyg SS Stockholm från Göteborg till New York. I passagerarlistan står han med yrke "farm laborer" (lantbruksarbetare). Hans hemadress i Sverige uppges som Viksjö. Bilden till höger visar Svenska Amerikalinjens passagerarfartyg SS Stockholm. Efter 1924 var immigranter till USA tvungen att ansöka om visa innan avfärden. Därmed fick emigranterna redan i Sverige besvara de frågor som immigrationstjänstemännen på Ellis Island ställde och behövde då inte slussas via Ellis Island i New York. Nedan syns ett utdrag ur passagerarlistan för SS Stockholm med avresa från Göteborg den 11 februari 1927:
Den tredje kolumnen från höger på bilden ovan visar Emils visanummer. Kolumnen därefter är orten där visat är utfärdat (Stockholm) och sista kolumnen är datumet för visat. Lantarbetare: Emil arbetade i USA som lantarbetare under större delen av sitt liv och har arbetat i många olika delar av USA. Enligt 1940-års U.S. Census (folkräkning) arbetade han år 1935 i Norman County, Minnesota. År 1940 bodde och arbetade han i Phoenix, Arizona. Därefter flyttade han till San Joaquin, California, som är Kaliforniens bästa jordbruksområde. Enligt 940-års Census, hade Emil redan innan 1940 skickat in en förberedande ansökan om amerikanska medborgarskap, Declaration of Intention. Emils Social Security Number var 361-07-nnnn vilket innebär att han fick sitt nummer (SSN) mellan 1936 och 1950 i Illinois. Han har med andra ord någon gång i den perioden varit bosatt i delstaten Illinois. Andra världskriget: Enligt “United States, World War II Army Enlistment Records 1938-1946" (familysearch.org), inkallades Emil, under andra världskriget, till armén den 9 Juli 1943. Registreringen skedde i Sacramento, Kalifornien. Hans civilstatus är då ogift, utan anhöriga. Yrke: lantarbetare. Han har "citizenship status" som Amerikansk medborgare. Som utbildning står "Grammar school" vilket närmast motsvarade vår Folkskola. Redan nästföljande år, närmare bestämt den 30 mars 1944, blir han utskriven till följd av krigsskador (casualty of war) han fått under kriget. Det är efter detta som han slår sig ner i Oroville, Butte County.
Bilden visar Emil Soderlunds World War II Army Enlistment Records 1938-1946 som finns på familysearch.org.
Besök i Argentina: År 1954 är Emil i Argentina och hälsar på sina föräldrar och syskon. Han återreser till New York med SS Argentina. Avresan går från Buenos Aires, Argentina den 19/2 1954 och anländer till New York 8/3 1954. Med sig har han då sin brorsdotter Sylvia Maj-Britt Söderlund. Emils hemmaadress enligt passagerarlistan är Box 63, Oroville, Butte County, CA, USA vilket även står för Maj-Britt. I passagerarlistan står Maj-Britt med sitt första förnamn, Sylvia. Hon kallas dock Maj-Britt. Hennes ålder uppges till 16 år vilket stämmer då hon är född 1937. Nedan ser vi ett utdrag ur passagerarlistan för SS Argentina med avresa från Buenos Aires den 19 februari 1954:
Adress i Oroville, USA: 119 Inglewood Drive, Oroville, Butte County, CA, USA. Enligt både ”United States Social Security Death Index” och “California, Death Index, 1940-1997” (båda finns åtkomliga på familysearch.org) avlider Emil i Butte, California, United States den 1996-02-02. Han var då nästan 90 år gammal. Emil var aldrig gift.
Bild av Emil Soderlunds Social Security Death Index som finns på familysearch.org
Karta som visar att Oroville, Butte County (vid det röda A:et längst upp) ligger nordost om San Francisco i Kalifornien.

Fakta om SS Stockholm

År 1899 sjösattes SS Potsdam som byggts för Nederländska Amerika Linjen. Fartyget var ett ångfartyg and togs i bruk i maj 1900. År 1915 köps fartyget av det då nybildade Svenska Amerika Linjen (Swedish American Line - SAL) som dess första fartyg and döps om to SS Stockholm. Fartyget användes för passagerartrafik mellan Göteborg and Nordamerika. År 1922 byggs fartyget om to oljedrift. Fartyget såldes 1928 to Norge för konvertering to valfångstfartyg and döptes om to Solglimt. Så småningom skrotades hon 1946/47. Fakta om fartyget: Längd: 174,5 m Bredd: 19 m Tonnage: 12.606 ton (Dwt) Fart: 15 knop Passagerare: 1.120 hyttplatser/passaserare, 200 mans besättning Maskin: Trippel-expansionsångmaskin drivandes två propellrar

