Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2022-06-26

Svenska stridsvagnar

Förteckning över svenska stridsvagnar

Renault FT, 1 st 1922 – 1926 Stridsvagn m/1921, 10 st 1922 – 1934 Stridsvagn m/1921-29, 5 st 1930 – 1939 (ombyggd stridsvagn m/21) Stridsvagn fm/1928, 1 st 1926 - 1936 Lätt stridsvagn m/Carden-Loyd (Mk V), 1 st 1931- 1939 Lätt stridsvagn m/Carden-Loyd (Mk VI), 1 st 1931 – 1939 Stridsvagn m/1931, 3 st 1935- 1940 Stridsvagn fm/1931, 1 st 1935 – 1940 Stridsvagn m/1937, 48 st 1937 - 1953 Stridsvagn m/1938 (L-60), 16 st 1938 – 1957 Stridsvagn m/1939 (L-60), 20 st 1941 - 1957 Stridsvagn m/1940L (L-60), 100 st 1941 - 1957 Stridsvagn m/1940K (L-60), 80 st 1944 - 1960 Stridsvagn m/1941, 116 + 104 st 1942 – 1960? Stridsvagn m/1942, 282 st 1943 - 1955 Stridsvagn 74, 225 st 1958 – 1984 (ombyggda Strv m/1942) Stridsvagn 81, 240 (80 + 160) 1953 – 1966 Stridsvagn 101, 102 och 104, 1959 - 2000 Stridsvagn 103, 290 st, 1967 – 2001 Stridsvagn 121 och 122

Renault FT

I juli 1921 tog den första stridsvagnen plats i den svenska armén. Det var den franska vagnen Renault FT som då togs i bruk. Denna stridsvagn fick smeknamnet Putte”, sannolikt på grund av sin puteaux-kanon. Tidningen Aftonbladet skriver i 19 juli 1921 om en ”fransk tank” som anlänt till Stockholm med ångfartyget Vega. En försökstrupp bildades därefter vid dåvarande A 9, dvs Positionsartilleriregementet i Stockholm. Stridsvagnen användes sen i en rad övningar under hösten 1921. I en utvärderingsrapport från 1924 skrivs bland annat Beträffande Renaultvagnen så utföllo icke försöken med dess användning särdeles väl”. Renault- vagnen kom inte att typ-betecknas och inga fler införskaffades. Bilden visar stridsvagn Renault FT på Armémuseum i Bryssel. Bild: Wikipedia. Fakta: Besättning 2 I tjänst 1922 – 1926 Vikt 6,7 ton Huvudbeväpning 37 mm, Puteaux SA 1918 Längd 4,95 m Bredd 1,73 m Höjd 2,13 m Pansar 6 – 22 mm Max. fart 9 km/h Motor 4-cyl Renault, 39 hk Drivmedel Bensin Antal 1

Stridsvagn m/1921

Försvarsmakten beslutade 1921 att satsa på en tysk stridsvagn: LK II, som fick benämningen stridsvagn fm/1922 (m/1921) [fm = försöksmodell]. Delar för tio stridsvagnar inköptes från Tyskland som sedan monterades i Sverige. De började användas för försök 1922. Stridsvagn (Strv) fm/22 var en tysk konstruktion från första världskriget vid namn LK II. Sverige beställde konstruktionen 1921 men vagnarna kom inte att levereras förrän 1922, varav typen ursprungligen kallades pansarvagn fm/22. År 1924 infördes nytt modellår, vagnarna hade faktiskt köpts in 1921, därav m/1921. Bilden visar stridsvagn m/21 (fm/22 - försöksmodell) på Arsenalen. Bild: Wikipedia. Tyskland inte fick sälja vapen som resultat av Versaillesfreden 1918. Vagnarna köptes därför i hemlighet från Tyskland och importerades i byggsats som "traktorer och plåtslageriarbeten". Chassidelarna kom till Sverige i augusti-september 1921 och i december ankom ohärdade stålplåtar från Tyskland. De monterades på Stockholms Tygstation och Flottans varv på Skeppsholmen i Stockholm och stod klara i april 1922. Den 11 augusti 1922 utfärdade regeringen tillstånd att inleda försök med dessa stridsvagnar vid Svea livgarde. Fakta m/1921: Besättning 2 – 4 I tjänst 1922 – 1934 Vikt 9,7 ton Huvudbeväpning 2 x kuslpruta m/14 alternativt m/14-29 Längd 5,70 m Bredd 2,05 m Höjd 2,52 m Pansar 4 – 14 mm Max. fart 16 km/h Motor Benz 1910, 55 hk Drivmedel Bensin Antal 10

Stridsvagn m/1921-1929

Stridsvagn m/1921-29 (Strv m/1921-1929) är en ombyggd stridsvagn m/1921. Fem strv m/21 moderniserades i början av 1930-talet. Bland annat byttes den tidigare Benzmotorn av modell 1910 på 55 hästkrafter mot en Scania-Vabismotor på 85 hästkrafter. Tre av de återstående fem som ej modifierades blev efter några år skjutmål eller användes till reservdelar till de fem renoverade. De ombyggda stridsvagnarna betecknades efter modifieringarna för stridsvagn m/1921-1929 och tjänstgjorde fram till krigsutbrottet 1939. Fakta m/1921-1929: Besättning 4 I tjänst 1930 – 1939 Vikt 9,7 ton Huvudbeväpning 2 x kulspruta m/14-29 Längd 5,70 m Bredd 2,05 m Höjd 2,52 m Pansar 4 – 14 mm Max. fart 18 km/h Motor Scania-Vabis 1554, 85 hk Drivmedel Bensin Antal 5 Bilder:

Svenska stridsvagnar - 2

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Till förteckningen över svenska stridsvagnar

Relaterade länkar

Stridsvagnar - Startsidan Stridsvagnar sid-3 Stridsvagnar sid-4 Stridsfordon - sid-1 Pansartruppernas uniformer Förbandsnummer vid de svenska pansarregementena Södermanlands regemente, P 10 Arméns uniformer, 1900-tal Beredskapsåren 1939 - 1945 Beredskapsbilder Svenska stridsflygplan

Referenslitteratur

1. Svensk PansarHistorisk Förening 2. Pansar av Rickard O. Lindström 3. Arsenalen, militärt fordonsmuseum, Strängnäs 4. Wikipedia 5. Digitaltmuseum Överst på sidan
Tre stridsvagnar m/1921 (eller m/1921-1929) lastade på tåg. Göta livgardes stridsvagnsbataljon år 1929. Bild: Armémuseum, ID: AMA.0010785.
Stridsvagn m/21 (eller m/1921-1929). Bild från den första tvååriga stridsvagnskursen vid Göta livgardes stridsvagnsbataljon år 1928-1930. Bild: Armémuseum, ID: AM_K1_1_Album_104.

