Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2022-06-26

Svenska stridsfordon

Förteckning över svenska stridsfordon

Stridsfordon 90

Svenska stridsfordon - 1

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Till förteckningen över svenska stridsvagnar

Relaterade länkar

Stridsvagnar - Startsidan Stridsvagnar sid-2 Stridsvagnar sid-3 Pansartruppernas uniformer Förbandsnummer vid de svenska pansarregementena Södermanlands regemente, P 10 Arméns uniformer, 1900-tal Beredskapsåren 1939 - 1945 Beredskapsbilder Svenska stridsflygplan

Referenslitteratur

1. Svensk PansarHistorisk Förening 2. Pansar av Rickard O. Lindström 3. Arsenalen, militärt fordonsmuseum, Strängnäs 4. Wikipedia 5. Digitaltmuseum Överst på sidan

Stridsfordon 90

Stridsfordon 90 (Strf 90) är en familj av pansarfordon utvecklad av H-B Utveckling, ett bolag samägt mellan Hägglunds och Bofors (idag BAE Systems AB). Stridsfordon 90 är ett bandgående stridsfordon och har ett torn som är vridbart horisonten runt. Den har en besättning på 3 personer. Vagnen har både strids- och transportkapacitet. Huvudbeväpning är en 40 mm automatkanon och vagnen kan transportera upp till sju stridsutrustade soldater. Strf 90 togs i första hand fram för nordiska förhållanden, vilket gör att dess framkomlighet i svår terräng, som myrmark eller snö, är mycket god. Tillverkningen av Strf 90 startade 1993 och fram till 2021 har över 1.300 vagnar sålts. Den har exporterats till flera länder under namnet CV 90 (Combat Vehicle 90). CV 90 skiljer sig från de svenska vagnarna bl.a. genom att alla exportländer har valt automatkanoner med lägre kaliber än Sveriges 40 mm-kanon. Den svenska versionen kallas egentligen Strf 9040 där ”40” betecknar 40 mm automatkanon. På senare tid har även andra nationer börjat beväpna sina stridsfordon med 40 mm automatkanoner. Bilden visar ett Stridsfordon 9040C under övning på Tofta skjutfält, Gotland. Primär beväpning: 40 mm automatkanon. Vikt: 23 ton. Bild: Försvarsmakten. Den senaste versionen av vagnen, MK IV, är mycket modern och har ett aktivt motmedelssystem. Det finns också flera specialiserade versioner av vagnen, för exempelvis stridsledning, luftförsvar och lätt artilleri. För den svenska armén tillverkades chassin vid Hägglunds och tornen vid Bofors. Mellan åren 1994 – 2002 levererade Försvarets materielverk (FMV) totalt 509 vagnar till svenska Försvarsmakten. Ursprungligen var Strf 90 avsedd att primärt användas vid Arméns Norrlandsförband, men stridsfordonet förekommer numer vid samtliga mekaniserade förband. Besättningen är 3 man och utgörs av vagnchef, skytt och förare. Vagnchefen har möjlighet att själv styra tornet och skjuta med kanon/kulspruta. Ingen laddare behövs då det är en automatkanon. Vagnchefen sitter till vänster och skytten till