Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11

Berg, en brovaktare på Göta kanal

Syskonen Berg

Lars Johan Berg och hans hustru Kajsa Bengtsdotter Berg fick 8 barn av vilka 4 uppnådde vuxen ålder. Tre av dessa barn utvandrade till USA vid några olika tidpunkter. Emma Christina emigrerade till USA år 1892 men återvände till Sverige 1910. Helga Sofia emigrerade till USA 1891 och Julia emigrerade till Kanada cirka 1898.

Emma Christina Berg

Emma Christina föddes den 1862 -01-03 i Fredsberg (R). Emma reste till Tyskland den 1879-12-24, och skall ha varit bosatt där i flera år. Det finns en anteckning i en husförhörslängd för Örgryte (1890-1897): “Ledig för äktenskap, ej fullt frisk 24/10 1879 under några år vistades hon i Tyskland”. Kanske försökte hon kurera sig i Tyskland? Källa: Örgryte (O) AI:28 (1890-1897) Bild 23 / sida 769. Örgryte ligger i Göteborg. Emma emigrerar till USA den 1892-09-02. Hon reser med passagerarfartyget SS Nevada från Liverpool, som ankom till New York den 3 oktober 1892. Emma återvänder till Sverige den 1910-09-08 efter hennes fars död. Emma dog den 1950-03-30 i Karl Johans församling, Göteborg. Ogift.

Lars Johan Berg

Lars Johan föddes den 1863-10-08 i Fredsberg (R). Det finns en notering om honom i en husförhörslängd ”dömd för 1:a resan snatteri 1879”. Källa: Göteborgs Oscar Fredrik (O) AI:19 (1886-1893) Bild 153 / sida 2399. Jag har inte hittat någon information om att han var gift. Det finns en anteckning om honom i en församlingsbok i Göteborg för åren 1900 - 1910; Obef. R. Denna förkortning betyder Obefintlighetsregistret och anteckning innebär att det inte fanns någon känd adrerss till honom, dvs han var obefintlig. . Källa: Göteborgs Karl Johan (O) AIIa:4 (1900-1910) Bild 170 / sida 162. Lars Johan (b. 1863) hittas också i Obefintlighetsregistret. Källa: Göteborgs Karl Johan (O) AIII:2 (1889-1908) Bild 10. Kanske emigrerade han utan att ta ut flyttningsbetyg, dvs emigrerade olagligen till Nord Amerika? Enligt Göteborgs rådhusrätt och magistrat 1910 befann sig Lars Johan utomlands utan känd adress. Källa: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. (O) EIIIa:43 (1914) Bild 6170 / sida 590 Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. (O) EIIIa:29 (1910) Bild 1560 / sida 136 Informationen avseende Göteborgs rådhusrätt och magistrat har lämnats av Inga Ellsäter. Det finns en släktskröna om Lars Johan Berg och enligt den skall han dött då han som sjöman tjänstgjorde på ett fartyg som sjönk under en storm i Engelska kanalen (Peter Saal).

Julia (Yulia) Berg

Julia (Yulia) föddes den 1865-12-26 i Fredsberg (R). Hon gifter sig med Karl Fredrik Johansson den 1889-02-24 i Karl Johans församling, Göteborg. Han var född den 1864-11-25. Yrke; sjöman. Paret skiljer sig år 1898. Källa: Göteborgs Karl Johan (O) AIIa:2 (1889-1899) Bild 101 / sida 397. Efter skilsmässan emigrerar Julia till Nord Amerika år 1899 där hon använder förnamnet Yulia. Enligt passagerarlistan reser hon ensam och passagerarfartyget avreser den 12 september 1899 från Liverpool i England och ankommer till New York den 21 september ombord på SS Aurania (Sjösatt 1883 för Cunard Linjen). Enligt passagerarlistan skall Julia till sin syster i New York. Julia gifter sig med Tomas Leakey i Kanada och bor i Goodland, Kanada, som gift kvinna 1910. Källa: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. (O) EIIIa:29 (1910) Bild 1560 / sida 136. (Se bouppteckningen ovan). Informationen har lämnats av Inga Ellsäter. Inga tillägger också: “Jag har dock inte hittat några kanadensiska källor som bekräftar att Julia var gift.”. Peter Saal i New York har lämnat information om att Yulia bodde hos sin syster Helga Berg Lehr och hennes familj i Elmont, New York. Helga var Peters gammelmormor. Yulia dog cirka 1953. "Julia worked for many years as a maid in an upscale hotel in New York City, the Prince George, I think. She had lied about her age when she was hired and after working for many years, the management realized that she must be much older than she claimed and terminated her employment. I don't know if she got a pension. She lived for many years with her sister Helga’s family. ” Evelyn Saal.

