Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Statarfamiljen Carlssons på Snickartorp under Ekeby, Åkers socken

Snickartorp

Snickartorp var ett statartorp som löd under Ekeby, Berga säteri, Åkers socken (D). På Snickartorp har det under 1800-talet funnit statartorpare, dvs torpare som avlönades med naturaprodukter från säteriet. Torpet var ej tillräckligt stort för att leva av. Från1830-talet och framöver var de boende på Snickartorp egentliga statardrängar, dvs statare som var naturaavlönade utan egen möjlighet till egen jord att odla. Enligt Åkers kyrkböcker har det under Berga säteri har funnits ett torp med namnet Snickartorp ända tillbaka till 1780. Referensen till torpet var då Snickartorp på Ekeby ägor. Flera personer var samtidigt skrivna på Snickartorp. Först i slutet av 1820-talet och in på 1830-talet dyker titeln statardräng upp i kyrkböckerna för de boende på Snickartorp. År 1966 flyttades Snickartorp till Skansen där det återuppbyggdes och invigdes 1968. Torpet skänktes av familjen von Stockenström, ägarna till Berga säteri. Torpet idag fungerar som museum på Skansen och kallas där “Statarlängan från Berga”. Mer om Snickartorp.

Familjen Carlsson

Familjen Carlsson på Snickartorp bestod av Erik Wilhelm Carlsson (f. 1850), hans hustru Kristina Charlotta Ersdotter (f.1845) samt barnen: Erika Charlotta (f. 1874), Carl Erik (1876) samt Gustaf Edvin (1883-1884). Bilden visar Wilhelm och Charlotta Carlsson, tagen på Snickartorp cirka 1923. De flyttar in i Snickartorp 1874 och blir kvar här i 50 år. Wilhelm avlider 1924 men hans änka bor kvar på Snickartorp till 1928 då hon flyttar till Eriksberg. Hos familjen Carlsson finns även en fosterson, Karl Edvin Karlsson (f. 1885). Edvin Karlsson är min hustru Britts (f. Karlsson) farfar och Edvin växte upp som fosterson hos Carlssons på Snickartorp. Mor till Edvin var Ulrika Maria Johansdotter, född den 25/11 1844 i Björkvik (D). Edvin Karlsson föddes 1885-01-11 i Strängnäs och kom som fosterson till Wilhelm och Charlotta Carlsson i ett-års åldern. Edvins mamma Ulrika Maria Johansson var då ensamstående mamma med tre barn samt bageriidkerska i Strängnäs. Edvin var dock under hela tiden på Snickartorp skriven i Strängnäs domkyrkoförsamling. Källa: Edvins son Sixten Karlsson. Se vidare Edvin Karlssons familj Familjen Carlsson Statardräng Erik Wilhelm Carlsson, född 1850-05-14 i Åker, död 1924-11-24 i Åker. Hustru Kristina Charlotta Ersdotter, född 1845-03-07 i Åker, död 1937-05-09 i Åker. Paret vigs 1872-11-04. Barnen: 1. Ulrika (Erika) Charlotta, född 1874-03-04 i Hesselby, Åker, död 1941-02-07 i Åker. Gift med Anton Eriksson. 2. Carl Erik, född 1876-01-28 i Snickartorp, Åker, död 1955-06-09 i Strängnäs Sfs. Gift med Hulda Söderblom. 3. Gustaf Edvin, född 1883-02-09 i Åker, död 1884-07-07 i Åker. 4. Fosterson Karl Edvin Karlsson, född 1885-01-11 i Strängnäs Sfs, död 1962-09-29 i Djupvik, Toresund. Gift med Viktoria (född Sundin). Erik Wilhelm var statardräng och familjen kommer till Snickartorp år 1874. Innan dess fanns de på Hesselby, Åker. Dottern är född den 4 mars 1874 i Hesselby så Carlssons kom till Snickartorp på hösten 1874. Efter Wilhelms bortgång 1924 bor Kristina Charlotta kvar på Snickartorp fram till 1928 då hon flyttar till Eriksberg. Fotografi på familjen Wilhelm Carlsson på Snickartorp

Erik Wilhelm Carlsson

Erik Wilhelm Carlsson föddes 1850-05-14 i Herrängslund, Åker. Föräldrarna var torparen C.F. Wall och hans hustru Eva Sandström. Wilhelm i födelseboken:

Carlssons på Snickartorp

Relaterade länkar

Statarsystemet Snickartorp Bilder på det gamla Snickartorp Fotografi på familjen Wilhelm Carlsson på Snickartorp Georg Eriksson med familj i USA Edvin Karlssons familj Arne Karlssons familj Familjen Sundqvist på Snickartorp

Referenslitteratur

Sveriges kyrkböcker Sveriges dödsbok 1860 - 2017 Sveriges befolkning, Arkiv Digital Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ovan, källa: födelseboken Åker (D) C:6 (1846-1860) Bild 16 / sid 21 för år 1850. Utdraget ovan visar födelsenotisen för Erik Wilhelm Carlsson. Wilhelm är född den 14/5 1850 i Herrängslund, Åker och döptes den 16/5. Föräldrar är torparen Carl F. Wall (1818-1855) och hans hustru Eva Sandström (1819-1905).
Ovan, källa: HFL Åker (D) AI:14 (1846-1851) Bild 33 / sid 23 - Herrängslund. Utdraget från husförhörslängden visar Wilhelms familj vid hans födelse. Som vi ser har Wilhelm två äldre bröder, Carl Ludvig (f. 1843) och Johan Alfred (f. 1847). Hans äldre bröder är födda i Toresund. Barnens far Carl Wall dog redan 1855.

Kristina Charlotta Ersdotter

Wilhelm Carlssons hustru var Kristina Charlotta Ersdotter. Hon var född 1845-03-07 i Åker, död 1937-05-09 i Åker. Paret vigdes 1872-11-04. Tyvärr har jag inte hittat hennes födelsenotis i Åkers födelsebok avseende mars 1845.

