Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-03

Norrlands län

Norrlands län eller ståthållardömet Norrland var en administrativ indelning i Sverige som existerade åren 1620–1634. Ståthållardömet Norrland omfattade hela norra delen av nuvarande Sverige, från Gästrikland och norrut, utom Jämtland och Härjedalen som då hörde till Danmark-Norge. Det omfattade även norra Finland, där gränsen mot ståthållardömet Finland gick söder om Vasa vid kusten, och sträckte sig inåt landet åt nordost.

Västernorrlands län

Västernorrlands län skapades genom 1634-års regeringsform. Länet omfattade då hela Norrland. Några år senare, 1638, bildades Västerbottens län genom att landskapen Västerbotten och Lappland bröts ut ur Västernorrlands län. Bilden till höger visar Västernorrlands länsvapen. Västernorrland kallades även Hudiksvalls län efter residensstaden Hudiksvall. Länet delades den 5 september 1645 i två län: Härnösands län med Härnösand som residensstad och omfattade Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Hudiksvalls län med Hudiksvall som residensstad och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Dessa två län sammanslogs åter till ett län den 13 mars 1654 som benämndes Västernorrlands län. I början var Hudiksvall residensstad men flyttades senare till Gävle och Gävleborgs slott. Den 29 juni 1762 delades länet på nytt i två delar: Gävleborgs län med Gävle som residensstad och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Västernorrlands län med Sundsvall som residensstad och omfattade Ångermanland, Medelpad och Jämtland. År 1778 blev åter Härnösand residensort. Från dessa två län avskildes den 7 maj 1810 landskapen Härjedalen och Jämtland som bildade Jämtlands län med Östersund som residensstad . Vid samma tidpunkt avdelades även från Västernorrlands län de nordöstra socknarna i Ångermanland, Nordmaling och Bjurholm till Västerbottens län.

Sammanfattning

1620 - 1634

Norrlands län eller snarare ståthållardömet Norrland var en administrativ indelning i Sverige som existerade 1620–1634.

1634

Västernorrlands län bildas i 1634-års regeringsform och omfattar hela Norrland. Länet kallades även för Hudiksvalls län efter residensstaden Hudiksvall.

1638

Västernorrlands län delas och norra Sverige (nuvarande landskapen Lappland, Västerbotten och Norrbotten) bildar Västerbottens län 1638 med Umeå som residensstad. Den del av Västernorrlands län som låg söder om Västerbottens län behöll namnet Västernorrlands län. I Västerbottens län ingick även norra Finland, fram till Kemi älv. Söderut i den finska delen sträckte sig Västerbotten ända ned till Österbotten. (Gränsen mellan Västerbotten och Österbotten var gränsen mellan det egentliga Sverige och Finland.

1645

Den del av Norrland som behöll namnet Västernorrlands län efter delningen 1638 delas år 1645 i två delar: Härnösands län med Härnösand som residensstad och omfattade landskapen Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Hudiksvalls län med Hudiksvall som residensstad och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen

1654

De båda länen, Härnösands län och Hudiksvalls län slås åter ihop och bildar Västernorrlands län. I början var Hudiksvall residensstad men senare flyttades den till Gävle och Gävleborgs slott. Västernorrlands län omfattade mao landskapen Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Kartan till höger visar Västernorrlands län 1654 (både de gula och blå landskapen). Wikipedia.

1762

Västernorrlands län delas 1762 i två delar: Gävleborgs län med Gävle som residensstad och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen (blå färg i kartan ovan). Västernorrlands län med Sundsvall som residensstad och omfattade Ångermanland, Medelpad och Jämtland (gul färg i kartan ovan). Från 1778 blir åter Härnösand residensstad.

1809

Den finska delen av Västerbottens län går förlorad i och med förlusten av Finland till Ryssland år 1809.

1810

Jämtlands län bildas 1810 genom att landskapet Jämtland bryts ut ur Västernorrlands län och landskapet Härjedalen bryts ut ur Gävleborgs län. Tillsammans bildar landskapen Härjedalen och Jämtland länet Jämtland med Östersund som residensstad. Norrbottens län bildas 1810 av den norra delen av Västerbottens län.

Kartor över Sveriges län och landskap

Norrlands länsindelningar

Relaterade länkar

Karta över Medelpads socknar Länsbokstäver Begreppet län Sveriges län Sveriges landskap Sveriges landsdelar Svenska landskapsvapen Svenska landskapsblommor

Referenslitteratur

Wikipedia Nationalencyklopedin, uppslagsverk Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972 Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ovan, kartor över Sveriges län och landskap. Kartan till vänster visar Sveriges län 2007 och kartan till höger Sveriges landskap.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-03

Norrlands län

Norrlands län eller ståthållardömet Norrland var en administrativ indelning i Sverige som existerade åren 1620–1634. Ståthållardömet Norrland omfattade hela norra delen av nuvarande Sverige, från Gästrikland och norrut, utom Jämtland och Härjedalen som då hörde till Danmark-Norge. Det omfattade även norra Finland, där gränsen mot ståthållardömet Finland gick söder om Vasa vid kusten, och sträckte sig inåt landet åt nordost.

