Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-03

De svenska landskapen - kartor

Kartorna nedan visar de svenska landskapen. Landskapen i Sverige är en kvarleva av en äldre indelning av landet som ersattes som grundläggande förvaltningsenheter av Sveriges län genom regeringsformen 1634. Landskapen har dock fortsatt vara en använd indelning, vilket uttrycks i officiella vapen och i kungahusets hertigtitlar. Landskapen utgör också kulturella identifikationer. Karta:

Ytterligare en karta över sveriges landskap:

Svenska landskap- Kartor

Relaterade länkar

Sveriges landskap Sveriges landsdelar Sveriges län Norrlands olika länsindelningar Karta över de svenska länen Regioner och landsting

Referenslitteratur

Wikipedia Nationalencyklopedin, uppslagsverk Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-03

De svenska landskapen - kartor

Kartorna nedan visar de svenska landskapen. Landskapen i Sverige är en kvarleva av en äldre indelning av landet som ersattes som grundläggande förvaltningsenheter av Sveriges län genom regeringsformen 1634. Landskapen har dock fortsatt vara en använd indelning, vilket uttrycks i officiella vapen och i kungahusets hertigtitlar. Landskapen utgör också kulturella identifikationer. Karta:

Ytterligare en karta över sveriges landskap:

Svenska landskap -

Kartor

Relaterade länkar

Sveriges landskap Sveriges landsdelar Sveriges län Norrlands olika länsindelningar Karta över de svenska länen Regioner och landsting

Referenslitteratur

Wikipedia Nationalencyklopedin, uppslagsverk Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Överst på sidan