Wilhelm och Charlotta kommer till Snickartorp, Åker, 1874

Wilhelm och Charlotta flyttar till Snickartorp 1874. Snickartorp 1871 - 1875:
Ovan, källa: Åker (D) AI:19 (1871-1875) Bild 49 / sid 33, Snickartorp. Utdraget från Åkers husförhörslängd (1871-1875) visar familjen Carlsson de första åren på Snickartorp. Innan de flyttade till Snickartorp 1874 fanns de i Hesselby, Åker. I HFL finns även dottern Ulrika (Erika) Charlotta och sonen Carl Erik. Wilhelm står som statardräng. Då Carlssons flyttar in på Snickartorp fanns ett inhyseshjon Pehr Lennqvist (1811 - 1890) och hans dotter Maria Louisa (1843 - 1907) där. Dottern Maria Louisa har kommentaren “idiot” i HFL 1881 - 1885. Wilhelm och Charlotta Carlsson får en son Gustaf Edvin 1883-02-09. Sonen avlider redan 1884-07-07. I dödsboken står “kramp” som dödsorsak. Snickartorp 1881 - 1885:
Ovan, källa: Åker (D) AI:21 (1881-1885) Bild 52 / sid 41, Snickartorp. I nästa husförhörslängd (HFL), AI:22 (1886 - 1890), finns en anteckning att Carlssons dotter Ulrika (Erika) flyttar från Snickartorp år 1888, då 14 år gammal, för att tjäna som piga på Bråtorp. I den därpå nästa husförhörslängd (HFL), AI:23 (1891 - 1895), är Ulrika (Erika) tillbaka på Snickartorp. Hon återvänder hem år 1891. Från och med denna HFL används Erika som hennes förnamn. I Åkers födelsebok är hon dock upptagen som Ulrika. Sonen Carl Erik arbetar på Ekeby gård år 1900. Den 23 november 1900 tar han och dottern till rättaren på Ekeby, Hulda Sofia Amalia Söderblom ut lysning för att gifta sig. Paret gifter sig den 15/12 1900 och i februari 1901 föds dottern Julia Amalia. Även Carlssons dotter Erika gifter sig vid denna tid. Den 19 september 1896 gifter hon sig med skomakarsonen Karl Anton Eriksson på Bråtorp. Efter bröllopet flyttar Erika till maken på Bråtorp. Därefter flyttar paret till Strängnäs (1896-10-24). Från 1900 är således Wilhelm och Charlotta Carlssons båda barn utflugna från Snickartorp. Se nedan: Snickartorp 1907 - 1911:
Ovan, källa: Åker (D) AIIa:3 (1907-1911) Bild 670 / sid 47, Snickartorp. Några andra än paret Carlsson finns inte skrivna på Snickartorp under denna period. Under föregående period (Alla:2) 1902 - 1906 fanns inhyseshjonen Erik Sundqvist men han avlider i maj 1905 samt pigan Maria Louisa Lennqvist som avlider i maj 1907. Perioden 1911 - 1920 (Alla:4) finns flera familjer skrivna på Snickartorps sida i församlingsboken. Förutom Wilhelm och Charlotta Carlsson finns några statare med hustrur samt smeden Lexander med familj. Wilhelm Carlsson avlider 1924 men hans änka Charlotta stannar kvar på Snickartorp till 1928. Se nedan: Snickartorp 1920 - 1928:
Ovan, Källa: församlingsboken Åker (D) AIIa:6 (1920-1928) Bild 850 / sid 72, Snickartorp. Bilderna ovan visar vänstra och högra sidan i Åkers församlingsbok för Snickartorp avseende perioden 1920 - 1928. Av bilden ovan framgår att Wilhelm Carlson avlider 1924-11-24 på Snickartorp. Wilhelm hade då varit på Snickartorp i 50 år. Hans hustru blir kvar på Snickartorp till 1928 då hon flyttar till Eriksberg (sida 73). i nästa bok Alla:8 (1928 - 1935) finns hon kvar på Eriksberg men med kommentaren “vistats i Strängnäs”. I nästa församlingsbok 1935 - 1940 (Alla:10) finns under Eriksberg noteringen att hon avled 1937-05-09.

Erika Eriksson, född Carlsson (f. 1874)

Wilhelm och Charlotta Carlssons dotter Ulrika (Erika) Charlotta föddes 1874-03-04 i Hesselby, Åker och dog 1941-02-07 i Åker. Familjen Carlsson flyttar redan samma år till Snickartorp. Dottern står med namnen Ulrika Charlotta i födelseboken men från 1891 står hon med namnen Erika Charlotta, dvs Ulrika är ändrad till Erika och hon använder just Erika som tilltalsnamn. Erika i födelseboken:
Ovan, källa: födelseboken Åker (D) C:8 (1861-1874) Bild 188, avseende år 1874. Ulrika (Erika) är således född i Hesselby men familjen flyttar till Snickartorp senare samma år. Erika bor hemma hos föräldrarna tills hon blir 14 år gammal. I husförhörslängden (HFL), AI:22 (1886 - 1890) finns en anteckning att hon flyttar till gården Bråtorp år 1888, för att tjäna som piga. Enligt husförhörslängd (HFL), AI:23 (1891 - 1895), är Ulrika (Erika) tillbaka på Snickartorp 1891. Från och med denna HFL används Erika som hennes förnamn. Den 19 september 1896 gifter sig Erika med skomakarsonen Karl Anton Eriksson på Bråtorp. Efter bröllopet flyttar Erika till maken på Bråtorp. Därefter flyttar paret vidare till Strängnäs (1896-10-24). Bråtorp var en skattegård, dvs en bondgård som ägdes av brukaren själv och som vid denna tid var Karl Johan Svedin (f. 1834). Karl Antons pappa var skomakaren Anders Gustaf Eriksson (f. 1826) och han står som “hyrande” på Bråtorp i HFL. Antagligen hyrde han bostad/skomakarverkstad på gården Bråtorp. I Strängnäs bor de på Nr 175 (Strängnäs lands- och stadsförsamlingar (D) AIb:22 (1896-1900) Bild 358 / sid 338). Från 1901 finns familjen i Järsta, Åker och från 1906 i Täby, Åker samt 1911 - 1920 i Åkers Styckebruk. Erika Charlotta Karlsson, född 1874-03-04 i Åker, död 1941-02-07 i Åkers Styckebruk, Åker. Karl Anton Eriksson, född 1872-12-19 i Lilla Malma, död 1955-12-06 i Åkersro, Åker. Snickare. Paret vigs 1896-09-19. Erika och Anton får 3 egna barn samt en fosterson: 1. Karl Georg, född 1898 -06-01 i Strängnäs. 2. Karin Sofia Charlotta, född 1900-10-22 i Strängnäs, död 1974-07-22 i Mariefred. 3. Anna MargaretaGreta” Antonia, född 1902-06-26 i Strängnäs, död 1990-10-13 i Eskilstuna Kloster. 4. Fosterson Karl Erik Arne Karlsson, född 1912-01-07 i Toresund, död 1996-05-08 i Eskilstuna Fors. Karl Erik Arne Karlsson (f. 1912-01-07 i Toresund), son till Wilhelm Carlssons fosterson Edvin Karlsson, kom som fosterson till Anton och Erika Eriksson i Åker den 18/1 1914. Arnes mamma, Viktoria Karlsson, var då havande med dottern Evelina som föddes 12 dagar senare den 30/1. Se vidare Arne Karlssons familj. Åkers Styckebruk 1907 - 1911:
Ovan, källa: Åker (D) AIIa:3 (1907-1911) Bild 3540 / sid 338, Åkers Styckebruk. Ovan ser vi Anton och Erika med barn i Åkers Styckebruk perioden 1907 - 1911. Anton var snickare/timmerman. Åkers Styckebruk 1920 - 1928:
Ovan, källa: Åker (D) AIIa:7 (1920-1928) Bild 2470 / sid 579, Åkers Styckebruk. Fostersonen Arne Karlsson var i yngre år enbart skriven hos sina biologiska föräldrar Edvin och Viktoria Karlsson i Toresund och inte hos Anton och Erika. Det verkar som om han varit hemma hos sina biologiska föräldrar i en period. I församlingsboken ovan (1920 - 1928) är han nu skriven hos Anton och Erika i Åker och han kom tillbaka till dem 1921 enligt ovan.

