Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Om kartkoordinater

Inledning

Geografiska koordinater kan anges med flera olika metoder. För att beskriva en position på den sfäriska jordytan används två vinklar i jordens mittpunkt. Dessa vinklar mäts konventionellt i grader, minuter och sekunder. Beroende på den önskade noggrannheten och i olika sammanhang förekommer också decimala delningar.

Longitud/Latitud

Latitud eller bredd, förkortat lat. eller φ (fi), är vinkeln som mäts utmed ortens meridian från ekvatorn åt nord- eller sydpolen. Vinkeln mot nordpolen räknas som positiv, medan vinkeln mot sydpolen räknas som negativ. Longitud eller längd, förkortat lon. eller λ (lambda), är vinkeln som mäts utmed ortens parallell från 0°-meridianen åt öst eller väst till högst 180°, den så kallade 180°-meridianen. Vinklar österut från nollmeridianen är definierade som positiva, medan vinklar västerut är negativa. Man använder ofta de engelska initialerna på väderstrecken: N för nord, E för öst, S för syd och W för väst (North, East, South respektive West). Exempel på koordinater 59.29414, 17.03776 (DD Decimal Degrees, vanligtvis med 4–6 decimaler).

Plana rätvinkliga koordinatsystem

På tryckta kartor används oftast rätvinkliga nät som baseras på nationella eller internationella referenspunkter.

RT90

RT 90, även kallat Rikets nät, Rikets triangelnät eller Rikets koordinatsystem var det vanligaste koordinatsystemet för svenska kartor fram till 2007 då Lantmäteriet började ersätta det med SWEREF 99 TM i sina kartor. Det används för att positionera sig på äldre svenska landkartor från Lantmäteriet. Koordinater i Rikets nät skrivs på formen: x-koordinat y-koordinat där x-koordinaten växer mot norr och y-koordinaten åt öster. Exempel på koordinater: X677533 Y157021.

SWEREF 99 TM

SWEREF 99 TM är baserat på det geodetiska referenssystemet SWEREF 99 och samma kartprojektion som används för UTM zon 33 men är utvidgad till hela Sveriges bredd. Från 2007 började SWEREF 99 TM ersätta RT90 i Lantmäteriets produkter. Under 2007 började Lantmäteriet ersätta RT 90 med SWEREF 99 TM i sin verksamhet. Koordinatsystemet på de allmänna kartorna är alltså numera SWEREF 99 TM, och även bladindelningen är förändrad. Exempel på koordinater: N: 6574436, E: 616040. H: 33

UTM

För internationellt bruk kan man ange koordinater i UTM-systemet.

Konvertering

Koordinater i de olika koordinatsystem kan konverteras till andra system: https://www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/enkel-koordinattransformation/ https://rl.se/rt90

Sidorna om Snickartorp

På sidorna om Snickartorp m.fl. anger jag kartkoordinaterna i både longitud och latitud samt SWEREG 99 TM.

Relaterade länkar

Statarsystemet Sidan om Snickartorp Torpbeskrivningarna Carlssons på Snickartorp Familjen Sundqvist på Snickartorp Mer om släkten Sundqvist

Referenslitteratur

Sveriges kyrkböcker Sveriges dödsbok 1860 - 2017 Sveriges befolkning, Arkiv Digital Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Om kartkoordinater

Inledning

Geografiska koordinater kan anges med flera olika metoder. För att beskriva en position på den sfäriska jordytan används två vinklar i jordens mittpunkt. Dessa vinklar mäts konventionellt i grader, minuter och sekunder. Beroende på den önskade noggrannheten och i olika sammanhang förekommer också decimala delningar.

Longitud/Latitud

Latitud eller bredd, förkortat lat. eller φ (fi), är vinkeln som mäts utmed ortens meridian från ekvatorn åt nord- eller sydpolen. Vinkeln mot nordpolen räknas som positiv, medan vinkeln mot sydpolen räknas som negativ. Longitud eller längd, förkortat lon. eller λ (lambda), är vinkeln som mäts utmed ortens parallell från 0°-meridianen åt öst eller väst till högst 180°, den så kallade 180°-meridianen. Vinklar österut från nollmeridianen är definierade som positiva, medan vinklar västerut är negativa. Man använder ofta de engelska initialerna på väderstrecken: N för nord, E för öst, S för syd och W för väst (North, East, South respektive West). Exempel på koordinater 59.29414, 17.03776 (DD Decimal Degrees, vanligtvis med 4–6 decimaler).

Plana rätvinkliga koordinatsystem

På tryckta kartor används oftast rätvinkliga nät som baseras på nationella eller internationella referenspunkter.

RT90

RT 90, även kallat Rikets nät, Rikets triangelnät eller Rikets koordinatsystem var det vanligaste koordinatsystemet för svenska kartor fram till 2007 då Lantmäteriet började ersätta det med SWEREF 99 TM i sina kartor. Det används för att positionera sig på äldre svenska landkartor från Lantmäteriet. Koordinater i Rikets nät skrivs på formen: x-koordinat y-koordinat där x-koordinaten växer mot norr och y- koordinaten åt öster. Exempel på koordinater: X677533 Y157021.

SWEREF 99 TM

SWEREF 99 TM är baserat på det geodetiska referenssystemet SWEREF 99 och samma kartprojektion som används för UTM zon 33 men är utvidgad till hela Sveriges bredd. Från 2007 började SWEREF 99 TM ersätta RT90 i Lantmäteriets produkter. Under 2007 började Lantmäteriet ersätta RT 90 med SWEREF 99 TM i sin verksamhet. Koordinatsystemet på de allmänna kartorna är alltså numera SWEREF 99 TM, och även bladindelningen är förändrad. Exempel på koordinater: N: 6574436, E: 616040. H: 33

UTM

För internationellt bruk kan man ange koordinater i UTM-systemet.

Konvertering

Koordinater i de olika koordinatsystem kan konverteras till andra system: https://www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/enkel- koordinattransformation/ https://rl.se/rt90

Sidorna om Snickartorp

På sidorna om Snickartorp m.fl. anger jag kartkoordinaterna i både longitud och latitud samt SWEREG 99 TM.

Relaterade länkar

Statarsystemet Sidan om Snickartorp Torpbeskrivningarna Carlssons på Snickartorp Familjen Sundqvist på Snickartorp Mer om släkten Sundqvist

Referenslitteratur

Sveriges kyrkböcker Sveriges dödsbok 1860 - 2017 Sveriges befolkning, Arkiv Digital Överst på sidan