Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Hur man navigerar på min webbsajt

Jag har tre olika typer av navigationslister på min webbsajt: navigationslista på sajtnivå, på ämnesområdesnivå samt på sidnivå.

Navigationslista på sajtnivå

Överst på varje sida på min webbsajt finns en navigationslista med länkar till sajtens tre huvudsidor: Släktforskning, Historia och Militaria. Vidare finns en länk English till den engelska delen av sajten. Klicka på någon av dessa länkar för att välja önskat ämnesområde. Se nedan:
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Navigationslist på ämnesområdesnivå

Några av artiklarna på min sajt är fördelade på flera sidor. På dessa sidor finns därför navigationslister ämnesområdesnivå för att enkelt kunna navigera mellan de olika sidorna inom en specifik artikel. Klicka på någon av dess länkar för att navigera mellan artikels olika sidor. Exempel, i min artikel om Den svenska utvandrigen till USA har jag har jag en navigationslist på ämnesområdesnivå:

Navigationslist över innehållet på enskilda sidor

Föratt enklare navigera på innehållet på en enskild sida har jag även navigationslister på sidnivå. Klicka på någon av dessa länkar för att komma till önskad ställe på sidan. Dessa navigationslister ser ut ut som följer:
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-22

Hur man navigerar på

min webbsajt

Jag har tre olika typer av navigationslister på min webbsajt: navigationslista på sajtnivå, på ämnesområdesnivå samt på sidnivå.

Navigationslista på sajtnivå

Överst på varje sida på min webbsajt finns en navigationslista med länkar till sajtens tre huvudsidor: Släktforskning, Historia och Militaria. Vidare finns en länk English till den engelska delen av sajten. Klicka på någon av dessa länkar för att välja önskat ämnesområde. Se nedan:

Navigationslist på

ämnesområdesnivå

Några av artiklarna på min sajt är fördelade på flera sidor. På dessa sidor finns därför navigationslister ämnesområdesnivå för att enkelt kunna navigera mellan de olika sidorna inom en specifik artikel. Klicka på någon av dess länkar för att navigera mellan artikels olika sidor. Exempel, i min artikel om Den svenska utvandrigen till USA har jag har jag en navigationslist på ämnesområdesnivå:

Navigationslist över innehållet på

enskilda sidor

Föratt enklare navigera på innehållet på en enskild sida har jag även navigationslister på sidnivå. Klicka på någon av dessa länkar för att komma till önskad ställe på sidan. Dessa navigationslister ser ut ut som följer: