Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-05-23

Svenska arméns förbandstecken och truppslagstecken (Sweden)

Truppslagstecken - Symbols of the Army Branches

Uniform m/1906 - manskap

Truppslagstecknet var på m/1906 en krönt sköld av mellanblått kläde. Den bars på höger överarm på både vapenrock och kappa. Regementsnumret (förbandsnumret) angavs utan bokstav för truppslaget. Truppslag angavs istället med symbol, exempelvis korslagda gevär.

Arméns förbandstecken och truppslagstecken

Innehåll denna sida:
Infanteriet
Kavalleriet
Artilleriet
Truppslagstecken: Infanteriet: Gult mittfält, mellanblått emblem och regementsnummer. Över numret två korslagda gevär. Kavalleriet: Vitt mittfält, mellanblått emblem och regementsnummer. Över numret två korslagda sablar. Artilleriet: Rött mittfält, mellanblått emblem och regementsnummer. Över numret två korslagda kanonrör. Ingenjörtrupperna: Svart mittfält, gult emblem och regementsnummer. Över numret en stjärna. Trängen: Gult emblem och regementsnummer. Regementsnumret angavs med rommerska siffror. Över dem ett ekerhjul och två korslagda gevär. De efterföljande uniformerna, m/1910 och m/1923 hade inga truppslagsbeteckningar.

Uniform m/1939 och m/1952

Truppslagstecknet var en symbol för truppslaget i bronsfärgad metall. Den bars på kragsnibbarna, på vapenrocken och kappan.
Infanteriet
Kavalleriet
Artilleriet
Truppslagstecken: Infanteriet: Två korslagda musköter Kavalleriet: Två korslagda karolinervärjor. Pansartrupperna: En stridsvagn med blixtar. Artilleriet: Flammande granat Luftvärnet: Flammande granat med vingar Ingenjörtrupperna: Svärd med emblem och två korslagda yxor Signaltrupperna: Svärd med en blixt Trängen: Två korslagda svärd med ett ekerhjul. Vad avser kavalleritecknet så har formgivaren gjort misstaget att låta bygeln (handskyddet) svänga upp bakom kaveln, ovanför parerstången. Karolinervärjorna var aldrig konstruerade på detta sätt!

Uniform m/1960

Till m/1960 utformades helt nya truppslagstecken. Truppslagstecknet var en symbol för truppslaget i gul metall. Den bars på kragsnibbarna, på vapenrocken och kappan. Dessa symboler är en moderniserad form av m/06:s symboler men påminner i stort om de tidigare.
Infanteriet / Infantry Två korslagda gevär
Kavalleriet/ Cavalry Två korslagda karolinervärjor (i dagligt tal kallades de dock sablar).
Pansartrupperna / Armored Troops En bepansrad arm hållande ett svärd.
Artilleriet / Artillery Granat
Luftvärnet / Air Defense Granat med vingar
Ingenjörtrupperna / Army Engineers Svärd med emblem och två korslagda yxor
Signaltrupperna / Signal troops Svärd med en blixt
Trängen/ Army Supply Troops Två korslagda svärd med ett ekrat hjul.
Arméflyget / Army Air units Ett enkelvingat svärd, detsamma som på Hkpflj fana.

Förbandsstecken

Infanteriet - Uniform m/ä (Äldre modeller)

På de äldre uniformerna bars förbandstecknen på axelklaffarna på vapenrock och kappa.
Exempel på axelklaff för infanteriet (I) - 8 = I8 = Upplands regemente (se övrigt infanteri ovan)

Kavalleriet - Uniform m/ä (Äldre modeller)

På de äldre uniformerna bars förbandstecknen på axelklaffarna på vapenrock och kappa. De hade dock olika utseende på rock och kappa. Axelklaffar på vapenrock:
Axelklaffar på kappa:
Om annat inte angivits är axelklaffarna av samma färg som uniformens grundfärg.

Artilleriet - Uniform m/ä (Äldre modeller)

På de äldre uniformerna bars förbandstecknen på axelklaffarna på kollet och kappa.

Infanteriet - Uniform m/1910

På m/1910 bars förbandstecknen på de mellanblå axelklaffarna på vapenrock och kappa.

