Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Carlssons på Snickartorp

Karl Georg Eriksson

Familjen Carlsson på Snickartorp bestod av Erik Wilhelm Carlsson (f. 1850), hans hustru Kristina Charlotta Ersdotter (f.1845) samt barnen: Erika Charlotta (f. 1874), Carl Erik (1876) samt Gustaf Edvin (1883-1884). Hos familjen Carlsson finns även en fosterson, Karl Edvin Karlsson (f. 1885). Wilhelm och Charlotta Carlssons dotter Ulrika (Erika) Charlotta föddes 1874-03-04 i Hesselby, Åker och dog 1941-02-07 i Åker. Den 19 september 1896 gifter sig Erika med skomakarsonen Karl Anton Eriksson på Bråtorp. Erika och Anton får 3 egna barn samt en fosterson: 1. Karl Georg, född 1898 -06-01 i Strängnäs. 2. Karin Sofia Charlotta, född 1900-10-22 i Strängnäs, död 1974-07-22 i Mariefred. 3. Anna MargaretaGreta” Antonia, född 1902-06-26 i Strängnäs, död 1990-10-13 i Eskilstuna Kloster. 4. Fosterson Karl Erik Arne Karlsson, född 1912-01-07 i Toresund, död 1996-05-08 i Eskilstuna Fors. Se vidare information om Erika och Anton Eriksson.

Anton och Erikas son Karl Georg Eriksson

Karl Georg Eriksson, född 1898-06-01 i Strängnäs Sfs Hustru Lovisa Vilhelmina Nilsson, född 1892-01-12 i Kisa (E), död 1919-04-11 i Granby, Åker. Paret vigdes 1919-01-25. Lovisa Vilhelmina avlider enbart 3 månader efter vigseln. Georg gifter om 1920 sig med: Helga Gertrud Charlotta Andersson, född 1894-09-25 i Yttersjöholm, Långaryd (F). Paret vigs 1920-12-01. Barn: 1. Karl Helge Lennart, född 1921-03-12 i Åker. Källa: Åker (D) C:10 (1896-1925) Bild 2180 / sid 211 (AID: v165606.b2180.s211, NAD: SE/ULA/11766). Mellan 1915 och 1920 finns Georg i Södertälje där han arbetar som gjutare. Källa: Södertälje (AB) AIIa:33 (1915-1920) Bild 2210 / sid 2417. Från november 1920 finns Georg med familj i Täbylund, Åker (D) och från 1921 i Åkers Styckebruk. Ävern här jobbar han som gjutare. Georgs värnpliktsnummer: 843 46/18, dvs han gör sin värnplikt 1918. 46 = Stockholms landt-rullföringsområde ingående i Stockholms inskrivningsområde. Den 25 januari 1919 gifter han sig med Lovisa Vilhelmina Nilsson (1892 - 1919). Tyvärr avlider hon endast 3 månader efter vigseln. Georg gifter om sig den1 december 1920 med Helga Gertrud Charlotta Andersson (f. 1894). Paret får en son Lennart 1921. Helgas föräldrar är hemmandsägare Bror Fritiof och Maria Karolina Andersson i Yttersjöholm, Långaryd (F). Helgas födelsenotis: Långaryd (F, N) CI:10 (1891-1895) Bild 47 (AID: v92987.b47, NAD: SE/LLA/13259). Bilden till höger visar Georgs mor Erika Eriksson samt hans morbror Calle Carlsson, vidare Georg och Georgs hustru Helga med deras son Lennart i famnen. Bilden är tagen cirka 1923 på Snickartorp, Åker (D). Fotograf okänd. Familjen Georg och Helga Eriksson utvandrar till Amerika. Georg emigrerar i maj 1925 och Helga och sonen Lennart i februari 1926. Till höger visas noteringen i Åkers församlingsbok angående familjen emigration till Nordamerika. De två datumen anger när flyttningsbetygen togs ut. Numret till vänster, 843 46/18 är Georgs värnpliktsnummer. Källa: Åker (D) AIIa:7 (1920-1928) Bild 2580 / sid 590 (AID: v165600.b2580.s590, NAD: SE/ULA/11766).