Anton och Erika Erikssons barn

Karl Georg Eriksson

Karl Georg Eriksson, född 1898-06-01 i Strängnäs Sfs Lovisa Vilhelmina Nilsson, född 1892-01-12 i Kisa (E), död 1919-04-11 i Granby, Åker. Paret vigdes 1919-01-25. Lovisa Vilhelmina avlider enbart 3 månader efter vigseln. Georg gifter om 1920 sig med: Helga Gertrud Charlotta Andersson, född 1894-09-25 Paret vigs 1920-12-01. Barn: 1. Karl Helge Lennart, född 1921-03-12 i Åker. Familjen utvandrar till Amerika. Georg emigrerar 1925-05-08 och Helga och sonen Lennart 1926-01-29. Mer om Georg med familj i USA.

Karin Sofia Charlotta Ekström (född Eriksson)

Karin Sofia Charlotta, född 1900-10-22 i Strängnäs, död 1974-07-22 i Mariefred. Knut Erik Verner Ekström, född 1893-09-26 i Kärnbo, död 1969-08-06 i Mariefred. Paret vigs 1918-12-25. Barn: 1. Maria Birgitta Charlotta, född 1922-06-27 i Mariefred, död 2009-10-07 i Norrtälje. Gift med Fritz Hilding Alvermo, född 1910-08-30 i Lilla Mellösa, död 1990-12-26 i Mariefred. Paret vigs 1953-05-02. Barn: Thomas Knut Hilding född 1955 i Mellösa. 2. Hjördis Karin Maria, född 1930-07-31 i Mariefred, död 2001-08-09 i Mariefred. Gift med Karl Åke Ingvar Svensson, född 1929-04-30 i Lofta (H), död 1968-06-29 i Mariefred. Vigsel 1953-10-31. Barn: Gunilla Karin Elisabeth född 1956 och Annika Maria Kristina född 1958, båda i Mariefred. 3. Maud Erika Kristina, född 1932-04-19 i Mariefred, död 1999-07-16 i Mariefred. Gift med Olof Eugen Eklund, född 1911-04-26 i Kropp (M), död 1988-08-10 i Mariefred. Vigsel 1965-10-02.

Greta Bengtson (född Eriksson)

Anna MargaretaGreta” Antonia, född 1902-06-26 i Strängnäs, död 1990-10-13 i Eskilstuna Kloster. Jarl Axel Reinhold Bengtsson, född 1898-07-28 i Torshälla, död 1955-01-24 i Amerika. Enligt Sveriges dödsbok 1860-2017 avled han i Amerika men var skriven i Lilla Malma (Malmköping). Paret vigdes 1925-12-12. Barn: 1. Fosterdotter Ingeborg Hensel, född 1930-12-06 i Jena, Thüringen, Tyskland.

Carl Erik “Kalle” Carlsson (f. 1876)

Wilhelm och Charlotta Carlssons son Carl Erik är född 1876-01-28 i Snickartorp, Åker och dog 1955-06-09 i Strängnäs Sfs. Carl Erik kallas Kalle. Carl Erik i födelseboken:
Ovan, källa: födelseboken Åker (D) C:9 (1874-1895) Bild 18, Snickartorp, avseende år 1876. Carl Erik bor hemma hos föräldrarna på Snickartorp men år 1900 arbetar han på Ekeby gård. Den 23 november 1900 tar han och dottern till rättaren på Ekeby, Hulda Sofia Amalia Söderblom ut lysning för att gifta sig. Paret gifter sig den 15/12 1900 och i februari 1901 föds dottern Julia Amalia. Hulda bör mao varit höggravid på bröllopet. Carl Erik Carlsson, född 1876-01-28 i Snickartorp, Åker, död 1955-06-09 i Strängnäs Sfs. Hulda Sofia Amalia Söderblom, född 1883-04-24 i Åker, död 1952-09-27 i Strängnäs Sfs. Paret vigs 1900-12-15. Kalle och Huldas barn: 1. Julia Amalia, född 1901-02-26 i Åker, död 1965-02-23 i Strängnäs Sfs. 2. Karl Herman, född 1902-08-16 i Åker, död 1918-10-21 i Åker. 3. Erik Ivar, född 1904-10-02 i Åker, död 1980-12-26 i Strängnäs Sfs. 4. Elin Kristina, född 1907-07-26 i Åker, död 1907-08-02 i Åker. 5. Bror Frans Wilhelm, född 1912-02-08 i Strängnäs Lfs, död 1992-12-04 i Strängnäs Sfs. Åker 1907 - 1911:
Ovan, källa Åker (D) AIIa:3 (1907-1911) Bild 4160 / sid 400, Lida, Åker. Familjen Carl Erik Carlsson finns åren 1909 - 1911 i Lida, Åker, där Kalle arbetar som statardräng. År 1911 flyttar familjen till Strängnäs. I Strängnäs arbetar Kalle som kommunalarbetare. Strängnäs 1933 - 1942:
Ovan, källa: Strängnäs lands- och stadsförsamlingar (D) AII:18 (1933-1942) Bild 1570 / sid 1149, Åkern nr 8 (nr 145). Som vi ser ovan är Kalle nu kommunalarbetare, sonen Ivar handelsbiträde samt Bror målare.

