Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman, granskad 2017-05-26

En liten ingraverad dosa i silver

Sonja Thomas i Orlando, Florida, äger en liten dosa av metall. Dosan är möjligen gjord av silver och cirka 7 - 8 cm bred. På dosans lock finns en text ingraverad som lyder: “J. Sjöberg, Hismofors, 1905”. På sidan intill locket finns ytterligare en ingravering “Pål Olsson, Wånga”. Om dosan är gjord av silver borde det finns hallstämplar på den, exempelvis den svenska kattfoten, tillverkningsår och plats. Några hallstämplar har dock Sonja inte hittat. I början av 2016 skickade Sonja ett email till en släkting i New York, Peter Johnson, där hon bifogade ett foto av dosan. Peter är en släktforskare med svenska rötter och Sonja undrade om Peter visste vad detta var för dosa och vad den kan ha använts till. Sonja hade även funderingar om ordet "Hismofors", som fanns ingraverat på locket, kunde förklara vad det var för typ av dosa. Peter är en del av släkten Johansson som utvandrade från Fröslöv i Skåne i början av 1900-talet och som jag i detalj beskrivit på min sida om utvandringen till USA. Se Johanssons, en svensk emigrant familj

Historien om hur en svensk snusdosa

hamnade i USA - Släkten Sjöberg

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fotografi på dosan och dess inskription “J. Sjöberg, Hismofors, 1905”. Intill gångjärnen finns ytterligare en inskription “Pål Olsson, Wånga”. Bilden visas med tillstånd av Sonja Thomas.
Peter, som är en bekant till mig, skickade fotot av dosan till mig och undrade vad detta kunde vara för typ av dosa. Sonja har ärvt dosan från sin far som i sin tur ärvt den från sin mamma (Sonjas farmor). Däremot vet inte Sonja hur dosan kommit till USA. Dosan som har inskriptionen "J. Sjöberg" så Sonja antar att den har att göra med sin farmor som hette Emma Carlson. Emmas flicknamn var just Sjöberg. Sonjas pappa Willard var det enda barnet till Emma och hennes man Victor Carlson vilket gjorde att han övertog deras tillhörigheter när Emma och Victor gick bort. Sonja fick i sin tur överta sakerna, bl.a snusdosan då hennes pappa gick bort. Någon ytterligare information om dosan har hon dock inte. Peter Johnson, som är en erfaren släktforskare, fann snart information att Emma Sjöberg (Carlson) var född 1892 i Sverige och emigrerade till USA 1913. Emmas födelseort i Sverige fann det dock inga uppgifter om.

Dosan är en svensk Snusdosa

När jag fick Peters epost med fotot såg jag genast att dosan i fråga var en svensk snusdosa.

Snus

I början av 1800-talet introducerades det våta snuset, läppsnuset, i Sverige som en ersättning för den relativt dyra tuggtobaken. Tobaksodlarna tillverkade först sitt eget snus men snart dök det upp snusfabrikanter som specialiserade sig på att tillverka snus. Ljunglöfs Ettan” började tillverkas 1822 och är det äldsta snusmärke som fortfarande tillverkas.

Snusdosa

Förr såldes snus på lösvikt. Därför var det tidigare vanligt att brukarna av snus hade speciella snusdosor där snuset förvarades och dosorna fylldes på av försäljaren på försäljningsstället. En snusdosa är helt enkelt en behållare för snus och var förr vanligen tillverkad av trä, näver, silver, nysilver, horn mm. De var ofta även graverade.

Inskriptionen på snusdosan

De finns två namn ingraverad på Sonja Thomas snusdosa. Det ena namnet är den ursprunglige ägaren och det ändra är namnet på tillverkaren av snusdosan.
Vem var då "J. Sjöberg" vars namn är ingraverad på snusdosans lock och vad är Hismofors? Hismofors (stavas numera Hissmofors) är en ort i Rödöns församling, Krokoms kommun, Jämtland. J. Sjöberg är ägaren till snusdosan och 1905 är ett årtal, antagligen det år han köpte/fick snusdosan. Vem J. Sjöberg var kommer att framgå nedan.

Tillverkaren av snusdosan, Pål Olsson

Det andra namnet på snusdosan är “Pål Olsson, Wånga". Det är hans som tillverkat snusdosan. Pål Olsson var bosatt i Klastorp, Wånga (Vånga), Östergötland. Han var en tillverkare av snusdosor (dosmakare) och föddes den 13 augusti 1863 i Stjärnorps församling, Östergötland. Hans föräldrar var Olaus Pålsson (f.1838) och Anna Svensdotter (f. 1833). Pål dog den 31 augusti 1941 i Vånga. Namnet Pål är en version av Paul. Se inskriptionen på bilden till höger. Vånga församling ligger väster om Norrköping, mellan sjöarna Roxen och Glan. Norra och västra delarna av församlingen är kuperade skogsområden medan södra delen är jordbrukslandskap. Ett par veckor efter att jag publicerat denna artikel om snusdosan på min webbsajt blev jag kontaktad av Gunilla Kärrbrand som funnit och läst denna webbsida på internet. Det visade sig att hon är styvdotter till Pål Olssons son Samuel. Gunilla kunde bidra med ytterligare information om Påls karriär som dosmakare. Pål Olsson tillverkade inte bara snusdosor utan även små pallar med litet ryggstöd av horn och infattningar och ställningar av horn till speglar. Hans favorit material var tydligen horn. Bilden till höger visar Pål Olsson utanför sitt hus i Wånga och har tillhört Gunillas styvfar Samuel. Vid gärdsgården i främre delen av bilden står fyra män plus Pål Olsson. Pål står längst till höger på bilden enligt vad Samuel har berättat för Gunilla. Männen ser ut att ha arbetskläder på sig och några har vad som ser ut att vara läderförkläden. Kanske är dessa män anställda till Pål Olsson? Den mindre byggnaden upp till höger var Olssons verkstad. På trappan till bostadshuset står en kvinna.