Helga Sofia Berg Lehr

Helga Sofia föddes den 1876-11-23 i Karl Johans församling, Göteborg (O). Hon emigrerar till USA den 1891-04-24. Enligt emigrantdatabasen EmiWeb reser hon ensam när hon utvandrar 1891. Helga avreser från Göteborg den 1891-05-01 ombord på Wilson Linjens passagerarfartyg Ariosto till Hull i England. Väl i England åker hon med tåg till Liverpool där hon reser vidare till New York ombord på Inman Linjens oceanångare City of Berlin som tredjeklass passagerare. I USA gifter hon sig med Albert Lehr. Albert var tysk men född i New York den 1873-02-12. Helga dog 1970. I 1940-års US Census, är Helga 63 år gammal och bosatt i New York med sin man Albert, 2 söner och 2 döttrar; Robert, Helga, Ralph and Mildred. "My great-grandmother, Helga Berg emigrated to the US in May 1891, at the age of 14. Her only possession, a mattress, was stolen by a woman onboard the ship with a number of children who said to her, “my babies need a place to sleep,” so Helga slept on the floor. When Helga got off the boat in New York, she went up to Narragansett and worked as a maid at the Dun family estate. By September 1902, she was in Manhattan, NY where she married Albert Otto Lehr.” Peter Saal. Helga Berg Lehr bor med sin familj i Elmont, New York. Elmont ligger på gränsen mellan Nassau County, Long Island, och New York stadsdelen Queens.
Ovan, utdrag från passagerarlistan för SS City of Berlin år 1891. Helga Sofia Berg reste vid 14-års ålder ensam från Göteborg till USA. Enligt passagerarlistan är hennes resmål: Chicago, IL. Helga och Albert Lehrs barn: 1. Charles, född 1903-08-22. Död 1967-05. 2. Roy, född 1905. Död före 1910. 3. Evelyn, född 1906-01-18. Död 1952-09-01. 4. Mildred, född 1907. 5. Robert, född cirka 1910. 6. Helga, född 1912-04-29. Död 1978-07-03. 7. Adele, född 1916-09-16. Död 1950. 8. Willard, född 1921-10-29. Död 1983-05-20.

Emigrationsdatumen på denna webbsida

De emigrationsdatum som anges på denna sida är de datum då flyttningsbetygen togs ut hos kyrkoherden i hemmasocknen. Med andra ord det datum som har registrerats som flyttdatum i de svenska kyrkböckerna. Datumen är således inte de datum då respektive person fysiskt avreste från Sverige till Nordamerika.

Lars Johan Berg’s sister Sofia Berg Plantin

Lars Johans yngre syster Sofia föddes den 1840-03-11 i Fredsberg (R) och dog den 1913-10-02 i New Haven, Connecticut, USA. Även Sofia emigrerade till USA var gift sig med den svenske skomakaren Nils Persson. Nils tog släktnamnet Plantén i Sverige i samband med att han blev skomakare. Både Nils och Sofia bor i Stockholm på 1860-talet men inte tillsammans. Jag har inte hittat någon information on exakt när de gifte sig och om de skedde i Sverige eller i USA. Nils föddes den 1839-11-05 i Kattarp (M) och dog den 1933-07-15 i New Haven, Connecticut, USA. I USA använde han namnet Nicholas Plantin. Jag har inte hittat några uppgifter i de svenska kyrkböckerna eller i EmiWeb om när de emigrerade. Sofia fanns i USA år 1868 så hon måste ha emigrerat detta år eller något av åren närmast före 1868. I 1910-års US Census för New Haven, Connecticut, står det dessutom att hon immigrerade till USA år 1867. Det är möjligt att Sofia emigrerade från Sverige utan att tagit ut flyttningsbetyg vilket kan förklara varför det inte finns några uppgifter i de svenska kyrkböckerna om hennes emigration och varför hon försvinner överhuvudtaget i kyrkböckerna 1867. Hon utvandrade tidigt från Sverige och först från och med år 1884 var emigranterna tvungna att uppvisa flyttningsbetyget för emigrantagenten innan emigrantkontraktet kunde undertecknas och biljetten betalas. Före 1884 fanns inget krav på detta. Vid de svenska utresehamnarna kontrollerade också polisen utvandrarnas papper för att verifiera att de var ”legala” emigranter. Bilden visar ett utdrag från Solnas husförhörslängd 1867-1874 där Sofia Berg finns med. Husförhörslängden har en notering om att Sofia flyttar till Vadstena i oktober 1867 men där dyker hon aldrig upp. Källa: Solna (AB) AIa:18b (1867-1874) Bild 980 / sida 252. Nils/Nicholas blev amerikansk medborgare den 1874-03-18 vilket innebär att han detta år måste ha vistats i USA i minst 5 år. Detta betyder att han måste kommit till USA senast i mars 1869. I 1870-års US census är familjen upptagen med efternamnet Plantine, dvs. Sophie och Nicholas Plantine. I detta census finns en baby i familjens hushåll, Nicholas J, 3 månader gammal, med andra ord född 1870. I familjen finns även en kvinna med namnet Anastasia Plantine, ålder 24, dvs. född runt 1845/1846 i Sverige. Han var en syster till Sofias man Nicholas. Se vidare utdraget från 1870 census nedan. I 1910-års US census är Sofia änka och bor hos sonen Julius. Detta census innehåller uppgift om 5 barn men att enbart 3 levde. I 1880-års census finns en dotter i familjen med namet Lottie E som då var under ett år gammal, född i januari 1880. Detta är antagligen en av de barn som dog före Sofia. Sofia dog den 1913-10-02 i New Haven, Connecticut och är begraven på Bethesda Lutheran Church Cemetery. Källor, Sofia: Fredsberg AI:6 (1843-1852) Bild 140 / sida 269 Jakob och Johannes (A, AB) AIa:83 (1864) Bild 191 / sida 188, piga Katarina (A, AB) AI:119 (1861) Bild 120 / sida 231, piga Katarina (A, AB) AI:121 (1862) Bild 135 / sida 259, piga Solna (AB) AIa:17b (1862-1866) Bild 1080 / sida 247, piga Solna (AB) AIa:18b (1867-1874) Bild 980 / sida 252, flyttnotering till Vadstena 1867-10-18 men dit flyttar hon aldrig. Solna (AB) BI:3 (1861-1882) Bild 510 Flyttlängd US Federal census 1870, New Haven, Connecticut , ward 2 US Federal census 1910, New Haven, Connecticut , Orange, district 0446 Källor, Nils: Kattarp (M) CI:2 (1802-1859) Bild 83 Adolf Fredrik (A, AB) AI:84 (1868) Bild 11 / sida 11. Flyttar före 1869. Skomakargesäll. Östra Ljungby (L) AI:11 (1856-1860) Bild 11 / sida 8