Kalle och Hulda Carlssons barn:

Julia Amalia Andersson (född Carlsson)

Julia Amalia, född 1901-02-26 i Åker, död 1965-02-23 i Strängnäs Sfs. Nils Gustaf Andersson, född 1896-08-05 i Ytterenhörna (AB), död 1982-04-17 i Strängnäs. Paret vigdes 1927-10-15. Barn: 1. Karin Amalia Birgitta, född 1928-08-02 i Strängnäs Sfs, död 2019-02-11. Gift med Bengt Evert Kågebro, född 1927-05-19 i Ljung (E), död 2010-11-19 i Karlskoga. Vigsel 1950-10-07. Barn: Karin Elisabeth född 1952 och Bengt Jörgen född 1955, båda i Strängnäs. 2. Lars Erik Gustaf Andersson, född 1930-02-02 i Strängnäs Sfs. Gift med Gunvor Liliang Lundh, född 1933-05-29 i Lövånger (AC). Vigdes 1958-10-31. Barn: Maria Christina född 1958, Lars Johan född 1961, Lars Magnus född 1963, alla i Spånga (AB). 3. Kerstin Ulla Sofia, född 1933-08-24 Strängnäs Sfs. Gift med Karl Yngve Gustafsson, född 1931-08-08 i Kolbäck (U), död 2013-12-16 i Strängnäs. Vigsel 1956-01-08. Barn: Ulla Kristina född 1956, Karl Krister född 1959. Båda i Strängnäs. 4. Nils Gunnar Göran Andersson, född 1935-12-21 i Eskilstuna Kloster, död 2015-04-02 i Strängnäs. Gift med Edel, född 1935-06-07 i Norge, död 2017-09-15 i Strängnäs. Vigsel 1973-07-04. 5. Rut Ingrid Margareta, född 1938-03-31 i Eskilstuna Kloster. Gift med Johan Arne Carlsson, född 1933-12-15 i Dunker (D), död 2007-03-03 i Bettna (D). Vigsel 1961-04-01. Barn: Lars Johan född 1966. 6. Ulf Karl Viktor Andersson, född 1945-03-24 i Eskilstuna Kloster, död 1992-02-20 i Österhaninge (AB). Ogift.

Erik Ivar Carlsson

Erik Ivar, född 1904-10-02 i Åker, död 1980-12-26 i Strängnäs Sfs. Hillevi Maria Elisabet Söderberg, född 1909-03-30 i Toresund (D), död 1987-05-15 i Strängnäs. Paret vigdes 1934-05-19. Barn: Fosterdotter Ingrid Viola Axén, född 1930-10-22 i Vist (E).

Bror Frans Wilhelm Carlsson

Bror Frans Wilhelm, född 1912-02-08 i Strängnäs Lfs, död 1992-12-04 i Strängnäs Sfs. Karin Laura Jansson, född 1914-01-15 i Kärnbo (D), död 2002-08-02 i Strängnös Sfs. Paret vigdes 1941-10-04. Barn: Karl Jan Wilhelm, född 1952-09-03 i Strängnäs Sfs.

Bilder

Fyra generationer, Carlssons på Snickartorp. I mitten sitter Wilhelm Carlssons hustru Charlotta. Till höger står Wilhelm och Charlottas dotter Erika (gift Eriksson). Till vänster står Erikas och hennes man Antons son Georg. I famnen håller han sin och hans hustru Helgas son Lennart (f. 1921). Fotografiet är taget på Snickartorp cirka 1923. Okänd fotograf.
Wilhelm och Charlotta Carlsson sittandes på farstukvisten till Snickartorp, Åker. Fotot bör vara taget på 1910-talet. Okänd fotograf.
Familjen Carlsson på Snickartorp, Bilden är tagen inne i den vänstra bostaden på Snickartorp. Järnspisen med spiskåpan till höger i bild. I innertaket syns pärlspontpanel. I mitten sitter Wilhelm och Charlotta Carlsson. Bilden är tagen cirka 1923. Fotograf okänd. Wilhelm och Charlotta Carlsson fick två barn som nådde vuxen ålder: Erika f. 1874 och Carl Erik (Kalle) f. 1876. Dessutom hade de en fosterson Edvin f. 1885. Personer i bakre raden, från vänster: Helga Eriksson(?), George Eriksson med sonen Lennart (f. 1921) i famnen, ????, Kalle Carlsson, Julia Carlsson (?), Hulda Carlsson, Ivar Carlsson. George Eriksson är son till Anton och Erika Eriksson och Georg var gift med Helga. Kalle var gift med Hulda och Julia och Ivar var deras barn. Personer i mittre raden, från vänster: Greta Bengtsson, Anton Eriksson, Wilhelm och Charlotta Carlsson, ???, Viktoria Karlsson, Erika Eriksson. Erika är dotter till Wilhelm och Charlotta och hon var gift med Anton Eriksson. Greta Bengtsson är Anton och Erikas dotter. Barnen i främre raden, från vänster: Arne Karlsson, ????, Rosalie Karlsson, Alf Karlsson, Bror Carlsson (sjömanskostym). Edvin Karlsson var en fosterson till Wilhelm och Charlotta Carlsson. Edvins hustru är Viktoria Karlsson. Barnen Arne, Rosalie och Alf är Edvin och Viktorias bar. Bror Carlsson var son till Kalle och Hulda Carlsson. Arne växte dock upp som fosterson till Kalle och Hulda. Se även Fotografi på familjen Carlsson taget utanför Snickartorp
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Statarfamiljen Carlssons på

