Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-05-23

Militära Tjänstebrevkort, Sverige

Militära tjänstebrevkort (MTjbK)

Tjänstebrevkort användes av Försvarsmakten bl.a. vid order om värnpliktstjänstgöring och krigstjänstgöring.

Brevkort

År 1872 infördes i Sverige brevkort utan bild. När de svenska vykorten introducerades ungefär tio år senare blev de därför kallade "Brefkort med vyer". Brevkortet är således närbesläktat med vykortet. Skillnaden är att brevkort har ett frankotecken och vanligtvis inget motiv. På 1800- talet gjordes ingen skillnad mellan vykort och brevkort varför även privattryckta kort utan frankotecken kallades brevkort. Brevkort finns som enkla och som dubbla. De dubbla korten är två stycken kort ihopsatta så att den man skriver till får ett kort att svara på. 1964 började Posten med att kalla brevkorten för postkort. För tjänstebruk har det funnits tjänstebrevkort och militären har skickat ut bland annat inkallelseorder i form av brevkort som har kallats militärbrevkort.

Tjänstebrevkort

Tjänstebrevkortet är adresserat hem till den värnpliktige 359 62/1912 Erik Persson, Fridhem No 7, Hudiksvall och är poststämplat i Ljusdal (X) den 10 november 1922. Hans yrke är stationskarl. 359 62/1912 är Erik Perssons militära inskrivningsnummer. 1912 är året då inskrivningen skedde och 62 står för Ljusdals rullföringsområde så då tillhörde Jämtlands inskrivningsområde. 359 är Eriks löpnummer i inskrivningsrullan. Bilden visas med tillstånd av barnbarns barnet Jason Pearson, Colorado, USA.
Detta är baksidan på ett tjänstebrevkort daterat den 7 november 1919. Det är signerat av S. John Svanberg, befälhavare för Ljusdals rullföringsområde n:o 62. Här ser vi att brevkortet är stämplat "Ljusdals R. O. (rullföringsområde). Bilden visas med tillstånd av barnbarns barnet Jason Pearson, Colorado, USA.
Här ser vi en sida ur Erik Perssons inskrivningsbok. Hans inskrivningsnummer visas, 359 62/1912. Erik är född den 7 februari 1891 i Njutånger (X). Hans yrke är enligt inskrivningsboken åkardräng. Inskrivningen (mönstringen) skedde 1912. Inskrivningsboken är undertecknad av P. H. Söderberg, befälhavare för Ljusdals rullföringsområde nr 62. Erik fullgjorde sin värnplikt vid Norrlands Artilleriregemente, A4, Östersund. Bilden visas med tillstånd av barnbarns barnet Jason Pearson, Colorado, USA.
Detta är ett porträtt av Erik Persson, taget i mitten av 1920-talet i Sverige. Erik emigrerar till USA tillsammans med hustrun Agda (född Nordholm 1892) samt sönerna Erik Arne (f.1918), Olof Lennart (f. 1922) samt Sven Torsten (f. 1925) och slår sig ned i Chicago, Illinois. Erik emigrerar ensam 1925 medan hustrun och barnen följer efter 1926. I USA tar sig familjen efternamnet Pearson. Bilden visas med tillstånd av barnbarns barnet Jason Pearson, Colorado, USA.

Källreferenser

Wikipedia Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-05-23

Militära

Tjänstebrevkort, Sverige

Militära tjänstebrevkort (MTjbK)

Tjänstebrevkort användes av Försvarsmakten bl.a. vid order om värnpliktstjänstgöring och krigstjänstgöring.

Brevkort

År 1872 infördes i Sverige brevkort utan bild. När de svenska vykorten introducerades ungefär tio år senare blev de därför kallade "Brefkort med vyer". Brevkortet är således närbesläktat med vykortet. Skillnaden är att brevkort har ett frankotecken och vanligtvis inget motiv. På 1800-talet gjordes ingen skillnad mellan vykort och brevkort varför även privattryckta kort utan frankotecken kallades brevkort. Brevkort finns som enkla och som dubbla. De dubbla korten är två stycken kort ihopsatta så att den man skriver till får ett kort att svara på. 1964 började Posten med att kalla brevkorten för postkort. För tjänstebruk har det funnits tjänstebrevkort och militären har skickat ut bland annat inkallelseorder i form av brevkort som har kallats militärbrevkort.

Tjänstebrevkort

Tjänstebrevkortet är adresserat hem till den värnpliktige 359 62/1912 Erik Persson, Fridhem No 7, Hudiksvall och är poststämplat i Ljusdal (X) den 10 november 1922. Hans yrke är stationskarl. 359 62/1912 är Erik Perssons militära inskrivningsnummer. 1912 är året då inskrivningen skedde och 62 står för Ljusdals rullföringsområde så då tillhörde Jämtlands inskrivningsområde. 359 är Eriks löpnummer i inskrivningsrullan. Bilden visas med tillstånd av barnbarns barnet Jason Pearson, Colorado, USA.
Detta är baksidan på ett tjänstebrevkort daterat den 7 november 1919. Det är signerat av S. John Svanberg, befälhavare för Ljusdals rullföringsområde n:o 62. Här ser vi att brevkortet är stämplat "Ljusdals R. O. (rullföringsområde). Bilden visas med tillstånd av barnbarns barnet Jason Pearson, Colorado, USA.
Här ser vi en sida ur Erik Perssons inskrivningsbok. Hans inskrivningsnummer visas, 359 62/1912. Erik är född den 7 februari 1891 i Njutånger (X). Hans yrke är enligt inskrivningsboken åkardräng. Inskrivningen (mönstringen) skedde 1912. Inskrivningsboken är undertecknad av P. H. Söderberg, befälhavare för Ljusdals rullföringsområde nr 62. Erik fullgjorde sin värnplikt vid Norrlands Artilleriregemente, A4, Östersund. Bilden visas med tillstånd av barnbarns barnet Jason Pearson, Colorado, USA.
Detta är ett porträtt av Erik Persson, taget i mitten av 1920-talet i Sverige. Erik emigrerar till USA tillsammans med hustrun Agda (född Nordholm 1892) samt sönerna Erik Arne (f.1918), Olof Lennart (f. 1922) samt Sven Torsten (f. 1925) och slår sig ned i Chicago, Illinois. Erik emigrerar ensam 1925 medan hustrun och barnen följer efter 1926. I USA tar sig familjen efternamnet Pearson. Bilden visas med tillstånd av barnbarns barnet Jason Pearson, Colorado, USA.

Källreferenser

Wikipedia Överst på sidan