Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-20

Nyheter på Historia-sidorna

2020-08-03 Sidan om “Gamla yrkestitlar” har uppdaterats; Ett 30-tal nya yrkestitlars had lagts till på sidan: Gamla yrkestitlar 2020-07-30 Ny sida om “Titlar och titulerande”; Hur gick titulerandet till i Sverige förr?: Titlar och titulerande 2020-07-09 Ny sida om “Riksdagens historia”; från Ståndsriksdagen till Tvåkammarriksdagen 1866 och Enkammarriksdagen 1971: Riksdagens historia 2020-06-24 Ny sida om “Socknen och sockenstämman”, en sida om hur socknarna styrdes förr samt hur bondeståndets riksdagsmän valdes: Socknen och sockenstämman Sockenstämmoprotokollen Val av bondeståndets riksdagsmän 2020-06-12 Ny sida om “Fattigvården i Sverige i gångna tider”: Fattigvård i gångna tider 2020-06-01 Ny sida om “Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet” som var arbetskompanier för straffarbete: Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet 2020-05-25 Sidorna om “Sjukdomar och sjukvård förr” har uppdaterats med en ny sida om svensk sjukhushistoria: Svensk sjukhushistoria 2020-05-20 Sidorna om “Lagar och förordningar / Brott och straff” har uppdaterats med en ny sida om de svenska fängelsernas historia: Svensk fängelsehistoria Två fästningsfångar 2020-05-12 Sidorna om “Lagar och förordningar / Brott och straff” har uppdaterats med en ny sida om de svenska domstolsväsendets historia: Svenska domstolsväsendets historia 2020-04-03 Sidan “Adel och adelsbegreppet” har uppdaterats med mer information om adeln: Adel och adelsbegreppet Överst på sidan

Nyheter - Historia-sidorna

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-20

Nyheter på Historia-sidorna

2020-08-03 Sidan om “Gamla yrkestitlar” har uppdaterats; Ett 30-tal nya yrkestitlars had lagts till på sidan: Gamla yrkestitlar 2020-07-30 Ny sida om “Titlar och titulerande”; Hur gick titulerandet till i Sverige förr?: Titlar och titulerande 2020-07-09 Ny sida om “Riksdagens historia”; från Ståndsriksdagen till Tvåkammarriksdagen 1866 och Enkammarriksdagen 1971: Riksdagens historia 2020-06-24 Ny sida om “Socknen och sockenstämman”, en sida om hur socknarna styrdes förr samt hur bondeståndets riksdagsmän valdes: Socknen och sockenstämman Sockenstämmoprotokollen Val av bondeståndets riksdagsmän 2020-06-12 Ny sida om “Fattigvården i Sverige i gångna tider”: Fattigvård i gångna tider 2020-06-01 Ny sida om “Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet” som var arbetskompanier för straffarbete: Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet 2020-05-25 Sidorna om “Sjukdomar och sjukvård förr” har uppdaterats med en ny sida om svensk sjukhushistoria: Svensk sjukhushistoria 2020-05-20 Sidorna om “Lagar och förordningar / Brott och straff har uppdaterats med en ny sida om de svenska fängelsernas historia: Svensk fängelsehistoria Två fästningsfångar 2020-05-12 Sidorna om “Lagar och förordningar / Brott och straff har uppdaterats med en ny sida om de svenska domstolsväsendets historia: Svenska domstolsväsendets historia 2020-04-03 Sidan “Adel och adelsbegreppet” har uppdaterats med mer information om adeln: Adel och adelsbegreppet Överst på sidan

Nyheter - Historia