Snickartorp under Ekeby, Åkers

socken

Snickartorp

Snickartorp var ett statartorp som löd under Ekeby, Berga säteri, Åkers socken (D). På Snickartorp har det under 1800-talet funnit statartorpare, dvs torpare som avlönades med naturaprodukter från säteriet. Torpet var ej tillräckligt stort för att leva av. Från1830-talet och framöver var de boende på Snickartorp egentliga statardrängar, dvs statare som var naturaavlönade utan egen möjlighet till egen jord att odla. Enligt Åkers kyrkböcker har det under Berga säteri har funnits ett torp med namnet Snickartorp ända tillbaka till 1780. Referensen till torpet var då Snickartorp på Ekeby ägor. Flera personer var samtidigt skrivna på Snickartorp. Först i slutet av 1820-talet och in på 1830-talet dyker titeln statardräng upp i kyrkböckerna för de boende på Snickartorp. År 1966 flyttades Snickartorp till Skansen där det återuppbyggdes och invigdes 1968. Torpet skänktes av familjen von Stockenström, ägarna till Berga säteri. Torpet idag fungerar som museum på Skansen och kallas där “Statarlängan från Berga”. Mer om Snickartorp.

Familjen Carlsson

Familjen Carlsson på Snickartorp bestod av Erik Wilhelm Carlsson (f. 1850), hans hustru Kristina Charlotta Ersdotter (f.1845) samt barnen: Erika Charlotta (f. 1874), Carl Erik (1876) samt Gustaf Edvin (1883-1884). Bilden visar Wilhelm och Charlotta Carlsson, tagen på Snickartorp cirka 1923. De flyttar in i Snickartorp 1874 och blir kvar här i 50 år. Wilhelm avlider 1924 men hans änka bor kvar på Snickartorp till 1928 då hon flyttar till Eriksberg. Hos familjen Carlsson finns även en fosterson, Karl Edvin Karlsson (f. 1885). Edvin Karlsson är min hustru Britts (f. Karlsson) farfar och Edvin växte upp som fosterson hos Carlssons på Snickartorp. Mor till Edvin var Ulrika Maria Johansdotter, född den 25/11 1844 i Björkvik (D). Edvin Karlsson föddes 1885-01-11 i Strängnäs och kom som fosterson till Wilhelm och Charlotta Carlsson i ett-års åldern. Edvins mamma Ulrika Maria Johansson var då ensamstående mamma med tre barn samt bageriidkerska i Strängnäs. Edvin var dock under hela tiden på Snickartorp skriven i Strängnäs domkyrkoförsamling. Källa: Edvins son Sixten Karlsson. Se vidare Edvin Karlssons familj Familjen Carlsson Statardräng Erik Wilhelm Carlsson, född 1850-05- 14 i Åker, död 1924-11-24 i Åker. Hustru Kristina Charlotta Ersdotter, född 1845- 03-07 i Åker, död 1937-05-09 i Åker. Paret vigs 1872-11-04. Barnen: 1. Ulrika (Erika) Charlotta, född 1874-03-04 i Hesselby, Åker, död 1941-02-07 i Åker. Gift med Anton Eriksson. 2. Carl Erik, född 1876-01-28 i Snickartorp, Åker, död 1955-06-09 i Strängnäs Sfs. Gift med Hulda Söderblom. 3. Gustaf Edvin, född 1883-02-09 i Åker, död 1884- 07-07 i Åker. 4. Fosterson Karl Edvin Karlsson, född 1885-01-11 i Strängnäs Sfs, död 1962-09-29 i Djupvik, Toresund. Gift med Viktoria (född Sundin). Erik Wilhelm var statardräng och familjen kommer till Snickartorp år 1874. Innan dess fanns de på Hesselby, Åker. Dottern är född den 4 mars 1874 i Hesselby så Carlssons kom till Snickartorp på hösten 1874. Efter Wilhelms bortgång 1924 bor Kristina Charlotta kvar på Snickartorp fram till 1928 då hon flyttar till Eriksberg. Fotografi på familjen Wilhelm Carlsson på Snickartorp

Erik Wilhelm Carlsson

Erik Wilhelm Carlsson föddes 1850-05-14 i Herrängslund, Åker. Föräldrarna var torparen C.F. Wall och hans hustru Eva Sandström. Wilhelm i födelseboken:

Carlssons på Snickartorp

Relaterade länkar

Statarsystemet Snickartorp Bilder på det gamla Snickartorp Fotografi på familjen Wilhelm Carlsson på Snickartorp Georg Eriksson med familj i USA Edvin Karlssons familj Arne Karlssons familj Familjen Sundqvist på Snickartorp

Referenslitteratur

Sveriges kyrkböcker Sveriges dödsbok 1860 - 2017 Sveriges befolkning, Arkiv Digital Överst på sidan
Ovan, källa: födelseboken Åker (D) C:6 (1846-1860) Bild 16 / sid 21 för år 1850. Utdraget ovan visar födelsenotisen för Erik Wilhelm Carlsson. Wilhelm är född den 14/5 1850 i Herrängslund, Åker och döptes den 16/5. Föräldrar är torparen Carl F. Wall (1818-1855) och hans hustru Eva Sandström (1819-1905).
Ovan, källa: HFL Åker (D) AI:14 (1846-1851) Bild 33 / sid 23 - Herrängslund. Utdraget från husförhörslängden visar Wilhelms familj vid hans födelse. Som vi ser har Wilhelm två äldre bröder, Carl Ludvig (f. 1843) och Johan Alfred (f. 1847). Hans äldre bröder är födda i Toresund. Barnens far Carl Wall dog redan 1855.

Kristina Charlotta Ersdotter

Wilhelm Carlssons hustru var Kristina Charlotta Ersdotter. Hon var född 1845-03-07 i Åker, död 1937- 05-09 i Åker. Paret vigdes 1872-11-04. Tyvärr har jag inte hittat hennes födelsenotis i Åkers födelsebok avseende mars 1845.