höger i tornet och föraren längst fram till vänster i chassiet. Transportutrymme för personal (upp till 7 soldater) och materiell finns i bakre halvan av stridsfordon 9040. Åtkomst till utrymmet utgörs av en dörr på vagnens baksida, alternativt genom två stridsluckor på taket. Förutom sittutrymme finns fästen för två pansarskott m/86 och ett granatgevär m/48 eller m/86, samt ett i dörren för en kulspruta 58 eller kulspruta 90. Beväpning: Stridsfordon 90:s huvudbeväpning består av en Bofors 40 mm automatkanon, i svensk tjänst betecknad 40 mm automatkanon m/70B, förkortat 40 mm akan m/70B. Detta är en modifierad Bofors 40 mm automatkanon L/70 som inverterats och försetts med undermatande magasin och förhöjd eldhastighet om ca 300 skott per minut (ca 5 skott per sekund). Svenska valet av 40 mm kanon beror på att man ville uppnå förmåga att slå ut huvudstridsvagnar i sidan med pilprojektil och ha bra verkan med kulspränggranat mot helikoptrar, men samtidigt ha tillräckligt mycket ammunition i vagnen för längre strid. Stridsfordon 9040:s sekundärbeväpning utgörs av en 7,62 mm kulspruta parallellkopplad med automatkanonen. På stridsfordon 9040A och 9040B används kulspruta m/39C, vilken sitter monterad bredvid kanonen i tornet, medan stridsfordon 9040C, 9040D1, 9040D2 och 9040E använder kulspruta 58C, vilken sitter monterad på torntaket. Strf 90 är även utrustade med 6 rökkastare 90 (Giat). De är placerade i grupper om tre på vardera sidan av tornet. Pulvret sprider sig snabbt och blockerar IR- strålning och fungerar som egenskydd. På 9040C finns rökkastarna placerade på torntaket. Bilden visar Stridsfordon 9040C. I mitten syns eldröret till dess 40 mm automatkanon. 9040C har bredare torn och rökkastarna placerade på torntaket. Bild: Wikipedia. Varianter: Sedan införandet 1994 har ett antal modifieringar utvecklats. Stridsfordon 9040: Strf 9040 levererades 1994 och är grundutförandet av stridsfordonet och den första serien omfattade 158 vagnar. Stridsfordon 9040A: Strf 9040A kom mars 1998 och omfattar vagnarna 159-166. Ombyggnadspaket av chassit. Stridsfordon 9040B: Strf 9040B kom oktober 1999 och omfattar vagnarna 167-210. Den viktigaste skillnaden mellan A- och B-versionen är att B- versionen fått ökad förmåga att skjuta under gång tack vare en elstyrd slaghammare i pjäsen, förbättrad torsionsfjädring för mjukare gång i terräng samt modifierat riktsystem och programvara. Kamera finns monterad intill eldröret. Stridsfordon 9040B1: Strf 9040B1 utgörs av 13 Strf 9040B som år 2005 modifierades med klimatanläggning och ökat inre skydd för strid i varmt klimat. Stridsfordon 9040C: Strf 9040C kom i september 2002 och omfattar vagnarna 211-316. C-versionen används internationellt varför den har utrustats med luftkonditionering. Den har bredare torn