Emma Sjöberg

Emigrantdatabasen EmiWeb

Jag började med att söka efter Emma Sjöberg i emigrantdatabasen EmiWeb och hittade en Emma Elisabet Sjöberg född 1892 och som emigrerade till USA 1913. Hon var då 21 år gammal och hennes yrke var enligt databasen arbeterska. År 1913, dvs det år hon emigrerade, bodde hon i Hismofors (Hissmofors) i Rödöns församling i Jämtland. Enligt uppgifterna på EmiWeb emigrerade Emma den 14 mars 1913 och reste ensam . Dessa uppgifter stämmer med den information som Peter Johnson tagit fram om Emma Sjöberg, dvs född 1892 och emigrerade till USA 1913. Bostadsorten för Emma stämmer även med orten på snusdosans lock, Hismofors, liksom hennes efternamn Sjöberg. Så, vi kan lugnt anta att denna Emma Sjöberg är Sonja Thomas farmor.

Utflyttningslängden, Rödöns församling

Jag hittade även Emma Elisabet Sjöberg i Rödöns utflyttningslängd för 1913. I längden finns Emma på post 13, född 1892, arbeterska från Hissmofors. Utflyttningsdatum är den 14 mars 1913 med destination Amerika. Se nedan: Rödöns församling, utflyttningslängd:
Ovan, utdrag från Rödöns församlings utflyttningslängd för 1913. Källa: Rödön B:4 (1902-1915) Bild 690 / sid 126 (AID: v115161.b690.s126, NAD: SE/ÖLA/11090). Post nr 13 är Emmas notering i utflyttningslängden. Andra kolumnen är utflyttningsdatumet, 14 mars 1913. Kolumnen därefter innehåller Emmas namn och yrke, arbeterska. Fjärde kolumnen innehåller Emmas födelseår: 92, dvs 1892. De därpå följande två kolumnerna anger hur många av man- respektive kvinnokön som flyttar. Siffran "1" i den andra av dessa två kolumnerna visar att det är en kvinna som flyttar (men ingen av mankön). Med andra ord emigrerade Emma ensam. Tredje kolumnen från höger visar Emmas bostadsort innan hon emigrerade, Hissmofors. Siffran "45" i näst sista kolumnen är en referens till den sida i Rödöns församlingsbok där Emma finns vid tidpunkten för emigrationen. Sista kolumnen anger destinationen, i detta fall Amerika.

Församlingsboken, Rödöns församling

I utflyttningslängden ovan finns en referens till Rödöns församlingsbok där Emma Sjöberg kan återfinnas, nämligen sida 45. På denna sida finner vi hela hennes familj. Emmas far är Jöns Bengtsson Sjöberg, född den 3 augusti 1867 i Ekshärads församling, Värmland. Hans yrke är arbetare enligt församlingsboken men inom parantes anges även montör. Emmas mor är Lisa Brita Lorentsdotter, född den 9 juni 1871 i Åre församling, Jämtland. Familjen bor i Hägra, Hissmofors, Rödöns församling, Krokoms kommun i Jämtland. Vi kan nu fastslå att det ingraverade namnet på snusdosans lock “J. Sjöberg” är Emmas far Jöns Sjöberg. Vid denna tid var det i stort sett bara män som snusade och Jöns är den ende i familjen vars förnamn börjar på "J" . “Hismofors” i inskriptionen på locket syftar således på den ort där ägaren bodde. Emma Elisabet Sjöberg är född den 12 december 1892, i Hjerpen (Järpen), Undersåkers församling, Jämtland.

Familjen Sjöberg 1904 – 1933

Föräldrar: Jöns Bengtsson Sjöberg, född 3 augusti 1867, Ekshärads församling, Värmland. Död 1 juli 1949 i Rödöns församling, Jämtland. Lisa Brita Lorentsdotter (Larsdotter), född 9 juni 1871, Åre församling, Jämtland. Död 25 maj 1942, Rödöns församling, Jämtland. Paret vigdes den 7 december 1890. Inget har framkommit om att även Emmas föräldrar Jöns och Lisa Britta emigrerade till USA. Båda avled i Sverige, Jöns 1949 och Lisa Brita 1942. Jöns föräldrar var torparen Bengt Jonsson och Anna Jönsdotter, Ekshärads församling Värmland. Lisa Britas föräldrar var Lars Olovsson och Brita Fredriksdotter, Åre församling, Jämtland. Enligt Sveriges Befolkning 1900 var Jöns arbetare på pappersmassefabriken i Hissmofors. I Sveriges Befolkning 1910 är hans yrke noterat som montör på massafabriken. Pappersmassefabriken eller “Hissmoforsfabriken” som den kallades etablerades 1898 och var en sulfitfabrik. Massafabriken lades ned 1978. Barn: 1. Anna Birgitta Kristina, född 14 mars 1891, Undersåkers församling, Jämtland. Emigrerar 5 september 1909. 2. Emma Elisabet, född 12 december 1892, Undersåkers församling. Emigrerar 14 mars 1913. 3. Hjalmar Bernhard Leander, född 22 februari 1895, Undersåkers församling. Emigrerar 12 mars 1911. 4. Frans Oskar Waldemar, född 25 augusti 1896, Undersåkers församling. Död 25 maj 1917. 5. Herman Valfrid, född 2 oktober 1898, Rödöns församling, Jämtland 6. Bengt Gustaf Folke, född 13 mars 1901, Rödöns församling 7. Ester Viktoria Linnea, född 31 mars 1903, Rödöns församling. Emigrerar 4 juli 1923. 8. Jenny Hildegard, född 18 september 1907, Rödöns församling 9. Bror Artur Holger, född 6 mars 1909, Rödöns församling 10. Edit Elvira Astrea, född 17 september 1911, Rödöns församling. Emigrerar 12 december 1927. 11. Maj Bibbi Margareta, född 3 juli 1915, Rödöns församling 12. Sven Jonas, född 1 september 1919, Rödöns församling. Död 1 juli 1921. Fem av syskonen Sjöberg emigrerade till USA. Ingen av syskonens förnamn börjar på "J" och vem av syskonen som fick med sig faderns snusdosa till USA är okänt. Kanske var det sonen Hjalmar Bernhard Leander Sjöberg? Men eftersom den fanns i Emmas ägo då hon dog i USA var det kanske hon som tog den med sig över Atlanten?

