Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Kartor, Västernorrland (Y)

Ljustorp

Ljustorp ligger cirka 3 mil norr om Sundsvall och ingår i Timrå kommun, Medelpad. Ljustorp är kyrkbyn i Ljustorps socken. Befolkning: 197 (år 2005). Ljustorp is located about 30 km (20 miles) north of Sundsvall City och is a part of Timrå municipality. Ljustorp is also the name of the parish. Population: 197 (in 2005).

Utansjö, Högsjö

Högsjö socken ligger cirka 3 mil norr om Härnösand och ingår i Härnösands kommun, Ångermanland. Utansjö är tätorten. Befolkning i Utansjö: 209 (år 2005). Till höger på kartan syns Högakusten bron över Ångermanälven. På vänstra sidan ligger Mörtsjön. I Utansjö har det funnits både ett jännbruk och en papermassefabrik. Utansjö Bruk lades ned 2008. Bruket var beläget strax utanför byn, på andra sidan av E4:an invid Ångermanälven. Brukets historia omfattar järnbruksepoken 1738-1878 med tillhörande jordbruk och därefter 1898-2008 cellulosaindustrin, även den med jordbruk, vilket upphörde någon gång på 1940-talet. Mellan 1878 och 1898 bedrevs endast jordbruk. Källa: Wikipedia. Bilder på Högakustenbron. Utansjö is located about 30 km (20 miles) north of Härnösand City and is a part of Härnösand urban district. The name of the parish is Högsjö. Population in Utansjö: 209 (in 2005). The water to the right is River Ångermanälven. To the left you can see Lake Mörtsjön. Across River Ångermanälven we have the Högakusten Bridge.The Högakusten Bridge or the Veda Bridge as it’s real name is, is a suspension bridge crossing river Ångermanälven . The bridge is 1.800 m (5,906 ft.) long and the pylons are rising 180 m (590 ft.) above the water line. The carriageway is 40 m (131 ft.) above the water line. Photos of Högakusten Bridge There has been an iron works in Utansjö located on the riverside. The iron works, Utansjö Bruk, was in use between 1738 and 1878. The works also included farming. From 1878 to 1898 it was only farming. Between 1898 and 2008 the works was paper pulp mill, also together with farming. The farming side of the works was disestablished in the 1940's.
Detaljerad karta över den plats i Utansjö där Gamm-Herrgården ligger. Till vänster ligger Mörtsjön. A detailed map of Utansjö with the location of Utansjö Manor (Gamm-Herrgården). To the left you can see Lake Mörtsjön.
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karta över södra Västernorrlands kustland / Västernorrland's coastal

areas

Följande karta visar södra Västernorrlands kustland med Sundsvall, Härnösand och Kramfors. det ljusare partiet på kartan strax nordväst om Stavreviken är Ljustorp. The following map shows the major parts of Västernorrland's coastal areas with the cities Sundsvall, Härnösand and Kramfors. The white area just northwest of Stavreviken is where Ljustorp is located. River Ångermanälven passes Kramfors and Utansjö on its way to the sea, The Gulf of Bothnia.

Graninge

Graninge socken ligger cirka 3 mil sydväst om Sollefteå och ingår i Sollefteå kommun, Ångermanland. Graninge är kyrkbyn i Graninge socken. Befolkning: 66 (år 2005). Mitt i Graninge ligger Graningesjön. Norr om Graningesjön finns Hutsjön. Kyrkan i Graninge ligger vid nordvästra delen av Hultsjön. Ett järnbruk, Graninge bruk, grundades i Graninge av dåvarande guvenören i Västernorrlands län, generalen och friherren Carl Larsson Sparre, på 1670-talet. År 1673 fick Graninge bruk privilegium. Bruket uppgick år 1873 i det då bildade Graningeverken. Graninge bruk bestod då av tråddrageri samt spiksmedja. I slutet av 1800-talet etablerade företaget såväl massafabriker, sågverk som vattenkraftverk. Källa: Wikipedia. Graninge is located about 30 km (20 miles) southwest of Sollefteå City och is a part of Sollefteå municipality. Graninge is also the name of the parish. Population: 66 (in 2005). In the middle of Graninge we have Lake Graningesjön. Just north of Lake Graningesjön we have Lake Hultsjön. The Church i Graninge is located near the northwest shores of Lake Hultsjön. An iron works, Graninge Bruk, was founded in the 1670's Graninge by the County Governor of Västernorrland, General and Baron Carl Larsson Sparre.

Sollefteå stad

Sollefteå ligger vid Ångermanälven i Ångermanlands inland. I mitten av 1600-talet anlade kronan sågkvarnar i området. I början av 1700-talet byggdes ett järnbruk upp. Bruket kom sedermera i Graningeverkens ägo, och i slutet av 1800-talet bestod det av en stångjärnssmedja, manufaktursmedja samt såg. De betydande jordområdena gjorde dock att bruket inköptes av Sollefteå köping vid sekelskiftet för att kunna tillhandahålla kronan mark för Västernorrlands regemente. Järnbruksepoken var då i praktiken redan över. Sollefteå blev köping år 1902 och stad år 1917. Sollefteå har varit en garnisonsstad med två regementen: Västernorrlands regemente (I21) samt Norrlands trängregemente (T3). Sollefteå bruk ligger vid Övergårdsåns mynning i Ångermanälven. Redan 1693 byggdes en kronosåg på platsen som försåg flottan med skeppsvirke. En masugn byggdes 1706 men den revs ett 30-tal år senare för att ge plats åt Sollefteå hammare. Produktionen ökade kontinuerligt och kulminerade 1870. Några år senare lades delar av bruket ner, men manufaktursmide fortsatte fram till 1900. Befolkning i Sollefteå: 8.562 (2010). Källa: Wikipedia. Sollefteå town is located by River Ångermanälven in Ångermanland province. In the middle of the 1600's there were a number of sawmills established by the Crown in the area. In the beginning of the 18th century an iron mill was established. The mill was later taken over by Graningeverken Company. At the end of the 19th century only an ironworks forge, ironware forge and a saw mill remained of the iron mill. The considerable amount of land belonging to the mill was purchased by Sollefteå town in the beginning of the 20th century to provide land for the crown when the Västernorrland Regiment was established in Sollefteå. The iron mill epoch was by then practically over. Sollefteå became a garrison town with two regiments; Västernorrland Regiment (infantry) and Norrland Trängregemente (Norrland Army Service Corps). Sollefteå Iron Mill is located by a creek's mouth into River Ångermanälven (See "Bruket" at the map below). Population in Sollefteå: 8.562 (2010).