Stridsvagn fm/1928

Stridsvagn fm/1928 var en svensk stridsvagn, en försöksmodell inköpt från Frankrike av modell Renault NC modèle 26/27 (senare omdöpt till NC 27). I januari 1928 beviljades anslag för inköp av en ny stridsvagn. I Sverige fick den beteckningen Stridsvagn fm/1928. I stridsvagn fm/1928 var den gamla Renault- motorn på 39 hästkrafter ersatt med en på 60 hästkrafter. Vidare var pansaret förbättrat och hade i fronten 34 millimeters tjocklek, vikten hade stigit till 8,5 ton mot den äldre Renault FT som var på 6,7 ton. Stridsvagnen hade dock fortfarande en 37 millimeters Puteauxkanon som enda beväpning. Motorn hade stora driftsproblem och särskilt växellådan gick sönder gång på gång. Stridsvagn fm/1928 underkändes och kom i stället att förses med radioutrustning och användas kommunikationsförsök. Stridsvagn fm/1928 kom att användas vid grundläggande förarutbildning vid Göta Livgardes stridsvagnsbataljon in på 1930- talet. Bilden visar Stridsvagn fm/28 (Renault NC 27). Foto: Hans Högman juli 2011 på Arsenalen, Strängnäs. Fakta fm/1928: Besättning 2 I tjänst 1926 – 1936 Vikt 8,5 ton Huvudbeväpning 37 mm kanon Puteaux Längd 4,41 m Bredd 1,71 m Höjd 2,14 m Pansar 18 – 34 mm Max. fart 20 km/h Motor Renault, 60 hk Drivmedel Bensin Antal 1

Lätt stridsvagn m/Carden-Loyd Mk V

År 1931 fick Sverige en leverans av två tanketter från den brittiska firman Vickers-Armstrong. En tankett (ibland kallad infanterivagn) är ett litet pansarfordon med larvfötter som påminner mycket om en stridsvagn men är extremt lätt pansrade och små. Den klena beväpningen utgörs ofta av flera kulsprutor. Tanketter var vanliga under mellankrigstiden. Den brittiska tanketten Carden-Loyd Mk.IV Tankette från slutet av 1920-talet var en mycket känd och populär tankett under sin tid och kom att inspirera många designer runt om i världen. Efter kriget övergavs tankett-konceptet på grund av bristande användbarhet och sårbarhet mot pansarvärnsvapen och deras roll övertogs av pansarbilar. Armén var egentligen inte intresserade av lätta stridsvagnar så de två brittiska tanketterna kom i början till användning som dragfordon till 37 mm infanterikanon. År 1935 överfördes tanketterna till stridsvagnbataljonen vid Göta livgarde. Där fick de beteckningen Lätt stridsvagn m/Carden-Loyd. Bilden visar lätta stridsvagnen m/Carden-Loyd Mk V. Bild: Armémuseum, ID: AM.049602. Fakta m/Carden-Loyd: Besättning 2 I tjänst 1931 – 1939 Vikt 1,4 ton Huvudbeväpning 1 x 6.5mm ksp m/14-29 Längd 2,46 m Bredd 1,70 m Höjd 1,22 m Pansar 6 – 9 mm Max. fart 45 km/h Motor Ford T, 22 hk Drivmedel Bensin Antal 1

Lätt stridsvagn m/Carden-Loyd Mk VI

Ytterligare en Carden-Loyd kom till Sverige 1931, Mk VI. De två tanketterna var inte identiska utan de hade olika motorer och även karosserna skilde sig åt. Bilden visar lätta stridsvagnen m/Carden-Loyd Mk VI. Bild: Armémuseum, ID: AM.049609. Fakta m/Carden-Loyd Mk VI: Besättning 2 I tjänst 1931 – 1939 Vikt 1,4 ton Huvudbeväpning 1 x 6.5mm ksp m/14-29 Längd 3,02 m Bredd 2,00 m Höjd 1,28 m Pansar 6 – 9 mm Max. fart 45 km/h Motor Ford A, 28 hk Drivmedel Bensin Antal 1

Stridsvagn m/1931

Under mellankrigstiden drogs svensk tillverkning av stridsvagnar igång vid AB Landsverk i Landskrona. Stridsvagn m/1931 (Landsverk L-10) var en svensk stridsvagn byggd av AB Landsverk åren 1932-1935. Omkring 1929 kontaktades bland annat AB Landsverk av svenska försvaret angående utveckling och tillverkning ett mindre antal stridsvagnar för försöksändamål. I januari 1931 valdes Landsverk som leverantör av stridsvagnarna, och i oktober beställdes 3 stycken försöksfordon L-10 (Strv m/1931) och en L-30, den som kom att benämnas Strv fm/1931. Bilden visar stridsvagn m/1931. Bild: Armémuseum, ID: AM.049615. Kungliga arméförvaltningen hade i oktober 1931 lämnat in en order på 3 försökfordon av modellen L-10, vilka efter förseningar kunde levereras 1935. Den var beväpnad med en 37 mm Bofors kanon och två 6,5 mm kulsprutor m/14-29 och hade 8-24 mm pansar. Då vagnen togs fram hade de en för sin tid mycket tekniskt avancerat konstruktion. Skrovet var svetsat i stället för nitat, stridsvagnen var försedd med prismaperiskop i stället för siktlucka och ett avancerat bandupphängningssystem. Utvecklingen sprang dock snabbt ifatt modellen och i slutet av 1930-talet var dess konstruktion inte längre i framkant. De drabbades ofta av tekniska problem, de hårt spända banden gick ofta av och var svåra att reparera. Många av delarna var även tysktillverkade vilket gjorde att man blev beroende av en utländsk leverantör för reservdelar, vilket gjorde att inga fler vagnar beställdes. Då andra världskriget bröt ut, grävdes de in som statiska bunkrar. Fakta m/1931: Besättning 4 I tjänst 1935 – 1940 Vikt 11 ton Huvudbeväpning 1 x 37mm Bofors Sekundärbev. 2 x ksp 6,5 mm m/14-29 Längd 5,20 m Bredd 2,15 m Höjd 2,22 m Pansar 8 – 24 mm Max. fart 40 km/h Motor Maybach DSO 8 V12, 150 hk Drivmedel Bensin Antal 3