Georg emigrerar till USA 1925

Som vi ser ovan ansökte Georg om ett flyttningsbetyg på pastorsexpeditionen i Åker avseende emigration till Nordamerika den 8 maj 1925. Georg reser till USA via Oslo, Norge. Han avreser från Oslo med SS Stavangerfjord den 23 maj 1925. Fartyget ankommer till New York den 2 juni. Här passerar han emigrantkontrollen på Ellis Island. Georg reser ensam, dvs utan resten av familjen, antagligen för att ordna med jobb och bostad innan Helga kommer efter med Lennart. Enligt SS Stavangerfjords ship manifest (passagerarlista), som rederiet inlämnade till immigrantkontrollen vid ankomsten, är Georgs slutdestination Des Plaines i Illinois. Des Plaines är en liten stad strax norr om Chicago. Idag är Des Plaines en förort till Chicago. Georg har angivit sin hustru Helga Eriksson, Åkers Styckebruk som sin närmaste anhörig. Yrke i passagerarlistan är angivet som “farm lab.” (farm laborer = lantarbetare). Han är upptagen i listan med namnet Karl Georg Eriksson (26 år). Georg har uppgett att han skall till vännen Karl Landin, 704 Arlington Avenue, Des Plaines. I ship manifestet står vidare att Georg hade brunt hår och blå ögon. Hans längd anges som 5 foot 7, dvs cirka 167/168 cm. Antagligen bodde Georg hos Karl Landin i Des Plaines de första månaderna tills han skaffat egen bostad. När Helga anländer med sonen Lennart ett halvår senare bor George i Chicago.

Georg i SS Stavangerfjords ship manifest 1925

Helga med sonen Lennart emigrerar 1926

Som vi ser ovan åkte Georg i förväg till USA men Helga med sonen Lennart kommer efter ett halvår senare. Georg har då skaffat bostad i Chicago. Helga ansökte om flyttningsbetyg på pastorsexpeditionen i Åker avseende emigration till Nordamerika den 29 januari 1926. Helga och Lennart reser till USA via Göteborg. Han avreser från Göteborg med SS Stockholm (SAL) den 20 februari 1926. Fartyget ankommer till New York den 4 mars. Här passerar de emigrantkontrollen på Ellis Island. Enligt SS Stockholms ship manifest (passagerarlista), som rederiet inlämnade till immigrantkontrollen vid ankomsten, är Helga och Lennarts slutdestination Chicago i Illinois. Helga har angivit sin far Bror Fritjof Andersson i Långaryd (F) som närmast anhörig i Sverige. Hon är upptagen i listan med namnet Helga Gertud Ericson (31 år). Helga har uppgett att han skall till maken George Eriksson, 6051 S. Hallstead st. Chicago, ILL. I ship manifestet står vidare att Helga hade ljus hud, mörkt hår och blå ögon. Hennes längd anges som 5 foot 7, dvs cirka 167/168 cm. Sonen Lennart är upptagen i lista som Helga Karl Ericson (4 år). Lennarts fullständiga namn är Karl Helge Lennart men Helge har felaktigt stavats som Helga. Lennarts ålder var dock 5 år vid utresan. Lennart anges ha ljus hud, blont hår och blå ögon.

Helga och Lennart i SS Stockholms ship manifest 1926

Relaterade länkar

Statarsystemet Snickartorp Carlssons på Snickartorp Bilder på det gamla Snickartorp Familjen Sundqvist på Snickartorp Mer om släkten Sundqvist Den svenska utvandringen till USA

Referenslitteratur

Sveriges kyrkböcker Sveriges dödsbok 1860 - 2017 Sveriges befolkning, Arkiv Digital Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ovan, sida 1 i SS Stavangerfjords ship manifest på den sida där Georg Eriksson finns med på rad 14. Här ser vi fartygets namn, Stavangerfjord, samt att fartyget avreste från Oslo den 23 maj 1925.
Ovan, sida 2 i SS Stavangerfjords ship manifest på den sida där Georg Eriksson finns med på rad 14. Här ser vi att fartyget ankom till New York den 2 juni 1925. I kolumn 19 ser vi att Georg skulle till Karl Landin i Des Plaines, ILL.

