Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-27
 

Allmän värnplikt

År 1812 införde Sverige ett system med värnplikt som kallades Beväringen. Detta system med värnpliktiga var en slags förstärkning av den ordinarie armén. På 1800-talet fanns således både stamanställda soldater samt värnpliktiga soldater. År 1885 infördes för beväringar/värnpliktiga ett tre-delat inskrivningsnummer som tilldelades vid inskrivningarna. Landet indelades då också in i 31 militära inskrivningsområden för mönstringen och inskrivningen av de värnpliktiga. År 1901 avskaffade både indelningsverket och beväringen och ersattes av ett system baserad på allmän värnplikt med en värnpliktsarmé.  Bilden till höger: värnpliktiga soldater i uniform m/1910 med mössa m/1865-1899.

Övningstiden

Övningstiden för de värnpliktiga utökas kraftigt under den allmänna värnplikten jämfört med beväringen. År 1901 sattes övningstiden i infanteriet till 240 dagar varav 90 dagar utgjordes av 3 repetitionsövningar om vardera 30 dagar. Grundutbildningen var således 150 dagar - 5 månader. År 1914, inför första världskriget, utökades övningstiden till 340 dagar (250 dagars grundutbildning plus 3 x 30 dagars repetitionsövningar) för infanteriet. Värnpliktstiden förlängdes också med ett år genom att pliktåldern sänktes från 21 till 20 år.

Värnpliktsåldern

När den allmänna värnplikten infördes år 1901 var värnpliktsåldern till en början samma som för beväringen, dvs från 21 till 40 år. I början kallades unga män till mönstring det år de fyllde 21 år men åldern har sedermera sänkts enligt nedan: Åren 1886 – 1914: 21 år Åren 1914 – 1950: 20 år Åren 1950 – 1954: 19 år Åren 1954 – 2010: 18 år Normalt mönstrades man samma år som man inträdde i värnpliktsåldern. Det var den församling man bodde i när man skulle mönstras som avgjorde vid vilket inskrivningsområde man skulle mönstras. Den ålder vid vilken man avregistrerades som värnpliktig har varierat enligt följande: Åren 1902 – 1914: 40 år  Åren 1914 – 1936: 42 år  Åren 1937 – 1942: 45 år  Från 1942: 47 år

Inskrivningsböcker

Från 1885 fick varje beväring/värnpliktig en inskrivningsbok när de mönstrades. Inskrivningsböckerna var den värnpliktiges personliga egendom och skulle alltid tas med när han inställde sig för tjänstgöring. Då inskrivningsböckerna var den värnpliktiges egendom är de dåligt bevarade; de finns inte på arkiven. I de fall de finns kvar har de bevarats av den värnpliktiges barn och barnbarn etc.

Inskrivningsbok för värnpliktig - 1907

Den inskrivningsbok som visas på denna sida har tillhört värnpliktig 242 63/1907 Emil Walfrid Sjöberg. Han föddes den 31 juli 1885 i Ekshärads församling, Värmland. Emil Walfrid flyttade till Rödöns församling, Krokoms kommun, i Jämtland i november 1905. Han fyllde 21 år 1906 och normalt skulle han ha mönstrats detta år men Emil Walfrid mönstrades först 1906 vid 22 års ålder. Som nämnts tidigare var Sverige indelad i ett antal militära inskrivningsområden. Var och en av dessa var i sin tur indelade i ett antal rullföringsområden. Det var den församling man bodde i när man skulle mönstras som avgjorde vid vilket inskrivningsområde man skulle mönstras. Emil Walfrids inskrivningsnummer (värnpliktsnummer), som man normalt hittar i kolumnen värnpliktsförhållanden i församlingsboken, var 42 63/1907. Detta framgår även av hans inskrivningsbok, se bilden till höger. Siffrorna efter snedstrecket, 1907, är inskrivningsåret. “63” är rullföringsområdet vilket talar om var han inskrevs. “242” är hans löpnummer i inskrivningsrullan. Inskrivningsområde “63” var Östersunds västra rullföringsområde som år 1907 tillhörde Jämtlands inskrivningsområde. Unga män som bodde i Rödöns församling mönstrades vid Östersunds västra rullföringsområde. Mer information om inskrivningsnumren: Militära inskrivningsnummer för värnpliktiga i hären och flottan Emil Walfrid Sjöberg med hustru och ett barn emigrerade till Kanada 1913-06-06 och slog sig ned i närheten av Winnipeg. Mer om Emil Walfrid Sjöberg Emil Walfrids inskrivningsbok har bevarats och ägs i dag av hans barnbarn Christine Seaberg, Manitoba, Canada. Bilden till höger visar framsidan av Emils inskrivningsbok. Bilderna ur Emils Walfrids inskrivningsbok nedan visas med tillstånd av Christine Seaberg, Kanada.   

