Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-05-23

Värnplikt i andra länder

Inledning

Värnplikt eller militärtjänst är en obligatorisk skyldighet att tjänstgöra i ett lands försvarsmakt. Den är oftast allmän men begränsad till män av en viss ålder som är medborgare i landet. I ett fåtal länder omfattas även kvinnor. Kännetecknande för värnplikt är att soldater rekryteras med hot om böter och fängelsestraff, istället för på frivillig väg. Värnplikt brukar i fredstid bestå av mönstring, grundutbildning och repetitionsutbildning. Den kan leda till inkallelse vid mobilisering. Värnplikt har traditionellt omfattat män, men värnplikt för båda kön finns i bland annat Israel. Värnplikten som vi ser den idag har sitt ursprung i den Franska revolutionen på 1790-talet. Därefter utgjorde värnpliktiga basen i de stora fältarméerna. De flesta länderna i Europa kom att införa allmän värnplikt. Sedan det kalla krigets slut har de värnpliktiga massarméerna avskaffats i allt fler länder och ersatts av betydligt mindre och högteknologiska yrkesarméer. Under 2000-talet har många länder gått ifrån allmän värnplikt till förmån för ett system med yrkessoldater som rekryteras på frivillig väg. De flesta länder har dock inte avskaffat värnplikten helt utan den har enbart skjutits upp, vilket i praktiken betyder att ingen längre behöver mönstra. Men värnplikten finns kvar och kan aktiveras igen om så krävs. Som första europeiska land avskaffade Storbritannien redan 1963 värnplikten. Sverige har haft ett system med allmän värnplikt för män från 1901 och fram till 2010. Vilka länder har då gått ifrån allmän värnplikt och i vilka länder är den fortfarande i bruk?

Värnplikt per land - Europa

Nedan följer ett urval av ett antal europeiska länder.

Belgien

Belgien har sedan den 1 januari 1995 en yrkesarmé.

Danmark

Danmark har värnplikt för män. Den är dock inte allmän, utan den danska värnpliktslagen föreskriver ett lottningssystem. I praktiken inkallas ungefär 30 procent av de värnpliktiga till grundutbildning. 2/3 av dessa är frivilliga. Grundutbildningens längd är 4–14 månader. De flesta värnpliktiga tjänstgör i 9 månader.

Finland

Finland har allmän värnplikt för män. I praktiken inkallas ungefär 80 procent av de värnpliktiga till grundutbildning vilket är det största antalet värnpliktiga i Europa. Grundutbildningens längd är 165, 255 eller 347 dagar (fr.o.m 1 mars 2013). Repetitionsutbildningens längd är enligt lag 40, 75 eller 100 dagar, i praktiken betydligt kortare. Personer med åländsk hembygdsrätt är befriade från värnplikt, då Åland enligt internationella avtal är en demilitariserad zon.

Frankrike

Frankrike har sedan 2001 en yrkesarmé. Värnplikten finns kvar men är uppskjuten.

Grekland

Grekland har allmän värnplikt för män. I praktiken inkallas ungefär 75 procent av de värnpliktiga till grundutbildning. Grundutbildningens längd är 12 eller 17 månader.

Irland

Irland har en yrkesarmé och har aldrig haft värnplikt.

Italien

Italien har sedan 2005 en yrkesarmé. Värnplikten finns kvar men är uppskjuten i fredstid.

Nederländerna

Nederländerna har sedan 1997 en yrkesarmé. Värnplikten är visserligen inte avskaffad, utan har skjutits upp, vilket i praktiken betyder att ingen behöver mönstra, men att alla män från 17 år till 45 år är värnpliktiga och därför ska göra militärtjänst om läget kräver det.

Norge

Norge har allmän värnplikt. I praktiken inkallas ungefär 15 procent av de värnpliktiga till grundutbildning. Grundutbildningens längd är 12 månader. År 2013 infördes kvinnlig värnplikt i Norge och den skall börja gälla från 2015.

Polen

Polen har sedan 2012 en yrkesarmé.

Ryssland

Ryssland har allmän värnplikt för män. I praktiken inkallas ungefär 11 procent av de värnpliktiga till grundutbildning. Grundutbildningens längd är 12 månader för studenter och 24 månader för övriga.

Schweiz

Schweiz har allmän värnplikt för män. Närmare 95 procent av de värnpliktiga inkallas till grundutbildning, men på grund av frikallelser är det under senare år endast ungefär en tredjedel av alla inkallade som fullgör sin grundutbildning.

Spanien

Spanien har sedan den 31 december 2001 en yrkesarmé.

Storbritannien

Storbritannien har en yrkesarmé. Storbritannien har dock haft värnplikt 1916–1919 och 1939–1960. Värnpliktssystemet kallades National Service i Storbritannien.

