Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-04-03

Norrlands- och Västernorrlands

länsindelningar

Allmänt

Västernorrlands län skapades genom 1634-års regeringsform. Länet omfattade då hela Norrland. Några år senare, 1638 bildades Västerbottens län genom att landskapen Västerbotten och Lappland bröts ut ur Västernorrlands län. Västernorrland kallades även för Hudiksvalls län efter residensorten Hudiksvall. Länet delades den 5 september 1645 i två län: Härnösands län med Härnösand som residensort och omfattade Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Hudiksvalls län med Hudiksvall som residensort och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Dessa två län sammanslogs åter till ett län den 13 mars 1654 som benämndes Västernorrlands län. I början var Hudiksvall residentsort men sen flyttades den till Gävle och Gävleborgs slott. Den 29 juni 1762 delades länet på nytt i två delar: Gävleborgs län med Gävle som residensort och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Västernorrlands län med Sundsvall som residensort och omfattade Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Från 1778 blev åter Härnösand residensort. Bilden visar Västernorlands läns vapensköld. Från dessa två län avskildes den 7 maj 1810 landskapen Härjedalen och Jämtland som bildade Jämtlands län med Östersund som residensort. Vid samma tidpunkt avdelades även från Västernorrlands län de nordöstra socknarna i Ångermanland, Nordmaling och Bjurholm till Västerbottens län.

Sammanfattning

1634

Norrlands län bildas i 1634-års regeringsform

1638

Norrlands län delas och norra Sverige (nuvarande landskapen Lappland, Västerbotten och Norrbotten) bildar Västerbottens län med Umeå som residensstad. Den del av Norrlands län som låg söder om Västerbottens län behöll namnet Norrlands län. I västerbottens län ingick även norra Finland, fram till Kemi älv. Söderut i den finska delen sträckte sig Västerbotten ända ned till Österbotten. (Gränsen mellan Västerbotten och Österbotten var gränsen mellan det egentliga Sverige och Finland.

1645

Den del av Norrland som behöll namnet Norrlands län efter delningen 1638 delas år 1645 i två delar: Härnösands län med Härnösand som residensort och omfattade landskapen Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Hudiksvalls län med Hudiksvall som residensort och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen

1654

De båda länen, Härnösands län och Hudiksvalls län slås ihop och bildar Västernorrlands län. I början var Hudiksvall residentsort men flyttades den sen till Gävle och Gävleborgs slott. Västernorrlands län omfattade mao landskapen Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen.

1762

Västernorrlands län delas i två delar: Gävleborgs län med Gävle som residensstad och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Västernorrlands län med Sundsvall som residensstad och omfattade Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Från 1778 blev åter Härnösand residensstad.

1809

Den finska delen av Västerbottens län går förlorad i och med förlusten av Finland till Ryssland 1809.

1810

Jämtlands län bildas genom att landskapet Jämtland bryts ut ur Västernorrlands län och landskapet Härjedalen bryts ut ur Gävleborgs län. Tillsammans bildar landskapen Härjedalen och Jämtland länet Jämtland med Östersund som residensstad. Norrbottens län bildas av den norra delen av Västerbottens län. Karta över Sveriges län före 1998.
A, B, AB: Stockholms stad och län C: Uppsala län D: Södemanlands län E: Östergötlands län F: Jönköpings län G: Kronobergs län H: Kalmar län I: Gotlands län K: Blekinge län L: Kristianstads län (nuSkåne län) M: Malmöhus län (nu Skåne län) N: Hallands län
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O: Göteborg och Bohuslän (nu Västra Götalands län) P: Älvsborgs län (nu Västra Götalands län) R: Skaraborgs län (nu Västra Götalands län) S: Värmlands län T: Örebro län U: Västmanlands län W: Kopparbergs län (nu Dalarnas län) X: Gävleborgs län Y: Västernorrlands län Z: Jämtlands län AC: Västerbottens län BD: Norrbottens län

Länsbokstäver

Nedan visas en lista på de länsbokstäver som fanns före 1998.