Familjen Sjöberg i kyrkböckerna

Rödöns församlingsbok

Ovan, utdrag från församlingsboken, Rödön AIIa:2 (1904-1933) Bild 550 / sid 45 (AID: v228706.b550.s45, NAD: SE/ÖLA/11090). Vänstra sidan. Utdraget från Rödöns församlingsbok ovan visar familjen Sjöberg i Hägra, Hissmofors och täcker perioden 1904 - 1933. Vi ser föräldrarna och barnen med födelseuppgifter. För Jöns Sjöberg ser vi att hans yrke först var arbetare men att det senare ändrats till montör.
Ovan, utdrag från församlingsboken Rödön AIIa:2 (1904-1933) Bild 550 / sid 45 (AID: v228706.b550.s45, NAD: SE/ÖLA/11090). Högra sidan. På högra sidan ser vi datumen för respektive barns emigration till Amerika. Varje rad i församlingsboken är numrerad vilket gör det lätt att matcha uppgifterna på högra sidan med rätt person på vänstra sidan. I kolumnen Värnpliktsförhållanden ser sönernas militära inskrivningsnummer (värnpliktsnummer).

Undersåkers församling, födelseboken

Ovan, utdrag från födelseboken, Undersåker C:6 (1888-1894) Bild 860 / sid 80 (AID: v115389.b860.s80, NAD: SE/ÖLA/11100), år 1892. Emma Elisabet Sjöbergs födelsenotis i Undersåkers församlings födelsebok för december 1892. Nummer 77 ovan är Emmas notis i födelseboken. 12 är hennes födelsedag, dvs 12 december 1892. 20 är hennes dopdag, dvs 20 december 1892. Hennes dopnamn är Emma Elisabet. Siffran "2" efter hennes namn anger att Emma är föräldrarnas andra barn. I kolumnen med föräldrarnas namn ser vi att hennes föräldrar är arbetaren Jöns Bengtsson Sjöberg och Lisa Brita Larsd__ (Larsdotter). Siffran "2" efter föräldrarnas namn anger att de varit gifta i två år. Kolumnen längst till höger anger orten där familjen bodde vid Emmas födsel, Hjerpen (Järpen), Undersåkers församling, Jämtland. 470 är en referens till sidan i husförhörslängden där vi kan hitta familjen.

Ekshärad församling, födelseboken

Ovan, utdrag från födelseboken, Ekshärad C:6 (1847-1867) Bild 281 (AID: v6416.b281, NAD: SE/VA/13100), år 1867. Jöns Bengtsson Sjöbergs födelsenotis i Ekshärads församlings födelsebok för augusti 1867. Nummer 162 ovan är Jöns notis i födelseboken. 3 är hans födelsedag, 3 augusti 1867. 4 är hans dopdag, dvs 4 augusti. Siffran "1" i nästa kolumn anger att barnets är en pojke. Hans dopnamn är Jöns. Nästa kolumn visar föräldrarnas namn: torparen Bengt Jönsson och Anna Jönsdotter. Kolumnen längst till höger anger orten där familjen bodde vid Jöns födsel. 460 är en referens till sidan i husförhörslängden där vi kan hitta familjen.

Åre församling, födelseboken

Ovan, utdrag från födelseboken, Åre (Z) C:5 (1861-1878) bild 370 / sid 33 (AID: v115465.b370.s33, NAD: SE/ÖLA/11104), år 1871. Lisa Brita Lorentsdotters födelsenotis i Åre församlings födelsebok för juni 1871. Nummer 19 ovan är hennes notis i födelseboken. Juni 9 är hennes födelsedag, dvs 9 juni 1871. 25 är hennes dopdag dvs, 25 juni 1871. Siffran "1" i nästa kolumn anger att barnet är en flicka. Hennes dopnamn är Lisa Brita. Nästa kolumn visar föräldrarnas namn: Lars Olovsson och Brita Fredriksdotter. Kolumnen längst till höger anger orten där familjen bodde vid Lisa Britas födsel. 142 är en referens till sidan i husförhörslängden där vi kan hitta familjen. Som vuxen anges Lisa Brita i husförhörslängderna omväxlande med namnen Lorentsdotter och Larsdotter.