Stridsvagn fm/1931

Stridsvagn fm/1931 (Landsverk L-30) var en försöksmodell av stridsvagn som togs fram för svenska försvaret av AB Landsverk 1931. Stridsvagn fm/31 ritades av tysken Joseph Vollmer och den hade sitt ursprung i tyska Leichtraktor L-5. I Sverige vidareutvecklades den 1930 till L-30. De som skiljde den från den parallellt utvecklade L-10 var att den hade höj- och sänkbara hjul som gjorde att den kunde ställas om mellan band- och hjuldrift. Växlingen mellan band- och hjuldrift kunde ske under förflyttning på mindre än 30 sekunder. Den kunde uppnå den imponerande hastigheten av 35 km/h på band och 75 km/h på hjul. Genom konstruktionen med en framåtförare och en bakåtförare kunde man också snabbt byta riktning. På grund av förseningar hos Landsverk dröjde det till 1935 innan fordonet levererades, och då var konstruktionen redan föråldrad. Den kom att provas ut 1935-1936 och därefter som övningsvagn vid utbildning av förare fram till 1940. Bilden visar stridsvagn fm/1931 HB. Bild: Armémuseum, ID: AM.049613. Fakta fm/1931: Besättning 3 - 4 I tjänst 1935 – 1940 Vikt 11,5 ton Huvudbeväpning 1 x 37mm Bofors Sekundärbev. 2 x ksp 6,5 mm m/14-29 Längd 5,20 m Bredd 2,45 m Höjd 2,5 m Pansar 6 – 14 mm Max. fart 45 km/h (75 km/h på hjul) Motor Maybach DSO 8 V12, 150 hk Drivmedel Bensin Antal 1

Stridsvagn m/1937

Stridsvagn m/1937 (Strv m/1937) var en svenskbyggd version av den tjeckoslovakiska tanketten CKD AH-IV. Sverige beställde 48 st AH-IV-S i mitten av 1930-talet. Två av stridsvagnarna byggdes i Tjeckoslovakien medan de andra 46 byggdes på licens i Sverige av Jungnerverken i Oskarshamn. AB Volvo levererade motor, växellåda och bandplattor. De var beväpnade med dubbla 8 mm m/36 kulsprutor. Vagnarna levererades till svenska försvaret mellan 1938 och 1939. Strv m/37 togs ur tjänst 1953. Stridsvagnen hade god terrängframkomlighet och var mycket driftssäker. Bilden visar stridsvagn m/1937. Bild: Wikipedia. Fakta m/1937: Besättning 2 I tjänst 1937 – 1953 Vikt 4,5 ton Huvudbeväpning 2 x ksp 8 mm m/36 strv Längd 3,40 m Bredd 1,85 m Höjd 1,95 m Pansar 6 – 15 mm Max. fart 60 km/h Motor Volvo FC-CKD, 85 hk Drivmedel Bensin Antal 48

Landsverk L-60 S

Landsverk L-10, dvs stridsvagn m/1931, var en stridsvagn som Svenska försvaret beställde i 3 exemplar från AB Landsverk i Landskrona för utvärdering och som levererades 1935. Landsverks L-60 var en vidareutveckling av konceptet L-10. L-60 var den mest avancerade stridsvagnen för sin tid. Det som gjorde L-60 avancerad var framförallt 3 saker: vagnen hade periskop (alla andra stridsvagnar i världen använde synslitsar under denna tid), vagnens karossfogar var helsvetsade och vagnen hade torsionsfjädring. Landsverk var först i världen med att bygga svetsade stridsvagnar ett par år tidigare med sin L-10. Torsionsfjädringen var det mest avancerade på stridsvagnen. Denna typ av fjädring var mycket mer stötdämpande än alla andra kända fjädringar på denna tid. Landsverk fortsatte att utveckla och förfina L-60 med flera olika varianter genom 1930- och 1940-talet. L-60 var även betydligt lättare än L-10, 8,7 ton istället för 11 ton, trots att tjockleken på pansaret i stort var densamma. Både L-10 och L-60 var dessutom beväpnande med samma typ av 37 mm kanon från Bofors. I Sverige kom L-60 S att användas i 4 varianter (L-60 S) mellan 1939 och 1960. Suffixet ”S” står för svenska varianten. 1. Stridsvagn m/1938 var den första varianten, L-60 S-I. 16 stridsvagnar beställdes 1937 och kom i tjänst 1939. Strv m/1938 var beväpnad med en 37 mm Boforskanon och en 8 mm kulspruta. 2. Stridsvagn m/1939 var den andra varianten, L-60 S-II, och 29 stridsvagnar beställdes 1939 och kom i tjänst 1940. Strv m/1939 var beväpnad med en 37 mm Boforskanon och två 8 mm kulsprutor. 3. Därefter kom Stridsvagn m/1940L (L-60 S-III) och 100 stridsvagnar beställdes 1940 och kom i tjänst 1941. Den var beväpnad med en 37 mm Boforskanon och två 8 mm kulsprutor. 4. Den fjärde och sista varianten var Stridsvagn m/1940K (L-60 S-V) och 80 stridsvagnar beställdes 1942 och kom i tjänst 1944. Den var beväpnad med en 37 mm Boforskanon och två 8 mm kulsprutor. Se vidare nedan:

Stridsvagn m/1938 (L-60 S-I)

16 stridsvagn m/1938 beställdes 1937 och levererade 1939. De var beväpnad med en 37 mm Boforskanon m/38 och en 8 mm ksp m/36 strv. Pansarets tjocklek låg på mellan 6 och 15 mm. Stridsvagn m/1938 hade i likhet med stridsvagn m/1931 ett svetsat pansarskrov. Den var vidare försedd med torsionsfjädring, vilken gav stridsvagnen utomordentliga fjädringsegenskaper. Den första Strv m/1938 som levererades till försvaret var en förserievagn i vanlig järnplåt som fick arménummer 61. Därefter levererades ett provchassi som beställts i juni 1936 och som byggts om till en Strv m/1938 och försetts med torn (arménummer 62). De serietillverkade vagnarna av Strv m/38 fick arménummer 63- 77. Bilden visar stridsvagn m/1938 (Landsverk LS-60 S-I). Bild: Armémuseum, ID: AM.049629. Stridsvagn m/1938 levererades först vid Göta Livgardets stridsvagnsbataljon. Ett modernt stridsvagnskompani med stridsvagnar som hade kapacitet att bekämpa fientliga stridsvagnar, kunde nu sättas upp för första gången, vilket skedde i slutet av mars 1939. Fakta m/1938: Besättning 3 I tjänst 1938 – 1957 Vikt 8,5 ton Huvudbeväpning 1 x 37 mm Bofors m/38 Sekundär bev. 1 x kulspruta 8 mm m/36 strv Längd 4,80 m Bredd 2,08 m Höjd 2,05 m Pansar 6 – 15 mm Max. fart 46 km/h Motor Scania-Vabis typ 1664, 142 hk Drivmedel Bensin Antal 48

Stridsvagn m/1939 (L-60 S-II)