Källor

Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972 Nationalencyklopedin (NE)
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-04-03

Norrlands- och

Västernorrlands

länsindelningar

Allmänt

Västernorrlands län skapades genom 1634-års regeringsform. Länet omfattade då hela Norrland. Några år senare, 1638 bildades Västerbottens län genom att landskapen Västerbotten och Lappland bröts ut ur Västernorrlands län. Västernorrland kallades även för Hudiksvalls län efter residensorten Hudiksvall. Länet delades den 5 september 1645 i två län: Härnösands län med Härnösand som residensort och omfattade Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Hudiksvalls län med Hudiksvall som residensort och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Dessa två län sammanslogs åter till ett län den 13 mars 1654 som benämndes Västernorrlands län. I början var Hudiksvall residentsort men sen flyttades den till Gävle och Gävleborgs slott. Den 29 juni 1762 delades länet på nytt i två delar: Gävleborgs län med Gävle som residensort och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Västernorrlands län med Sundsvall som residensort och omfattade Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Från 1778 blev åter Härnösand residensort. Bilden visar Västernorlands läns vapensköld. Från dessa två län avskildes den 7 maj 1810 landskapen Härjedalen och Jämtland som bildade Jämtlands län med Östersund som residensort. Vid samma tidpunkt avdelades även från Västernorrlands län de nordöstra socknarna i Ångermanland, Nordmaling och Bjurholm till Västerbottens län.

Sammanfattning

1634

Norrlands län bildas i 1634-års regeringsform

1638

Norrlands län delas och norra Sverige (nuvarande landskapen Lappland, Västerbotten och Norrbotten) bildar Västerbottens län med Umeå som residensstad. Den del av Norrlands län som låg söder om Västerbottens län behöll namnet Norrlands län. I västerbottens län ingick även norra Finland, fram till Kemi älv. Söderut i den finska delen sträckte sig Västerbotten ända ned till Österbotten. (Gränsen mellan Västerbotten och Österbotten var gränsen mellan det egentliga Sverige och Finland.

1645

Den del av Norrland som behöll namnet Norrlands län efter delningen 1638 delas år 1645 i två delar: Härnösands län med Härnösand som residensort och omfattade landskapen Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Hudiksvalls län med Hudiksvall som residensort och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen

1654

De båda länen, Härnösands län och Hudiksvalls län slås ihop och bildar Västernorrlands län. I början var Hudiksvall residentsort men flyttades den sen till Gävle och Gävleborgs slott. Västernorrlands län omfattade mao landskapen Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen.

1762

Västernorrlands län delas i två delar: Gävleborgs län med Gävle som residensstad och omfattade Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Västernorrlands län med Sundsvall som residensstad och omfattade Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Från 1778 blev åter Härnösand residensstad.

1809

Den finska delen av Västerbottens län går förlorad i och med förlusten av Finland till Ryssland 1809.

1810

Jämtlands län bildas genom att landskapet Jämtland bryts ut ur Västernorrlands län och landskapet Härjedalen bryts ut ur Gävleborgs län. Tillsammans bildar landskapen Härjedalen och Jämtland länet Jämtland med Östersund som residensstad. Norrbottens län bildas av den norra delen av Västerbottens län. Karta över Sveriges län före 1998.
A, B, AB: Stockholms stad och län C: Uppsala län D: Södemanlands län E: Östergötlands län F: Jönköpings län G: Kronobergs län H: Kalmar län I: Gotlands län K: Blekinge län L: Kristianstads län (nuSkåne län) M: Malmöhus län (nu Skåne län) N: Hallands län
O: Göteborg och Bohuslän (nu Västra Götalands län) P: Älvsborgs län (nu Västra Götalands län) R: Skaraborgs län (nu Västra Götalands län) S: Värmlands län T: Örebro län U: Västmanlands län W: Kopparbergs län (nu Dalarnas län) X: Gävleborgs län Y: Västernorrlands län Z: Jämtlands län AC: Västerbottens län BD: Norrbottens län

Länsbokstäver

Nedan visas en lista på de länsbokstäver som fanns före 1998.

Källor

Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972 Nationalencyklopedin (NE)