Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Statarfamiljen Sundqvists på Snickartorp under Ekeby, Åkers socken

Snickartorp

Snickartorp var ett statartorp som löd under Ekeby, Berga säteri, Åkers socken (D). På Snickartorp har det under 1800-talet funnit statartorpare, dvs torpare som avlönades med naturaprodukter från säteriet. Torpet var ej tillräckligt stort för att leva av. Från1830-talet och framöver var de boende på Snickartorp egentliga statardrängar, dvs statare som var naturaavlönade utan egen möjlighet till egen jord att odla. Enligt Åkers kyrkböcker har det under Berga säteri har funnits ett torp med namnet Snickartorp ända tillbaka till 1780. Referensen till torpet var då Snickartorp på Ekeby ägor. Flera personer var samtidigt skrivna på Snickartorp. Först i slutet av 1820-talet och in på 1830-talet dyker titeln statardräng upp i kyrkböckerna för de boende på Snickartorp. År 1966 flyttades Snickartorp till Skansen där det återuppbyggdes och invigdes 1968. Torpet skänktes av familjen von Stockenström, ägarna till Berga säteri. Torpet idag fungerar som museum på Skansen och kallas där “Statarlängan från Berga”. Mer om Snickartorp. Snickartorp var ett statartorp för två familjer. Familjen Sundqvist kommer till Statartorp 1863 och familjen Carlsson 1874. Med andra ord levde dessa båda familjer samtidigt på Snickartorp.

Familjen Sundqvist

Familjen Sundqvist på Snickartorp bestod av Erik Pehrsson Sundqvist (f. 1822), hans hustru Stina Lotta Ersdotter (f.1827) samt barnen: Christina Carolina (f. 1852), Johan Fredrik (f. 1857), Johanna Charlotta (f. 1862) och Carl Eric (f. 1862). Carl Eric är min hustru Britts mormors far. Familjen Carlsson som fanns samtidigt på Snickartorp hade en fosterson, Edvin Karlsson (f. 1885). Edvin är min hustrus farfar. Familjen Sundqvist flyttar in i Snickartorp den 4 november 1863 och blir kvar här i drygt 40 år. Erik avlider 1905 och var då änkling. Hans hustru avled 1892. Familjen Sundqvist Statardräng Erik Pehrsson Carlsson, född 1822-08-29 i Dunker, död 1905-05-29 i Åker. Hustru Stina Lotta Ersdotter, född 1827-021507 i Norlänna, Länna, död 1892-02-24 i Åker. Paret vigs 1853-101-12. Barnen: 1. Kristina Karolina, född 1852-09-24 i Norlänna, Länna, död 1934-06-13 i Västerås. Gift Nyberg. 2. Johan Erik, född 1855-07-26 i Bromsboda, Åker, död 1856-06-12 i Bromsboda, Åker. 3. Johan Fredrik, född 1857-09-19 i Bromsboda, Åker, död 1942-10-22 i Mariefred. Tar efternamnet Serrander. 4. Johanna Charlotta, född 1859-10-28 i Bromsboda, Åker, död 1911-08-11 i Torsvi (C). 5. Carl Eric, född 1862-02-04 i Bromsboda, Åker, död 1952-09-07 i Överselö (D). Gift med Kristina Charlotta Larsdotter. Erik Sundqvist var statardräng och familjen kommer till Snickartorp år den 4 november 1863. Innan dess fanns de på Bromsboda, torp under Berga, Åker.

Erik Pehrsson Sundqvist

Erik Pehrsson Sundqvist föddes 1822-08-29 i Vindsbro, Dunker. Erik i födelseboken:

Sundqvists på Snickartorp

Relaterade länkar

Statarsystemet Snickartorp Carlssons på Snickartorp Bilder på det gamla Snickartorp Mer om släkten Sundqvist Familjen Seranders

Referenslitteratur

Sveriges kyrkböcker Sveriges dödsbok 1860 - 2017 Sveriges befolkning, Arkiv Digital Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ovan, källa: födelseboken Dunker (D) C:3 (1765-1827) Bild 1480 / sid 286 för augusti 1822. Utdraget ovan visar födelsenotisen för Erik Pehrsson Sundqvist. Erik är född den 29/8 1822 i Vindsbro, Dunker och döptes den 3/9. Erik föddes utom änktenskapet (oäkta) och fadern är okänd. Mor är pigan Brita på Vindbro, Dunker. Tyvärr hittar jag inte Brita med sonen Erik i Vindsbro, Dunkers husförhörslängd.