Stridsvagn m/1939 (L-60 S-II) var den andra svenska varianten av L-60 S. 20 stridsvagnar beställdes 1939 och levererades 1940. Med endast några små modifieringar av L-60 S-I skrev försvaret ett kontrakt den 19 december 1939 på en något förbättrad stridsvagn, benämnd L-60 S-II. Tornet var något ändrat på Strv m/1939 med kanonen i en separat vapensköld till vänster och kulsprutan flyttad till höger om denna. Vidare var den kompletterad med ytterligare en kulspruta. Strv m/1938 var initialt utrustad med en rattstyrning. I Strv m/1939 var denna ersatt med spakstyrning. De 20 stridsvagnarna skulle levereras i mitten av oktober 1940, men på grund av förseningar hos Bofors avseende stridsvagnens 37 mm kanon gjorde att leveranserna inte kunde slutföras förrän våren 1941. Bilden visar stridsvagn m/1939 (Landsverk LS-60 S-II). Bild: Armémuseum, ID: AM.049628. Strv m/1939 var beväpnad med en 37 mm Boforskanon m/38 och två stycken 8 mm ksp m/36 strv. Dess pansar låg mellan 6 och 15 mm med möjlighet att montera tilläggspansar på 35 mm. Fakta m/1939: Besättning 3 I tjänst 1941 – 1957 Vikt 8,69 ton (9,36 med tilläggsskydd) Huvudbeväpning 1 x 37 mm Bofors m/38 Sekundär bev. 2 x kulspruta 8 mm m/36 strv Längd 4,80 m Bredd 2,08 m Höjd 2,05 m Pansar 6 – 15 mm ( - 50 mm) Max. fart 45 km/h Motor Scania-Vabis typ 1664, 142 hk Drivmedel Bensin Antal 20

Stridsvagn m/1940L (L-60 S-III)

Stridsvagn m/1940L (L-60 S-III) var den tredje svenska varianten av L-60 S. 100 stridsvagnar Strv m/1940L beställdes 1940 och levererades 1941. De var beväpnad på samma sätt som Strv m/1939. Strv m/1940L var mycket lik Strv m/1939 men hade nytt luftintag för motorn. Liksom Strv m/1939 kunde stridsvagnen förses frontalt med ett 35 mm tjockt tilläggsskydd (som endast skulle användas i fält för att inte fresta på fjädringssystemet för mycket). Strv m/1940Ls pansar låg mellan 4 och 15 mm men således med möjlighet att montera tilläggspansar på 35 mm. Bilden visar stridsvagn m/1940L (Landsverk LS-60 S-III). Bild: Armémuseum, ID: AM.049630. Fakta m/1940L: Besättning 3 I tjänst 1941 – 1957 Vikt 8,93 ton (9,36 med tilläggsskydd) Huvudbeväpning 1 x 37 mm Bofors m/38 Sekundär bev. 2 x kulspruta 8 mm m/39 strv Längd 4,90 m Bredd 2,08 m Höjd 2,05 m Pansar 4 – 15 mm ( - 50 mm) Max. fart 45 km/h Motor Scania-Vabis typ 1664, 142 hk Drivmedel Bensin Antal 100

Stridsvagn m/1940K (L-60 S-V)

Stridsvagn m/1940K (L-60 S-V) var den fjärde svenska varianten av L-60. 80 stridsvagnar m/1940K beställdes 1942 och levererades 1944. De var beväpnad med en 37 mm Bofors kanon m/38 och två 8 mm ksp m/36 strv. Dess pansar låg mellan 4 och 50 mm. Bilden visar stridsvagn m/1940K (Landsverk LS-60 S-V). Foto: Sven Olof Ericsson 1948. Bild: Arsenalen, ID: ARSF.000134. Fakta m/1940K: Besättning 3 I tjänst 1944 – 1960 Vikt 10,9 ton Huvudbeväpning 1 x 37 mm Bofors m/38 Sekundär bev. 2 x kulspruta 8 mm m/39 strv Längd 4,97 m Bredd 2,08 m Höjd 2,12 m Pansar 4 – 50 mm Max. fart 45 km/h Motor Scania-Vabis L 603, 162 hk Drivmedel Bensin Antal 80

Stridsvagn m/1941

Stridsvagn m/1941 var en tjeckoslovakisk lätt stridsvagn som licenstillverkades i Sverige under andra världskriget. Sverige hade en stor brist på stridsvagnar i början av andra världskriget. Produktionen av stridsvagnar i Sverige räckte inte till och 1939 beställdes därför 90 stridsvagnar TNH Sv CKD i Prag. Dessa beslagtogs av Nazityskland innan de hann levereras. De tjeckiska vagnarna var beställda utan beväpning eftersom en Bofors 37 mm pansarvärnskanon (m/38) skulle påmonteras i Sverige. Sverige fick dock ritningsunderlag samt licens till vagnen och den fastställdes i Sverige som Stridsvagn m/1941. 116 stridsvagnar byggdes av version S I och 104 vagnar av S IIScania-Vabis i Södertälje. S II hade tjockare pansar och högre vikt och försågs därför med en starkare motor. S II förlängdes därför med 65 mm för att få plats med den större starkare motorn. Försvarsmakten beställde 122 S II men 18 av dessa vagnar byggdes dock om till stormartillerivagn m/1943 före leverans. Stridsvagn m/1941 använde bladfjädrar, istället för den modernare torsionsfjädringen som fanns i Strv m/1940. Strv m/1941 hade dock utmärkta framkomlighetsegenskaper och upplevdes som lättmanövrerad. Bilden visar stridsvagn m/1941, 1940-tal. Bild: Miliseum, ID: MILIF.014177. I slutet av 1950-talet behövde pansarbrigaderna ett bepansrat trupptransportfordon som kunde följa stridsvagnarna i all typ av terräng. Efter ett antal prototyper valdes Hägglunds som leverantör. Dess fordon byggde på en ombyggd och modifierad stridsvagn m/1941. I slutet av 1950-talet byggdes samtliga 220 stridsvagnar m/1941 om till Pansarbandvagn 301 (Pbv 301). De första kom ut på pansarförbanden 1961 och tjänstgjorde till 1971. Fakta m/1941: Besättning 4 I tjänst 1942 – 1960? Vikt S I: 10,5 ton. S II: 11 ton Huvudbeväpning 1 x 37 mm Bofors m/38 Sekundär bev. 2 x kulspruta 8 mm m/39 strv Längd S I: 4,54 m, S II: 4,60 m Bredd 2,14 m Höjd 2,35 m Pansar 8 – 25 mm Max. fart 48 km/h Motor, S I: Scania-Vabis typ 1664, 145 hk Motor, S II: Scania-Vabis typ 603, 160 hk Drivmedel Bensin Antal 116 S I + 104 S II (totalt 220 st)
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2022-06-24