Sollefteå med omnejd / Sollefteå Area

Helgum

Helgum ligger ett par mil väster om Sollefteå i Ångermanland vid Helgumssjön.
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Kartor, Västernorrland (Y)

Ljustorp

Ljustorp ligger cirka 3 mil norr om Sundsvall och ingår i Timrå kommun, Medelpad. Ljustorp är kyrkbyn i Ljustorps socken. Befolkning: 197 (år 2005). Ljustorp is located about 30 km (20 miles) north of Sundsvall City och is a part of Timrå municipality. Ljustorp is also the name of the parish. Population: 197 (in 2005).

Utansjö, Högsjö

Högsjö socken ligger cirka 3 mil norr om Härnösand och ingår i Härnösands kommun, Ångermanland. Utansjö är tätorten. Befolkning i Utansjö: 209 (år 2005). Till höger på kartan syns Högakusten bron över Ångermanälven. På vänstra sidan ligger Mörtsjön. I Utansjö har det funnits både ett jännbruk och en papermassefabrik. Utansjö Bruk lades ned 2008. Bruket var beläget strax utanför byn, på andra sidan av E4:an invid Ångermanälven. Brukets historia omfattar järnbruksepoken 1738-1878 med tillhörande jordbruk och därefter 1898-2008 cellulosaindustrin, även den med jordbruk, vilket upphörde någon gång på 1940-talet. Mellan 1878 och 1898 bedrevs endast jordbruk. Källa: Wikipedia. Bilder på Högakustenbron. Utansjö is located about 30 km (20 miles) north of Härnösand City and is a part of Härnösand urban district. The name of the parish is Högsjö. Population in Utansjö: 209 (in 2005). The water to the right is River Ångermanälven. To the left you can see Lake Mörtsjön. Across River Ångermanälven we have the Högakusten Bridge.The Högakusten Bridge or the Veda Bridge as it’s real name is, is a suspension bridge crossing river Ångermanälven . The bridge is 1.800 m (5,906 ft.) long and the pylons are rising 180 m (590 ft.) above the water line. The carriageway is 40 m (131 ft.) above the water line. Photos of Högakusten Bridge There has been an iron works in Utansjö located on the riverside. The iron works, Utansjö Bruk, was in use between 1738 and 1878. The works also included farming. From 1878 to 1898 it was only farming. Between 1898 and 2008 the works was paper pulp mill, also together with farming. The farming side of the works was disestablished in the 1940's.
Detaljerad karta över den plats i Utansjö där Gamm-Herrgården ligger. Till vänster ligger Mörtsjön. A detailed map of Utansjö with the location of Utansjö Manor (Gamm-Herrgården). To the left you can see Lake Mörtsjön.

Karta över södra

Västernorrlands kustland /

Västernorrland's coastal areas

Följande karta visar södra Västernorrlands kustland med Sundsvall, Härnösand och Kramfors. det ljusare partiet på kartan strax nordväst om Stavreviken är Ljustorp. The following map shows the major parts of Västernorrland's coastal areas with the cities Sundsvall, Härnösand and Kramfors. The white area just northwest of Stavreviken is where Ljustorp is located. River Ångermanälven passes Kramfors and Utansjö on its way to the sea, The Gulf of Bothnia.

Graninge

Graninge socken ligger cirka 3 mil sydväst om Sollefteå och ingår i Sollefteå kommun, Ångermanland. Graninge är kyrkbyn i Graninge socken. Befolkning: 66 (år 2005). Mitt i Graninge ligger Graningesjön. Norr om Graningesjön finns Hutsjön. Kyrkan i Graninge ligger vid nordvästra delen av Hultsjön. Ett järnbruk, Graninge bruk, grundades i Graninge av dåvarande guvenören i Västernorrlands län, generalen och friherren Carl Larsson Sparre, på 1670-talet. År 1673 fick Graninge bruk privilegium. Bruket uppgick år 1873 i det då bildade Graningeverken. Graninge bruk bestod då av tråddrageri samt spiksmedja. I slutet av 1800-talet etablerade företaget såväl massafabriker, sågverk som vattenkraftverk. Källa: Wikipedia. Graninge is located about 30 km (20 miles) southwest of Sollefteå City och is a part of Sollefteå municipality. Graninge is also the name of the parish. Population: 66 (in 2005). In the middle of Graninge we have Lake Graningesjön. Just north of Lake Graningesjön we have Lake Hultsjön. The Church i Graninge is located near the northwest shores of Lake Hultsjön. An iron works, Graninge Bruk, was founded in the 1670's Graninge by the County Governor of Västernorrland, General and Baron Carl Larsson Sparre.

Sollefteå med omnejd / Sollefteå

Area

Helgum

Helgum ligger ett par mil väster om Sollefteå i Ångermanland vid Helgumssjön.