Wilhelm och Charlotta kommer till

Snickartorp, Åker, 1874

Wilhelm och Charlotta flyttar till Snickartorp 1874. Snickartorp 1871 - 1875:
Ovan, källa: Åker (D) AI:19 (1871-1875) Bild 49 / sid 33, Snickartorp. Utdraget från Åkers husförhörslängd (1871-1875) visar familjen Carlsson de första åren på Snickartorp. Innan de flyttade till Snickartorp 1874 fanns de i Hesselby, Åker. I HFL finns även dottern Ulrika (Erika) Charlotta och sonen Carl Erik. Wilhelm står som statardräng. Då Carlssons flyttar in på Snickartorp fanns ett inhyseshjon Pehr Lennqvist (1811 - 1890) och hans dotter Maria Louisa (1843 - 1907) där. Dottern Maria Louisa har kommentaren “idiot” i HFL 1881 - 1885. Wilhelm och Charlotta Carlsson får en son Gustaf Edvin 1883-02-09. Sonen avlider redan 1884-07-07. I dödsboken står “kramp” som dödsorsak. Snickartorp 1881 - 1885:
Ovan, källa: Åker (D) AI:21 (1881-1885) Bild 52 / sid 41, Snickartorp. I nästa husförhörslängd (HFL), AI:22 (1886 - 1890), finns en anteckning att Carlssons dotter Ulrika (Erika) flyttar från Snickartorp år 1888, då 14 år gammal, för att tjäna som piga på Bråtorp. I den därpå nästa husförhörslängd (HFL), AI:23 (1891 - 1895), är Ulrika (Erika) tillbaka på Snickartorp. Hon återvänder hem år 1891. Från och med denna HFL används Erika som hennes förnamn. I Åkers födelsebok är hon dock upptagen som Ulrika. Sonen Carl Erik arbetar på Ekeby gård år 1900. Den 23 november 1900 tar han och dottern till rättaren på Ekeby, Hulda Sofia Amalia Söderblom ut lysning för att gifta sig. Paret gifter sig den 15/12 1900 och i februari 1901 föds dottern Julia Amalia. Även Carlssons dotter Erika gifter sig vid denna tid. Den 19 september 1896 gifter hon sig med skomakarsonen Karl Anton Eriksson på Bråtorp. Efter bröllopet flyttar Erika till maken på Bråtorp. Därefter flyttar paret till Strängnäs (1896-10-24). Från 1900 är således Wilhelm och Charlotta Carlssons båda barn utflugna från Snickartorp. Se nedan: Snickartorp 1907 - 1911:
Ovan, källa: Åker (D) AIIa:3 (1907-1911) Bild 670 / sid 47, Snickartorp. Några andra än paret Carlsson finns inte skrivna på Snickartorp under denna period. Under föregående period (Alla:2) 1902 - 1906 fanns inhyseshjonen Erik Sundqvist men han avlider i maj 1905 samt pigan Maria Louisa Lennqvist som avlider i maj 1907. Perioden 1911 - 1920 (Alla:4) finns flera familjer skrivna på Snickartorps sida i församlingsboken. Förutom Wilhelm och Charlotta Carlsson finns några statare med hustrur samt smeden Lexander med familj. Wilhelm Carlsson avlider 1924 men hans änka Charlotta stannar kvar på Snickartorp till 1928. Se nedan: Snickartorp 1920 - 1928:
Ovan, Källa: församlingsboken Åker (D) AIIa:6 (1920- 1928) Bild 850 / sid 72, Snickartorp. Bilderna ovan visar vänstra och högra sidan i Åkers församlingsbok för Snickartorp avseende perioden 1920 - 1928. Av bilden ovan framgår att Wilhelm Carlson avlider 1924-11-24 på Snickartorp. Wilhelm hade då varit på Snickartorp i 50 år. Hans hustru blir kvar på Snickartorp till 1928 då hon flyttar till Eriksberg (sida 73). i nästa bok Alla:8 (1928 - 1935) finns hon kvar på Eriksberg men med kommentaren “vistats i Strängnäs”. I nästa församlingsbok 1935 - 1940 (Alla:10) finns under Eriksberg noteringen att hon avled 1937-05-09.

Erika Eriksson, född Carlsson (f.

1874)

Wilhelm och Charlotta Carlssons dotter Ulrika (Erika) Charlotta föddes 1874-03-04 i Hesselby, Åker och dog 1941-02-07 i Åker. Familjen Carlsson flyttar redan samma år till Snickartorp. Dottern står med namnen Ulrika Charlotta i födelseboken men från 1891 står hon med namnen Erika Charlotta, dvs Ulrika är ändrad till Erika och hon använder just Erika som tilltalsnamn. Erika i födelseboken:
Ovan, källa: födelseboken Åker (D) C:8 (1861-1874) Bild 188, avseende år 1874. Ulrika (Erika) är således född i Hesselby men familjen flyttar till Snickartorp senare samma år. Erika bor hemma hos föräldrarna tills hon blir 14 år gammal. I husförhörslängden (HFL), AI:22 (1886 - 1890) finns en anteckning att hon flyttar till gården Bråtorp år 1888, för att tjäna som piga. Enligt husförhörslängd (HFL), AI:23 (1891 - 1895), är Ulrika (Erika) tillbaka på Snickartorp 1891. Från och med denna HFL används Erika som hennes förnamn. Den 19 september 1896 gifter sig Erika med skomakarsonen Karl Anton Eriksson på Bråtorp. Efter bröllopet flyttar Erika till maken på Bråtorp. Därefter flyttar paret vidare till Strängnäs (1896-10- 24). Bråtorp var en skattegård, dvs en bondgård som ägdes av brukaren själv och som vid denna tid var Karl Johan Svedin (f. 1834). Karl Antons pappa var skomakaren Anders Gustaf Eriksson (f. 1826) och han står som “hyrande” på Bråtorp i HFL. Antagligen hyrde han bostad/skomakarverkstad på gården Bråtorp. I Strängnäs bor de på Nr 175 (Strängnäs lands- och stadsförsamlingar (D) AIb:22 (1896-1900) Bild 358 / sid 338). Från 1901 finns familjen i Järsta, Åker och från 1906 i Täby, Åker samt 1911 - 1920 i Åkers Styckebruk. Erika Charlotta Karlsson, född 1874-03-04 i Åker, död 1941-02-07 i Åkers Styckebruk, Åker. Karl Anton Eriksson, född 1872-12-19 i Lilla Malma, död 1955-12-06 i Åkersro, Åker. Snickare. Paret vigs 1896-09-19. Erika och Anton får 3 egna barn samt en fosterson: 1. Karl Georg, född 1898 -06-01 i Strängnäs. 2. Karin Sofia Charlotta, född 1900-10-22 i Strängnäs, död 1974-07-22 i Mariefred. 3. Anna MargaretaGreta” Antonia, född 1902-06-26 i Strängnäs, död 1990-10-13 i Eskilstuna Kloster. 4. Fosterson Karl Erik Arne Karlsson, född 1912-01-07 i Toresund, död 1996-05-08 i Eskilstuna Fors. Karl Erik Arne Karlsson (f. 1912-01-07 i Toresund), son till Wilhelm Carlssons fosterson Edvin Karlsson, kom som fosterson till Anton och Erika Eriksson i Åker den 18/1 1914. Arnes mamma, Viktoria Karlsson, var då havande med dottern Evelina som föddes 12 dagar senare den 30/1. Se vidare Arne Karlssons familj. Åkers Styckebruk 1907 - 1911:
Ovan, källa: Åker (D) AIIa:3 (1907-1911) Bild 3540 / sid 338, Åkers Styckebruk. Ovan ser vi Anton och Erika med barn i Åkers Styckebruk perioden 1907 - 1911. Anton var snickare/timmerman. Åkers Styckebruk 1920 - 1928:
Ovan, källa: Åker (D) AIIa:7 (1920-1928) Bild 2470 / sid 579, Åkers Styckebruk. Fostersonen Arne Karlsson var i yngre år enbart skriven hos sina biologiska föräldrar Edvin och Viktoria Karlsson i Toresund och inte hos Anton och Erika. Det verkar som om han varit hemma hos sina biologiska föräldrar i en period. I församlingsboken ovan (1920 - 1928) är han nu skriven hos Anton och Erika i Åker och han kom tillbaka till dem 1921 enligt ovan.