Emma Sjöberg i USA

I USA gifte sig Emma Sjöberg med Victor C. Carlson år 1913, dvs samma år som hon anlände till USA. Victor är född den 12 februari 1888 i Gunnarsröd, Hede församling, Bohuslän och emigrerade till USA i september 1906. Victor Carl Carlssons föräldrar var Vilhelm Carlsson (född 1853) and Adelina Carlsdotter (född 1862). Enligt amerikanska census för år 1930 var Emma och Victor då bönder i Minnesota. Deras son Willard, dvs Sonja Thomas far, var då 13 år gammal. Senare, fortfarande ung, flyttade Willard till Florida. Willard var Emmas och Victors enda barn. Emma och Victor Carlson bor i St Luis County, i närheten av Duluth, Minnesota, enligt 1940-års amerikanska census.

Sonja Thomas släktskap med Emma Sjöberg respektive Sante Johnson

Sonja Thomas är således en del av släkten Sjöberg men också en del av släkten Johansson som Peter Johnson tillhör. Sonja är barnbarn till Peters farbror Sant Johnson. Sante Johnson var med andra ord en bror till Peter Johnsons far Hilmer Johnson (1884-1968). Sante Gottfrid (Johansson) Johnson är född den 31 maj 1893, in Ranarp, Fröslöv församlings i Skåne. Santes och Hilmers föräldrar var Johannes Nilsson och hans hustru Patronella Pehrsdotter. Sante emigrerade till USA år 1908. Santes hustru Elin Sofia Olsson är född den 18 oktober 1893 i Karlslund, Ölme församling, Värmland och emigrerade till USA i augusti 1911. Elins föräldrar var Jan Peter Olsson (född 1854) och hans hustru Anna Beata Göransdotter (född 1857). Se släkttavlan nedan.

Relaterade länkar

Svenska utvandringen till USA Johanssons, en svensk emigrant familj Militära inskrivningsnummer för värnpliktiga

Källor

Rödön (Z) B:4 (1902-1915) bild 550 / sid 98 (AID: v115161.b550.s98, NAD: SE/ÖLA/11090) Rödön (Z) B:4 (1902-1915) Bild 690 / sid 126 (AID: v115161.b690.s126, NAD: SE/ÖLA/11090) Rödön (Z) AIIa:2 (1904-1933) bild 180 / sid 8 (AID: v228706.b180.s8, NAD: SE/ÖLA/11090) Rödön (Z) AIIa:2 (1904-1933) Bild 550 / sid 45 (AID: v228706.b550.s45, NAD: SE/ÖLA/11090) Rödön (Z) AIIa:2 (1904-1933) bild 670 / sid 57 (AID: v228706.b670.s57, NAD: SE/ÖLA/11090) Undersåker (Z) C:6 (1888-1894) Bild 860 / sid 80 (AID: v115389.b860.s80, NAD: SE/ÖLA/11100) Ås (Z) AIIa:1 (1895-1914) bild 2630 / sid 249 (AID: v115483.b2630.s249, NAD: SE/ÖLA/11105) Ås (Z) B:2 (1895-1929) bild 520 / sid 46 (AID: v115487.b520.s46, NAD: SE/ÖLA/11105) Åre (Z) C:5 (1861-1878) bild 370 / sid 33 (AID: v115465.b370.s33, NAD: SE/ÖLA/11104) Ekshärad (S) AI:29 (1866-1870) Bild 468 / sid 460 (AID: v10786.b468.s460, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:30 (1866-1870) Bild 68 / sid 581 (AID: v10787.b68.s581, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:32 (1871-1875) Bild 45 / sid 482 (AID: v10789.b45.s482, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:32 (1871-1875) Bild 61 / sid 496 (AID: v10789.b61.s496, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:34 (1876-1880) Bild 73 / sid 513 (AID: v10791.b73.s513, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:36 (1881-1885) Bild 77 / sid 503 (AID: v10793.b77.s503, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:38 (1886-1890) bild 75 / sid 65 (AID: v10795.b75.s65, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:39 (1891-1895) bild 44 / sid 16 (AID: v10796.b44.s16, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) C:6 (1847-1867) Bild 281 (AID: v6416.b281, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) C:9 (1868-1894) bild 283 / sid 627 (AID: v6419.b283.s627, NAD: SE/VA/13100) Malung (W) B:3 (1895-1934) bild 90 / sid 1 (AID: v184070.b90.s1, NAD: SE/ULA/11213) Malung (W) B:3 (1895-1934) bild 500 / sid 42 (AID: v184070.b500.s42, NAD: SE/ULA/11213) Malung (W) AI:9f2 (1886-1895) bild 94 / sid 90 (AID: v130994.b94.s90, NAD: SE/ULA/11213) Malung (W) AII:1f (1896-1905) bild 260 / sid 14 (AID: v131001.b260.s14, NAD: SE/ULA/11213) Malung (W) AII:2f (1906-1916) bild 200 / sid 10 (AID: v184024.b200.s10, NAD: SE/ULA/11213) Hede (O) C:6 (1870-1894) Bild 82 (AID: v2663.b82, NAD: SE/GLA/13203) Hede (O) AI:11 (1881-1894) Bild 80 / sid 69 (AID: v2650.b80.s69, NAD: SE/GLA/13203) Hede (O) AIIa:1 (1895-1916) Bild 790 / sid 75 (AID: v29382föddb790.s75, NAD: SE/GLA/13203) Hede (O) B:1 (1895-1916) Bild 320 / sid 28 (AID: v46537a.b320.s28, NAD: SE/GLA/13203) Sveriges Befolkning 1900 Sveriges Befolkning 1910 Sveriges Dödsbok 1901 - 2013 Svenska emigrantdatabasen EmiWeb Bokstäverna inom parantes efter respektive församlingsnamn är länsbokstäverna: O = Göteborgs och Bohus län S = Värmlands län W = Dalarnas län Z = Jämtlands län
Innehåll denna sida:
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-05-26

