Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-03

Sveriges landsdelar

Inledning

Sveriges landsdelar utgörs av Sveriges tre gamla "huvuddelar", Svealand Götaland Norrland Före 1809 hade vi en fjärde landsdel; Finland. Det är en geografisk hävdvunnen indelning som är historiskt förankrad i olik grad. Landsdelarna är geografiska grupperingar av landskapen, men de fyller inte någon administrativ funktion. De har heller inte, till skillnad från dagens landskap, tilldelats några heraldiska vapen eller andra symboler.

Historik

Landsdelarnas gränser har varierat genom historien, främst på grund av att Sveriges yttre gränser förändrats. De sydliga landskapen Blekinge och Skåne samt Bohuslän i väst tillfördes Sverige genom freden i Roskilde 1658 och de har därefter kommit att ingå i Götaland, liksom de genom freden i Brömsebro 1645 erhållna landskapen Halland och Gotland. Även Härjedalen och Jämtland erhölls detta år och de har sedermera kommit att räknas till Norrland. Fram till 1809 ingick Finland i Sverige och räknades då som en fjärde landsdel. Tidigare räknades de nordligare delarna av Finland till Norrland och de sydligare som en egen landsdel kallad Österland. Denna senare benämning kom dock tidigt ur bruk, sannolikt redan under Kalmarunionens tid. Vissa landskap i Sverige, som till exempel Gästrikland och Värmland har även bytt landsdelstillhörighet. Sådana förändringar har inte skett genom centrala beslut utan vuxit fram successivt.

Geografisk tillhörighet

Nedanstående förteckning avser den fördelning av landskapen som varit allmänt vedertagen de senaste århundradena: Götaland: Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Dalsland och Bohuslän. Svealand: Södermanland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland, och Dalarna. Norrland: Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland Norrland är den största landsdelen i förhållande till ytan; 58%. Götaland och Svealand är ungefär lika stora sett till ytan. Befolkningsmässigt är Götaland störst (48%) och Norrland minst (12%).

Karta, Sveriges landsdelar

Sveriges Landsdelar

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-03

Sveriges landsdelar

Inledning

Sveriges landsdelar utgörs av Sveriges tre gamla "huvuddelar", Svealand Götaland Norrland Före 1809 hade vi en fjärde landsdel; Finland. Det är en geografisk hävdvunnen indelning som är historiskt förankrad i olik grad. Landsdelarna är geografiska grupperingar av landskapen, men de fyller inte någon administrativ funktion. De har heller inte, till skillnad från dagens landskap, tilldelats några heraldiska vapen eller andra symboler.

Historik

Landsdelarnas gränser har varierat genom historien, främst på grund av att Sveriges yttre gränser förändrats. De sydliga landskapen Blekinge och Skåne samt Bohuslän i väst tillfördes Sverige genom freden i Roskilde 1658 och de har därefter kommit att ingå i Götaland, liksom de genom freden i Brömsebro 1645 erhållna landskapen Halland och Gotland. Även Härjedalen och Jämtland erhölls detta år och de har sedermera kommit att räknas till Norrland. Fram till 1809 ingick Finland i Sverige och räknades då som en fjärde landsdel. Tidigare räknades de nordligare delarna av Finland till Norrland och de sydligare som en egen landsdel kallad Österland. Denna senare benämning kom dock tidigt ur bruk, sannolikt redan under Kalmarunionens tid. Vissa landskap i Sverige, som till exempel Gästrikland och Värmland har även bytt landsdelstillhörighet. Sådana förändringar har inte skett genom centrala beslut utan vuxit fram successivt.

Geografisk tillhörighet

Nedanstående förteckning avser den fördelning av landskapen som varit allmänt vedertagen de senaste århundradena: Götaland: Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Dalsland och Bohuslän. Svealand: Södermanland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland, och Dalarna. Norrland: Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland Norrland är den största landsdelen i förhållande till ytan; 58%. Götaland och Svealand är ungefär lika stora sett till ytan. Befolkningsmässigt är Götaland störst (48%) och Norrland minst (12%).

Karta, Sveriges landsdelar

Sveriges landsdelar