Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11

Sveriges regentlängd från Gustav Vasa till

dagens regent

Följande tabell visar Sveriges regentlängd från Gustav Vasa till dagens regent.
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx