Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-03

De svenska länen och länsindelningen - kartor

Sveriges län är en administrativ indelning av Sverige. Det finns 21 län. Till varje län finns en länsstyrelse. De flesta län har även ett landsting, som ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik med mera. Länsindelningen utgör även grunden för annan statlig verksamhet.

De svenska länen från och med 1998

Karta:

De svenska länen före 1998

Kartan nedan visar de svenska länen innan 1998.

Svenska län - Kartor

Länsbokstäver (från 1998)

Länsbokstäver före 1998

Karta med länsbokstäverna efter 1998

Relaterade länkar

Sveriges län Norrlands olika länsindelningar Kartor över de svenska länen Sveriges landskap Kartor över de svenska landskapen Begreppet län Regioner och landsting

Referenslitteratur

Wikipedia Nationalencyklopedin, uppslagsverk Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-03

De svenska länen och

länsindelningen - kartor

Sveriges län är en administrativ indelning av Sverige. Det finns 21 län. Till varje län finns en länsstyrelse. De flesta län har även ett landsting, som ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik med mera. Länsindelningen utgör även grunden för annan statlig verksamhet.

De svenska länen från och med 1998

Karta:

De svenska länen före 1998

Kartan nedan visar de svenska länen innan 1998.

Länsbokstäver (från 1998)

Länsbokstäver före 1998

Karta med länsbokstäverna efter

1998

Svenska län - Kartor

Relaterade länkar

Sveriges län Norrlands olika länsindelningar Kartor över de svenska länen Sveriges landskap Kartor över de svenska landskapen Begreppet län Regioner och landsting

Referenslitteratur

Wikipedia Nationalencyklopedin, uppslagsverk Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Överst på sidan