Kristina Charlotta Ersdotter

Erik Sundqvists hustru var Kristina Charlotta Ersdotter. Hon var född 1827-02-15 i Norrlänna, Länna, död 1892-02-24 i Åker. Hon kallades allmänt Stina Lotta. Paret vigdes 1853-10-12. Stina Lotta i födelseboken:
Ovan, källa: HFL Länna (D) AI:8 (1824-1830) Bild 21 / sid 12, Norrlänna nr 3. Utdraget ovan visar Stina Lottas föräldrar och syskon under perioden 1824 - 1830, dvs vid tiden då hon föddes.

Erik och Stina Lotta kommer till Snickartorp, Åker, 1863

Erik och Stina Lotta flyttar till Snickartorp den 4 november 1863. Innan de kom till Snickartorp bodde de i Bromsboda, ett statartorp under Berga säteri, Åker. Snickartorp 1861 - 1865:
Ovan, källa: HFL Åker (D) AI:17 (1861-1865) Bild 41 / sid 30, Snickartorp. Utdraget från Åkers husförhörslängd (1861-1865) visar familjen Sundqvist de första åren på Snickartorp. Innan de flyttade till Snickartorp 1863 fanns de i Bromsboda, Åker. Erik står som statardräng. Då Sundqvists flyttar in på Snickartorp fanns även en annan statartorpare där, Nils Petter Setterlund (f. 1797) samt änkan Stina Cajsa Olsdotter Lemming (f. 1789). De bor på Snickartorp fram till 1866 men flyttar sen till den intilliggande statartorpet Stenbacka. Stenbacka står som Snickartorp 1866 men Snickartorp är överstruket och istället står det Stenbacka. År 1891 är Stenbacka överstruket och nu står det åter Snickartorp. Vidare står det intill Stenbacka: ”backstuga raseras”. Stenbacka (Snickartorp) 1866 - 1870:
Ovan, källa: Åker (D) AI:18 (1866-1870) Bild 38 / sid 31, Stenbacka (Snickartorp). Som vi ser ovan är Snickartorp är överstruket och istället står det Stenbacka. Snickartorp finns på sida 30 i husförhörslängden och Stenbacka på sidan 31. Kristina Karolina flyttar till Länna i december 1867 men är tillbaka på Stenbacka 1869. Den 28/10 1870 flyttar hon sen vidare till Ytterselö (D). Stenbacka 1871 - 1875:
Ovan, källa: Åker (D) AI:19 (1871-1875) Bild 51 / sid 35, Stenbacka. I utdraget från husförhörslängden ovan är Erik Sundqvist först införd som statardräng. Detta har sen strukits över och istället står det “Inhys.”, dvs inhyseshjon. Inhyseshjon var en beteckning som användes på den del av jordbruksbefolkningen som inte ägde jord och som betecknades som en underklass inom allmogen. En inhyseshjon var inneboende på gården och var normalt inte närmare släkt med familjen eller i övrigt tillhörde tjänstefolket. Som inhyseshjon eller inhysingar kategoriserades backstugusittare och alla andra som bodde, var inhysta, i någon annans hem eller på någon annans jord utan att vara i dennes tjänst. Ca 20 % av allmogen utgjordes 1855 av inhyseshjon. Under perioden 1871 - 1875 lämnar barnen Johan Fredrik och Johanna Charlotta hemmet på Stenbacka, Åker. Johan Fredrik flyttar till Aspö (D) 1872 (15 år) och Johanna Charlotta flyttar till Länna 1874 (15 år). I efterföljande husförhörs längd AI:20 (1876-1880) flyttar även den yngste sonen Carl Eric hemmet. Han flyttar till Strängnäs 1877, då 15 år gammal. Därefter finns enbart föräldrarna kvar på Stenbacka. Stenbacka 1891 - 1895:
Ovan, Källa: församlingsboken Åker (D) AI:23 (1891-1895) Bild 52 / sid 43, Snickartorp/Stenbacka. Av bilden ovan framgår att Eriks hustru Stina Lotta avlider 1892-02-24 på Snickartorp. Som vi ser i rubriken på sidan för Stenbacka är nu namnet Stenbacka överstruket och istället står det Snickartorp. Vidare finns texten Backstuga raseras.” Antagligen var Stenbacka en backstuga som nu var fallfärdig och att Erik Sundqvist nu får bo på Snickartorp? i nästa bok AIIa:1 (1896-1901) finns Erik upptagen på Snickartorps sida tillsammans med familjen Wilhelm Carlsson. I boken därpå AIIa:2 (1902-1906) finns uppgiften att Erik Sundqvist avlider 1905-05-29. Han hade då varit på Snickartorp/Stenbacka i 42 år.