Källreferenser

Wikipedia Svenska kyrkböcker familysearch.org

Länkar

Stamtavla Nils Nordlander Antavla till Gerda Högman och hennes syster Helena Söderlund (f. Nordlander) Emil Söderlunds släkt i Argentina Överst på sidan
· · ·
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Släkt i USA

Johan Efraim Söderholm, född

1873-09-23 i Graninge (Y)

Johan Efraim Söderholm är född 1873-09-23 i Vik, Graninge (Y), död 1957-02-19 i San Diego, CA, USA. Han är kusin till min farmor Gerda Högman (född Nordlander). Farmors mamma Anna Erika Söderholm (1855 - 1951) var syster till Johan Efraims pappa, Isak Söderholm. Johan Efraims föräldrar är Isak johan Söderholm, född 1852-02-15 i Vik, Graninge, död 1919-11-09 i Vik, Graninge och Katharina Charlotta Degerstedt, född 1851-07-17 i Graninge, död 1928-07-05 i Vik, Graninge. Johan Efraim är det äldsta barnet men paret gifter sig först 1875-09-24 så han har kommentaren "oäkta" i födelseboken. Paret får 11 barn bl.a. Johan Efraim 1873 - 1957 Johan Efraim gjorde sin värnpliktstjänstgöring 1894, dvs innan han emigrerade. I församlingsboken för Graninge AIIa:1 (1895-1908) Bild 1720 / sid 163 har Johan Efraim kommentaren "N. Amerika" och datumet 1/6 01. I Emigranten Populär 2006 finns en Johan Söderholm från Graninge (Y), ålder 25, född 1875/1876. Han utvandrade till USA från Sverige med Göteborg som avresehamn den 1901-06-14 med destination Wesley, Iowa, USA. Enligt databasen reste han ensam. Födelseåret stämmer dock inte helt på CD-skivan. Han är född år 1873.
Ovan finns Johan Efraims födelsenotis i Graninge C:3 (1862-1892) Bild 58 / sid 50 för år 1873. Han är född den 23 september 1873. Hans mamma är pigan Katharina Charlotta Degerstedt. Johan har kommentaren "oäkta" i födelseboken.
Ovan finns Johan Efraim med föräldrar i HFL för Graninge AI:9 (1885-1894) Bild 206 / sid 198. Johan Efraims föräldrar är torparen Isak johan Söderholm och Katharina Charlotta Degerstedt. Johan är född 1873 medan föräldrarna gifte sig först 1875.
Ovan Johan Efraims notering i HFL för Graninge AIIa:1 (1895-1908) Bild 1720 / sid 163 om att han emigrerar 1901 till N. Amerika. Sifferkoden till vänster är Johans militära inskrivningsnummer vilken visar att han gjorde sin värnplikt i Beväringen 1894.
Ovan huvudet till Boston Passenger and Crew Lists 1901 (se nedan) där vi ser fartygets namn, Iverina.
Ovan visas ett utdrag från Boston Passenger and Crew Lists, 1820-1943 records där vi ser Johan Söderlund som nummer tre från slutet.