En liten ingraverad dosa i silver

Sonja Thomas i Orlando, Florida, äger en liten dosa av metall. Dosan är möjligen gjord av silver och cirka 7 - 8 cm bred. På dosans lock finns en text ingraverad som lyder: “J. Sjöberg, Hismofors, 1905”. På sidan intill locket finns ytterligare en ingravering Pål Olsson, Wånga”. Om dosan är gjord av silver borde det finns hallstämplar på den, exempelvis den svenska kattfoten, tillverkningsår och plats. Några hallstämplar har dock Sonja inte hittat. I början av 2016 skickade Sonja ett email till en släkting i New York, Peter Johnson, där hon bifogade ett foto av dosan. Peter är en släktforskare med svenska rötter och Sonja undrade om Peter visste vad detta var för dosa och vad den kan ha använts till. Sonja hade även funderingar om ordet "Hismofors", som fanns ingraverat på locket, kunde förklara vad det var för typ av dosa. Peter är en del av släkten Johansson som utvandrade från Fröslöv i Skåne i början av 1900- talet och som jag i detalj beskrivit på min sida om utvandringen till USA. Se Johanssons, en svensk emigrant familj

Historien om hur en svensk

snusdosa hamnade i USA

- Släkten Sjöberg

Fotografi på dosan och dess inskription “J. Sjöberg, Hismofors, 1905”. Intill gångjärnen finns ytterligare en inskription “Pål Olsson, Wånga”. Bilden visas med tillstånd av Sonja Thomas.
Peter, som är en bekant till mig, skickade fotot av dosan till mig och undrade vad detta kunde vara för typ av dosa. Sonja har ärvt dosan från sin far som i sin tur ärvt den från sin mamma (Sonjas farmor). Däremot vet inte Sonja hur dosan kommit till USA. Dosan som har inskriptionen "J. Sjöberg" så Sonja antar att den har att göra med sin farmor som hette Emma Carlson. Emmas flicknamn var just Sjöberg. Sonjas pappa Willard var det enda barnet till Emma och hennes man Victor Carlson vilket gjorde att han övertog deras tillhörigheter när Emma och Victor gick bort. Sonja fick i sin tur överta sakerna, bl.a snusdosan då hennes pappa gick bort. Någon ytterligare information om dosan har hon dock inte. Peter Johnson, som är en erfaren släktforskare, fann snart information att Emma Sjöberg (Carlson) var född 1892 i Sverige och emigrerade till USA 1913. Emmas födelseort i Sverige fann det dock inga uppgifter om.

Dosan är en svensk Snusdosa

När jag fick Peters epost med fotot såg jag genast att dosan i fråga var en svensk snusdosa.

Snus

I början av 1800-talet introducerades det våta snuset, läppsnuset, i Sverige som en ersättning för den relativt dyra tuggtobaken. Tobaksodlarna tillverkade först sitt eget snus men snart dök det upp snusfabrikanter som specialiserade sig på att tillverka snus. “Ljunglöfs Ettan” började tillverkas 1822 och är det äldsta snusmärke som fortfarande tillverkas.

Snusdosa

Förr såldes snus på lösvikt. Därför var det tidigare vanligt att brukarna av snus hade speciella snusdosor där snuset förvarades och dosorna fylldes på av försäljaren på försäljningsstället. En snusdosa är helt enkelt en behållare för snus och var förr vanligen tillverkad av trä, näver, silver, nysilver, horn mm. De var ofta även graverade.

Inskriptionen på snusdosan

De finns två namn ingraverad på Sonja Thomas snusdosa. Det ena namnet är den ursprunglige ägaren och det ändra är namnet på tillverkaren av snusdosan.
Vem var då "J. Sjöberg" vars namn är ingraverad på snusdosans lock och vad är Hismofors? Hismofors (stavas numera Hissmofors) är en ort i Rödöns församling, Krokoms kommun, Jämtland. J. Sjöberg är ägaren till snusdosan och 1905 är ett årtal, antagligen det år han köpte/fick snusdosan. Vem J. Sjöberg var kommer att framgå nedan.

Tillverkaren av snusdosan, Pål

Olsson

Det andra namnet på snusdosan är “Pål Olsson, Wånga". Det är hans som tillverkat snusdosan. Pål Olsson var bosatt i Klastorp, Wånga (Vånga), Östergötland. Han var en tillverkare av snusdosor (dosmakare) och föddes den 13 augusti 1863 i Stjärnorps församling, Östergötland. Hans föräldrar var Olaus Pålsson (f.1838) och Anna Svensdotter (f. 1833). Pål dog den 31 augusti 1941 i Vånga. Namnet Pål är en version av Paul. Se inskriptionen på bilden till höger. Vånga församling ligger väster om Norrköping, mellan sjöarna Roxen och Glan. Norra och västra delarna av församlingen är kuperade skogsområden medan södra delen är jordbrukslandskap. Ett par veckor efter att jag publicerat denna artikel om snusdosan på min webbsajt blev jag kontaktad av Gunilla Kärrbrand som funnit och läst denna webbsida på internet. Det visade sig att hon är styvdotter till Pål Olssons son Samuel. Gunilla kunde bidra med ytterligare information om Påls karriär som dosmakare. Pål Olsson tillverkade inte bara snusdosor utan även små pallar med litet ryggstöd av horn och infattningar och ställningar av horn till speglar. Hans favorit material var tydligen horn. Bilden till höger visar Pål Olsson utanför sitt hus i Wånga och har tillhört Gunillas styvfar Samuel. Vid gärdsgården i främre delen av bilden står fyra män plus Pål Olsson. Pål står längst till höger på bilden enligt vad Samuel har berättat för Gunilla. Männen ser ut att ha arbetskläder på sig och några har vad som ser ut att vara läderförkläden. Kanske är dessa män anställda till Pål Olsson? Den mindre byggnaden upp till höger var Olssons verkstad. På trappan till bostadshuset står en kvinna.