Svenska stridsvagnar

Förteckning över svenska stridsvagnar

Renault FT, 1 st 1922 – 1926 Stridsvagn m/1921, 10 st 1922 – 1934 Stridsvagn m/1921-29, 5 st 1930 – 1939 (ombyggd stridsvagn m/21) Stridsvagn fm/1928, 1 st 1926 - 1936 Lätt stridsvagn m/Carden-Loyd (Mk V), 1 st 1931- 1939 Lätt stridsvagn m/Carden-Loyd (Mk VI), 1 st 1931 – 1939 Stridsvagn m/1931, 3 st 1935- 1940 Stridsvagn fm/1931, 1 st 1935 – 1940 Stridsvagn m/1937, 48 st 1937 - 1953 Stridsvagn m/1938 (L-60), 16 st 1938 – 1957 Stridsvagn m/1939 (L-60), 20 st 1941 - 1957 Stridsvagn m/1940L (L-60), 100 st 1941 - 1957 Stridsvagn m/1940K (L-60), 80 st 1944 - 1960 Stridsvagn m/1941, 116 + 104 st 1942 – 1960? Stridsvagn m/1942, 282 st 1943 - 1955 Stridsvagn 74, 225 st 1958 – 1984 (ombyggda Strv m/1942) Stridsvagn 81, 240 (80 + 160) 1953 – 1966 Stridsvagn 101, 102 och 104, 1959 - 2000 Stridsvagn 103, 290 st, 1967 – 2001 Stridsvagn 121 och 122

Renault FT

I juli 1921 tog den första stridsvagnen plats i den svenska armén. Det var den franska vagnen Renault FT som då togs i bruk. Denna stridsvagn fick smeknamnet Putte”, sannolikt på grund av sin puteaux-kanon. Tidningen Aftonbladet skriver i 19 juli 1921 om en ”fransk tank” som anlänt till Stockholm med ångfartyget Vega. En försökstrupp bildades därefter vid dåvarande A 9, dvs Positionsartilleriregementet i Stockholm. Stridsvagnen användes sen i en rad övningar under hösten 1921. I en utvärderingsrapport från 1924 skrivs bland annat ”Beträffande Renaultvagnen så utföllo icke försöken med dess användning särdeles väl”. Renault-vagnen kom inte att typ-betecknas och inga fler införskaffades. Bilden visar stridsvagn Renault FT på Armémuseum i Bryssel. Bild: Wikipedia. Fakta: Besättning 2 I tjänst 1922 – 1926 Vikt 6,7 ton Huvudbeväpning 37 mm, Puteaux SA 1918 Längd 4,95 m Bredd 1,73 m Höjd 2,13 m Pansar 6 – 22 mm Max. fart 9 km/h Motor 4-cyl Renault, 39 hk Drivmedel Bensin Antal 1

Stridsvagn m/1921

Försvarsmakten beslutade 1921 att satsa på en tysk stridsvagn: LK II, som fick benämningen stridsvagn fm/1922 (m/1921) [fm = försöksmodell]. Delar för tio stridsvagnar inköptes från Tyskland som sedan monterades i Sverige. De började användas för försök 1922. Stridsvagn (Strv) fm/22 var en tysk konstruktion från första världskriget vid namn LK II. Sverige beställde konstruktionen 1921 men vagnarna kom inte att levereras förrän 1922, varav typen ursprungligen kallades pansarvagn fm/22. År 1924 infördes nytt modellår, vagnarna hade faktiskt köpts in 1921, därav m/1921. Bilden visar stridsvagn m/21 (fm/22 - försöksmodell) på Arsenalen. Bild: Wikipedia. Tyskland inte fick sälja vapen som resultat av Versaillesfreden 1918. Vagnarna köptes därför i hemlighet från Tyskland och importerades i byggsats som "traktorer och plåtslageriarbeten". Chassidelarna kom till Sverige i augusti-september 1921 och i december ankom ohärdade stålplåtar från Tyskland. De monterades på Stockholms Tygstation och Flottans varv på Skeppsholmen i Stockholm och stod klara i april 1922. Den 11 augusti 1922 utfärdade regeringen tillstånd att inleda försök med dessa stridsvagnar vid Svea livgarde. Fakta m/1921: Besättning 2 – 4 I tjänst 1922 – 1934 Vikt 9,7 ton Huvudbeväpning 2 x kuslpruta m/14 alternativt m/14-29 Längd 5,70 m Bredd 2,05 m Höjd 2,52 m Pansar 4 – 14 mm Max. fart 16 km/h Motor Benz 1910, 55 hk Drivmedel Bensin Antal 10

Stridsvagn m/1921-1929

Stridsvagn m/1921-29 (Strv m/1921-1929) är en ombyggd stridsvagn m/1921. Fem strv m/21 moderniserades i början av 1930- talet. Bland annat byttes den tidigare Benzmotorn av modell 1910 på 55 hästkrafter mot en Scania- Vabismotor på 85 hästkrafter. Tre av de återstående fem som ej modifierades blev efter några år skjutmål eller användes till reservdelar till de fem renoverade. De ombyggda stridsvagnarna betecknades efter modifieringarna för stridsvagn m/1921-1929 och tjänstgjorde fram till krigsutbrottet 1939. Fakta m/1921-1929: Besättning 4 I tjänst 1930 – 1939 Vikt 9,7 ton Huvudbeväpning 2 x kulspruta m/14-29 Längd 5,70 m Bredd 2,05 m Höjd 2,52 m Pansar 4 – 14 mm Max. fart 18 km/h Motor Scania-Vabis 1554, 85 hk Drivmedel Bensin Antal 5 Bilder:

Svenska stridsvagnar - 2

Till förteckningen över svenska stridsvagnar

Relaterade länkar

Stridsvagnar - Startsidan Stridsvagnar sid-3 Stridsvagnar sid-4 Stridsfordon - sid-1 Pansartruppernas uniformer Förbandsnummer vid de svenska pansarregementena Södermanlands regemente, P 10 Arméns uniformer, 1900-tal Beredskapsåren 1939 - 1945 Beredskapsbilder Svenska stridsflygplan

Referenslitteratur

1. Svensk PansarHistorisk Förening 2. Pansar av Rickard O. Lindström 3. Arsenalen, militärt fordonsmuseum, Strängnäs 4. Wikipedia 5. Digitaltmuseum Överst på sidan
Tre stridsvagnar m/1921 (eller m/1921-1929) lastade på tåg. Göta livgardes stridsvagnsbataljon år 1929. Bild: Armémuseum, ID: AMA.0010785.
Stridsvagn m/21 (eller m/1921-1929). Bild från den första tvååriga stridsvagnskursen vid Göta livgardes stridsvagnsbataljon år 1928-1930. Bild: Armémuseum, ID: AM_K1_1_Album_104.