SS Stavangerfjord

SS Stavangerfjord var en oceanångare sjösatt 1917 i England och togs i bruk i april 1918 av Norska Amerika Linjen (NAL). Hon seglade mellan Norge och Nordamerika. Fartyget användes ända fram till 1964. Under andra världskriget beslagtogs fartyget av tyskarna 1940 och användes då som trupptransportfartyg. Stavangerfjord var på 12.997 bruttoton, längd: 162 m (532,5 ft), bredd: 19,5 m (64,2 ft), djup: 8,8 m (29,.3 ft). Antal passagerare: 1.236 varav 88 i 1:a klass, 318 i 2:a klass och 830 i 3:e klass. Bilden till höger visar SS Stavangerfjord i Oslo cirka 1920. Wikipedia.
Ovan, sida 1 i SS Stockholms ship manifest på den sida där Helga och Lennart Eriksson finns med på rad 11 och 12. Här ser vi fartygets namn, SS Stockholm, samt att fartyget avreste från Göteborg den 20 februari 1926.
Ovan, sida 2 i SS Stockholms ship manifest på den sida där Helga och Lennart Eriksson finns med på rad 11 och 12. Här ser vi att fartyget ankom till New York den 4 mars 1926. I kolumn 19 ser vi att Helga och Lennart skulle till maken George Eriksson i Chicago, ILL.

SS Stockholm

Den 1 oktober 1915 förvärvade Svenska Amerika Linien (SAL) sitt första fartyg, den holländska oceanångaren Potsdam (sjösatt 1900). Fartyget gör sin första resa till Nordamerika på rutten Göteborg-New York, nu omdöpt till S/S Stockholm. Fartyget såldes 1928 till Norge för konvertering till valfångstfartyg och döptes om till Solglimt (sänkt 1942). Stockholm var på 12.606 bruttoton, längd: 167,7 m (550,2 ft), bredd: 18,9 m (62 ft), djup 10,5 m (34,5 ft.), fart 15 knop. Antal passagerare: 2.292 varav 210 i 1:a klass, 962 i 2:a klass och 1.120 i 3:e klass. Bilden till höger visar Svenska Amerikalinjens passagerarfartyg SS Stockholm. Wikipedia.

SS Stockholms passagerarlista, Göteborg 1926

Nedan, SS Stockholms passagerarlista, 3:e klass, Poliskammaren Göteborg. Här återfinns Helga med son i passagerarlistan:
Ovan, 1930-års US census, Chicago. Vi ser familjen Eriksson “Erickson” på raderna 28 -31. De har även två inneboende (Lodger), Bertil från Sverige samt en person från Tyskland. Georg stavas nu George och Lennart har blivit Leonard i USA. Eriksson stavas Ericksson, åtminstone i denna folkräkning. Kolumnen 13 anger respektive persons ålder vid tidpunkten för folkräkningen.
Ovan, 1930-års US census, Chicago, högra delen. I folkräkningen finns även uppgift om medborgarskap, språkkunskap i engelska samt yrke och arbetsgivare. I utdraget ovan ser vi “Pa” (First papers) i kolumn 23 vilket innebär att de har anmält intresse för att bli amerikanska medborgare. Kolumn 24 har “Yes” vilket innebär att de pratar engelska. Kolumn 25 innehåller yrkesuppgifter. I kolumen 26 “Industry” står det Pattern Foundry Co vilket betyder gjuteri (pattern = gjutform, Co = Company). Detta stämmer bra med Georgs yrke i Sverige som var gjutare eller gjuteriarbetare. Enligt kolumn 25 var hans yrke (occupation) år 1930 Shipping clerk vilket skulle kunna översättas till fraktkontorist. Georg arbetade således med frakt/transport på ett gjuteris fraktkontor. De federala folkräkningarna (census) i USA tas med 10 års mellanrum. Nästa folkräkning efter 1930 är således 1940-års folkräkning som gjordes i april 1940.

