Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-20

Nyheter på Historia-sidorna

2023-02-19 Ny sida om begreppen mantal, jordatal, mm: Mantal 2022-08-07 Ny sida om fastighetsbeteckningar i Sverige samt begreppet fastighet: Fastighetsbeteckningar 2022-04-01 Ny sida om gamla jakt- och fångstmetoder inklusive fiske samt redskap i Sverige Gamla jakt- och fångstmetoder 2021-12-28 Ny sida om svensk väghistoria och bönderna väghållningsskyldighet. Vidare en ny sida om gästgiverier och skjutshåll, dvs böndernas skjutshållningsplikt: Svensk väghistoria Gästgiverier och skjutshåll 2021-12-01 Ny sida om Prästsläkten Hornaeus och Ytterlännäs socken i Ångermanland: Prästsläkten Hornaeus, Ytterlännäs 2021-09-02 Två nya sidor finns nu på webbsidan om Svenska skolans historia, dels en sida om småskolan och den mindre folkskolan och dels en sida med bilder från svenska skolor förr, främst från folkskolan: Småskolan och mindre folkskolan Bilder från skolor förr 2021-08-28 Sidan om Svenska skolans historia har kompletterats med en ny sida om växelundervisning, dvs den undervisningsmetod som användes under 1800-talet i folkskolans första decennier och som byggde på att duktiga äldre elever, sk. monitörer, utbildade yngre elever som delats in i mindre grupper: Växelundervisning 2021-08-13 Ny sida om begreppet “Kunglig Majestät” (Kungl. Maj:t). Vad betyder det egentligen: Begreppet Kunglig Majestät 2021-07-24 Ny sida om “Skiftesreformerna i Sverige” (storskifte, enskifte laga skifte m.fl.): Skiftesreformerna i Sverige 2021-06-22 Sidan om “Häxprocesserna i Torsåker (Y) 1674 - 1675” har uppdaterats. Sidan har kompletterats med mer information samt en nya sida har skapats om själva rättegången i Hammar, Ytterlännes, Torsåkers pastorat: Rannsakningarna i häradsrätten i Hammar 1674 2021-05-22 Sidan om “Tullens och Kustbevakningens historia” har uppdaterats. Sidan har kompletterats med mer information, fotografier samt bilder på gradbeteckningar: Tullens och Kustbevakningens historia 2021-02-27 Ny sida om “Svenska järnvägens historia”: Svenska järnvägens historia 2021-01-27 Ny sida om “Timmerflottningens historia och sågverksindustrins expansion” i Sverige: Timmerflottning i Sverige 2021-01-13 Ny sida om “Pensionens historia” i Sverige: Pensionens historia i Sverige 2020-09-06 Ny sida om “fyr- och lotsväsendets historia” i Sverige: Fyr- och lotsväsendets historia 2020-08-22 Ny sida om “Fordonsregister, registreringsskyltar och körkort” etc. i Sverige förr: Fordonsregister, registreringsskyltar mm 2020-08-10 Ny sida om “Medborgarskap och pass” som behandlar hur medborgarskap och pass, utlänningskontrollen etc. hanterades i Sverige förr: Medborgarskap och pass 2020-08-03 Sidan om “Gamla yrkestitlar” har uppdaterats; Ett 30-tal nya yrkestitlars had lagts till på sidan: Gamla yrkestitlar 2020-07-30 Ny sida om “Titlar och titulerande”; Hur gick titulerandet till i Sverige förr?: Titlar och titulerande 2020-07-09 Ny sida om “Riksdagens historia”; från Ståndsriksdagen till Tvåkammarriksdagen 1866 och Enkammarriksdagen 1971: Riksdagens historia 2020-06-24 Ny sida om “Socknen och sockenstämman”, en sida om hur socknarna styrdes förr samt hur bondeståndets riksdagsmän valdes: Socknen och sockenstämman Sockenstämmoprotokollen Val av bondeståndets riksdagsmän 2020-06-12 Ny sida om “Fattigvården i Sverige i gångna tider”: Fattigvård i gångna tider 2020-06-01 Ny sida om “Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet” som var arbetskompanier för straffarbete: Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet 2020-05-25 Sidorna om “Sjukdomar och sjukvård förr” har uppdaterats med en ny sida om svensk sjukhushistoria: Svensk sjukhushistoria 2020-05-20 Sidorna om “Lagar och förordningar / Brott och straff” har uppdaterats med en ny sida om de svenska fängelsernas historia: Svensk fängelsehistoria Två fästningsfångar 2020-05-12 Sidorna om “Lagar och förordningar / Brott och straff” har uppdaterats med en ny sida om de svenska domstolsväsendets historia: Svenska domstolsväsendets historia 2020-04-03 Sidan “Adel och adelsbegreppet” har uppdaterats med mer information om adeln: Adel och adelsbegreppet Överst på sidan

