Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-04-03

Medelpads socknar, karta (Y)

Map of parishes in the province of Medelpad

Medelpad

Medelpad ligger i Västernorrlands län och största staden är Sundsvall. Medelpad i located in Västernorrland county (Län) and its major city is Sundsvall.
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-04-03

Medelpads

socknar, karta

(Y)

Map of parishes in the province

of Medelpad

Medelpad

Medelpad ligger i Västernorrlands län och största staden är Sundsvall. Medelpad i located in Västernorrland county (Län) and its major city is Sundsvall.