Västernorrlands län

Västernorrlands län skapades genom 1634-års regeringsform. Länet omfattade då hela Norrland. Några år senare, 1638, bildades Västerbottens län genom att landskapen Västerbotten och Lappland bröts ut ur Västernorrlands län. Bilden till höger visar Västernorrlands länsvapen. Västernorrland kallades även Hudiksvalls län efter residensstaden Hudiksvall. Länet delades den 5 september 1645 i två län: Härnösands län med Härnösand som residensstad och omfattade Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Hudiksvalls län med Hudiksvall som residensstad och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Dessa två län sammanslogs åter till ett län den 13 mars 1654 som benämndes Västernorrlands län. I början var Hudiksvall residensstad men flyttades senare till Gävle och Gävleborgs slott. Den 29 juni 1762 delades länet på nytt i två delar: Gävleborgs län med Gävle som residensstad och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Västernorrlands län med Sundsvall som residensstad och omfattade Ångermanland, Medelpad och Jämtland. År 1778 blev åter Härnösand residensort. Från dessa två län avskildes den 7 maj 1810 landskapen Härjedalen och Jämtland som bildade Jämtlands län med Östersund som residensstad . Vid samma tidpunkt avdelades även från Västernorrlands län de nordöstra socknarna i Ångermanland, Nordmaling och Bjurholm till Västerbottens län.

Sammanfattning

1620 - 1634

Norrlands län eller snarare ståthållardömet Norrland var en administrativ indelning i Sverige som existerade 1620–1634.

1634

Västernorrlands län bildas i 1634-års regeringsform och omfattar hela Norrland. Länet kallades även för Hudiksvalls län efter residensstaden Hudiksvall.

1638

Västernorrlands län delas och norra Sverige (nuvarande landskapen Lappland, Västerbotten och Norrbotten) bildar Västerbottens län 1638 med Umeå som residensstad. Den del av Västernorrlands län som låg söder om Västerbottens län behöll namnet Västernorrlands län. I Västerbottens län ingick även norra Finland, fram till Kemi älv. Söderut i den finska delen sträckte sig Västerbotten ända ned till Österbotten. (Gränsen mellan Västerbotten och Österbotten var gränsen mellan det egentliga Sverige och Finland.

1645

Den del av Norrland som behöll namnet Västernorrlands län efter delningen 1638 delas år 1645 i två delar: Härnösands län med Härnösand som residensstad och omfattade landskapen Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Hudiksvalls län med Hudiksvall som residensstad och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen

1654

De båda länen, Härnösands län och Hudiksvalls län slås åter ihop och bildar Västernorrlands län. I början var Hudiksvall residensstad men senare flyttades den till Gävle och Gävleborgs slott. Västernorrlands län omfattade mao landskapen Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Kartan till höger visar Västernorrlands län 1654 (både de gula och blå landskapen). Wikipedia.

1762

Västernorrlands län delas 1762 i två delar: Gävleborgs län med Gävle som residensstad och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen (blå färg i kartan ovan). Västernorrlands län med Sundsvall som residensstad och omfattade Ångermanland, Medelpad och Jämtland (gul färg i kartan ovan). Från 1778 blir åter Härnösand residensstad.

1809

Den finska delen av Västerbottens län går förlorad i och med förlusten av Finland till Ryssland år 1809.

1810

Jämtlands län bildas 1810 genom att landskapet Jämtland bryts ut ur Västernorrlands län och landskapet Härjedalen bryts ut ur Gävleborgs län. Tillsammans bildar landskapen Härjedalen och Jämtland länet Jämtland med Östersund som residensstad. Norrbottens län bildas 1810 av den norra delen av Västerbottens län.

Kartor över Sveriges län och

landskap

Länen i Norrland

Relaterade länkar

Karta över Medelpads socknar Länsbokstäver Begreppet län Sveriges län Sveriges landskap Sveriges landsdelar Svenska landskapsvapen Svenska landskapsblommor

Referenslitteratur

Wikipedia Nationalencyklopedin, uppslagsverk Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972 Överst på sidan
Ovan, kartor över Sveriges län och landskap. Kartan till vänster visar Sveriges län 2007 och kartan till höger Sveriges landskap.