US Federal Censuses

1870:
Ovan, 1870-års US federal census, New Haven, Connecticut, ward 2, page 56, district 33. Datum: 6 juli 1870. Familjen Plantine; Nicholas och Sophie, Anastasia och barnet Nicholas J. Eftersom barnet Nicholas är listad under Anastasia och inte direkt under Sophie så bör han vara Anastasias son? Nicholas Plantine hade en syster med namnet Anna i Sverige, född den 1846-06-21 i Kattarp (M). Liksom Anastasia var Anna 24 år gammal 1870. Med andra ord kan vi utgå från att Anastasia var Nicholas syster Anna? Anna/Anastasia emigrerar från Sverige 1870 och förenas med sin äldre bror Nils/Nicholas i New Haven. Den1875-07-01 gifter hon sig i USA med en annan svensk invandrare, snickaren Nils Larsson. Nils föddes den 1850-05-07 i Gladsax (L) och han emigrerade till USA den 1870-04-17, vid 20-års ålder. Den 1876-01-09 föder Anna/Anastasia en dotter, Laurina Helena i New Haven, CT. Bara två år senare, nämligen den 1878-06-14 återvänder Anna och Nils till Sverige tillsammans med sin dotter. Inget barn med namnet Nicholas J återvänder till Sverige med Anna och hennes man. Barnet Nicholas J dog antagligen före 1878 eller så var han inte Annas barn. Men, i 1880-års census har Sofia och hennes man Nicholas en 10 år gammal son med namnet Julius N, dvs född 1870. Med största sannolikhet är barnet Nicholas J i 1870-års census samma barn som är listad som Julius N i 1880-års census? I Sverige får Anna och Nils Larsson två barn till. Nils Larsson dog tidigt, den 1881-02-15 i Simrishamn (L). Anna dog den 1896-06-21 i Tryde (L). Anna använde namnet Anna Persdotter Plantén i Sverige på 1880-talet, dvs. samma efternamn som hennes bror tog iinnan han emigrerade. Källor: Gladsax (L) AI:14 (1874-1879) Bild 118 / sid 114. Simrishamn (L) AI:19 (1881-1886) Image 425 / page 419 Kattarp (M) AI:11 (1870-1874) Bild 38 / sid 38 1880:
Ovan, US federal census, New Haven, Connecticut, Orange township, sheet 11, district 446. Datum: 26 april 1910. I denna census finns familjen fördelad på två sidor. Julius finns på föregående sida. I 1910-års census är familjen listad med namnet Plantin eller möjligen Planten. Sophia är listad som moder och änka, 70 år gammal och boende i samma hushåll som sonen Julius N (ålder 40). Två pojkar är listad som söner “sons”; Kenneth 5 år gammal och Arthur 3 år gammal. Därutöver finns Julius hustru, Emily 39 år gammal, född i England (UK). Nederst finns en syster med namnet Emma M, 33 år, ogift.

Nicholas och Sophia Plantins barn:

1. Julius Nicholas, född 1870-03 i New Haven, CT 2. Charles J, född 1882 i New Haven, CT 3. Annie S, född 1874 i New Haven, CT 4. Emma M, född 1877 i New Haven, CT 5. Lottie E, född 1880-01 i New Haven, CT
Ovan, Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. (O) EIIIa:29 (1910) Bild 1560 / sida 136. Ovanstående utdrag av bouppteckningen innehåller information on fd. sjömannen Lars Johan Berg’s arvingar. Han dog den 27 februari 1910 vid 76-års ålder. Hans hustru är Kajsa Bengtsdotter, nu änka. Barnen upptagna i bouppteckningen är: Sonen, sjömanen Lars Johan Berg. Han befinner sig på okänd ort utomlands. Dottern Emma Kristina. Var närvarande vid bouppteckningen, ogift och myndig. Dottern Julia, gift med arbetaren Tomas Leaky i Goodland, Kanada. Dottern Helga Sofia, gift med arbetaren Albert Lehr i New York, Norra Amerika. I bouppteckningen framgår att tillgångarna i dödsboet efter Lars Johan Berg uppgick till 50 Kr och knappt täckte skulderna så det fanns inget att ärva för änkan och barnen. 50 Kr år 1910 motsvarar ungefär 2.600 Kr i dagens penningvärde (2018). Bilden till höger visar Kajsa Bergs namnteckning på bouppteckningen. Förkortningen “m. h. o. p.” betyder “Med handen på pennan” vilket innbar att någon hjälpte Kajsa att styra hennes hand när hennes namnteckningen skrevs.