The Erickson Family in the USA

George Erickson, born 1898-06-01 in Strängnäs, Södermanland, Sweden. Helga Ericson, born 1894-09-25 in Långaryd, Småland, Sweden. Children: 1. Leonard, born 1921-03-12 in Åker, Södermanland, Sweden. 2. Margaret Charlotte, born 1927-04-03 in Cook county, Chicago, Illinois, USA .

Familjen Eriksson i 1940-års US Census

Det tog ett tag att hitta familjen Eriksson i folkräkningen 1940 via de indexerade registren i USA beroende på att hans namn indexerats felaktigt. Familjen bor kvar i Cook county i Chicago 1940 på adressen 5845 South Sangamon Street. George arbetar inte längre på kontoret på gjuterifirman utan “på golvet” i gjuteriet som gjutare. Sonen Leonard (Lennart) är nu 19 år och även han har ett arbete. Han har dock inte fortsatt i sin fars fotspår som gjutare utan är elektriker.
Ovan, 1940-års US census, Chicago. Vi ser familjen Eriksson “Ericsson” på raderna 1-4. Familjens efternamn stavas i denna folkräkning som “Ericsson”. Kolumnen 11 anger respektive persons ålder vid tidpunkten för folkräkningen.
Ovan, 1940-års US census, Chicago, sysselsättningsdelen. Första raden avser George och hans yrke anges som “moulder” och branschen anges som “Iron foundry”. “Moulder” betyder gjutare och “iron foundry” järngjuteri. Sonen Leonards uppgifter finns på 3:e raden. Hans yrke är listad som “Wiring” och branschen som “Fixtures Mfg Co” . “Wiring” är en term som anger att han sysslade med elektriskt arbete (elinstallatör) och branschen “Fixtures Mfg Co” betyder “Fixtures Manufacturing Company” vilket ungefär är “ett företag som tillverkar elektrisk installationsutrustning”. Källa: Svenskar i USA 1940 (USA) IL:08 (1940) Bild 12740 (AID: v834679.b12740).
Ovan, Källa: Göteborgs poliskammare (-1900) (O) EIX:117 (1926) Bild 1820 / sid 351. Februari 1926. Avresedatum från Göteborg är 1926-02-20 med destination New York. Sonen Lennart står enbart med han övriga namn, Karl Helge. Hans födelsedatum är felaktigt angivet som 28/11 och är överstruket. Han är född den 12/4 1921.

Familjen Eriksson i 1930-års US Census

År 1930 bor Georg och Helga i Chicago. Familjen finns med i 1930-års US Census (folkräkning). Lennart har nu fått en syster, Margaret. I folkräkningen 1930 står hon som 2 11/12 år gammal, dvs nästan 3 år vilket bör innebära att hon är född 1927.

Georg Erikssons värnpliktstjänstgöring i Sverige

Georgs värnpliktsnummer var 843 46/18. “18” innebär att han mönstrades år 1918. Georg är född 1898 och vid denna tid mönstrades de unga männen vid 20-års ålder. “46” är koden för Stockholms landtrullföringsområde som ingick i Stockholms inskrivningsområde. “843” är Georgs inskrivningsnummer i rullan för år 1918. Stockholms inskrivningsområde passar bra för han fullgjorde sin grundtjänstgöring åren 1919/1920 (135 dagar) vid Göta livgarde (I2) i Stockholm. Han gör sen 3 repetitionsövningar varav han var befriad från den första. Andra repövningen sker under 30 dagar 1920 vid Södermanlands regemente (I10) i Strängnäs och den tredje under 1921 med 25 dagar, även den vid Södermanlands regemente. Södermanlands regemente flyttar in i sina nya kaserner i Strängnäs först i juli 1921 så George gör sannolikt sitt repmöte år 1920 Malma hed i Malmköping, Södermanlands regementes gamla övningshed i centrala Södermanland.
Ovan, Georg Erikssons värnpliktskort 843 46/18. Källa: Södermanlands inskrivningsområde (Io 10), Nyköpings rullföringsområde (Ro 43) (D) D2c:1 (1916-1942) Bild 8150. Som vi ser längst ned på kortet utgår Georg ur rullorna då han emigrerar till USA 1925.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Carlssons på Snickartorp