 

Inskrifningsbok för värnpliktige 242 63/1907 Emil Walfrid Sjöberg. Emil Walfrid mönstrades (inskrifen) den 3 mars1907. Ansvarig för mönstringen var J. von Schoting, befälhavare för Östersunds Västra Rullföringsområde, n:r 63. Emil Walfrid föddes den 31 juli 1885, i Ekshärads församling, Värmland. I inskrivningsboken ovan har man felaktigt angett honom som född i Rödöns församling, Jämtland. Emil Walfrids yrke var vid mönstringstillfället 1907 smed.
Ovan: Emil Walfrid räknas till Årsklassen 1907 . Hans tjänstetid räknas från 1907.
Sida 4 och 5:
Ovan, Inskrifnings- och utbildningsförhållanden mm: Emil Walfrid tilldelades till hären (Armén) och där till truppslaget Fältartilleriet. På vänstra sidan finns med handskriven text "Hoflagare" vilket ger oss informationen att han tjänstgjorde som hovslagare i det militära. På högra sidan kan vi läsa att han utbildades 1907 till just hovslagare (Utbildad till hofslagare). Sida 6 och 7:
Ovan, Tjänstgöring: År 1907 genomgick Emil Walfrid  Rekrytskola vid Kungliga Norrlands Artilleriregemente, 5:e batteriet (5. batt) i Östersund. År 1908 inkallades Emil Walfrid till repetitionsöfning vid Norrlands Artilleriregemente (A4), 5:e batteriet.   Sida 10 and 11:
Ovan, Utdrag ur skjutbok: Här ser vi Emil Walfrids skjutresultat. Högra sidan: Mönstrad år 1909 Utmärkelsetecken: inga angivna.   Sida 14 and 15:
Ovan, Anteckningar om flyttning: Ovan kan vi se att Emil Walfrid Sjöberg bodde i Hägra, Rödöns församling, Jämtland, när han mönstrades. I december 1910 flyttade han till Ås församling, Jämtland.  
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Relaterade länkar

Emil Valfrid Sjöberg Militära inskrivningsnummer för värnpliktiga i hären och flottan Regementen i Sverige Förbandsnummer vid de svenska förbanden Uniformer vid den svenska armén Beväringsinrättningen och allmän värnplikt Handledning: Hur man söker i de militära rullorna Vpl inskrivningsbok, 1892 Vpl inskrivningsbok, 1907 Vpl inskrivningsbok, 1940 Soldatforskning

Källor

Inskrivningsbok från 1907, inskrivningsnummer 242 63/1907, Emil Walfrid Sjöberg, född den 31 juli 1885 i Ekshärads församling, Värmland (S).   Överst på sidan

Inskrivningsbok för värnpliktig i hären, 1907

Innehåll denna sida:
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-27
 

Allmän värnplikt

År 1812 införde Sverige ett system med värnplikt som kallades Beväringen. Detta system med värnpliktiga var en slags förstärkning av den ordinarie armén. På 1800-talet fanns således både stamanställda soldater samt värnpliktiga soldater. År 1885 infördes för beväringar/värnpliktiga ett tre- delat inskrivningsnummer som tilldelades vid inskrivningarna. Landet indelades då också in i 31 militära inskrivningsområden för mönstringen och inskrivningen av de värnpliktiga. År 1901 avskaffade både indelningsverket och beväringen och ersattes av ett system baserad på allmän värnplikt med en värnpliktsarmé.  Bilden till höger: värnpliktiga soldater i uniform m/1910 med mössa m/1865-1899.

Övningstiden

Övningstiden för de värnpliktiga utökas kraftigt under den allmänna värnplikten jämfört med beväringen. År 1901 sattes övningstiden i infanteriet till 240 dagar varav 90 dagar utgjordes av 3 repetitionsövningar om vardera 30 dagar. Grundutbildningen var således 150 dagar - 5 månader. År 1914, inför första världskriget, utökades övningstiden till 340 dagar (250 dagars grundutbildning plus 3 x 30 dagars repetitionsövningar) för infanteriet. Värnpliktstiden förlängdes också med ett år genom att pliktåldern sänktes från 21 till 20 år.

Värnpliktsåldern

När den allmänna värnplikten infördes år 1901 var värnpliktsåldern till en början samma som för beväringen, dvs från 21 till 40 år. I början kallades unga män till mönstring det år de fyllde 21 år men åldern har sedermera sänkts enligt nedan: Åren 1886 – 1914: 21 år Åren 1914 – 1950: 20 år Åren 1950 – 1954: 19 år Åren 1954 – 2010: 18 år Normalt mönstrades man samma år som man inträdde i värnpliktsåldern. Det var den församling man bodde i när man skulle mönstras som avgjorde vid vilket inskrivningsområde man skulle mönstras. Den ålder vid vilken man avregistrerades som värnpliktig har varierat enligt följande: Åren 1902 – 1914: 40 år  Åren 1914 – 1936: 42 år  Åren 1937 – 1942: 45 år  Från 1942: 47 år

Inskrivningsböcker

Från 1885 fick varje beväring/värnpliktig en inskrivningsbok när de mönstrades. Inskrivningsböckerna var den värnpliktiges personliga egendom och skulle alltid tas med när han inställde sig för tjänstgöring. Då inskrivningsböckerna var den värnpliktiges egendom är de dåligt bevarade; de finns inte på arkiven. I de fall de finns kvar har de bevarats av den värnpliktiges barn och barnbarn etc.