Kavalleriet - Uniform m/1910

På m/1910 bars förbandstecknen på de mellanblå axelklaffarna på vapenrock och kappa.

Artilleriet - Uniform m/1910

På m/1910 bars förbandstecknen på de mellanblå axelklaffarna på vapenrock och kappa.

Övriga truppslag - Uniform m/1910

På m/1910 bars förbandstecknen på de mellanblå axelklaffarna på vapenrock och kappa.

Uniform m/1923

Uniform m/1923 för manskap: axelklaffar på vapenrock och kappa:

Uniform m/1939

Uniform m/1939 för manskap: axelklaffar på vapenrock och kappa:

Relaterade länkar

Om de svenska regementenas ordningsnummer Svenska regementen Förbandsnummer Svenska Arméns uniformer

Källor

Dräkt och uniform av Erik Bellander, 1973 Från Brunkeberg till Nordanvind, 500 år med svenskt infanteri av Bertil Nelsson, 1993 Nationalencyklopedin Svenska försvarets hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/ Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Pansartrupperna

Uniform m/1960

På uniform m/1960 bar manskapet förbandstecken på axelklaffarna på vapenrock och kappa. Förbandstecknen var av metall och antingen silver- eller guldfärgade. Gardes- och livregementena samt trängtrupperna bar silverfärgade förbandstecken medan övriga regementen guldfärgade.

Uniform m/1958 och m/1959

Kragspegel m/1958 bars både på uniform m/1958 och m/1959. Kragspegeln är tillverkad av mörkgrönt textilband. Kragspegeln har en ljusare grön bård längskanterna. Truppslagstecknet eller förbandskårstecknet är invävd i bronsfärg i själva textilbandet. Tecknen har samma form som truppslags- och personalkårstecken m/1960 (se ovan). Kragspegeln bärs på vapenrockens båda kragsnibbar med gradbeteckning på den vänstra och truppslagstecken på den högra. Meniga soldater bär truppslagstecken på båda kragsnibbarna. Den särskilda personal som använder personalkårstecken bar den på högra kragsnibben. Nedan visas kragspegel m/1958 med infanteriets truppslagstecken.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-05-23

Svenska arméns förbandstecken

och truppslagstecken (Sweden)

Truppslagstecken - Symbols of

the Army Branches

Uniform m/1906 - manskap

Truppslagstecknet var på m/1906 en krönt sköld av mellanblått kläde. Den bars på höger överarm på både vapenrock och kappa. Regementsnumret (förbandsnumret) angavs utan bokstav för truppslaget. Truppslag angavs istället med symbol, exempelvis korslagda gevär.
Infanteriet

Arméns förbandstecken och

truppslagstecken

Kavalleriet
Artilleriet
Truppslagstecken: Infanteriet: Gult mittfält, mellanblått emblem och regementsnummer. Över numret två korslagda gevär. Kavalleriet: Vitt mittfält, mellanblått emblem och regementsnummer. Över numret två korslagda sablar. Artilleriet: Rött mittfält, mellanblått emblem och regementsnummer. Över numret två korslagda kanonrör. Ingenjörtrupperna: Svart mittfält, gult emblem och regementsnummer. Över numret en stjärna. Trängen: Gult emblem och regementsnummer. Regementsnumret angavs med rommerska siffror. Över dem ett ekerhjul och två korslagda gevär. De efterföljande uniformerna, m/1910 och m/1923 hade inga truppslagsbeteckningar.

Uniform m/1939 och m/1952

Truppslagstecknet var en symbol för truppslaget i bronsfärgad metall. Den bars på kragsnibbarna, på vapenrocken och kappan.
Infanteriet
Kavalleriet
Artilleriet
Truppslagstecken: Infanteriet: Två korslagda musköter Kavalleriet: Två korslagda karolinervärjor. Pansartrupperna: En stridsvagn med blixtar. Artilleriet: Flammande granat Luftvärnet: Flammande granat med vingar Ingenjörtrupperna: Svärd med emblem och två korslagda yxor Signaltrupperna: Svärd med en blixt Trängen: Två korslagda svärd med ett ekerhjul. Vad avser kavalleritecknet så har formgivaren gjort misstaget att låta bygeln (handskyddet) svänga upp bakom kaveln, ovanför parerstången. Karolinervärjorna var aldrig konstruerade på detta sätt!