L

Karl Georg Eriksson

Familjen Carlsson på Snickartorp bestod av Erik Wilhelm Carlsson (f. 1850), hans hustru Kristina Charlotta Ersdotter (f.1845) samt barnen: Erika Charlotta (f. 1874), Carl Erik (1876) samt Gustaf Edvin (1883-1884). Hos familjen Carlsson finns även en fosterson, Karl Edvin Karlsson (f. 1885). Wilhelm och Charlotta Carlssons dotter Ulrika (Erika) Charlotta föddes 1874-03-04 i Hesselby, Åker och dog 1941-02-07 i Åker. Den 19 september 1896 gifter sig Erika med skomakarsonen Karl Anton Eriksson på Bråtorp. Erika och Anton får 3 egna barn samt en fosterson: 1. Karl Georg, född 1898 -06-01 i Strängnäs. 2. Karin Sofia Charlotta, född 1900-10-22 i Strängnäs, död 1974-07-22 i Mariefred. 3. Anna MargaretaGreta” Antonia, född 1902-06-26 i Strängnäs, död 1990-10-13 i Eskilstuna Kloster. 4. Fosterson Karl Erik Arne Karlsson, född 1912-01-07 i Toresund, död 1996-05-08 i Eskilstuna Fors. Se vidare information om Erika och Anton Eriksson.

Anton och Erikas son Karl Georg Eriksson

Karl Georg Eriksson, född 1898-06-01 i Strängnäs Sfs Hustru Lovisa Vilhelmina Nilsson, född 1892-01-12 i Kisa (E), död 1919-04-11 i Granby, Åker. Paret vigdes 1919-01-25. Lovisa Vilhelmina avlider enbart 3 månader efter vigseln. Georg gifter om 1920 sig med: Helga Gertrud Charlotta Andersson, född 1894-09- 25 i Yttersjöholm, Långaryd (F). Paret vigs 1920-12-01. Barn: 1. Karl Helge Lennart, född 1921-03-12 i Åker. Källa: Åker (D) C:10 (1896-1925) Bild 2180 / sid 211 (AID: v165606.b2180.s211, NAD: SE/ULA/11766). Mellan 1915 och 1920 finns Georg i Södertälje där han arbetar som gjutare. Källa: Södertälje (AB) AIIa:33 (1915-1920) Bild 2210 / sid 2417. Från november 1920 finns Georg med familj i Täbylund, Åker (D) och från 1921 i Åkers Styckebruk. Ävern här jobbar han som gjutare. Georgs värnpliktsnummer: 843 46/18, dvs han gör sin värnplikt 1918. 46 = Stockholms landt-rullföringsområde ingående i Stockholms inskrivningsområde. Den 25 januari 1919 gifter han sig med Lovisa Vilhelmina Nilsson (1892 - 1919). Tyvärr avlider hon endast 3 månader efter vigseln. Georg gifter om sig den1 december 1920 med Helga Gertrud Charlotta Andersson (f. 1894). Paret får en son Lennart 1921. Helgas föräldrar är hemmandsägare Bror Fritiof och Maria Karolina Andersson i Yttersjöholm, Långaryd (F). Helgas födelsenotis: Långaryd (F, N) CI:10 (1891-1895) Bild 47 (AID: v92987.b47, NAD: SE/LLA/13259). Bilden till höger visar Georgs mor Erika Eriksson samt hans morbror Calle Carlsson, vidare Georg och Georgs hustru Helga med deras son Lennart i famnen. Bilden är tagen cirka 1923 på Snickartorp, Åker (D). Fotograf okänd. Familjen Georg och Helga Eriksson utvandrar till Amerika. Georg emigrerar i maj 1925 och Helga och sonen Lennart i februari 1926. Till höger visas noteringen i Åkers församlingsbok angående familjen emigration till Nordamerika. De två datumen anger när flyttningsbetygen togs ut. Numret till vänster, 843 46/18 är Georgs värnpliktsnummer. Källa: Åker (D) AIIa:7 (1920-1928) Bild 2580 / sid 590 (AID: v165600.b2580.s590, NAD: SE/ULA/11766).