Inskrivningsbok för värnpliktig -

1907

Den inskrivningsbok som visas på denna sida har tillhört värnpliktig 242 63/1907 Emil Walfrid Sjöberg. Han föddes den 31 juli 1885 i Ekshärads församling, Värmland. Emil Walfrid flyttade till Rödöns församling, Krokoms kommun, i Jämtland i november 1905. Han fyllde 21 år 1906 och normalt skulle han ha mönstrats detta år men Emil Walfrid mönstrades först 1906 vid 22 års ålder. Som nämnts tidigare var Sverige indelad i ett antal militära inskrivningsområden. Var och en av dessa var i sin tur indelade i ett antal rullföringsområden. Det var den församling man bodde i när man skulle mönstras som avgjorde vid vilket inskrivningsområde man skulle mönstras. Emil Walfrids inskrivningsnummer (värnpliktsnummer), som man normalt hittar i kolumnen värnpliktsförhållanden i församlingsboken, var 42 63/1907. Detta framgår även av hans inskrivningsbok, se bilden till höger. Siffrorna efter snedstrecket, 1907, är inskrivningsåret. “63” är rullföringsområdet vilket talar om var han inskrevs. “242” är hans löpnummer i inskrivningsrullan. Inskrivningsområde “63” var Östersunds västra rullföringsområde som år 1907 tillhörde Jämtlands inskrivningsområde. Unga män som bodde i Rödöns församling mönstrades vid Östersunds västra rullföringsområde. Mer information om inskrivningsnumren: Militära inskrivningsnummer för värnpliktiga i hären och flottan Emil Walfrid Sjöberg med hustru och ett barn emigrerade till Kanada 1913-06-06 och slog sig ned i närheten av Winnipeg. Mer om Emil Walfrid Sjöberg Emil Walfrids inskrivningsbok har bevarats och ägs i dag av hans barnbarn Christine Seaberg, Manitoba, Canada. Bilden till höger visar framsidan av Emils inskrivningsbok. Bilderna ur Emils Walfrids inskrivningsbok nedan visas med tillstånd av Christine Seaberg, Kanada.   

 

Inskrifningsbok för värnpliktige 242 63/1907 Emil Walfrid Sjöberg. Emil Walfrid mönstrades (inskrifen) den 3 mars1907. Ansvarig för mönstringen var J. von Schoting, befälhavare för Östersunds Västra Rullföringsområde, n:r 63. Emil Walfrid föddes den 31 juli 1885, i Ekshärads församling, Värmland. I inskrivningsboken ovan har man felaktigt angett honom som född i Rödöns församling, Jämtland. Emil Walfrids yrke var vid mönstringstillfället 1907 smed.
Ovan: Emil Walfrid räknas till Årsklassen 1907 . Hans tjänstetid räknas från 1907.
Sida 4 och 5:
Ovan, Inskrifnings- och utbildningsförhållanden mm: Emil Walfrid tilldelades till hären (Armén) och där till truppslaget Fältartilleriet. På vänstra sidan finns med handskriven text "Hoflagare" vilket ger oss informationen att han tjänstgjorde som hovslagare i det militära. På högra sidan kan vi läsa att han utbildades 1907 till just hovslagare (Utbildad till hofslagare). Sida 6 och 7:
Ovan, Tjänstgöring: År 1907 genomgick Emil Walfrid  Rekrytskola vid Kungliga Norrlands Artilleriregemente, 5:e batteriet (5. batt) i Östersund. År 1908 inkallades Emil Walfrid till repetitionsöfning vid Norrlands Artilleriregemente (A4), 5:e batteriet.   Sida 10 and 11:
Ovan, Utdrag ur skjutbok: Här ser vi Emil Walfrids skjutresultat. Högra sidan: Mönstrad år 1909 Utmärkelsetecken: inga angivna.   Sida 14 and 15:
Ovan, Anteckningar om flyttning: Ovan kan vi se att Emil Walfrid Sjöberg bodde i Hägra, Rödöns församling, Jämtland, när han mönstrades. I december 1910 flyttade han till Ås församling, Jämtland.  

Relaterade länkar

Emil Valfrid Sjöberg Militära inskrivningsnummer för värnpliktiga i hären och flottan Regementen i Sverige Förbandsnummer vid de svenska förbanden Uniformer vid den svenska armén Beväringsinrättningen och allmän värnplikt Handledning: Hur man söker i de militära rullorna Vpl inskrivningsbok, 1892 Vpl inskrivningsbok, 1907 Vpl inskrivningsbok, 1940 Soldatforskning

Källor

Inskrivningsbok från 1907, inskrivningsnummer 242 63/1907, Emil Walfrid Sjöberg, född den 31 juli 1885 i Ekshärads församling, Värmland (S).   Överst på sidan

Inskrivningsbok för värnpliktig i

hären, 1907