World War I

Det finns ett World War I Draft Registration Card (hos Ancestry) från år 1918 för John Efraim Soderholm, Sargent County, North Dakota, född 23 september 1873. Som närmast anhörig anger han Isak Soderholm, Vik, Graninge, Sweden. Enligt handlingen har han blå ögon och brunt hår. Han är farm labor hos Victor Youngdahl. Han är dock rätt gammal för att kallas in, 45 år. Han hade dock år 1894 gjort värnpliktstjänstgörning i Beväringen i Sverige innan han emigrerade år 1901. Då både födelsedatum 23 september 1873 och namnet på hans pappa, Isak Söderholm, inklusive orten Vik, Graninge stämmer måste detta vara "min" Johan Efraim Söderholm. Han har indexerats som "Saderhalm" i databasen, men det är måste vara en felläsning från handlingarna. Nedan finns Johan Efraims World War I Draft Registration Card:
Detta är hans registrering i California, Death Index 1940 - 1997 för John Efraaim Saderholm på familysearch.org.
World War I Det finns ett World War I Draft Registration Card (hos Ancestry) från år 1918 för John Efraim Soderholm, Sargent County, North Dakota, född 23 september 1873. Som närmast anhörig anger han Isak Soderholm, Vik, Graninge, Sweden. Enligt handlingen har han blå ögon och brunt hår. Han är “farm laborer” hos Victor Youngdahl. Han är dock rätt gammal för att kallas in, 45 år. Han hade dock år 1894 gjort värnpliktstjänstgöring i Beväringen i Sverige innan han emigrerade år 1901.  Då både födelsedatum 23 september 1873 och namnet på hans pappa, Isak Söderholm, inklusive orten Vik, Graninge stämmer måste detta vara "min" Johan Efraim Söderholm. Han har indexerats som "Saderhalm" i databasen, men det är måste vara en felläsning från handlingarna.  Nedan finns Johan Efraims World War I Draft Registration Card:
Johan Efraim uppger att han är anställd hos Victor Youngdahl som lantarbetare (farm laborer). Youngdahl låter som en amerikanisering av ett svenskt namn. Kanske var Victor svensk eller svenskättling som i Sverige haft ett namn liknande Ljungdahl? Så Victor Youngdahl kanske hette Viktor Ljungdahl på svenska och omöjligt är det väl inte då man gärna tog anställning hos landsmän. Av dokumentet ovan framgår att registreringen skedde i staden Forman, Sargent County, ND. Forman ligger i sydöstra hörnet av North Dakota, inte långt från gränsen till Minnesota. I övrigt verkar inte ha lämnat många spår efter sig i registren i USA.
San Diego ligger i södra Kalifornien nära dem mexikanska gränsen. Se kartan.

Johan Efraim Söderholm är släkt med Emil

Söderlund

Johan Efraim Söderholm är släkt med efterföljande ana, Emil Söderlund. Emils mamma Helena Söderlund (f. Nordlander och syster till min farmor) var kusin med Johan Efraim Söderholm. Detta bör innebära att när Emil emigrerade 1927 så kände han till han hans mammas kusin redan bodde i USA. Både Johan Efraim och Emil bodde dessutom i Kalifornien.

Emil Söderlund, född 1906-11-14 i

Viksjö (Y)

Emils mamma Helena Söderlund, född Nordlander, är syster till min farmor Gerda Högman (Nordlander). Helena Söderlund emigrerar med make och barn till Argentina i juli 1927. Helena Söderlund (f. Nordlander) med familj Kristina Helena Nordlander, född 15/6 1883 i Graninge (Y), död 9/12 1970 i Oberá, Misiones, Argentina. Hon flyttar till Viksjö 1904. Gifter sig den 23/6 1904 med Erik Söderlund, född 14/10 1879 i Viksjö (Y), död 5/11 1955 i Oberá, Misiones, Argentina. De får tre barn: 1. Erik (1905–1986) 2. Emil (1906-1996) 3. Sylvia Helena (1917-2004 ) Alla barnen är födda i Viksjö (Y). Helena och maken Erik emigrerar med barnen Erik och Sylvia till Argentina 1927. Emil Söderlund är född 1906-11-14 i Nordanå, Viksjö (Y). Död 1996-02-02 i Butte County, CA, USA. Butte County ligger i norra Kalifornien. Bilden visar Emils föräldrar Helena och Erik Söderlund samt brodern Erik och hans hustru Sally.
Ovan finns Emils födelsenotis i Viksjö C:6 (1895- 1930) Bild 760 / sid 70 för år 1906. Han är född den 14 november 1906. Hans föräldrar är skogvaktaren Erik Söderlund och Kristina Helena Nordlander.
Ovan finns Emil med föräldrar i Församlingsboken för Viksjö AIIa:1 (1896-1914) Bild 2060 / sid 193. På bilden ser vi Emils föräldrar samt den äldre brodern Erik.