Emma Sjöberg

Emigrantdatabasen EmiWeb

Jag började med att söka efter Emma Sjöberg i emigrantdatabasen EmiWeb och hittade en Emma Elisabet Sjöberg född 1892 och som emigrerade till USA 1913. Hon var då 21 år gammal och hennes yrke var enligt databasen arbeterska. År 1913, dvs det år hon emigrerade, bodde hon i Hismofors (Hissmofors) i Rödöns församling i Jämtland. Enligt uppgifterna på EmiWeb emigrerade Emma den 14 mars 1913 och reste ensam . Dessa uppgifter stämmer med den information som Peter Johnson tagit fram om Emma Sjöberg, dvs född 1892 och emigrerade till USA 1913. Bostadsorten för Emma stämmer även med orten på snusdosans lock, Hismofors, liksom hennes efternamn Sjöberg. Så, vi kan lugnt anta att denna Emma Sjöberg är Sonja Thomas farmor.

Utflyttningslängden, Rödöns församling

Jag hittade även Emma Elisabet Sjöberg i Rödöns utflyttningslängd för 1913. I längden finns Emma på post 13, född 1892, arbeterska från Hissmofors. Utflyttningsdatum är den 14 mars 1913 med destination Amerika. Se nedan: Rödöns församling, utflyttningslängd:
Ovan, utdrag från Rödöns församlings utflyttningslängd för 1913. Källa: Rödön B:4 (1902- 1915) Bild 690 / sid 126 (AID: v115161.b690.s126, NAD: SE/ÖLA/11090). Post nr 13 är Emmas notering i utflyttningslängden. Andra kolumnen är utflyttningsdatumet, 14 mars 1913. Kolumnen därefter innehåller Emmas namn och yrke, arbeterska. Fjärde kolumnen innehåller Emmas födelseår: 92, dvs 1892. De därpå följande två kolumnerna anger hur många av man- respektive kvinnokön som flyttar. Siffran "1" i den andra av dessa två kolumnerna visar att det är en kvinna som flyttar (men ingen av mankön). Med andra ord emigrerade Emma ensam. Tredje kolumnen från höger visar Emmas bostadsort innan hon emigrerade, Hissmofors. Siffran "45" i näst sista kolumnen är en referens till den sida i Rödöns församlingsbok där Emma finns vid tidpunkten för emigrationen. Sista kolumnen anger destinationen, i detta fall Amerika.

Församlingsboken, Rödöns församling

I utflyttningslängden ovan finns en referens till Rödöns församlingsbok där Emma Sjöberg kan återfinnas, nämligen sida 45. På denna sida finner vi hela hennes familj. Emmas far är Jöns Bengtsson Sjöberg, född den 3 augusti 1867 i Ekshärads församling, Värmland. Hans yrke är arbetare enligt församlingsboken men inom parantes anges även montör. Emmas mor är Lisa Brita Lorentsdotter, född den 9 juni 1871 i Åre församling, Jämtland. Familjen bor i Hägra, Hissmofors, Rödöns församling, Krokoms kommun i Jämtland. Vi kan nu fastslå att det ingraverade namnet på snusdosans lock “J. Sjöberg” är Emmas far Jöns Sjöberg. Vid denna tid var det i stort sett bara män som snusade och Jöns är den ende i familjen vars förnamn börjar på "J" . “Hismofors” i inskriptionen på locket syftar således på den ort där ägaren bodde. Emma Elisabet Sjöberg är född den 12 december 1892, i Hjerpen (Järpen), Undersåkers församling, Jämtland.

Familjen Sjöberg 1904 – 1933

Föräldrar: Jöns Bengtsson Sjöberg, född 3 augusti 1867, Ekshärads församling, Värmland. Död 1 juli 1949 i Rödöns församling, Jämtland. Lisa Brita Lorentsdotter (Larsdotter), född 9 juni 1871, Åre församling, Jämtland. Död 25 maj 1942, Rödöns församling, Jämtland. Paret vigdes den 7 december 1890. Inget har framkommit om att även Emmas föräldrar Jöns och Lisa Britta emigrerade till USA. Båda avled i Sverige, Jöns 1949 och Lisa Brita 1942. Jöns föräldrar var torparen Bengt Jonsson och Anna Jönsdotter, Ekshärads församling Värmland. Lisa Britas föräldrar var Lars Olovsson och Brita Fredriksdotter, Åre församling, Jämtland. Enligt Sveriges Befolkning 1900 var Jöns arbetare på pappersmassefabriken i Hissmofors. I Sveriges Befolkning 1910 är hans yrke noterat som montör på massafabriken. Pappersmassefabriken eller “Hissmoforsfabriken” som den kallades etablerades 1898 och var en sulfitfabrik. Massafabriken lades ned 1978. Barn: 1. Anna Birgitta Kristina, född 14 mars 1891, Undersåkers församling, Jämtland. Emigrerar 5 september 1909. 2. Emma Elisabet, född 12 december 1892, Undersåkers församling. Emigrerar 14 mars 1913. 3. Hjalmar Bernhard Leander, född 22 februari 1895, Undersåkers församling. Emigrerar 12 mars 1911. 4. Frans Oskar Waldemar, född 25 augusti 1896, Undersåkers församling. Död 25 maj 1917. 5. Herman Valfrid, född 2 oktober 1898, Rödöns församling, Jämtland 6. Bengt Gustaf Folke, född 13 mars 1901, Rödöns församling 7. Ester Viktoria Linnea, född 31 mars 1903, Rödöns församling. Emigrerar 4 juli 1923. 8. Jenny Hildegard, född 18 september 1907, Rödöns församling 9. Bror Artur Holger, född 6 mars 1909, Rödöns församling 10. Edit Elvira Astrea, född 17 september 1911, Rödöns församling. Emigrerar 12 december 1927. 11. Maj Bibbi Margareta, född 3 juli 1915, Rödöns församling 12. Sven Jonas, född 1 september 1919, Rödöns församling. Död 1 juli 1921. Fem av syskonen Sjöberg emigrerade till USA. Ingen av syskonens förnamn börjar på "J" och vem av syskonen som fick med sig faderns snusdosa till USA är okänt. Kanske var det sonen Hjalmar Bernhard Leander Sjöberg? Men eftersom den fanns i Emmas ägo då hon dog i USA var det kanske hon som tog den med sig över Atlanten?

