Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-10-28

Snickartorp på Berga

Historik

Snickartorp var en statarlänga på som löd under Ekeby, Berga säteri, Åkers socken (D). Berga säteri bestod av 1 mantal Ekeby och 3/4 mantal Hessleby. Säteriet var den största jordbruket i Åkers socken. Berga säteri donerades år 1649 av Drottning Kristina till biskopen i Strängnäs, Johannes Mattiae. Till säteriet har även hört en mjölkvarn, såg, pappersbruk samt ett tegelbruk. Några andra ägare har varit landshövding Per Franck, major Johan Werner Tranefeldt, grosshandlare J. D. Wahrendorff och släkten Stockenström. Från 1880 är det statarna som utgör den dominerande styrkan av arbetare. Innan dess var det pigor, drängar och dagsverkare. Dagsverkarna var dagsverksskyldiga torpare som tillhörde säteriet. Redan under slutet av 1700-talet avlönades dock vissa arbetare på stat. Dess andel kom sedan att öka under 1800-talet för att från 1880 helt dominera. På Snickartorp har det under 1800-talet funnit statartorpare, dvs torpare som avlönades med naturaprodukter från säteriet. Torpet var ej tillräckligt stort för att leva av. Under slutet av 1800-talet och framöver var de boende på Snickartorp egentliga statardrängar, dvs statare som var naturaavlönade utan egen möjlighet till egen jord att odla.

Carlssons på Snickartorp

Ivar Lo-Johansson har skrivit en bok: "Statarlängan från Berga". Boken handlar om Snickartorp och familjen Carlsson. År 1966 flyttades just denna statarbostad till Skansen där den idag fungerar som museum. I boken beskrivs Snickartorp i detalj. Familjen Carlsson bestod av Erik Wilhelm Carlsson (f. 1850), hans hustru Kristina Charlotta Ersdotter (f.1845) samt barnen: Erika Charlotta (f. 1874), Carl Erik (1876) och en son (1883-1884). De flyttar in i Snickartorp 1874 och stannar till 1924 då Carlsson avlider. Edvin Karlsson är min hustru Britts (f. Karlsson) farfar och Edvin växte upp som fosterson till Carlsson på Snickartorp. Mor till Edvin var Ulrika Maria Johansdotter, född den 25/11 1844 i Åsätters soldattorp, Björkviks socken (D). Edvins far är okänd. Följande fotografi från Snickartorp visar Wilhelm Carlsson med släkt och är taget omkring 1920. Fotograf okänd.
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Personer på bilden

Bakre raden från vänster: Greta Bengtson, dotter till Anton och Erika Eriksson Karin Ekström, dotter till Anton och Erika Eriksson Anton Eriksson, gift med Erika Eriksson (modellsnickare på Åkers Styckebruk) Erika Eriksson, gift med Anton Eriksson, dotter till Wilhelm och Charlotta Carlsson på Snickartorp George Eriksson, son till Anton och Erika Eriksson Kalle (Carl Erik) Karlsson, son till Wilhelm och Charlotta Carlsson på Snickartorp Helga Eriksson med sonen Lennart i famnen. Gift med George Eriksson Hulda Karlsson. Gift med Kalle Karlsson. Julia Karlsson (f. 1901), dotter till Kalle Karlsson. Bror? Karlsson, son till Hulda och Kalle Karlsson (pojken i sjömanskostym framför Julia, mellan de två raderna) Nils? el. Ivan Karlsson, son till Hulda och Kalle Karlsson. Viktoria Karlsson (född 1884 - Sundin), gift med Edvin Karlsson Edvin Karlsson (f. 1885), gift med Viktoria Karlsson (Edvin var fosterson till Wilhelm Carlsson). Edvin är min hustrus farfar. Främre raden, från vänster: Alf Karlsson (f. 1910), son till Viktoria och Edvin Karlsson Arne Karlsson (f. 1912), son till Viktoria och Edvin Karlsson Erik Wilhelm Carlsson, boende på Snickartorp Kristina Charlotta Ersdotter, gift med Wilhelm Carlsson Rosalie (f. 1916) eller möjligen Evelina (f. 1914) Karlsson, döttrar till Viktoria och Edvin Karlsson Alvar Karlsson (f. 1915), son till Viktoria och Edvin Karlsson

Jag har fått hjälp med identifieringen av personerna på bilden av:

Sixten Karlsson, son till Edvin Karlsson (min svärfar) Signe Karlsson (född Törnros), gift med Arne Karlsson (son till Edvin Karlsson) Gösta Sundin, släkt med Viktoria Karlsson (född Sundin)

Snickartorp idag

Snickartorp finns sen 1966 på Skansen i Stockholm. Följande bild av Snickartorp är tagen 1991 på Skansen. Fotograf: Hans Högman.
På platsen där Snickartorp en gång i tiden stod finns följande minnesplakat: Fotograf Hans Högman.
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-10-28

