Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11

Göta kanal

Inledning

Göta kanal är en 190,5 km lång kanal i Götaland som invigdes år 1832. Utav kanalens totala längd är 87,3 km handgrävd och sprängd medan resten består av naturliga vattendrag. Nivåskillnaden är 91,8 m. Tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv bildar Göta kanal en 390 km lång vattenväg tvärs genom Sverige, från Östersjön till Kattegatt. Totalt har kanalen 58 slussar och 50 broar. Själva kanalen, dvs Göta kanal sträcker sig från Sjötorp vid Vänerns östra strand i Västergötland, via sin högsta punkt vid Lanthöjden (91 möh) väster om Viken via Bottensjön till Vättern, och vidare via Boren, Roxen och mynnar sedan ut i Slätbaken, mellan Söderköping och Mem i Östergötland. På denna sträcka finns sammanlagt 58 slussar.

Slussarna

Nedan finns en uppräkning av slussarna på östgöta-delen av kanalen med början från Slätbaken vid Östersjön och fram till Motala.

Slussarna i Östergötland:

1. Mem 2. Tegelbruket 3. Söderköping 4. Duvkullen nedre 5. Duvkullen övre 6. Mariehov nedre 7. Mariehov övre 8. Carlsborg nedre (2 slussar) 9. Carlsborg övre (2 slussar) 10. Klämman, öppen sluss 11. Hulta 12. Bråttom 13. Norsholm 14. Carl Johans slussar (7 slussar) 15. Oskars slussar (2 slussar) 16. Karl Ludvig Eugéns slussar (2 slussar) 17. Brunnby (2 slussar) 18. Heda (2 slussar) 19. Borensberg 20. Borenshult (5 slussar) 21. Motala Sista slussen ovan är Motala vid Vätterns östra strand och avslutar därmed östgöta delen av Göta kanal. Totalt finns 37 slussar på denna del.

Slussarna i Västergötland

Nedan finns en uppräkning av slussarna på västgöta-delen av kanalen, dvs slussarna mellan Vänern och Vättern. De är uppräknade från öster till väster: 1. Forsvik 2. Tåtorp 3. Hajstorp övre (2 slussar) 4. Hajstorp nedre (2 slussar) 5. Riksberg (3 slussar) 6. Godhögen (2 slussar) 7. Norrkvarn övre 8. Norrkvarn nedre 9. Sjötorp 7-8 (2 slussar) 10. Sjötorp 6 11. Sjötorp 4-5 (2 slussar) 12. Sjötorp 2-3 (2 slussar) 13. Sjötorp 1 Totalt finns 21 slussar på västgöta-delen. Sammanlagt finns 58 slussar på Göta kanal.

Slussarna på Göta kanal

Bilden ovan visar Göta Kanals sträckning från Sjötorp i väster till Slätbaken i öster. Wikipedia.

Relaterade länkar

Améns arbetskommenderingar Göta kanals officiella webbsajt The History of Göta Canal in English

Källor

Wikipedia "Indelta arméns arbetskommenderingar 1815 - 1865" , ur Svensk militär tidskrift 1923, häfte 2, Oscar Silverstolpe 1923 Nationalencyklopedin Söderköping och Kanalen, Söderköpings kommun 2007 En vacker historia, Göta kanal - Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk, AB Göta kanalbolag Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ovan, kanalen i genomskärning. Östersjön längst till höger ligger på 0 möh. Kanalens högts punkt är Viken med 91,8 möh.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11

Göta kanal

Inledning

Göta kanal är en 190,5 km lång kanal i Götaland som invigdes år 1832. Utav kanalens totala längd är 87,3 km handgrävd och sprängd medan resten består av naturliga vattendrag. Nivåskillnaden är 91,8 m. Tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv bildar Göta kanal en 390 km lång vattenväg tvärs genom Sverige, från Östersjön till Kattegatt. Totalt har kanalen 58 slussar och 50 broar. Själva kanalen, dvs Göta kanal sträcker sig från Sjötorp vid Vänerns östra strand i Västergötland, via sin högsta punkt vid Lanthöjden (91 möh) väster om Viken via Bottensjön till Vättern, och vidare via Boren, Roxen och mynnar sedan ut i Slätbaken, mellan Söderköping och Mem i Östergötland. På denna sträcka finns sammanlagt 58 slussar.

Slussarna

Nedan finns en uppräkning av slussarna på östgöta- delen av kanalen med början från Slätbaken vid Östersjön och fram till Motala.

Slussarna i Östergötland:

1. Mem 2. Tegelbruket 3. Söderköping 4. Duvkullen nedre 5. Duvkullen övre 6. Mariehov nedre 7. Mariehov övre 8. Carlsborg nedre (2 slussar) 9. Carlsborg övre (2 slussar) 10. Klämman, öppen sluss 11. Hulta 12. Bråttom 13. Norsholm 14. Carl Johans slussar (7 slussar) 15. Oskars slussar (2 slussar) 16. Karl Ludvig Eugéns slussar (2 slussar) 17. Brunnby (2 slussar) 18. Heda (2 slussar) 19. Borensberg 20. Borenshult (5 slussar) 21. Motala Sista slussen ovan är Motala vid Vätterns östra strand och avslutar därmed östgöta delen av Göta kanal. Totalt finns 37 slussar på denna del.

Slussarna i Västergötland

Nedan finns en uppräkning av slussarna på västgöta-delen av kanalen, dvs slussarna mellan Vänern och Vättern. De är uppräknade från öster till väster: 1. Forsvik 2. Tåtorp 3. Hajstorp övre (2 slussar) 4. Hajstorp nedre (2 slussar) 5. Riksberg (3 slussar) 6. Godhögen (2 slussar) 7. Norrkvarn övre 8. Norrkvarn nedre 9. Sjötorp 7-8 (2 slussar) 10. Sjötorp 6 11. Sjötorp 4-5 (2 slussar) 12. Sjötorp 2-3 (2 slussar) 13. Sjötorp 1 Totalt finns 21 slussar på västgöta-delen. Sammanlagt finns 58 slussar på Göta kanal.

Slussarna på

Göta kanal

Bilden ovan visar Göta Kanals sträckning från Sjötorp i väster till Slätbaken i öster. Wikipedia.

Relaterade länkar

Améns arbetskommenderingar Göta kanals officiella webbsajt The History of Göta Canal in English

Källor

Wikipedia "Indelta arméns arbetskommenderingar 1815 - 1865" , ur Svensk militär tidskrift 1923, häfte 2, Oscar Silverstolpe 1923 Nationalencyklopedin Söderköping och Kanalen, Söderköpings kommun 2007 En vacker historia, Göta kanal - Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk, AB Göta kanalbolag Överst på sidan
Ovan, kanalen i genomskärning. Östersjön längst till höger ligger på 0 möh. Kanalens högts punkt är Viken med 91,8 möh.