och rökkastarna placerade på torntaket. Versionen har även en ny kulspruta, en ksp 58 monterad externt på torntaket, som ersätter ksp 39. En väsentlig skillnad är den rejält höjda skyddsnivån hos C-versionen. De yttre tilläggsskydden består av extra skyddande moduler på vagnskroppen. Vikten har därmed ökat till 28 ton varför endast 6 soldater kan medföras. Stridsfordon 9040C+: Strf 9040C+ är i grunden Strf 9040C men med CAN-buss och ny IR-kamera (LIRK). C+-vagnarna omfattar vagnarna 316-355 och kom i september 2005. År 2016 tecknas ett renoveringsavtal med FMV bl.a. avseende 262 Stridsfordon 90. Stridsfordonen genomgår under 2019-2022 ett renoverings- och modifieringsprogram (REMO). Förändringar inkluderar bl.a. nytt ledningsstödsystem, renovering och uppgradering av delsystem samt ersättning av ksp 39 med samma externt monterade ksp 58 som på C-versionen. I augusti 2020 levererades de första 100 uppgraderade Stridsvagn 90. De vagnar som genomgått REMO får ny beteckning enligt följande: Strf 9040D1 är Strf 9040A som genomgått REMO. Strf 9040D2 är Strf 9040B/B1 som genomgått REMO. Strf 9040E är Strf 9040C/C+ som genomgått REMO. I familjen stridsfordon 90 ingår även Luftvärnskanonvagn 90, Stridsledningspansarbandvagn 90, Eldledningspansarbandvagn 90, Bärgningsbandvagn 90, Störpansarbandvagn 90 och Granatkastarpansarbandvagn 90. Totalt har Svenska försvaret 509 vagnar i olika varianter och versioner av stridsfordon 90. Stridsfordon 90 har även exporterats till flera länder.
Fakta Strf 9040A: Besättning 3 + 7 I tjänst 1994 – Vikt 23,1 ton Huvudbeväpning 1 x automatkanon 40mm m/70B Sekundär bev. 1 x 7,62 mm kulspruta m/39C Rökkastare 6 x GALLIX rökkastare 90 från GIAT Längd 6,55 m Bredd 3,17 m Höjd 2,71 m Max. fart 70 km/h Motor: Scania DSI14, 550 hk Drivmedel Diesel Antal 209
Fakta Strf 9040B: Besättning 3 + 7 I tjänst 1999 – Vikt 23,1 ton Huvudbeväpning 1 x automatkanon 40mm m/70B Sekundär bev. 1 x 7,62 mm kulspruta m/39C Rökkastare 6 x GALLIX rökkastare 90 från GIAT Längd 6,55 m Bredd 3,17 m Höjd 2,71 m Max. fart 70 km/h Motor: Scania DSI14, 550 hk Drivmedel Diesel Antal 146
Fakta Strf 9040C: Besättning 3 + 6 I tjänst 2002 – Vikt 28,5 ton Huvudbeväpning 1 x automatkanon 40mm m/70Bc Sekundär bev. 1 x 7,62 mm kulspruta 58 Rökkastare 6 x GALLIX rökkastare 90 från GIAT Längd 7,00 m Bredd 3,38 m Höjd 2,71 m Max. fart 70 km/h Motor: Scania DSI14, 550 hk Drivmedel Diesel Antal 105 Bilder
Stridsfordon 9040A. Dämpcylinder på tornets vänstra sida. Bild: Wikipedia.
Stridsfordon 9040B. Kamera monterad intill eldröret. Bild: Wikipedia.
Stridsfordon 9040C vid P7 Regementets dag 2012 Bild: Wikipedia.
Stridfordon 9040C. Bredare torn, yttre extraskydd. Rökkastare på torntaket. Bild: Wikipedia.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2022-06-24

Svenska stridsfordon

Förteckning över svenska stridsfordon

Stridsfordon 90

Svenska stridsvagnar - 4

Till förteckningen över svenska stridsvagnar

Relaterade länkar

Stridsvagnar - Startsidan Stridsvagnar sid-2 Stridsvagnar sid-3 Pansartruppernas uniformer Förbandsnummer vid de svenska pansarregementena Södermanlands regemente, P 10 Arméns uniformer, 1900-tal Beredskapsåren 1939 - 1945 Beredskapsbilder Svenska stridsflygplan

Referenslitteratur

1. Svensk PansarHistorisk Förening 2. Pansar av Rickard O. Lindström 3. Arsenalen, militärt fordonsmuseum, Strängnäs 4. Wikipedia 5. Digitaltmuseum Överst på sidan

Stridsfordon 90

Stridsfordon 90 (Strf 90) är en familj av pansarfordon utvecklad av H-B Utveckling, ett bolag samägt mellan Hägglunds och Bofors (idag BAE Systems AB). Stridsfordon 90 är ett bandgående stridsfordon och har ett torn som är vridbart horisonten runt. Den har en besättning på 3 personer. Vagnen har både strids- och transportkapacitet. Huvudbeväpning är en 40 mm automatkanon och vagnen kan transportera upp till sju stridsutrustade soldater. Strf 90 togs i första hand fram för nordiska förhållanden, vilket gör att dess framkomlighet i svår terräng, som myrmark eller snö, är mycket god. Tillverkningen av Strf 90 startade 1993 och fram till 2021 har över 1.300 vagnar sålts. Den har exporterats till flera länder under namnet CV 90 (Combat Vehicle 90). CV 90 skiljer sig från de svenska vagnarna bl.a. genom att alla exportländer har valt automatkanoner med lägre kaliber än Sveriges 40 mm-kanon. Den svenska versionen kallas egentligen Strf 9040 där ”40 betecknar 40 mm automatkanon. På senare tid har även andra nationer börjat beväpna sina stridsfordon med 40 mm automatkanoner. Bilden visar ett Stridsfordon 9040C under övning på Tofta skjutfält, Gotland. Primär beväpning: 40 mm automatkanon. Vikt: 23 ton. Bild: Försvarsmakten. Den senaste versionen av vagnen, MK IV, är mycket modern och har ett aktivt motmedelssystem. Det finns också flera specialiserade versioner av vagnen, för exempelvis stridsledning, luftförsvar och lätt artilleri. För den svenska armén tillverkades chassin vid Hägglunds och tornen vid Bofors. Mellan åren 1994 – 2002 levererade Försvarets materielverk (FMV) totalt 509 vagnar till svenska Försvarsmakten. Ursprungligen var Strf 90 avsedd att primärt användas vid Arméns Norrlandsförband, men stridsfordonet förekommer numer vid samtliga mekaniserade förband. Besättningen är 3 man och utgörs av vagnchef, skytt och förare. Vagnchefen har möjlighet att själv styra tornet och skjuta med kanon/kulspruta. Ingen laddare behövs då det är en automatkanon. Vagnchefen sitter till vänster och skytten till höger i tornet och föraren längst fram till vänster i chassiet. Transportutrymme för personal (upp till 7 soldater) och materiell finns i bakre halvan av stridsfordon 9040. Åtkomst till utrymmet utgörs av en dörr på vagnens baksida, alternativt genom två stridsluckor på taket. Förutom sittutrymme finns fästen för två pansarskott m/86 och ett granatgevär m/48 eller m/86, samt ett i dörren för en kulspruta 58 eller kulspruta 90. Beväpning: Stridsfordon 90:s huvudbeväpning består av en Bofors 40 mm automatkanon, i svensk tjänst betecknad 40 mm automatkanon m/70B, förkortat 40 mm akan m/70B. Detta är en modifierad Bofors 40 mm automatkanon L/70 som inverterats och försetts med undermatande magasin och förhöjd eldhastighet om ca 300 skott per minut (ca 5 skott per sekund). Svenska valet av 40 mm kanon beror på att man ville uppnå förmåga att slå ut huvudstridsvagnar i sidan med pilprojektil och ha bra verkan med kulspränggranat mot helikoptrar, men samtidigt ha tillräckligt mycket ammunition i vagnen för längre strid. Stridsfordon 9040:s sekundärbeväpning utgörs av en 7,62 mm kulspruta parallellkopplad med automatkanonen. På stridsfordon 9040A och 9040B används kulspruta m/39C, vilken sitter monterad bredvid kanonen i tornet, medan stridsfordon 9040C, 9040D1, 9040D2 och 9040E använder kulspruta 58C, vilken sitter monterad på torntaket. Strf 90 är även utrustade med 6 rökkastare 90 (Giat). De är placerade i grupper om tre på vardera sidan av tornet. Pulvret sprider sig snabbt och blockerar IR- strålning och fungerar som egenskydd. På 9040C finns rökkastarna placerade på torntaket. Bilden visar Stridsfordon 9040C. I mitten syns eldröret till dess 40 mm automatkanon. 