Georg emigrerar till USA 1925

Som vi ser ovan ansökte Georg om ett flyttningsbetyg på pastorsexpeditionen i Åker avseende emigration till Nordamerika den 8 maj 1925. Georg reser till USA via Oslo, Norge. Han avreser från Oslo med SS Stavangerfjord den 23 maj 1925. Fartyget ankommer till New York den 2 juni. Här passerar han emigrantkontrollen på Ellis Island. Georg reser ensam, dvs utan resten av familjen, antagligen för att ordna med jobb och bostad innan Helga kommer efter med Lennart. Enligt SS Stavangerfjords ship manifest (passagerarlista), som rederiet inlämnade till immigrantkontrollen vid ankomsten, är Georgs slutdestination Des Plaines i Illinois. Des Plaines är en liten stad strax norr om Chicago. Idag är Des Plaines en förort till Chicago. Georg har angivit sin hustru Helga Eriksson, Åkers Styckebruk som sin närmaste anhörig. Yrke i passagerarlistan är angivet som “farm lab.” (farm laborer = lantarbetare). Han är upptagen i listan med namnet Karl Georg Eriksson (26 år). Georg har uppgett att han skall till vännen Karl Landin, 704 Arlington Avenue, Des Plaines. I ship manifestet står vidare att Georg hade brunt hår och blå ögon. Hans längd anges som 5 foot 7, dvs cirka 167/168 cm. Antagligen bodde Georg hos Karl Landin i Des Plaines de första månaderna tills han skaffat egen bostad. När Helga anländer med sonen Lennart ett halvår senare bor George i Chicago.

Georg i SS Stavangerfjords ship manifest

1925

Relaterade länkar

Statarsystemet Snickartorp Carlssons på Snickartorp Bilder på det gamla Snickartorp Familjen Sundqvist på Snickartorp Mer om släkten Sundqvist Den svenska utvandringen till USA

Referenslitteratur

Sveriges kyrkböcker Sveriges dödsbok 1860 - 2017 Sveriges befolkning, Arkiv Digital Överst på sidan
Ovan, sida 1 i SS Stavangerfjords ship manifest på den sida där Georg Eriksson finns med på rad 14. Här ser vi fartygets namn, Stavangerfjord, samt att fartyget avreste från Oslo den 23 maj 1925.
Ovan, sida 2 i SS Stavangerfjords ship manifest på den sida där Georg Eriksson finns med på rad 14. Här ser vi att fartyget ankom till New York den 2 juni 1925. I kolumn 19 ser vi att Georg skulle till Karl Landin i Des Plaines, ILL.

SS Stavangerfjord

SS Stavangerfjord var en oceanångare sjösatt 1917 i England och togs i bruk i april 1918 av Norska Amerika Linjen (NAL). Hon seglade mellan Norge och Nordamerika. Fartyget användes ända fram till 1964. Under andra världskriget beslagtogs fartyget av tyskarna 1940 och användes då som trupptransportfartyg. Stavangerfjord var på 12.997 bruttoton, längd: 162 m (532,5 ft), bredd: 19,5 m (64,2 ft), djup: 8,8 m (29,.3 ft). Antal passagerare: 1.236 varav 88 i 1:a klass, 318 i 2:a klass och 830 i 3:e klass. Bilden till höger visar SS Stavangerfjord i Oslo cirka 1920. Wikipedia.

Helga med sonen Lennart

emigrerar 1926

Som vi ser ovan åkte Georg i förväg till USA men Helga med sonen Lennart kommer efter ett halvår senare. Georg har då skaffat bostad i Chicago. Helga ansökte om flyttningsbetyg på pastorsexpeditionen i Åker avseende emigration till Nordamerika den 29 januari 1926. Helga och Lennart reser till USA via Göteborg. Han avreser från Göteborg med SS Stockholm (SAL) den 20 februari 1926. Fartyget ankommer till New York den 4 mars. Här passerar de emigrantkontrollen på Ellis Island. Enligt SS Stockholms ship manifest (passagerarlista), som rederiet inlämnade till immigrantkontrollen vid ankomsten, är Helga och Lennarts slutdestination Chicago i Illinois. Helga har angivit sin far Bror Fritjof Andersson i Långaryd (F) som närmast anhörig i Sverige. Hon är upptagen i listan med namnet Helga Gertud Ericson (31 år). Helga har uppgett att han skall till maken George Eriksson, 6051 S. Hallstead st. Chicago, ILL. I ship manifestet står vidare att Helga hade ljus hud, mörkt hår och blå ögon. Hennes längd anges som 5 foot 7, dvs cirka 167/168 cm. Sonen Lennart är upptagen i lista som Helga Karl Ericson (4 år). Lennarts fullständiga namn är Karl Helge Lennart men Helge har felaktigt stavats som Helga. Lennarts ålder var dock 5 år vid utresan. Lennart anges ha ljus hud, blont hår och blå ögon.

Helga och Lennart i SS Stockholms ship

manifest 1926

Ovan, sida 1 i SS Stockholms ship manifest på den sida där Helga och Lennart Eriksson finns med på rad 11 och 12. Här ser vi fartygets namn, SS Stockholm, samt att fartyget avreste från Göteborg den 20 februari 1926.
Ovan, sida 2 i SS Stockholms ship manifest på den sida där Helga och Lennart Eriksson finns med på rad 11 och 12. Här ser vi att fartyget ankom till New York den 4 mars 1926. I kolumn 19 ser vi att Helga och Lennart skulle till maken George Eriksson i Chicago, ILL.

SS Stockholm

Den 1 oktober 1915 förvärvade Svenska Amerika Linien (SAL) sitt första fartyg, den holländska oceanångaren Potsdam (sjösatt 1900). Fartyget gör sin första resa till Nordamerika på rutten Göteborg- New York, nu omdöpt till S/S Stockholm. Fartyget såldes 1928 till Norge för konvertering till valfångstfartyg och döptes om till Solglimt (sänkt 1942). Stockholm var på 12.606 bruttoton, längd: 167,7 m (550,2 ft), bredd: 18,9 m (62 ft), djup 10,5 m (34,5 ft.), fart 15 knop. Antal passagerare: 2.292 varav 210 i 1:a klass, 962 i 2:a klass och 1.120 i 3:e klass. Bilden till höger visar Svenska Amerikalinjens passagerarfartyg SS Stockholm. Wikipedia.

SS Stockholms passagerarlista, Göteborg

1926

Nedan, SS Stockholms passagerarlista, 3:e klass, Poliskammaren Göteborg. Här återfinns Helga med son i passagerarlistan:
Ovan, 1930-års US census, Chicago. Vi ser familjen Eriksson “Erickson” på raderna 28 -31. De har även två inneboende (Lodger), Bertil från Sverige samt en person från Tyskland. Georg stavas nu George och Lennart har blivit Leonard i USA. Eriksson stavas Ericksson, åtminstone i denna folkräkning. Kolumnen 13 anger respektive persons ålder vid tidpunkten för folkräkningen.
Ovan, 1930-års US census, Chicago, högra delen. I folkräkningen finns även uppgift om medborgarskap, språkkunskap i engelska samt yrke och arbetsgivare. I utdraget ovan ser vi “Pa” (First papers) i kolumn 23 vilket innebär att de har anmält intresse för att bli amerikanska medborgare. Kolumn 24 har “Yes” vilket innebär att de pratar engelska. Kolumn 25 innehåller yrkesuppgifter. I kolumen 26 “Industry” står det Pattern Foundry Co vilket betyder gjuteri (pattern = gjutform, Co = Company). Detta stämmer bra med Georgs yrke i Sverige som var gjutare eller gjuteriarbetare. Enligt kolumn 25 var hans yrke (occupation) år 1930 Shipping clerk vilket skulle kunna översättas till fraktkontorist. Georg arbetade således med frakt/transport på ett gjuteris fraktkontor. De federala folkräkningarna (census) i USA tas med 10 års mellanrum. Nästa folkräkning efter 1930 är således 1940-års folkräkning som gjordes i april 1940.