Snickartorp på Berga

Historik

Snickartorp var en statarlänga på som löd under Ekeby, Berga säteri, Åkers socken (D). Berga säteri bestod av 1 mantal Ekeby och 3/4 mantal Hessleby. Säteriet var den största jordbruket i Åkers socken. Berga säteri donerades år 1649 av Drottning Kristina till biskopen i Strängnäs, Johannes Mattiae. Till säteriet har även hört en mjölkvarn, såg, pappersbruk samt ett tegelbruk. Några andra ägare har varit landshövding Per Franck, major Johan Werner Tranefeldt, grosshandlare J. D. Wahrendorff och släkten Stockenström. Från 1880 är det statarna som utgör den dominerande styrkan av arbetare. Innan dess var det pigor, drängar och dagsverkare. Dagsverkarna var dagsverksskyldiga torpare som tillhörde säteriet. Redan under slutet av 1700-talet avlönades dock vissa arbetare på stat. Dess andel kom sedan att öka under 1800-talet för att från 1880 helt dominera. På Snickartorp har det under 1800-talet funnit statartorpare, dvs torpare som avlönades med naturaprodukter från säteriet. Torpet var ej tillräckligt stort för att leva av. Under slutet av 1800-talet och framöver var de boende på Snickartorp egentliga statardrängar, dvs statare som var naturaavlönade utan egen möjlighet till egen jord att odla.

Carlssons på Snickartorp

Ivar Lo-Johansson har skrivit en bok: "Statarlängan från Berga". Boken handlar om Snickartorp och familjen Carlsson. År 1966 flyttades just denna statarbostad till Skansen där den idag fungerar som museum. I boken beskrivs Snickartorp i detalj. Familjen Carlsson bestod av Erik Wilhelm Carlsson (f. 1850), hans hustru Kristina Charlotta Ersdotter (f.1845) samt barnen: Erika Charlotta (f. 1874), Carl Erik (1876) och en son (1883-1884). De flyttar in i Snickartorp 1874 och stannar till 1924 då Carlsson avlider. Edvin Karlsson är min hustru Britts (f. Karlsson) farfar och Edvin växte upp som fosterson till Carlsson på Snickartorp. Mor till Edvin var Ulrika Maria Johansdotter, född den 25/11 1844 i Åsätters soldattorp, Björkviks socken (D). Edvins far är okänd. Följande fotografi från Snickartorp visar Wilhelm Carlsson med släkt och är taget omkring 1920. Fotograf okänd.

Personer på bilden

Bakre raden från vänster: Greta Bengtson, dotter till Anton och Erika Eriksson Karin Ekström, dotter till Anton och Erika Eriksson Anton Eriksson, gift med Erika Eriksson (modellsnickare på Åkers Styckebruk) Erika Eriksson, gift med Anton Eriksson, dotter till Wilhelm och Charlotta Carlsson på Snickartorp George Eriksson, son till Anton och Erika Eriksson Kalle (Carl Erik) Karlsson, son till Wilhelm och Charlotta Carlsson på Snickartorp Helga Eriksson med sonen Lennart i famnen. Gift med George Eriksson Hulda Karlsson. Gift med Kalle Karlsson. Julia Karlsson (f. 1901), dotter till Kalle Karlsson. Bror? Karlsson, son till Hulda och Kalle Karlsson (pojken i sjömanskostym framför Julia, mellan de två raderna) Nils? el. Ivan Karlsson, son till Hulda och Kalle Karlsson. Viktoria Karlsson (född 1884 - Sundin), gift med Edvin Karlsson Edvin Karlsson (f. 1885), gift med Viktoria Karlsson (Edvin var fosterson till Wilhelm Carlsson). Edvin är min hustrus farfar. Främre raden, från vänster: Alf Karlsson (f. 1910), son till Viktoria och Edvin Karlsson Arne Karlsson (f. 1912), son till Viktoria och Edvin Karlsson Erik Wilhelm Carlsson, boende på Snickartorp Kristina Charlotta Ersdotter, gift med Wilhelm Carlsson Rosalie (f. 1916) eller möjligen Evelina (f. 1914) Karlsson, döttrar till Viktoria och Edvin Karlsson Alvar Karlsson (f. 1915), son till Viktoria och Edvin Karlsson

Jag har fått hjälp med identifieringen av

personerna på bilden av:

Sixten Karlsson, son till Edvin Karlsson (min svärfar) Signe Karlsson (född Törnros), gift med Arne Karlsson (son till Edvin Karlsson) Gösta Sundin, släkt med Viktoria Karlsson (född Sundin)

Snickartorp idag

Snickartorp finns sen 1966 på Skansen i Stockholm. Följande bild av Snickartorp är tagen 1991 på Skansen. Fotograf: Hans Högman.
På platsen där Snickartorp en gång i tiden stod finns följande minnesplakat: Fotograf Hans Högman.