Nyheter - Historia-sidorna

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-20

Nyheter på Historia-sidorna

2023-02-19 Ny sida om begreppen mantal, jordatal, mm: Mantal 2022-08-07 Ny sida om fastighetsbeteckningar i Sverige samt begreppet fastighet: Fastighetsbeteckningar 2022-04-01 Ny sida om gamla jakt- och fångstmetoder inklusive fiske samt redskap i Sverige Gamla jakt- och fångstmetoder 2021-12-28 Ny sida om svensk väghistoria och bönderna väghållningsskyldighet. Vidare en ny sida om gästgiverier och skjutshåll, dvs böndernas skjutshållningsplikt: Svensk väghistoria Gästgiverier och skjutshåll 2021-12-01 Ny sida om Prästsläkten Hornaeus och Ytterlännäs socken i Ångermanland: Prästsläkten Hornaeus, Ytterlännäs 2021-09-02 Två nya sidor finns nu på webbsidan om Svenska skolans historia, dels en sida om småskolan och den mindre folkskolan och dels en sida med bilder från svenska skolor förr, främst från folkskolan: Småskolan och mindre folkskolan Bilder från skolor förr 2021-08-28 Sidan om Svenska skolans historia har kompletterats med en ny sida om växelundervisning, dvs den undervisningsmetod som användes under 1800- talet i folkskolans första decennier och som byggde på att duktiga äldre elever, sk. monitörer, utbildade yngre elever som delats in i mindre grupper: Växelundervisning 2021-08-13 Ny sida om begreppet “Kunglig Majestät” (Kungl. Maj:t). Vad betyder det egentligen: Begreppet Kunglig Majestät 2021-07-24 Ny sida om “Skiftesreformerna i Sverige” (storskifte, enskifte laga skifte m.fl.): Skiftesreformerna i Sverige 2021-06-22 Sidan om “Häxprocesserna i Torsåker (Y) 1674 - 1675 har uppdaterats. Sidan har kompletterats med mer information samt en nya sida har skapats om själva rättegången i Hammar, Ytterlännes, Torsåkers pastorat: Rannsakningarna i häradsrätten i Hammar 1674 2021-05-22 Sidan om “Tullens och Kustbevakningens historia” har uppdaterats. Sidan har kompletterats med mer information, fotografier samt bilder på gradbeteckningar: Tullens och Kustbevakningens historia 2021-02-27 Ny sida om “Svenska järnvägens historia”: Svenska järnvägens historia 2021-01-27 Ny sida om “Timmerflottningens historia och sågverksindustrins expansion” i Sverige: Timmerflottning i Sverige 2021-01-13 Ny sida om “Pensionens historia” i Sverige: Pensionens historia i Sverige 2020-09-06 Ny sida om “fyr- och lotsväsendets historia” i Sverige: Fyr- och lotsväsendets historia 2020-08-22 Ny sida om “Fordonsregister, registreringsskyltar och körkort” etc. i Sverige förr: Fordonsregister, registreringsskyltar mm 2020-08-10 Ny sida om “Medborgarskap och pass” som behandlar hur medborgarskap och pass, utlänningskontrollen etc. hanterades i Sverige förr: Medborgarskap och pass 2020-08-03 Sidan om “Gamla yrkestitlar” har uppdaterats; Ett 30-tal nya yrkestitlars had lagts till på sidan: Gamla yrkestitlar 2020-07-30 Ny sida om “Titlar och titulerande”; Hur gick titulerandet till i Sverige förr?: Titlar och titulerande 2020-07-09 Ny sida om “Riksdagens historia”; från Ståndsriksdagen till Tvåkammarriksdagen 1866 och Enkammarriksdagen 1971: Riksdagens historia 2020-06-24 Ny sida om “Socknen och sockenstämman”, en sida om hur socknarna styrdes förr samt hur bondeståndets riksdagsmän valdes: Socknen och sockenstämman Sockenstämmoprotokollen Val av bondeståndets riksdagsmän 2020-06-12 Ny sida om “Fattigvården i Sverige i gångna tider”: Fattigvård i gångna tider 2020-06-01 Ny sida om “Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet” som var arbetskompanier för straffarbete: Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet 2020-05-25 Sidorna om “Sjukdomar och sjukvård förr” har uppdaterats med en ny sida om svensk sjukhushistoria: Svensk sjukhushistoria 2020-05-20 Sidorna om “Lagar och förordningar / Brott och straff har uppdaterats med en ny sida om de svenska fängelsernas historia: Svensk fängelsehistoria Två fästningsfångar 2020-05-12 Sidorna om “Lagar och förordningar / Brott och straff har uppdaterats med en ny sida om de svenska domstolsväsendets historia: Svenska domstolsväsendets historia 2020-04-03 Sidan “Adel och adelsbegreppet” har uppdaterats med mer information om adeln: Adel och adelsbegreppet Överst på sidan

Nyheter - Historia