Stridsvagn fm/1928

Stridsvagn fm/1928 var en svensk stridsvagn, en försöksmodell inköpt från Frankrike av modell Renault NC modèle 26/27 (senare omdöpt till NC 27). I januari 1928 beviljades anslag för inköp av en ny stridsvagn. I Sverige fick den beteckningen Stridsvagn fm/1928. I stridsvagn fm/1928 var den gamla Renault- motorn på 39 hästkrafter ersatt med en på 60 hästkrafter. Vidare var pansaret förbättrat och hade i fronten 34 millimeters tjocklek, vikten hade stigit till 8,5 ton mot den äldre Renault FT som var på 6,7 ton. Stridsvagnen hade dock fortfarande en 37 millimeters Puteauxkanon som enda beväpning. Motorn hade stora driftsproblem och särskilt växellådan gick sönder gång på gång. Stridsvagn fm/1928 underkändes och kom i stället att förses med radioutrustning och användas kommunikationsförsök. Stridsvagn fm/1928 kom att användas vid grundläggande förarutbildning vid Göta Livgardes stridsvagnsbataljon in på 1930-talet. Bilden visar Stridsvagn fm/28 (Renault NC 27). Foto: Hans Högman juli 2011 på Arsenalen, Strängnäs. Fakta fm/1928: Besättning 2 I tjänst 1926 – 1936 Vikt 8,5 ton Huvudbeväpning 37 mm kanon Puteaux Längd 4,41 m Bredd 1,71 m Höjd 2,14 m Pansar 18 – 34 mm Max. fart 20 km/h Motor Renault, 60 hk Drivmedel Bensin Antal 1

Lätt stridsvagn m/Carden-Loyd Mk V

År 1931 fick Sverige en leverans av två tanketter från den brittiska firman Vickers-Armstrong. En tankett (ibland kallad infanterivagn) är ett litet pansarfordon med larvfötter som påminner mycket om en stridsvagn men är extremt lätt pansrade och små. Den klena beväpningen utgörs ofta av flera kulsprutor. Tanketter var vanliga under mellankrigstiden. Den brittiska tanketten Carden-Loyd Mk.IV Tankette från slutet av 1920-talet var en mycket känd och populär tankett under sin tid och kom att inspirera många designer runt om i världen. Efter kriget övergavs tankett-konceptet på grund av bristande användbarhet och sårbarhet mot pansarvärnsvapen och deras roll övertogs av pansarbilar. Armén var egentligen inte intresserade av lätta stridsvagnar så de två brittiska tanketterna kom i början till användning som dragfordon till 37 mm infanterikanon. År 1935 överfördes tanketterna till stridsvagnbataljonen vid Göta livgarde. Där fick de beteckningen Lätt stridsvagn m/Carden- Loyd. Bilden visar lätta stridsvagnen m/Carden-Loyd Mk V. Bild: Armémuseum, ID: AM.049602. Fakta m/Carden-Loyd: Besättning 2 I tjänst 1931 – 1939 Vikt 1,4 ton Huvudbeväpning 1 x 6.5mm ksp m/14-29 Längd 2,46 m Bredd 1,70 m Höjd 1,22 m Pansar 6 – 9 mm Max. fart 45 km/h Motor Ford T, 22 hk Drivmedel Bensin Antal 1

Lätt stridsvagn m/Carden-Loyd Mk VI

Ytterligare en Carden-Loyd kom till Sverige 1931, Mk VI. De två tanketterna var inte identiska utan de hade olika motorer och även karosserna skilde sig åt. Bilden visar lätta stridsvagnen m/Carden- Loyd Mk VI. Bild: Armémuseum, ID: AM.049609. Fakta m/Carden-Loyd Mk VI: Besättning 2 I tjänst 1931 – 1939 Vikt 1,4 ton Huvudbeväpning 1 x 6.5mm ksp m/14-29 Längd 3,02 m Bredd 2,00 m Höjd 1,28 m Pansar 6 – 9 mm Max. fart 45 km/h Motor Ford A, 28 hk Drivmedel Bensin Antal 1

Stridsvagn m/1931

Under mellankrigstiden drogs svensk tillverkning av stridsvagnar igång vid AB Landsverk i Landskrona. Stridsvagn m/1931 (Landsverk L-10) var en svensk stridsvagn byggd av AB Landsverk åren 1932-1935. Omkring 1929 kontaktades bland annat AB Landsverk av svenska försvaret angående utveckling och tillverkning ett mindre antal stridsvagnar för försöksändamål. I januari 1931 valdes Landsverk som leverantör av stridsvagnarna, och i oktober beställdes 3 stycken försöksfordon L-10 (Strv m/1931) och en L- 30, den som kom att benämnas Strv fm/1931. Bilden visar stridsvagn m/1931. Bild: Armémuseum, ID: AM.049615. Kungliga arméförvaltningen hade i oktober 1931 lämnat in en order på 3 försökfordon av modellen L- 10, vilka efter förseningar kunde levereras 1935. Den var beväpnad med en 37 mm Bofors kanon och två 6,5 mm kulsprutor m/14-29 och hade 8-24 mm pansar. Då vagnen togs fram hade de en för sin tid mycket tekniskt avancerat konstruktion. Skrovet var svetsat i stället för nitat, stridsvagnen var försedd med prismaperiskop i stället för siktlucka och ett avancerat bandupphängningssystem. Utvecklingen sprang dock snabbt ifatt modellen och i slutet av 1930-talet var dess konstruktion inte längre i framkant. De drabbades ofta av tekniska problem, de hårt spända banden gick ofta av och var svåra att reparera. Många av delarna var även tysktillverkade vilket gjorde att man blev beroende av en utländsk leverantör för reservdelar, vilket gjorde att inga fler vagnar beställdes. Då andra världskriget bröt ut, grävdes de in som statiska bunkrar. Fakta m/1931: Besättning 4 I tjänst 1935 – 1940 Vikt 11 ton Huvudbeväpning 1 x 37mm Bofors Sekundärbev. 2 x ksp 6,5 mm m/14-29 Längd 5,20 m Bredd 2,15 m Höjd 2,22 m Pansar 8 – 24 mm Max. fart 40 km/h Motor Maybach DSO 8 V12, 150 hk Drivmedel Bensin Antal 3