Anton och Erika Erikssons barn

Karl Georg Eriksson

Karl Georg Eriksson, född 1898-06-01 i Strängnäs Sfs Lovisa Vilhelmina Nilsson, född 1892-01-12 i Kisa (E), död 1919-04-11 i Granby, Åker. Paret vigdes 1919-01-25. Lovisa Vilhelmina avlider enbart 3 månader efter vigseln. Georg gifter om 1920 sig med: Helga Gertrud Charlotta Andersson, född 1894-09- 25 Paret vigs 1920-12-01. Barn: 1. Karl Helge Lennart, född 1921-03-12 i Åker. Familjen utvandrar till Amerika. Georg emigrerar 1925-05-08 och Helga och sonen Lennart 1926-01-29. Mer om Georg med familj i USA.

Karin Sofia Charlotta Ekström (född Eriksson)

Karin Sofia Charlotta, född 1900-10-22 i Strängnäs, död 1974-07-22 i Mariefred. Knut Erik Verner Ekström, född 1893-09-26 i Kärnbo, död 1969-08-06 i Mariefred. Paret vigs 1918-12-25. Barn: 1. Maria Birgitta Charlotta, född 1922-06-27 i Mariefred, död 2009-10-07 i Norrtälje. Gift med Fritz Hilding Alvermo, född 1910-08-30 i Lilla Mellösa, död 1990-12-26 i Mariefred. Paret vigs 1953-05-02. Barn: Thomas Knut Hilding född 1955 i Mellösa. 2. Hjördis Karin Maria, född 1930-07-31 i Mariefred, död 2001-08-09 i Mariefred. Gift med Karl Åke Ingvar Svensson, född 1929-04- 30 i Lofta (H), död 1968-06-29 i Mariefred. Vigsel 1953-10-31. Barn: Gunilla Karin Elisabeth född 1956 och Annika Maria Kristina född 1958, båda i Mariefred. 3. Maud Erika Kristina, född 1932-04-19 i Mariefred, död 1999-07-16 i Mariefred. Gift med Olof Eugen Eklund, född 1911-04-26 i Kropp (M), död 1988-08-10 i Mariefred. Vigsel 1965- 10-02.

Greta Bengtson (född Eriksson)

Anna MargaretaGreta” Antonia, född 1902-06-26 i Strängnäs, död 1990-10-13 i Eskilstuna Kloster. Jarl Axel Reinhold Bengtsson, född 1898-07-28 i Torshälla, död 1955-01-24 i Amerika. Enligt Sveriges dödsbok 1860-2017 avled han i Amerika men var skriven i Lilla Malma (Malmköping). Paret vigdes 1925-12-12. Barn: 1. Fosterdotter Ingeborg Hensel, född 1930-12-06 i Jena, Thüringen, Tyskland.

Carl Erik “Kalle” Carlsson (f. 1876)

Wilhelm och Charlotta Carlssons son Carl Erik är född 1876-01-28 i Snickartorp, Åker och dog 1955-06-09 i Strängnäs Sfs. Carl Erik kallas Kalle. Carl Erik i födelseboken:
Ovan, källa: födelseboken Åker (D) C:9 (1874-1895) Bild 18, Snickartorp, avseende år 1876. Carl Erik bor hemma hos föräldrarna på Snickartorp men år 1900 arbetar han på Ekeby gård. Den 23 november 1900 tar han och dottern till rättaren på Ekeby, Hulda Sofia Amalia Söderblom ut lysning för att gifta sig. Paret gifter sig den 15/12 1900 och i februari 1901 föds dottern Julia Amalia. Hulda bör mao varit höggravid på bröllopet. Carl Erik Carlsson, född 1876-01-28 i Snickartorp, Åker, död 1955-06-09 i Strängnäs Sfs. Hulda Sofia Amalia Söderblom, född 1883-04-24 i Åker, död 1952-09-27 i Strängnäs Sfs. Paret vigs 1900-12-15. Kalle och Huldas barn: 1. Julia Amalia, född 1901-02-26 i Åker, död 1965-02- 23 i Strängnäs Sfs. 2. Karl Herman, född 1902-08-16 i Åker, död 1918- 10-21 i Åker. 3. Erik Ivar, född 1904-10-02 i Åker, död 1980-12-26 i Strängnäs Sfs. 4. Elin Kristina, född 1907-07-26 i Åker, död 1907-08- 02 i Åker. 5. Bror Frans Wilhelm, född 1912-02-08 i Strängnäs Lfs, död 1992-12-04 i Strängnäs Sfs. Åker 1907 - 1911:
Ovan, källa Åker (D) AIIa:3 (1907-1911) Bild 4160 / sid 400, Lida, Åker. Familjen Carl Erik Carlsson finns åren 1909 - 1911 i Lida, Åker, där Kalle arbetar som statardräng. År 1911 flyttar familjen till Strängnäs. I Strängnäs arbetar Kalle som kommunalarbetare. Strängnäs 1933 - 1942:
Ovan, källa: Strängnäs lands- och stadsförsamlingar (D) AII:18 (1933-1942) Bild 1570 / sid 1149, Åkern nr 8 (nr 145). Som vi ser ovan är Kalle nu kommunalarbetare, sonen Ivar handelsbiträde samt Bror målare.