Familjen Berg

Lars Johan Berg var en son till brovaktare Lars Johansson Berg (f.1806-10-01) och Maja Katharina Larsdotter, (f.1811-07-16). Lars Johan är född den 1833-12-26 i Fredsberg (R) och dog den 1910-02-27 i Karl Johans församling, Göteborg (O). Lars Johan gifte sig med Cajsa Bengtsdotter den 7 april 1861. Cajsa är född den 1837-04-16 i Fredsberg (R) och dog den 1913-08- 11 i Karl Johans församling, Göteborg (O). Några av barnen emigrerade till Nord Amerika. Lars Johan och Cajsas barn: 1. Emma Christina, född 1862 -01-03 i Fredsberg (R). Till USA 1892-09-02 men återvänder till Sverige den 1910-09-08. Ogift. Död 1950-03-30 i Göteborg. 2. Lars Johan, född 1863-10-08 i Fredsberg (R). 3. Julia (Yulia), född 1865-12-26 i Fredsberg (R). Gift med K.F. Johansson 1889 i Göteborg. Skild 1898. Till Kanada. Död cirka 1953. 4. Anna Sophia, född 1869-09-12 i Fredsberg (R). Död 1871-07-03 i Göteborgs Karl Johan (O). 5. Anna Sophia, född 1874-10-12 i Göteborgs Karl Johan (O). Tvilling. Död 1874-11-01 i Göteborgs Karl Johan (O). 6. Oskar Alfred, född 1874-10-12 i Göteborgs Karl Johan (O). Tvilling. Död 1874-10-21 i Göteborgs Karl Johan (O). 7. Helga Sofia, född 1876-11-23 i Karl Johans församling, Göteborg (O). Till USA den 1891-04-24. Död 1970. 8. Dödfött barn, 1880-11-02.

Bouppteckning för Lars Johan Berg 1910

Bilden nedan visar ett utdrag från Lars Johan Bergs bouppteckning daterad 1910-05-31:
Ovan, US federal census, New Haven, Connecticut, page 26. datum: 7 juni 1880. Familjen Plantin; Nicholas och Sophia med deras barn; Julius N, Charles, Annie, Emma and Lottie. I denna census är familjen listad med efternamnet Plantin. Barnet Nicholas J född 1870 finns inte längre med familjen. Däremot finns barnet Julius N, född 1870, i denna census vilket betyder att barnet Nicholas J i 1870-års census är densamma som Julius N i denna census. Såsom nämnt ovan så återvände Anastasia och hennes man Nils Larsson till Sverige år 1878 samt att Nicholas J inte åkte med dem dit. 1910:

Lars Johan Bergs hustru, Cajsa Bengtdotters bror Johannes

Lars Johan Bergs hustru, Cajsa Bengtdotter, hade en bror vid namn Johannes Bengtsson. Han föddes den 1848-05-04 i Fredsberg (R) och dog den 1913-02-18 i Halna (R). Johannes var gift med Anna Jansdotter, född den 1821-12-05 i Björkäng (R) och dog den 1894- 02-02 i Halna (R). Paret hade 7 barn av vilka åtminstone två emigrerade till USA. Parets barn: 1. Johan Johansson, född 1848-05-04 i Fredsberg (R). 2. Anna Christina Johansdotter, född 1850-03-21 i Fredsberg (R). Död den 1922-08-01 i Örebro Nikolai (T). Gift Svensson. 3. August Johansson Berg, född 1852-03-06 i Fredsberg (R). Död 1916-02-04 i Motala (E). 4. Sophia Johansdotter, född 1854-08-24 i Björkäng (R). Till USA 1882-04-12. 5. Leonard Johansson, född 1857-09-28 i Björkäng (R). 6. Otto Johansson, född 1860-05-02 i Björkäng (R). Till USA 1903-03-13. 7. Beata Augusta Johansdotter, född 18662-12-02 i Björkäng (R). Död 1948-07-27 i Töreboda (R). Gift Augustsson. Peter Saal har lämnat följande information om Sophia Johansdotter: “Sophia had a job as a maid at Dunmere, in Narragansett, Rhode Island. It was the summer home of Robert G. Dun, (1826-1900) of Dun and Bradstreet Stock Market fame. When Helga Berg got off the boat in New York in 1891, she went up to Narragansett and worked as a maid at the Dun family estate. ”. Helga Berg Lehr var Peters gammelmormor. Sophia och Helga var kusiner.
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relaterade länkar

Svenska utvandringen till USA Göta kanals historia Göta kanals officiella webbsajt

Källor

Svenska kyrkböcker online, Arkiv Digital Svenska Emigrationsdatabasen, EmiWeb Informationen om Sjöholm emigranterna i USA har lämnats av Carol Kemp, WA, USA Wikipedia Söderköping och Kanalen, Söderköpings kommun 2007 En vacker historia, Göta kanal - Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk, AB Göta kanalbolag Överst på sidan
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11

Berg, en brovaktare

på Göta kanal

Syskonen Berg

Lars Johan Berg och hans hustru Kajsa Bengtsdotter Berg fick 8 barn av vilka 4 uppnådde vuxen ålder. Tre av dessa barn utvandrade till USA vid några olika tidpunkter. Emma Christina emigrerade till USA år 1892 men återvände till Sverige 1910. Helga Sofia emigrerade till USA 1891 och Julia emigrerade till Kanada cirka 1898.

Emma Christina Berg

Emma Christina föddes den 1862 -01-03 i Fredsberg (R). Emma reste till Tyskland den 1879-12-24, och skall ha varit bosatt där i flera år. Det finns en anteckning i en husförhörslängd för Örgryte (1890-1897): “Ledig för äktenskap, ej fullt frisk 24/10 1879 under några år vistades hon i Tyskland”. Kanske försökte hon kurera sig i Tyskland? Källa: Örgryte (O) AI:28 (1890-1897) Bild 23 / sida 769. Örgryte ligger i Göteborg. Emma emigrerar till USA den 1892-09-02. Hon reser med passagerarfartyget SS Nevada från Liverpool, som ankom till New York den 3 oktober 1892. Emma återvänder till Sverige den 1910-09-08 efter hennes fars död. Emma dog den 1950-03-30 i Karl Johans församling, Göteborg. Ogift.

Lars Johan Berg

Lars Johan föddes den 1863-10-08 i Fredsberg (R). Det finns en notering om honom i en husförhörslängd ”dömd för 1:a resan snatteri 1879”. Källa: Göteborgs Oscar Fredrik (O) AI:19 (1886-1893) Bild 153 / sida 2399. Jag har inte hittat någon information om att han var gift. Det finns en anteckning om honom i en församlingsbok i Göteborg för åren 1900 - 1910; Obef. R. Denna förkortning betyder Obefintlighetsregistret och anteckning innebär att det inte fanns någon känd adrerss till honom, dvs han var obefintlig. . Källa: Göteborgs Karl Johan (O) AIIa:4 (1900-1910) Bild 170 / sida 162. Lars Johan (b. 1863) hittas också i Obefintlighetsregistret. Källa: Göteborgs Karl Johan (O) AIII:2 (1889-1908) Bild 10. Kanske emigrerade han utan att ta ut flyttningsbetyg, dvs emigrerade olagligen till Nord Amerika? Enligt Göteborgs rådhusrätt och magistrat 1910 befann sig Lars Johan utomlands utan känd adress. Källa: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. (O) EIIIa:43 (1914) Bild 6170 / sida 590 Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. (O) EIIIa:29 (1910) Bild 1560 / sida 136 Informationen avseende Göteborgs rådhusrätt och magistrat har lämnats av Inga Ellsäter. Det finns en släktskröna om Lars Johan Berg och enligt den skall han dött då han som sjöman tjänstgjorde på ett fartyg som sjönk under en storm i Engelska kanalen (Peter Saal).

Julia (Yulia) Berg

Julia (Yulia) föddes den 1865-12-26 i Fredsberg (R). Hon gifter sig med Karl Fredrik Johansson den 1889- 02-24 i Karl Johans församling, Göteborg. Han var född den 1864-11-25. Yrke; sjöman. Paret skiljer sig år 1898. Källa: Göteborgs Karl Johan (O) AIIa:2 (1889-1899) Bild 101 / sida 397. Efter skilsmässan emigrerar Julia till Nord Amerika år 1899 där hon använder förnamnet Yulia. Enligt passagerarlistan reser hon ensam och passagerarfartyget avreser den 12 september 1899 från Liverpool i England och ankommer till New York den 21 september ombord på SS Aurania (Sjösatt 1883 för Cunard Linjen). Enligt passagerarlistan skall Julia till sin syster i New York. Julia gifter sig med Tomas Leakey i Kanada och bor i Goodland, Kanada, som gift kvinna 1910. Källa: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. (O) EIIIa:29 (1910) Bild 1560 / sida 136. (Se bouppteckningen ovan). Informationen har lämnats av Inga Ellsäter. Inga tillägger också: “Jag har dock inte hittat några kanadensiska källor som bekräftar att Julia var gift.”. Peter Saal i New York har lämnat information om att Yulia bodde hos sin syster Helga Berg Lehr och hennes familj i Elmont, New York. Helga var Peters gammelmormor. Yulia dog cirka 1953. "Julia worked for many years as a maid in an upscale hotel in New York City, the Prince George, I think. She had lied about her age when she was hired and after working for many years, the management realized that she must be much older than she claimed and terminated her employment. I don't know if she got a pension. She lived for many years with her sister Helga’s family. ” Evelyn Saal.

Helga Sofia Berg Lehr

Helga Sofia föddes den 1876-11-23 i Karl Johans församling, Göteborg (O). Hon emigrerar till USA den 1891-04-24. Enligt emigrantdatabasen EmiWeb reser hon ensam när hon utvandrar 1891. Helga avreser från Göteborg den 1891-05-01 ombord på Wilson Linjens passagerarfartyg Ariosto till Hull i England. Väl i England åker hon med tåg till Liverpool där hon reser vidare till New York ombord på Inman Linjens oceanångare City of Berlin som tredjeklass passagerare. I USA gifter hon sig med Albert Lehr. Albert var tysk men född i New York den 1873-02-12. Helga dog 1970. I 1940-års US Census, är Helga 63 år gammal och bosatt i New York med sin man Albert, 2 söner och 2 döttrar; Robert, Helga, Ralph and Mildred. "My great-grandmother, Helga Berg emigrated to the US in May 1891, at the age of 14. Her only possession, a mattress, was stolen by a woman onboard the ship with a number of children who said to her, “my babies need a place to sleep,” so Helga slept on the floor. When Helga got off the boat in New York, she went up to Narragansett and worked as a maid at the Dun family estate. By September 1902, she was in Manhattan, NY where she married Albert Otto Lehr.” Peter Saal. Helga Berg Lehr bor med sin familj i Elmont, New York. Elmont ligger på gränsen mellan Nassau County, Long Island, och New York stadsdelen Queens.
Ovan, utdrag från passagerarlistan för SS City of Berlin år 1891. Helga Sofia Berg reste vid 14-års ålder ensam från Göteborg till USA. Enligt passagerarlistan är hennes resmål: Chicago, IL. Helga och Albert Lehrs barn: 1. Charles, född 1903-08-22. Död 1967-05. 2. Roy, född 1905. Död före 1910. 3. Evelyn, född 1906-01-18. Död 1952-09-01. 4. Mildred, född 1907. 5. Robert, född cirka 1910. 6. Helga, född 1912-04-29. Död 1978-07-03. 7. Adele, född 1916-09-16. Död 1950. 8. Willard, född 1921-10-29. Död 1983-05-20.

Emigrationsdatumen på denna webbsida

De emigrationsdatum som anges på denna sida är de datum då flyttningsbetygen togs ut hos kyrkoherden i hemmasocknen. Med andra ord det datum som har registrerats som flyttdatum i de svenska kyrkböckerna. Datumen är således inte de datum då respektive person fysiskt avreste från Sverige till Nordamerika.

Lars Johan Berg’s sister Sofia Berg

Plantin

Lars Johans yngre syster Sofia föddes den 1840-03-11 i Fredsberg (R) och dog den 1913-10-02 i New Haven, Connecticut, USA. Även Sofia emigrerade till USA var gift sig med den svenske skomakaren Nils Persson. Nils tog släktnamnet Plantén i Sverige i samband med att han blev skomakare. Både Nils och Sofia bor i Stockholm på 1860-talet men inte tillsammans. Jag har inte hittat någon information on exakt när de gifte sig och om de skedde i Sverige eller i USA. Nils föddes den 1839-11-05 i Kattarp (M) och dog den 1933-07-15 i New Haven, Connecticut, USA. I USA använde han namnet Nicholas Plantin. Jag har inte hittat några uppgifter i de svenska kyrkböckerna eller i EmiWeb om när de emigrerade. Sofia fanns i USA år 1868 så hon måste ha emigrerat detta år eller något av åren närmast före 1868. I 1910-års US Census för New Haven, Connecticut, står det dessutom att hon immigrerade till USA år 1867. Det är möjligt att Sofia emigrerade från Sverige utan att tagit ut flyttningsbetyg vilket kan förklara varför det inte finns några uppgifter i de svenska kyrkböckerna om hennes emigration och varför hon försvinner överhuvudtaget i kyrkböckerna 1867. Hon utvandrade tidigt från Sverige och först från och med år 1884 var emigranterna tvungna att uppvisa flyttningsbetyget för emigrantagenten innan emigrantkontraktet kunde undertecknas och biljetten betalas. Före 1884 fanns inget krav på detta. Vid de svenska utresehamnarna kontrollerade också polisen utvandrarnas papper för att verifiera att de var ”legala” emigranter. Bilden visar ett utdrag från Solnas husförhörslängd 1867-1874 där Sofia Berg finns med. Husförhörslängden har en notering om att Sofia flyttar till Vadstena i oktober 1867 men där dyker hon aldrig upp. Källa: Solna (AB) AIa:18b (1867-1874) Bild 980 / sida 252. Nils/Nicholas blev amerikansk medborgare den 1874-03-18 vilket innebär att han detta år måste ha vistats i USA i minst 5 år. Detta betyder att han måste kommit till USA senast i mars 1869. I 1870-års US census är familjen upptagen med efternamnet Plantine, dvs. Sophie och Nicholas Plantine. I detta census finns en baby i familjens hushåll, Nicholas J, 3 månader gammal, med andra ord född 1870. I familjen finns även en kvinna med namnet Anastasia Plantine, ålder 24, dvs. född runt 1845/1846 i Sverige. Han var en syster till Sofias man Nicholas. Se vidare utdraget från 1870 census nedan. I 1910-års US census är Sofia änka och bor hos sonen Julius. Detta census innehåller uppgift om 5 barn men att enbart 3 levde. I 1880-års census finns en dotter i familjen med namet Lottie E som då var under ett år gammal, född i januari 1880. Detta är antagligen en av de barn som dog före Sofia. Sofia dog den 1913-10-02 i New Haven, Connecticut och är begraven på Bethesda Lutheran Church Cemetery. Källor, Sofia: Fredsberg AI:6 (1843-1852) Bild 140 / sida 269 Jakob och Johannes (A, AB) AIa:83 (1864) Bild 191 / sida 188, piga Katarina (A, AB) AI:119 (1861) Bild 120 / sida 231, piga Katarina (A, AB) AI:121 (1862) Bild 135 / sida 259, piga Solna (AB) AIa:17b (1862-1866) Bild 1080 / sida 247, piga Solna (AB) AIa:18b (1867-1874) Bild 980 / sida 252, flyttnotering till Vadstena 1867-10-18 men dit flyttar hon aldrig. Solna (AB) BI:3 (1861-1882) Bild 510 Flyttlängd US Federal census 1870, New Haven, Connecticut , ward 2 US Federal census 1910, New Haven, Connecticut , Orange, district 0446 Källor, Nils: Kattarp (M) CI:2 (1802-1859) Bild 83 Adolf Fredrik (A, AB) AI:84 (1868) Bild 11 / sida 11. Flyttar före 1869. Skomakargesäll. Östra Ljungby (L) AI:11 (1856-1860) Bild 11 / sida 8