Sverige

Mellan 1901 och 2010 hade Sverige allmän värnplikt för män. Kvinnor hade på senare tid rätt att, efter antagningsprövning, frivilligt genomföra värnplikt. Den 16 juni 2009 beslutade Sveriges riksdag att göra den allmänna värnplikten vilande i fredstid och från den 1 juli 2010 ersättas med ett yrkesförsvar baserad på frivillig rekrytering. Från 2014 har Försvarsmakten rätt att inkalla tidigare värnpliktiga och frivilliga till repetitionsövningar. År 2017 återaktiveras värnplikten i Sverige och omfattar nu både män och kvinnor. Det nuvarande yrkesförsvaret med frivillig rekryteringen kvarstår dock och den nya värnplikten skall ses som en förstärkning av yrkesförsvaret.

Tyskland

Tyskland har sedan 1 juli 2011 avskaffat den allmänna värnplikten för ett yrkesförsvar. Man kan istället göra en frivillig militärtjänstgöring som varar mellan 12 och 23 månader, varav 6 månader är provtjänstgöring.

Österrike

Österrike har allmän värnplikt för män. I praktiken inkallas ungefär 75 procent av de värnpliktiga till grundutbildning. Grundutbildningens längd är 6 eller 8 månader. Repetitionsutbildningens längd är 2 månader för dem som gjort 6 månaders grundutbildning.

Värnplikt - Övriga länder

USA

USA har aldrig haft allmän värnplikt i den meningen att alla vapenföra män verkligen inkallats till tjänstgöring, men 1862–1865 (inbördeskriget), 1917–1919 (första världskriget), och 1940–1973 (andra världskriget och därefter), uttogs en stor del av årsklassernas män för militär utbildning och tjänstgöring. År 1973 infördes ett yrkesförsvar med frivillig rekrytering och tidsbegränsad anställning. Däremot finns ett system där männen måste registrera sig, så att de kan kallas in i yttersta nödfall om USA angrips militärt.

Kanada

Kanada har ingen värnplikt utan ett yrkesförsvar.

Australien

Australien har ingen värnplikt utan ett yrkesförsvar.

Israel

Israel har allmän värnplikt för både män och kvinnor. Män gör 36 månaders värnplikt och repetitionstjänst tills 55 års ålder. Kvinnor gör 22 månaders värnplikt, men ingen repetitionstjänst.

Källor

Wikipedia Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-05-23

Värnplikt i andra

länder

Inledning

Värnplikt eller militärtjänst är en obligatorisk skyldighet att tjänstgöra i ett lands försvarsmakt. Den är oftast allmän men begränsad till män av en viss ålder som är medborgare i landet. I ett fåtal länder omfattas även kvinnor. Kännetecknande för värnplikt är att soldater rekryteras med hot om böter och fängelsestraff, istället för på frivillig väg. Värnplikt brukar i fredstid bestå av mönstring, grundutbildning och repetitionsutbildning. Den kan leda till inkallelse vid mobilisering. Värnplikt har traditionellt omfattat män, men värnplikt för båda kön finns i bland annat Israel. Värnplikten som vi ser den idag har sitt ursprung i den Franska revolutionen på 1790-talet. Därefter utgjorde värnpliktiga basen i de stora fältarméerna. De flesta länderna i Europa kom att införa allmän värnplikt. Sedan det kalla krigets slut har de värnpliktiga massarméerna avskaffats i allt fler länder och ersatts av betydligt mindre och högteknologiska yrkesarméer. Under 2000-talet har många länder gått ifrån allmän värnplikt till förmån för ett system med yrkessoldater som rekryteras på frivillig väg. De flesta länder har dock inte avskaffat värnplikten helt utan den har enbart skjutits upp, vilket i praktiken betyder att ingen längre behöver mönstra. Men värnplikten finns kvar och kan aktiveras igen om så krävs. Som första europeiska land avskaffade Storbritannien redan 1963 värnplikten. Sverige har haft ett system med allmän värnplikt för män från 1901 och fram till 2010. Vilka länder har då gått ifrån allmän värnplikt och i vilka länder är den fortfarande i bruk?

Värnplikt per land - Europa

Nedan följer ett urval av ett antal europeiska länder.

Belgien

Belgien har sedan den 1 januari 1995 en yrkesarmé.

Danmark

Danmark har värnplikt för män. Den är dock inte allmän, utan den danska värnpliktslagen föreskriver ett lottningssystem. I praktiken inkallas ungefär 30 procent av de värnpliktiga till grundutbildning. 2/3 av dessa är frivilliga. Grundutbildningens längd är 4–14 månader. De flesta värnpliktiga tjänstgör i 9 månader.