Kalle och Hulda Carlssons barn:

Julia Amalia Andersson (född Carlsson)

Julia Amalia, född 1901-02-26 i Åker, död 1965-02- 23 i Strängnäs Sfs. Nils Gustaf Andersson, född 1896-08-05 i Ytterenhörna (AB), död 1982-04-17 i Strängnäs. Paret vigdes 1927-10-15. Barn: 1. Karin Amalia Birgitta, född 1928-08-02 i Strängnäs Sfs, död 2019-02-11. Gift med Bengt Evert Kågebro, född 1927-05-19 i Ljung (E), död 2010-11-19 i Karlskoga. Vigsel 1950- 10-07. Barn: Karin Elisabeth född 1952 och Bengt Jörgen född 1955, båda i Strängnäs. 2. Lars Erik Gustaf Andersson, född 1930-02-02 i Strängnäs Sfs. Gift med Gunvor Liliang Lundh, född 1933-05-29 i Lövånger (AC). Vigdes 1958-10-31. Barn: Maria Christina född 1958, Lars Johan född 1961, Lars Magnus född 1963, alla i Spånga (AB). 3. Kerstin Ulla Sofia, född 1933-08-24 Strängnäs Sfs. Gift med Karl Yngve Gustafsson, född 1931-08-08 i Kolbäck (U), död 2013-12-16 i Strängnäs. Vigsel 1956-01-08. Barn: Ulla Kristina född 1956, Karl Krister född 1959. Båda i Strängnäs. 4. Nils Gunnar Göran Andersson, född 1935-12-21 i Eskilstuna Kloster, död 2015-04-02 i Strängnäs. Gift med Edel, född 1935-06-07 i Norge, död 2017- 09-15 i Strängnäs. Vigsel 1973-07-04. 5. Rut Ingrid Margareta, född 1938-03-31 i Eskilstuna Kloster. Gift med Johan Arne Carlsson, född 1933-12-15 i Dunker (D), död 2007-03-03 i Bettna (D). Vigsel 1961-04-01. Barn: Lars Johan född 1966. 6. Ulf Karl Viktor Andersson, född 1945-03-24 i Eskilstuna Kloster, död 1992-02-20 i Österhaninge (AB). Ogift.

Erik Ivar Carlsson

Erik Ivar, född 1904-10-02 i Åker, död 1980-12-26 i Strängnäs Sfs. Hillevi Maria Elisabet Söderberg, född 1909-03-30 i Toresund (D), död 1987-05-15 i Strängnäs. Paret vigdes 1934-05-19. Barn: Fosterdotter Ingrid Viola Axén, född 1930-10-22 i Vist (E).

Bror Frans Wilhelm Carlsson

Bror Frans Wilhelm, född 1912-02-08 i Strängnäs Lfs, död 1992-12-04 i Strängnäs Sfs. Karin Laura Jansson, född 1914-01-15 i Kärnbo (D), död 2002-08-02 i Strängnös Sfs. Paret vigdes 1941-10-04. Barn: Karl Jan Wilhelm, född 1952-09-03 i Strängnäs Sfs.

Bilder

Fyra generationer, Carlssons på Snickartorp. I mitten sitter Wilhelm Carlssons hustru Charlotta. Till höger står Wilhelm och Charlottas dotter Erika (gift Eriksson). Till vänster står Erikas och hennes man Antons son Georg. I famnen håller han sin och hans hustru Helgas son Lennart (f. 1921). Fotografiet är taget på Snickartorp cirka 1923. Okänd fotograf.
Wilhelm och Charlotta Carlsson sittandes på farstukvisten till Snickartorp, Åker. Fotot bör vara taget på 1910-talet. Okänd fotograf.
Familjen Carlsson på Snickartorp, Bilden är tagen inne i den vänstra bostaden på Snickartorp. Järnspisen med spiskåpan till höger i bild. I innertaket syns pärlspontpanel. I mitten sitter Wilhelm och Charlotta Carlsson. Bilden är tagen cirka 1923. Fotograf okänd. Wilhelm och Charlotta Carlsson fick två barn som nådde vuxen ålder: Erika f. 1874 och Carl Erik (Kalle) f. 1876. Dessutom hade de en fosterson Edvin f. 1885. Personer i bakre raden, från vänster: Helga Eriksson(?), George Eriksson med sonen Lennart (f. 1921) i famnen, ????, Kalle Carlsson, Julia Carlsson (?), Hulda Carlsson, Ivar Carlsson. George Eriksson är son till Anton och Erika Eriksson och Georg var gift med Helga. Kalle var gift med Hulda och Julia och Ivar var deras barn. Personer i mittre raden, från vänster: Greta Bengtsson, Anton Eriksson, Wilhelm och Charlotta Carlsson, ???, Viktoria Karlsson, Erika Eriksson. Erika är dotter till Wilhelm och Charlotta och hon var gift med Anton Eriksson. Greta Bengtsson är Anton och Erikas dotter. Barnen i främre raden, från vänster: Arne Karlsson, ????, Rosalie Karlsson, Alf Karlsson, Bror Carlsson (sjömanskostym). Edvin Karlsson var en fosterson till Wilhelm och Charlotta Carlsson. Edvins hustru är Viktoria Karlsson. Barnen Arne, Rosalie och Alf är Edvin och Viktorias bar. Bror Carlsson var son till Kalle och Hulda Carlsson. Arne växte dock upp som fosterson till Kalle och Hulda. Se även Fotografi på familjen Carlsson taget utanför Snickartorp