US Federal Censuses

1870:
Ovan, 1870-års US federal census, New Haven, Connecticut, ward 2, page 56, district 33. Datum: 6 juli 1870. Familjen Plantine; Nicholas och Sophie, Anastasia och barnet Nicholas J. Eftersom barnet Nicholas är listad under Anastasia och inte direkt under Sophie så bör han vara Anastasias son? Nicholas Plantine hade en syster med namnet Anna i Sverige, född den 1846-06-21 i Kattarp (M). Liksom Anastasia var Anna 24 år gammal 1870. Med andra ord kan vi utgå från att Anastasia var Nicholas syster Anna? Anna/Anastasia emigrerar från Sverige 1870 och förenas med sin äldre bror Nils/Nicholas i New Haven. Den1875-07-01 gifter hon sig i USA med en annan svensk invandrare, snickaren Nils Larsson. Nils föddes den 1850-05-07 i Gladsax (L) och han emigrerade till USA den 1870-04-17, vid 20-års ålder. Den 1876-01-09 föder Anna/Anastasia en dotter, Laurina Helena i New Haven, CT. Bara två år senare, nämligen den 1878-06-14 återvänder Anna och Nils till Sverige tillsammans med sin dotter. Inget barn med namnet Nicholas J återvänder till Sverige med Anna och hennes man. Barnet Nicholas J dog antagligen före 1878 eller så var han inte Annas barn. Men, i 1880-års census har Sofia och hennes man Nicholas en 10 år gammal son med namnet Julius N, dvs född 1870. Med största sannolikhet är barnet Nicholas J i 1870-års census samma barn som är listad som Julius N i 1880-års census? I Sverige får Anna och Nils Larsson två barn till. Nils Larsson dog tidigt, den 1881-02-15 i Simrishamn (L). Anna dog den 1896-06-21 i Tryde (L). Anna använde namnet Anna Persdotter Plantén i Sverige på 1880-talet, dvs. samma efternamn som hennes bror tog iinnan han emigrerade. Källor: Gladsax (L) AI:14 (1874-1879) Bild 118 / sid 114. Simrishamn (L) AI:19 (1881-1886) Image 425 / page 419 Kattarp (M) AI:11 (1870-1874) Bild 38 / sid 38 1880:
Ovan, US federal census, New Haven, Connecticut, Orange township, sheet 11, district 446. Datum: 26 april 1910. I denna census finns familjen fördelad på två sidor. Julius finns på föregående sida. I 1910-års census är familjen listad med namnet Plantin eller möjligen Planten. Sophia är listad som moder och änka, 70 år gammal och boende i samma hushåll som sonen Julius N (ålder 40). Två pojkar är listad som söner “sons”; Kenneth 5 år gammal och Arthur 3 år gammal. Därutöver finns Julius hustru, Emily 39 år gammal, född i England (UK). Nederst finns en syster med namnet Emma M, 33 år, ogift.

Nicholas och Sophia Plantins barn:

1. Julius Nicholas, född 1870-03 i New Haven, CT 2. Charles J, född 1882 i New Haven, CT 3. Annie S, född 1874 i New Haven, CT 4. Emma M, född 1877 i New Haven, CT 5. Lottie E, född 1880-01 i New Haven, CT

Familjen Berg

Lars Johan Berg var en son till brovaktare Lars Johansson Berg (f.1806-10-01) och Maja Katharina Larsdotter, (f.1811-07-16). Lars Johan är född den 1833-12-26 i Fredsberg (R) och dog den 1910-02-27 i Karl Johans församling, Göteborg (O). Lars Johan gifte sig med Cajsa Bengtsdotter den 7 april 1861. Cajsa är född den 1837-04-16 i Fredsberg (R) och dog den 1913-08-11 i Karl Johans församling, Göteborg (O). Några av barnen emigrerade till Nord Amerika. Lars Johan och Cajsas barn: 1. Emma Christina, född 1862 -01-03 i Fredsberg (R). Till USA 1892-09-02 men återvänder till Sverige den 1910-09-08. Ogift. Död 1950-03-30 i Göteborg. 2. Lars Johan, född 1863-10-08 i Fredsberg (R). 3. Julia (Yulia), född 1865-12-26 i Fredsberg (R). Gift med K.F. Johansson 1889 i Göteborg. Skild 1898. Till Kanada. Död cirka 1953. 4. Anna Sophia, född 1869-09-12 i Fredsberg (R). Död 1871-07-03 i Göteborgs Karl Johan (O). 5. Anna Sophia, född 1874-10-12 i Göteborgs Karl Johan (O). Tvilling. Död 1874-11-01 i Göteborgs Karl Johan (O). 6. Oskar Alfred, född 1874-10-12 i Göteborgs Karl Johan (O). Tvilling. Död 1874-10-21 i Göteborgs Karl Johan (O). 7. Helga Sofia, född 1876-11-23 i Karl Johans församling, Göteborg (O). Till USA den 1891-04- 24. Död 1970. 8. Dödfött barn, 1880-11-02.