Finland

Finland har allmän värnplikt för män. I praktiken inkallas ungefär 80 procent av de värnpliktiga till grundutbildning vilket är det största antalet värnpliktiga i Europa. Grundutbildningens längd är 165, 255 eller 347 dagar (fr.o.m 1 mars 2013). Repetitionsutbildningens längd är enligt lag 40, 75 eller 100 dagar, i praktiken betydligt kortare. Personer med åländsk hembygdsrätt är befriade från värnplikt, då Åland enligt internationella avtal är en demilitariserad zon.

Frankrike

Frankrike har sedan 2001 en yrkesarmé. Värnplikten finns kvar men är uppskjuten.

Grekland

Grekland har allmän värnplikt för män. I praktiken inkallas ungefär 75 procent av de värnpliktiga till grundutbildning. Grundutbildningens längd är 12 eller 17 månader.

Irland

Irland har en yrkesarmé och har aldrig haft värnplikt.

Italien

Italien har sedan 2005 en yrkesarmé. Värnplikten finns kvar men är uppskjuten i fredstid.

Nederländerna

Nederländerna har sedan 1997 en yrkesarmé. Värnplikten är visserligen inte avskaffad, utan har skjutits upp, vilket i praktiken betyder att ingen behöver mönstra, men att alla män från 17 år till 45 år är värnpliktiga och därför ska göra militärtjänst om läget kräver det.

Norge

Norge har allmän värnplikt. I praktiken inkallas ungefär 15 procent av de värnpliktiga till grundutbildning. Grundutbildningens längd är 12 månader. År 2013 infördes kvinnlig värnplikt i Norge och den skall börja gälla från 2015.

Polen

Polen har sedan 2012 en yrkesarmé.

Ryssland

Ryssland har allmän värnplikt för män. I praktiken inkallas ungefär 11 procent av de värnpliktiga till grundutbildning. Grundutbildningens längd är 12 månader för studenter och 24 månader för övriga.

Schweiz

Schweiz har allmän värnplikt för män. Närmare 95 procent av de värnpliktiga inkallas till grundutbildning, men på grund av frikallelser är det under senare år endast ungefär en tredjedel av alla inkallade som fullgör sin grundutbildning.

Spanien

Spanien har sedan den 31 december 2001 en yrkesarmé.

Storbritannien

Storbritannien har en yrkesarmé. Storbritannien har dock haft värnplikt 1916–1919 och 1939–1960. Värnpliktssystemet kallades National Service i Storbritannien.

Sverige

Mellan 1901 och 2010 hade Sverige allmän värnplikt för män. Kvinnor hade på senare tid rätt att, efter antagningsprövning, frivilligt genomföra värnplikt. Den 16 juni 2009 beslutade Sveriges riksdag att göra den allmänna värnplikten vilande i fredstid och från den 1 juli 2010 ersättas med ett yrkesförsvar baserad på frivillig rekrytering. Från 2014 har Försvarsmakten rätt att inkalla tidigare värnpliktiga och frivilliga till repetitionsövningar. År 2017 återaktiveras värnplikten i Sverige och omfattar nu både män och kvinnor. Det nuvarande yrkesförsvaret med frivillig rekryteringen kvarstår dock och den nya värnplikten skall ses som en förstärkning av yrkesförsvaret.

Tyskland

Tyskland har sedan 1 juli 2011 avskaffat den allmänna värnplikten för ett yrkesförsvar. Man kan istället göra en frivillig militärtjänstgöring som varar mellan 12 och 23 månader, varav 6 månader är provtjänstgöring.

Österrike

Österrike har allmän värnplikt för män. I praktiken inkallas ungefär 75 procent av de värnpliktiga till grundutbildning. Grundutbildningens längd är 6 eller 8 månader. Repetitionsutbildningens längd är 2 månader för dem som gjort 6 månaders grundutbildning.

Värnplikt - Övriga länder

USA

USA har aldrig haft allmän värnplikt i den meningen att alla vapenföra män verkligen inkallats till tjänstgöring, men 1862–1865 (inbördeskriget), 1917–1919 (första världskriget), och 1940–1973 (andra världskriget och därefter), uttogs en stor del av årsklassernas män för militär utbildning och tjänstgöring. År 1973 infördes ett yrkesförsvar med frivillig rekrytering och tidsbegränsad anställning. Däremot finns ett system där männen måste registrera sig, så att de kan kallas in i yttersta nödfall om USA angrips militärt.

Kanada

Kanada har ingen värnplikt utan ett yrkesförsvar.

Australien

Australien har ingen värnplikt utan ett yrkesförsvar.

Israel

Israel har allmän värnplikt för både män och kvinnor. Män gör 36 månaders värnplikt och repetitionstjänst tills 55 års ålder. Kvinnor gör 22 månaders värnplikt, men ingen repetitionstjänst.

Källor

Wikipedia Överst på sidan