The Erickson Family in the USA

George Erickson, born 1898-06-01 in Strängnäs, Södermanland, Sweden. Helga Ericson, born 1894-09-25 in Långaryd, Småland, Sweden. Children: 1. Leonard, born 1921-03-12 in Åker, Södermanland, Sweden. 2. Margaret Charlotte, born 1927-04-03 in Cook county, Chicago, Illinois, USA .

Familjen Eriksson i 1940-års US

Census

Det tog ett tag att hitta familjen Eriksson i folkräkningen 1940 via de indexerade registren i USA beroende på att hans namn indexerats felaktigt. Familjen bor kvar i Cook county i Chicago 1940 på adressen 5845 South Sangamon Street. George arbetar inte längre på kontoret på gjuterifirman utan “ golvet” i gjuteriet som gjutare. Sonen Leonard (Lennart) är nu 19 år och även han har ett arbete. Han har dock inte fortsatt i sin fars fotspår som gjutare utan är elektriker.
Ovan, 1940-års US census, Chicago. Vi ser familjen Eriksson “Ericsson” på raderna 1-4. Familjens efternamn stavas i denna folkräkning som “Ericsson”. Kolumnen 11 anger respektive persons ålder vid tidpunkten för folkräkningen.
Ovan, 1940-års US census, Chicago, sysselsättningsdelen. Första raden avser George och hans yrke anges som “moulder” och branschen anges som “Iron foundry”. “Moulder” betyder gjutare och “iron foundry” järngjuteri. Sonen Leonards uppgifter finns på 3:e raden. Hans yrke är listad som “Wiring” och branschen som “Fixtures Mfg Co” . “Wiring” är en term som anger att han sysslade med elektriskt arbete (elinstallatör) och branschen “Fixtures Mfg Co” betyder “Fixtures Manufacturing Company” vilket ungefär är “ett företag som tillverkar elektrisk installationsutrustning”. Källa: Svenskar i USA 1940 (USA) IL:08 (1940) Bild 12740 (AID: v834679.b12740).
Ovan, Källa: Göteborgs poliskammare (-1900) (O) EIX:117 (1926) Bild 1820 / sid 351. Februari 1926. Avresedatum från Göteborg är 1926-02-20 med destination New York. Sonen Lennart står enbart med han övriga namn, Karl Helge. Hans födelsedatum är felaktigt angivet som 28/11 och är överstruket. Han är född den 12/4 1921.

Familjen Eriksson i 1930-års US

Census

År 1930 bor Georg och Helga i Chicago. Familjen finns med i 1930-års US Census (folkräkning). Lennart har nu fått en syster, Margaret. I folkräkningen 1930 står hon som 2 11/12 år gammal, dvs nästan 3 år vilket bör innebära att hon är född 1927.
Ovan, Georg Erikssons värnpliktskort 843 46/18. Källa: Södermanlands inskrivningsområde (Io 10), Nyköpings rullföringsområde (Ro 43) (D) D2c:1 (1916- 1942) Bild 8150. Som vi ser längst ned på kortet utgår Georg ur rullorna då han emigrerar till USA 1925.

Georg Erikssons

värnpliktstjänstgöring i Sverige

Georgs värnpliktsnummer var 843 46/18. “18” innebär att han mönstrades år 1918. Georg är född 1898 och vid denna tid mönstrades de unga männen vid 20-års ålder. “46” är koden för Stockholms landtrullföringsområde som ingick i Stockholms inskrivningsområde. “843” är Georgs inskrivningsnummer i rullan för år 1918. Stockholms inskrivningsområde passar bra för han fullgjorde sin grundtjänstgöring åren 1919/1920 (135 dagar) vid Göta livgarde (I2) i Stockholm. Han gör sen 3 repetitionsövningar varav han var befriad från den första. Andra repövningen sker under 30 dagar 1920 vid Södermanlands regemente (I10) i Strängnäs och den tredje under 1921 med 25 dagar, även den vid Södermanlands regemente. Södermanlands regemente flyttar in i sina nya kaserner i Strängnäs först i juli 1921 så George gör sannolikt sitt repmöte år 1920 på Malma hed i Malmköping, Södermanlands regementes gamla övningshed i centrala Södermanland.