Stridsvagn fm/1931

Stridsvagn fm/1931 (Landsverk L-30) var en försöksmodell av stridsvagn som togs fram för svenska försvaret av AB Landsverk 1931. Stridsvagn fm/31 ritades av tysken Joseph Vollmer och den hade sitt ursprung i tyska Leichtraktor L-5. I Sverige vidareutvecklades den 1930 till L-30. De som skiljde den från den parallellt utvecklade L-10 var att den hade höj- och sänkbara hjul som gjorde att den kunde ställas om mellan band- och hjuldrift. Växlingen mellan band- och hjuldrift kunde ske under förflyttning på mindre än 30 sekunder. Den kunde uppnå den imponerande hastigheten av 35 km/h på band och 75 km/h på hjul. Genom konstruktionen med en framåtförare och en bakåtförare kunde man också snabbt byta riktning. På grund av förseningar hos Landsverk dröjde det till 1935 innan fordonet levererades, och då var konstruktionen redan föråldrad. Den kom att provas ut 1935-1936 och därefter som övningsvagn vid utbildning av förare fram till 1940. Bilden visar stridsvagn fm/1931 HB. Bild: Armémuseum, ID: AM.049613. Fakta fm/1931: Besättning 3 - 4 I tjänst 1935 – 1940 Vikt 11,5 ton Huvudbeväpning 1 x 37mm Bofors Sekundärbev. 2 x ksp 6,5 mm m/14-29 Längd 5,20 m Bredd 2,45 m Höjd 2,5 m Pansar 6 – 14 mm Max. fart 45 km/h (75 km/h på hjul) Motor Maybach DSO 8 V12, 150 hk Drivmedel Bensin Antal 1

Stridsvagn m/1937

Stridsvagn m/1937 (Strv m/1937) var en svenskbyggd version av den tjeckoslovakiska tanketten CKD AH-IV. Sverige beställde 48 st AH-IV-S i mitten av 1930-talet. Två av stridsvagnarna byggdes i Tjeckoslovakien medan de andra 46 byggdes på licens i Sverige av Jungnerverken i Oskarshamn. AB Volvo levererade motor, växellåda och bandplattor. De var beväpnade med dubbla 8 mm m/36 kulsprutor. Vagnarna levererades till svenska försvaret mellan 1938 och 1939. Strv m/37 togs ur tjänst 1953. Stridsvagnen hade god terrängframkomlighet och var mycket driftssäker. Bilden visar stridsvagn m/1937. Bild: Wikipedia. Fakta m/1937: Besättning 2 I tjänst 1937 – 1953 Vikt 4,5 ton Huvudbeväpning 2 x ksp 8 mm m/36 strv Längd 3,40 m Bredd 1,85 m Höjd 1,95 m Pansar 6 – 15 mm Max. fart 60 km/h Motor Volvo FC-CKD, 85 hk Drivmedel Bensin Antal 48

Landsverk L-60 S

Landsverk L-10, dvs stridsvagn m/1931, var en stridsvagn som Svenska försvaret beställde i 3 exemplar från AB Landsverk i Landskrona för utvärdering och som levererades 1935. Landsverks L-60 var en vidareutveckling av konceptet L-10. L-60 var den mest avancerade stridsvagnen för sin tid. Det som gjorde L-60 avancerad var framförallt 3 saker: vagnen hade periskop (alla andra stridsvagnar i världen använde synslitsar under denna tid), vagnens karossfogar var helsvetsade och vagnen hade torsionsfjädring. Landsverk var först i världen med att bygga svetsade stridsvagnar ett par år tidigare med sin L-10. Torsionsfjädringen var det mest avancerade på stridsvagnen. Denna typ av fjädring var mycket mer stötdämpande än alla andra kända fjädringar på denna tid. Landsverk fortsatte att utveckla och förfina L-60 med flera olika varianter genom 1930- och 1940- talet. L-60 var även betydligt lättare än L-10, 8,7 ton istället för 11 ton, trots att tjockleken på pansaret i stort var densamma. Både L-10 och L-60 var dessutom beväpnande med samma typ av 37 mm kanon från Bofors. I Sverige kom L-60 S att användas i 4 varianter (L-60 S) mellan 1939 och 1960. Suffixet ”S” står för svenska varianten. 1. Stridsvagn m/1938 var den första varianten, L-60 S-I. 16 stridsvagnar beställdes 1937 och kom i tjänst 1939. Strv m/1938 var beväpnad med en 37 mm Boforskanon och en 8 mm kulspruta. 2. Stridsvagn m/1939 var den andra varianten, L-60 S-II, och 29 stridsvagnar beställdes 1939 och kom i tjänst 1940. Strv m/1939 var beväpnad med en 37 mm Boforskanon och två 8 mm kulsprutor. 3. Därefter kom Stridsvagn m/1940L (L-60 S-III) och 100 stridsvagnar beställdes 1940 och kom i tjänst 1941. Den var beväpnad med en 37 mm Boforskanon och två 8 mm kulsprutor. 4. Den fjärde och sista varianten var Stridsvagn m/1940K (L-60 S-V) och 80 stridsvagnar beställdes 1942 och kom i tjänst 1944. Den var beväpnad med en 37 mm Boforskanon och två 8 mm kulsprutor. Se vidare nedan:

Stridsvagn m/1938 (L-60 S-I)

16 stridsvagn m/1938 beställdes 1937 och levererade 1939. De var beväpnad med en 37 mm Boforskanon m/38 och en 8 mm ksp m/36 strv. Pansarets tjocklek låg på mellan 6 och 15 mm. Stridsvagn m/1938 hade i likhet med stridsvagn m/1931 ett svetsat pansarskrov. Den var vidare försedd med torsionsfjädring, vilken gav stridsvagnen utomordentliga fjädringsegenskaper. Den första Strv m/1938 som levererades till försvaret var en förserievagn i vanlig järnplåt som fick arménummer 61. Därefter levererades ett provchassi som beställts i juni 1936 och som byggts om till en Strv m/1938 och försetts med torn (arménummer 62). De serietillverkade vagnarna av Strv m/38 fick arménummer 63-77. Bilden visar stridsvagn m/1938 (Landsverk LS- 60 S-I). Bild: Armémuseum, ID: AM.049629. Stridsvagn m/1938 levererades först vid Göta Livgardets stridsvagnsbataljon. Ett modernt stridsvagnskompani med stridsvagnar som hade kapacitet att bekämpa fientliga stridsvagnar, kunde nu sättas upp för första gången, vilket skedde i slutet av mars 1939. Fakta m/1938: Besättning 3 I tjänst 1938 – 1957 Vikt 8,5 ton Huvudbeväpning 1 x 37 mm Bofors m/38 Sekundär bev. 1 x kulspruta 8 mm m/36 strv Längd 4,80 m Bredd 2,08 m Höjd 2,05 m Pansar 6 – 15 mm Max. fart 46 km/h Motor Scania-Vabis typ 1664, 142 hk Drivmedel Bensin Antal 48

Stridsvagn m/1939 (L-60 S-II)