Familjen Sjöberg i kyrkböckerna

Rödöns församlingsbok

Ovan, utdrag från församlingsboken, Rödön AIIa:2 (1904-1933) Bild 550 / sid 45 (AID: v228706.b550.s45, NAD: SE/ÖLA/11090). Vänstra sidan. Utdraget från Rödöns församlingsbok ovan visar familjen Sjöberg i Hägra, Hissmofors och täcker perioden 1904 - 1933. Vi ser föräldrarna och barnen med födelseuppgifter. För Jöns Sjöberg ser vi att hans yrke först var arbetare men att det senare ändrats till montör.
Ovan, utdrag från församlingsboken Rödön AIIa:2 (1904-1933) Bild 550 / sid 45 (AID: v228706.b550.s45, NAD: SE/ÖLA/11090). Högra sidan. På högra sidan ser vi datumen för respektive barns emigration till Amerika. Varje rad i församlingsboken är numrerad vilket gör det lätt att matcha uppgifterna på högra sidan med rätt person på vänstra sidan. I kolumnen Värnpliktsförhållanden ser sönernas militära inskrivningsnummer (värnpliktsnummer).

Undersåkers församling, födelseboken

Ovan, utdrag från födelseboken, Undersåker C:6 (1888-1894) Bild 860 / sid 80 (AID: v115389.b860.s80, NAD: SE/ÖLA/11100), år 1892. Emma Elisabet Sjöbergs födelsenotis i Undersåkers församlings födelsebok för december 1892. Nummer 77 ovan är Emmas notis i födelseboken. 12 är hennes födelsedag, dvs 12 december 1892. 20 är hennes dopdag, dvs 20 december 1892. Hennes dopnamn är Emma Elisabet. Siffran "2" efter hennes namn anger att Emma är föräldrarnas andra barn. I kolumnen med föräldrarnas namn ser vi att hennes föräldrar är arbetaren Jöns Bengtsson Sjöberg och Lisa Brita Larsd__ (Larsdotter). Siffran "2" efter föräldrarnas namn anger att de varit gifta i två år. Kolumnen längst till höger anger orten där familjen bodde vid Emmas födsel, Hjerpen (Järpen), Undersåkers församling, Jämtland. 470 är en referens till sidan i husförhörslängden där vi kan hitta familjen.

Ekshärad församling, födelseboken

Ovan, utdrag från födelseboken, Ekshärad C:6 (1847- 1867) Bild 281 (AID: v6416.b281, NAD: SE/VA/13100), år 1867. Jöns Bengtsson Sjöbergs födelsenotis i Ekshärads församlings födelsebok för augusti 1867. Nummer 162 ovan är Jöns notis i födelseboken. 3 är hans födelsedag, 3 augusti 1867. 4 är hans dopdag, dvs 4 augusti. Siffran "1" i nästa kolumn anger att barnets är en pojke. Hans dopnamn är Jöns. Nästa kolumn visar föräldrarnas namn: torparen Bengt Jönsson och Anna Jönsdotter. Kolumnen längst till höger anger orten där familjen bodde vid Jöns födsel. 460 är en referens till sidan i husförhörslängden där vi kan hitta familjen.

Åre församling, födelseboken

Ovan, utdrag från födelseboken, Åre (Z) C:5 (1861- 1878) bild 370 / sid 33 (AID: v115465.b370.s33, NAD: SE/ÖLA/11104), år 1871. Lisa Brita Lorentsdotters födelsenotis i Åre församlings födelsebok för juni 1871. Nummer 19 ovan är hennes notis i födelseboken. Juni 9 är hennes födelsedag, dvs 9 juni 1871. 25 är hennes dopdag dvs, 25 juni 1871. Siffran "1" i nästa kolumn anger att barnet är en flicka. Hennes dopnamn är Lisa Brita. Nästa kolumn visar föräldrarnas namn: Lars Olovsson och Brita Fredriksdotter. Kolumnen längst till höger anger orten där familjen bodde vid Lisa Britas födsel. 142 är en referens till sidan i husförhörslängden där vi kan hitta familjen. Som vuxen anges Lisa Brita i husförhörslängderna omväxlande med namnen Lorentsdotter och Larsdotter.