Emigrerar till USA 1927

Emil emigrerar till USA i februari 1927, då 21 år gammal och slår sig slutligen ned i Kalifornien. SS Stockholm, SAL Han reser från Göteborg den 11/2 1927. Enligt databasen Emihamn är hans destination Madison, Wisconsin. Enligt fartygsmanifestet skall Emil besöka en vän i Madison, WI, Erik Sjöström. Han stavar sitt namn i USA som "Emil Soderlund". Emil reser den 11 februari 1927 med Svenska Amerika Linjens fartyg SS Stockholm från Göteborg till New York. I passagerarlistan står han med yrke "farm laborer" (lantbruksarbetare). Hans hemadress i Sverige uppges som Viksjö. Bilden till höger visar Svenska Amerikalinjens passagerarfartyg SS Stockholm. Efter 1924 var immigranter till USA tvungen att ansöka om visa innan avfärden. Därmed fick emigranterna redan i Sverige besvara de frågor som immigrationstjänstemännen på Ellis Island ställde och behövde då inte slussas via Ellis Island i New York. Nedan syns ett utdrag ur passagerarlistan för SS Stockholm med avresa från Göteborg den 11 februari 1927:
Den tredje kolumnen från höger på bilden ovan visar Emils visanummer. Kolumnen därefter är orten där visat är utfärdat (Stockholm) och sista kolumnen är datumet för visat. Lantarbetare: Emil arbetade i USA som lantarbetare under större delen av sitt liv och har arbetat i många olika delar av USA. Enligt 1940-års U.S. Census (folkräkning) arbetade han år 1935 i Norman County, Minnesota. År 1940 bodde och arbetade han i Phoenix, Arizona. Därefter flyttade han till San Joaquin, California, som är Kaliforniens bästa jordbruksområde. Enligt 940- års Census, hade Emil redan innan 1940 skickat in en förberedande ansökan om amerikanska medborgarskap, Declaration of Intention. Emils Social Security Number var 361-07-nnnn vilket innebär att han fick sitt nummer (SSN) mellan 1936 och 1950 i Illinois. Han har med andra ord någon gång i den perioden varit bosatt i delstaten Illinois. Andra världskriget: Enligt “United States, World War II Army Enlistment Records 1938-1946" (familysearch.org), inkallades Emil, under andra världskriget, till armén den 9 Juli 1943. Registreringen skedde i Sacramento, Kalifornien. Hans civilstatus är då ogift, utan anhöriga. Yrke: lantarbetare. Han har "citizenship status" som Amerikansk medborgare. Som utbildning står "Grammar school" vilket närmast motsvarade vår Folkskola. Redan nästföljande år, närmare bestämt den 30 mars 1944, blir han utskriven till följd av krigsskador (casualty of war) han fått under kriget. Det är efter detta som han slår sig ner i Oroville, Butte County.
Bilden visar Emil Soderlunds World War II Army Enlistment Records 1938-1946 som finns på familysearch.org.
Besök i Argentina: År 1954 är Emil i Argentina och hälsar på sina föräldrar och syskon. Han återreser till New York med SS Argentina. Avresan går från Buenos Aires, Argentina den 19/2 1954 och anländer till New York 8/3 1954. Med sig har han då sin brorsdotter Sylvia Maj-Britt Söderlund. Emils hemmaadress enligt passagerarlistan är Box 63, Oroville, Butte County, CA, USA vilket även står för Maj-Britt. I passagerarlistan står Maj-Britt med sitt första förnamn, Sylvia. Hon kallas dock Maj-Britt. Hennes ålder uppges till 16 år vilket stämmer då hon är född 1937. Nedan ser vi ett utdrag ur passagerarlistan för SS Argentina med avresa från Buenos Aires den 19 februari 1954:
Adress i Oroville, USA: 119 Inglewood Drive, Oroville, Butte County, CA, USA. Enligt både ”United States Social Security Death Index och “California, Death Index, 1940-1997” (båda finns åtkomliga på familysearch.org) avlider Emil i Butte, California, United States den 1996-02-02. Han var då nästan 90 år gammal. Emil var aldrig gift.
Bild av Emil Soderlunds Social Security Death Index som finns på familysearch.org
Karta som visar att Oroville, Butte County (vid det röda A:et längst upp) ligger nordost om San Francisco i Kalifornien.

Fakta om SS Stockholm

År 1899 sjösattes SS Potsdam som byggts för Nederländska Amerika Linjen. Fartyget var ett ångfartyg and togs i bruk i maj 1900. År 1915 köps fartyget av det då nybildade Svenska Amerika Linjen (Swedish American Line - SAL) som dess första fartyg and döps om to SS Stockholm. Fartyget användes för passagerartrafik mellan Göteborg and Nordamerika. År 1922 byggs fartyget om to oljedrift. Fartyget såldes 1928 to Norge för konvertering to valfångstfartyg and döptes om to Solglimt. Så småningom skrotades hon 1946/47. Fakta om fartyget: Längd: 174,5 m Bredd: 19 m Tonnage: 12.606 ton (Dwt) Fart: 15 knop Passagerare: 1.120 hyttplatser/passaserare, 200 mans besättning Maskin: Trippel- expansionsångmaskin drivandes två propellrar

Källreferenser

Wikipedia Svenska kyrkböcker familysearch.org

Länkar

Stamtavla Nils Nordlander Antavla till Gerda Högman och hennes syster Helena Söderlund (f. Nordlander) Emil Söderlunds släkt i Argentina Överst på sidan
· · ·