Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-08-28

Bilder från skolor förr i Sverige

Inledning

Nedan visas ett antal bilder från skolor som fanns förr i Sverige, främst från folkskolan.

Svenska skolans historia

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fröken Rosvall med sin klass i Östby skola, Gästrikland, 1914 - 1925. Bild: Länsmuseet Gävleborg, ID: XLM.OH020.
Folkskolan i Snöstorps socken, Halland, cirka 1885. Skolan hade då en seminarieutbildad lärare. Bild: Wikipedia.
Skolklass i Börstils kyrkskola, Börstils, Uppland. Bild: Upplandsmuseet, ID: ED10046.
Ängöskolan, Kalmar cirka 1915-1920. Bild: Kalmar Läns Museum, ID: KLMF.A27203.
Kyrkskolan i Bergby, Gästrikland, omkring 1925-26, fröken Lindström. Bild: Länsmuseet Gävleborg, ID: XLM.C90-4118.
Uddevalla Högre Allmänna Läroverk 1923. Bild: Bohusläns museum, ID: UMFA55322:0007.
Wiggestabergs småskola, Huddinge, skolklass och småskollärare 1912. Lärarinnan Maria Andersson står i mitten. Bild: Wikipedia.
Bönsalen i Wallinska flickskolan vid Tegnérlunden 5 i Stockholm 1908. Bild: Wikipedia.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-08-28

Bilder från skolor förr i Sverige

Inledning

Nedan visas ett antal bilder från skolor som fanns förr i Sverige, främst från folkskolan.

Svenska skolans historia

Fröken Rosvall med sin klass i Östby skola, Gästrikland, 1914 - 1925. Bild: Länsmuseet Gävleborg, ID: XLM.OH020.
Folkskolan i Snöstorps socken, Halland, cirka 1885. Skolan hade då en seminarieutbildad lärare. Bild: Wikipedia.
Skolklass i Börstils kyrkskola, Börstils, Uppland. Bild: Upplandsmuseet, ID: ED10046.
Ängöskolan, Kalmar cirka 1915-1920. Bild: Kalmar Läns Museum, ID: KLMF.A27203.
Kyrkskolan i Bergby, Gästrikland, omkring 1925-26, fröken Lindström. Bild: Länsmuseet Gävleborg, ID: XLM.C90-4118.
Uddevalla Högre Allmänna Läroverk 1923. Bild: Bohusläns museum, ID: UMFA55322:0007.
Wiggestabergs småskola, Huddinge, skolklass och småskollärare 1912. Lärarinnan Maria Andersson står i mitten. Bild: Wikipedia.
Bönsalen i Wallinska flickskolan vid Tegnérlunden 5 i Stockholm 1908. Bild: Wikipedia.