9040C har bredare torn och rökkastarna placerade på torntaket. Bild: Wikipedia. Varianter: Sedan införandet 1994 har ett antal modifieringar utvecklats. Stridsfordon 9040: Strf 9040 levererades 1994 och är grundutförandet av stridsfordonet och den första serien omfattade 158 vagnar. Stridsfordon 9040A: Strf 9040A kom mars 1998 och omfattar vagnarna 159-166. Ombyggnadspaket av chassit. Stridsfordon 9040B: Strf 9040B kom oktober 1999 och omfattar vagnarna 167-210. Den viktigaste skillnaden mellan A- och B-versionen är att B-versionen fått ökad förmåga att skjuta under gång tack vare en elstyrd slaghammare i pjäsen, förbättrad torsionsfjädring för mjukare gång i terräng samt modifierat riktsystem och programvara. Kamera finns monterad intill eldröret. Stridsfordon 9040B1: Strf 9040B1 utgörs av 13 Strf 9040B som år 2005 modifierades med klimatanläggning och ökat inre skydd för strid i varmt klimat. Stridsfordon 9040C: Strf 9040C kom i september 2002 och omfattar vagnarna 211-316. C-versionen används internationellt varför den har utrustats med luftkonditionering. Den har bredare torn och rökkastarna placerade på torntaket. Versionen har även en ny kulspruta, en ksp 58 monterad externt på torntaket, som ersätter ksp 39. En väsentlig skillnad är den rejält höjda skyddsnivån hos C- versionen. De yttre tilläggsskydden består av extra skyddande moduler på vagnskroppen. Vikten har därmed ökat till 28 ton varför endast 6 soldater kan medföras. Stridsfordon 9040C+: Strf 9040C+ är i grunden Strf 9040C men med CAN- buss och ny IR-kamera (LIRK). C+-vagnarna omfattar vagnarna 316-355 och kom i september 2005. År 2016 tecknas ett renoveringsavtal med FMV bl.a. avseende 262 Stridsfordon 90. Stridsfordonen genomgår under 2019-2022 ett renoverings- och modifieringsprogram (REMO). Förändringar inkluderar bl.a. nytt ledningsstödsystem, renovering och uppgradering av delsystem samt ersättning av ksp 39 med samma externt monterade ksp 58 som på C-versionen. I augusti 2020 levererades de första 100 uppgraderade Stridsvagn 90. De vagnar som genomgått REMO får ny beteckning enligt följande: Strf 9040D1 är Strf 9040A som genomgått REMO. Strf 9040D2 är Strf 9040B/B1 som genomgått REMO. Strf 9040E är Strf 9040C/C+ som genomgått REMO. I familjen stridsfordon 90 ingår även Luftvärnskanonvagn 90, Stridsledningspansarbandvagn 90, Eldledningspansarbandvagn 90, Bärgningsbandvagn 90, Störpansarbandvagn 90 och Granatkastarpansarbandvagn 90. Totalt har Svenska försvaret 509 vagnar i olika varianter och versioner av stridsfordon 90. Stridsfordon 90 har även exporterats till flera länder.
Fakta Strf 9040A: Besättning 3 + 7 I tjänst 1994 – Vikt 23,1 ton Huvudbeväpning 1 x automatkanon 40mm m/70B Sekundär bev. 1 x 7,62 mm kulspruta m/39C Rökkastare 6 x GALLIX rökkastare 90 från GIAT Längd 6,55 m Bredd 3,17 m Höjd 2,71 m Max. fart 70 km/h Motor: Scania DSI14, 550 hk Drivmedel Diesel Antal 209
Fakta Strf 9040B: Besättning 3 + 7 I tjänst 1999 – Vikt 23,1 ton Huvudbeväpning 1 x automatkanon 40mm m/70B Sekundär bev. 1 x 7,62 mm kulspruta m/39C Rökkastare 6 x GALLIX rökkastare 90 från GIAT Längd 6,55 m Bredd 3,17 m Höjd 2,71 m Max. fart 70 km/h Motor: Scania DSI14, 550 hk Drivmedel Diesel Antal 146
Fakta Strf 9040C: Besättning 3 + 6 I tjänst 2002 – Vikt 28,5 ton Huvudbeväpning 1 x automatkanon 40mm m/70Bc Sekundär bev. 1 x 7,62 mm kulspruta 58 Rökkastare 6 x GALLIX rökkastare 90 från GIAT Längd 7,00 m Bredd 3,38 m Höjd 2,71 m Max. fart 70 km/h Motor: Scania DSI14, 550 hk Drivmedel Diesel Antal 105 Bilder
Stridsfordon 9040A. Dämpcylinder på tornets vänstra sida. Bild: Wikipedia.
Stridsfordon 9040B. Kamera monterad intill eldröret. Bild: Wikipedia.
Stridsfordon 9040C vid P7 Regementets dag 2012 Bild: Wikipedia.
Stridfordon 9040C. Bredare torn, yttre extraskydd. Rökkastare på torntaket. Bild: Wikipedia.