Uniform m/1960

Till m/1960 utformades helt nya truppslagstecken. Truppslagstecknet var en symbol för truppslaget i gul metall. Den bars på kragsnibbarna, på vapenrocken och kappan. Dessa symboler är en moderniserad form av m/06:s symboler men påminner i stort om de tidigare.
Infanteriet / Infantry Två korslagda gevär
Kavalleriet/ Cavalry Två korslagda karolinervärjor (i dagligt tal kallades de dock sablar).
Pansartruppe rna / Armored Troops En bepansrad arm hållande ett svärd.
Artilleriet / Artillery Granat
Luftvärnet / Air Defense Granat med vingar
Ingenjörtrupp erna / Army Engineers Svärd med emblem och två korslagda yxor
Signaltrupper na / Signal troops Svärd med en blixt
Trängen/ Army Supply Troops Två korslagda svärd med ett ekrat hjul.
Arméflyget / Army Air units Ett enkelvingat svärd, detsamma som på Hkpflj fana.

Förbandsstecken

Infanteriet - Uniform m/ä (Äldre modeller)

På de äldre uniformerna bars förbandstecknen på axelklaffarna på vapenrock och kappa.
Exempel på axelklaff för infanteriet (I) - 8 = I8 = Upplands regemente (se övrigt infanteri ovan)

Kavalleriet - Uniform m/ä (Äldre modeller)

På de äldre uniformerna bars förbandstecknen på axelklaffarna på vapenrock och kappa. De hade dock olika utseende på rock och kappa. Axelklaffar på vapenrock:
Axelklaffar på kappa:
Om annat inte angivits är axelklaffarna av samma färg som uniformens grundfärg.

Artilleriet - Uniform m/ä (Äldre modeller)

På de äldre uniformerna bars förbandstecknen på axelklaffarna på kollet och kappa.

Infanteriet - Uniform m/1910

På m/1910 bars förbandstecknen på de mellanblå axelklaffarna på vapenrock och kappa.

Kavalleriet - Uniform m/1910

På m/1910 bars förbandstecknen på de mellanblå axelklaffarna på vapenrock och kappa.

Artilleriet - Uniform m/1910

På m/1910 bars förbandstecknen på de mellanblå axelklaffarna på vapenrock och kappa.

Övriga truppslag - Uniform m/1910

På m/1910 bars förbandstecknen på de mellanblå axelklaffarna på vapenrock och kappa.

Uniform m/1923

Uniform m/1923 för manskap: axelklaffar på vapenrock och kappa:

Uniform m/1939

Uniform m/1939 för manskap: axelklaffar på vapenrock och kappa:

Relaterade länkar

Om de svenska regementenas ordningsnummer Svenska regementen Förbandsnummer Svenska Arméns uniformer

Källor

Dräkt och uniform av Erik Bellander, 1973 Från Brunkeberg till Nordanvind, 500 år med svenskt infanteri av Bertil Nelsson, 1993 Nationalencyklopedin Svenska försvarets hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/ Överst på sidan
Pansartrupperna

Uniform m/1960

På uniform m/1960 bar manskapet förbandstecken på axelklaffarna på vapenrock och kappa. Förbandstecknen var av metall och antingen silver- eller guldfärgade. Gardes- och livregementena samt trängtrupperna bar silverfärgade förbandstecken medan övriga regementen guldfärgade.

Uniform m/1958 och m/1959

Kragspegel m/1958 bars både på uniform m/1958 och m/1959. Kragspegeln är tillverkad av mörkgrönt textilband. Kragspegeln har en ljusare grön bård längskanterna. Truppslagstecknet eller förbandskårstecknet är invävd i bronsfärg i själva textilbandet. Tecknen har samma form som truppslags- och personalkårstecken m/1960 (se ovan). Kragspegeln bärs på vapenrockens båda kragsnibbar med gradbeteckning på den vänstra och truppslagstecken på den högra. Meniga soldater bär truppslagstecken på båda kragsnibbarna. Den särskilda personal som använder personalkårstecken bar den på högra kragsnibben. Nedan visas kragspegel m/1958 med infanteriets truppslagstecken.