Stridsvagn m/1939 (L-60 S-II) var den andra svenska varianten av L-60 S. 20 stridsvagnar beställdes 1939 och levererades 1940. Med endast några små modifieringar av L-60 S-I skrev försvaret ett kontrakt den 19 december 1939 på en något förbättrad stridsvagn, benämnd L-60 S-II. Tornet var något ändrat på Strv m/1939 med kanonen i en separat vapensköld till vänster och kulsprutan flyttad till höger om denna. Vidare var den kompletterad med ytterligare en kulspruta. Strv m/1938 var initialt utrustad med en rattstyrning. I Strv m/1939 var denna ersatt med spakstyrning. De 20 stridsvagnarna skulle levereras i mitten av oktober 1940, men på grund av förseningar hos Bofors avseende stridsvagnens 37 mm kanon gjorde att leveranserna inte kunde slutföras förrän våren 1941. Bilden visar stridsvagn m/1939 (Landsverk LS- 60 S-II). Bild: Armémuseum, ID: AM.049628. Strv m/1939 var beväpnad med en 37 mm Boforskanon m/38 och två stycken 8 mm ksp m/36 strv. Dess pansar låg mellan 6 och 15 mm med möjlighet att montera tilläggspansar på 35 mm. Fakta m/1939: Besättning 3 I tjänst 1941 – 1957 Vikt 8,69 ton (9,36 med tilläggsskydd) Huvudbeväpning 1 x 37 mm Bofors m/38 Sekundär bev. 2 x kulspruta 8 mm m/36 strv Längd 4,80 m Bredd 2,08 m Höjd 2,05 m Pansar 6 – 15 mm ( - 50 mm) Max. fart 45 km/h Motor Scania-Vabis typ 1664, 142 hk Drivmedel Bensin Antal 20

Stridsvagn m/1940L (L-60 S-III)

Stridsvagn m/1940L (L-60 S-III) var den tredje svenska varianten av L-60 S. 100 stridsvagnar Strv m/1940L beställdes 1940 och levererades 1941. De var beväpnad på samma sätt som Strv m/1939. Strv m/1940L var mycket lik Strv m/1939 men hade nytt luftintag för motorn. Liksom Strv m/1939 kunde stridsvagnen förses frontalt med ett 35 mm tjockt tilläggsskydd (som endast skulle användas i fält för att inte fresta på fjädringssystemet för mycket). Strv m/1940Ls pansar låg mellan 4 och 15 mm men således med möjlighet att montera tilläggspansar på 35 mm. Bilden visar stridsvagn m/1940L (Landsverk LS- 60 S-III). Bild: Armémuseum, ID: AM.049630. Fakta m/1940L: Besättning 3 I tjänst 1941 – 1957 Vikt 8,93 ton (9,36 med tilläggsskydd) Huvudbeväpning 1 x 37 mm Bofors m/38 Sekundär bev. 2 x kulspruta 8 mm m/39 strv Längd 4,90 m Bredd 2,08 m Höjd 2,05 m Pansar 4 – 15 mm ( - 50 mm) Max. fart 45 km/h Motor Scania-Vabis typ 1664, 142 hk Drivmedel Bensin Antal 100

Stridsvagn m/1940K (L-60 S-V)

Stridsvagn m/1940K (L-60 S-V) var den fjärde svenska varianten av L-60. 80 stridsvagnar m/1940K beställdes 1942 och levererades 1944. De var beväpnad med en 37 mm Bofors kanon m/38 och två 8 mm ksp m/36 strv. Dess pansar låg mellan 4 och 50 mm. Bilden visar stridsvagn m/1940K (Landsverk LS-60 S-V). Foto: Sven Olof Ericsson 1948. Bild: Arsenalen, ID: ARSF.000134. Fakta m/1940K: Besättning 3 I tjänst 1944 – 1960 Vikt 10,9 ton Huvudbeväpning 1 x 37 mm Bofors m/38 Sekundär bev. 2 x kulspruta 8 mm m/39 strv Längd 4,97 m Bredd 2,08 m Höjd 2,12 m Pansar 4 – 50 mm Max. fart 45 km/h Motor Scania-Vabis L 603, 162 hk Drivmedel Bensin Antal 80

Stridsvagn m/1941

Stridsvagn m/1941 var en tjeckoslovakisk lätt stridsvagn som licenstillverkades i Sverige under andra världskriget. Sverige hade en stor brist på stridsvagnar i början av andra världskriget. Produktionen av stridsvagnar i Sverige räckte inte till och 1939 beställdes därför 90 stridsvagnar TNH Sv CKD i Prag. Dessa beslagtogs av Nazityskland innan de hann levereras. De tjeckiska vagnarna var beställda utan beväpning eftersom en Bofors 37 mm pansarvärnskanon (m/38) skulle påmonteras i Sverige. Sverige fick dock ritningsunderlag samt licens till vagnen och den fastställdes i Sverige som Stridsvagn m/1941. 116 stridsvagnar byggdes av version S I och 104 vagnar av S IIScania-Vabis i Södertälje. S II hade tjockare pansar och högre vikt och försågs därför med en starkare motor. S II förlängdes därför med 65 mm för att få plats med den större starkare motorn. Försvarsmakten beställde 122 S II men 18 av dessa vagnar byggdes dock om till stormartillerivagn m/1943 före leverans. Stridsvagn m/1941 använde bladfjädrar, istället för den modernare torsionsfjädringen som fanns i Strv m/1940. Strv m/1941 hade dock utmärkta framkomlighetsegenskaper och upplevdes som lättmanövrerad. Bilden visar stridsvagn m/1941, 1940-tal. Bild: Miliseum, ID: MILIF.014177. I slutet av 1950-talet behövde pansarbrigaderna ett bepansrat trupptransportfordon som kunde följa stridsvagnarna i all typ av terräng. Efter ett antal prototyper valdes Hägglunds som leverantör. Dess fordon byggde på en ombyggd och modifierad stridsvagn m/1941. I slutet av 1950-talet byggdes samtliga 220 stridsvagnar m/1941 om till Pansarbandvagn 301 (Pbv 301). De första kom ut på pansarförbanden 1961 och tjänstgjorde till 1971. Fakta m/1941: Besättning 4 I tjänst 1942 – 1960? Vikt S I: 10,5 ton. S II: 11 ton Huvudbeväpning 1 x 37 mm Bofors m/38 Sekundär bev. 2 x kulspruta 8 mm m/39 strv Längd S I: 4,54 m, S II: 4,60 m Bredd 2,14 m Höjd 2,35 m Pansar 8 – 25 mm Max. fart 48 km/h Motor, S I: Scania-Vabis typ 1664, 145 hk Motor, S II: Scania-Vabis typ 603, 160 hk Drivmedel Bensin Antal 116 S I + 104 S II (totalt 220 st)