Emma Sjöberg i USA

I USA gifte sig Emma Sjöberg med Victor C. Carlson år 1913, dvs samma år som hon anlände till USA. Victor är född den 12 februari 1888 i Gunnarsröd, Hede församling, Bohuslän och emigrerade till USA i september 1906. Victor Carl Carlssons föräldrar var Vilhelm Carlsson (född 1853) and Adelina Carlsdotter (född 1862). Enligt amerikanska census för år 1930 var Emma och Victor då bönder i Minnesota. Deras son Willard, dvs Sonja Thomas far, var då 13 år gammal. Senare, fortfarande ung, flyttade Willard till Florida. Willard var Emmas och Victors enda barn. Emma och Victor Carlson bor i St Luis County, i närheten av Duluth, Minnesota, enligt 1940-års amerikanska census.

Sonja Thomas släktskap med Emma Sjöberg

respektive Sante Johnson

Sonja Thomas är således en del av släkten Sjöberg men också en del av släkten Johansson som Peter Johnson tillhör. Sonja är barnbarn till Peters farbror Sant Johnson. Sante Johnson var med andra ord en bror till Peter Johnsons far Hilmer Johnson (1884-1968). Sante Gottfrid (Johansson) Johnson är född den 31 maj 1893, in Ranarp, Fröslöv församlings i Skåne. Santes och Hilmers föräldrar var Johannes Nilsson och hans hustru Patronella Pehrsdotter. Sante emigrerade till USA år 1908. Santes hustru Elin Sofia Olsson är född den 18 oktober 1893 i Karlslund, Ölme församling, Värmland och emigrerade till USA i augusti 1911. Elins föräldrar var Jan Peter Olsson (född 1854) och hans hustru Anna Beata Göransdotter (född 1857). Se släkttavlan nedan.

Relaterade länkar

Svenska utvandringen till USA Johanssons, en svensk emigrant familj Militära inskrivningsnummer för värnpliktiga

Källor

Rödön (Z) B:4 (1902-1915) bild 550 / sid 98 (AID: v115161.b550.s98, NAD: SE/ÖLA/11090) Rödön (Z) B:4 (1902-1915) Bild 690 / sid 126 (AID: v115161.b690.s126, NAD: SE/ÖLA/11090) Rödön (Z) AIIa:2 (1904-1933) bild 180 / sid 8 (AID: v228706.b180.s8, NAD: SE/ÖLA/11090) Rödön (Z) AIIa:2 (1904-1933) Bild 550 / sid 45 (AID: v228706.b550.s45, NAD: SE/ÖLA/11090) Rödön (Z) AIIa:2 (1904-1933) bild 670 / sid 57 (AID: v228706.b670.s57, NAD: SE/ÖLA/11090) Undersåker (Z) C:6 (1888-1894) Bild 860 / sid 80 (AID: v115389.b860.s80, NAD: SE/ÖLA/11100) Ås (Z) AIIa:1 (1895-1914) bild 2630 / sid 249 (AID: v115483.b2630.s249, NAD: SE/ÖLA/11105) Ås (Z) B:2 (1895-1929) bild 520 / sid 46 (AID: v115487.b520.s46, NAD: SE/ÖLA/11105) Åre (Z) C:5 (1861-1878) bild 370 / sid 33 (AID: v115465.b370.s33, NAD: SE/ÖLA/11104) Ekshärad (S) AI:29 (1866-1870) Bild 468 / sid 460 (AID: v10786.b468.s460, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:30 (1866-1870) Bild 68 / sid 581 (AID: v10787.b68.s581, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:32 (1871-1875) Bild 45 / sid 482 (AID: v10789.b45.s482, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:32 (1871-1875) Bild 61 / sid 496 (AID: v10789.b61.s496, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:34 (1876-1880) Bild 73 / sid 513 (AID: v10791.b73.s513, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:36 (1881-1885) Bild 77 / sid 503 (AID: v10793.b77.s503, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:38 (1886-1890) bild 75 / sid 65 (AID: v10795.b75.s65, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) AI:39 (1891-1895) bild 44 / sid 16 (AID: v10796.b44.s16, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) C:6 (1847-1867) Bild 281 (AID: v6416.b281, NAD: SE/VA/13100) Ekshärad (S) C:9 (1868-1894) bild 283 / sid 627 (AID: v6419.b283.s627, NAD: SE/VA/13100) Malung (W) B:3 (1895-1934) bild 90 / sid 1 (AID: v184070.b90.s1, NAD: SE/ULA/11213) Malung (W) B:3 (1895-1934) bild 500 / sid 42 (AID: v184070.b500.s42, NAD: SE/ULA/11213) Malung (W) AI:9f2 (1886-1895) bild 94 / sid 90 (AID: v130994.b94.s90, NAD: SE/ULA/11213) Malung (W) AII:1f (1896-1905) bild 260 / sid 14 (AID: v131001.b260.s14, NAD: SE/ULA/11213) Malung (W) AII:2f (1906-1916) bild 200 / sid 10 (AID: v184024.b200.s10, NAD: SE/ULA/11213) Hede (O) C:6 (1870-1894) Bild 82 (AID: v2663.b82, NAD: SE/GLA/13203) Hede (O) AI:11 (1881-1894) Bild 80 / sid 69 (AID: v2650.b80.s69, NAD: SE/GLA/13203) Hede (O) AIIa:1 (1895-1916) Bild 790 / sid 75 (AID: v29382föddb790.s75, NAD: SE/GLA/13203) Hede (O) B:1 (1895-1916) Bild 320 / sid 28 (AID: v46537a.b320.s28, NAD: SE/GLA/13203) Sveriges Befolkning 1900 Sveriges Befolkning 1910 Sveriges Dödsbok 1901 - 2013 Svenska emigrantdatabasen EmiWeb Bokstäverna inom parantes efter respektive församlingsnamn är länsbokstäverna: O = Göteborgs och Bohus län S = Värmlands län W = Dalarnas län Z = Jämtlands län