Bouppteckning för Lars Johan Berg 1910

Bilden nedan visar ett utdrag från Lars Johan Bergs bouppteckning daterad 1910-05-31:
Ovan, Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. (O) EIIIa:29 (1910) Bild 1560 / sida 136. Ovanstående utdrag av bouppteckningen innehåller information on fd. sjömannen Lars Johan Berg’s arvingar. Han dog den 27 februari 1910 vid 76-års ålder. Hans hustru är Kajsa Bengtsdotter, nu änka. Barnen upptagna i bouppteckningen är: Sonen, sjömanen Lars Johan Berg. Han befinner sig på okänd ort utomlands. Dottern Emma Kristina. Var närvarande vid bouppteckningen, ogift och myndig. Dottern Julia, gift med arbetaren Tomas Leaky i Goodland, Kanada. Dottern Helga Sofia, gift med arbetaren Albert Lehr i New York, Norra Amerika. I bouppteckningen framgår att tillgångarna i dödsboet efter Lars Johan Berg uppgick till 50 Kr och knappt täckte skulderna så det fanns inget att ärva för änkan och barnen. 50 Kr år 1910 motsvarar ungefär 2.600 Kr i dagens penningvärde (2018). Bilden till höger visar Kajsa Bergs namnteckning på bouppteckningen. Förkortningen “m. h. o. p.” betyder “Med handen på pennan” vilket innbar att någon hjälpte Kajsa att styra hennes hand när hennes namnteckningen skrevs.
Ovan, US federal census, New Haven, Connecticut, page 26. datum: 7 juni 1880. Familjen Plantin; Nicholas och Sophia med deras barn; Julius N, Charles, Annie, Emma and Lottie. I denna census är familjen listad med efternamnet Plantin. Barnet Nicholas J född 1870 finns inte längre med familjen. Däremot finns barnet Julius N, född 1870, i denna census vilket betyder att barnet Nicholas J i 1870-års census är densamma som Julius N i denna census. Såsom nämnt ovan så återvände Anastasia och hennes man Nils Larsson till Sverige år 1878 samt att Nicholas J inte åkte med dem dit. 1910:

Lars Johan Bergs hustru, Cajsa

Bengtdotters bror Johannes

Lars Johan Bergs hustru, Cajsa Bengtdotter, hade en bror vid namn Johannes Bengtsson. Han föddes den 1848-05-04 i Fredsberg (R) och dog den 1913-02-18 i Halna (R). Johannes var gift med Anna Jansdotter, född den 1821-12-05 i Björkäng (R) och dog den 1894-02-02 i Halna (R). Paret hade 7 barn av vilka åtminstone två emigrerade till USA. Parets barn: 1. Johan Johansson, född 1848-05-04 i Fredsberg (R). 2. Anna Christina Johansdotter, född 1850-03-21 i Fredsberg (R). Död den 1922-08-01 i Örebro Nikolai (T). Gift Svensson. 3. August Johansson Berg, född 1852-03-06 i Fredsberg (R). Död 1916-02-04 i Motala (E). 4. Sophia Johansdotter, född 1854-08-24 i Björkäng (R). Till USA 1882-04-12. 5. Leonard Johansson, född 1857-09-28 i Björkäng (R). 6. Otto Johansson, född 1860-05-02 i Björkäng (R). Till USA 1903-03-13. 7. Beata Augusta Johansdotter, född 18662-12-02 i Björkäng (R). Död 1948-07-27 i Töreboda (R). Gift Augustsson. Peter Saal har lämnat följande information om Sophia Johansdotter: “Sophia had a job as a maid at Dunmere, in Narragansett, Rhode Island. It was the summer home of Robert G. Dun, (1826-1900) of Dun and Bradstreet Stock Market fame. When Helga Berg got off the boat in New York in 1891, she went up to Narragansett and worked as a maid at the Dun family estate. ”. Helga Berg Lehr var Peters gammelmormor. Sophia och Helga var kusiner.

Relaterade länkar

Svenska utvandringen till USA Göta kanals historia Göta kanals officiella webbsajt

Källor

Svenska kyrkböcker online, Arkiv Digital Svenska Emigrationsdatabasen, EmiWeb Informationen om Sjöholm emigranterna i USA har lämnats av Carol Kemp, WA, USA Wikipedia Söderköping och Kanalen, Söderköpings kommun 2007 En vacker historia, Göta kanal - Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk, AB Göta kanalbolag Överst på sidan