1. Kristina Karolina Nyberg, född Sundqvist (f. 1852)

Erik och Stina Lotta Sundqvist dotter Kristina Karolina föddes 1852-09-24 i Norrlänna, Länna och dog 1934-06-13 i Västerås. Familjen Erik och Stina Lotta Sundqvist bor i Länna fram till oktober 1853 då de flyttar till Bromsboda, Åker där Erik är statardräng. Jag har inte kunnat verifiera Kristina Karolinas födelse i Lännas födelsebok då åren i början av 1850-talet saknas. Men enligt husförhöslängderna är hon född i Länna. Familjen bor i Länna fram till 1853 och Kristina är född 1852 vilket bör innebära att hon är född där. Familjen Sundqvist flyttar från Bromsboda till Snickartorp den 4 november 1863 och från 1866 bor de på det intilliggande Stenbacka. Kristina Karolina flyttar till Länna i december 1867 men är tillbaka på Stenbacka 1869. Den 28/10 1870 flyttar hon sen vidare till Ytterselö (D). Det går inte så bra för Kristina Karolina i Ytterselö. Endast 20 år gammal döms hon för stöld. Mellan 1872 och 1874 döms hon totalt 3 gånger till straffarbete för stöld. 1874 sitter hon på Stockholms stads rannsakningsfängelse, dömd till 1 ½ års fängelse för 3:e resan stöld. Ytterselö 1871 - 1875, straffarbete för stöld
Ovan, källa: Stockholms stads rannsakningsfängelses (SRF) kyrkoarkiv (A, AB) A:12 (1873-1878) Bild 3930 / sid 366. Kristina Karolina var innan häktningen skriven på Ytterselö. Hon sitter i fängelse från 1874 och fram till 30/1 1876 för stöld (1 ½ år). I rullan ovan står det att hon är född i Åker, men hon återfinns inte i Åkers födesebok för september 1852 utan allt pekar på att hon är född i Länna. Hon får en son 1885 och gifter sig 1893 Kristina Karolina föder hon en son, Karl August, 1885-08-17 i Åker, fader okänd. Hon är dock skriven på Ytterselö då hon föder sonen i Åker. Det ordrar dock upp sig för Kristina Karolina. Hon gifter sig 1893-12-09 med Karl Fritiof Nyberg (f. 1864 i Stockholm). Kristina Karolina, född 1852-09-24 i Norlänna, Länna, död 1934-06-13 i Västerås. Karl Fritiof Nyberg, född 1864-09-23 i Kungsholms (AB), död 1931-04-02 i Västerås. Paret vigs 1893-12-09. Hennes son innan äktenskapet: Karl August Nyberg, född 1885-08-17 i Åker, död 1964-12-06 i Västerås. Kristna Karolina och Karl Fritiof verkar ha träffats i Gävle. Båda finns på Nr 154 i Gävle Heliga Trefaldighets församling i Gävle från 1891. Från 1895 finns familjen i Vendel. Vendel 1891 - 1896:
Ovan, källa: Vendel (C) AI:20a (1891-1896) Bild 302 / sid 290. Familjen bor från 1900 i Västerås. Karl Fritiof avlider 1931 och Kristina Karolina 1934, båda i Västerås

Kristina Karolinas son Karl August Nyberg

Karl August Nyberg, född 1885-08-17 i Åker, död 1964-12-06 i Uppsala. Kally Jenny Maria Jakobsson, född 1886-03-19 i , död 1964-05-13 i Västerås. Paret vigs 1912-12-21. Barn: 1. Carl Erik Fritiof, född 1913-05-20 i Västerås, död 1984-06-02 i Västerås. Frånskild man 1938-02-28. 2. Karl Olle Ferdinand, född 1914-09-19 i Västerås, död 1915-09-30 i Västerås. 3. Anna Maria Kristina, född 1916-03-31 i Västerås, död 1918-10-30 i Västerås i spanska sjukan. 4. Asta Karolina Charlotta, född 1918-03-17 i Västerås, död 1918-10-29 i Västerås i spanska sjukan. 5. Karl Åke Birger, född 1919-10-15 i Västerås, död 1958-07-28 i Uppsala. Gift man (11/7 1953). Som vi ser ovan dog tre av barnen i unga år, 2 av dem dog i spanska sjukan 1918 med en dags mellanrum. Spanska sjukan var en mycket svår influensaepidemi som svepte över världen 1918–19 och som bedöms ha orsakat ca 20 milj. människors död. Epidemin fick sitt namn genom att den först rapporterades från Spanien. I Sverige dog under den egentliga epidemin 1918–19 ca 35.000 personer och under 1920 ytterligare ca 3.000. Här liksom i den övriga världen var dödligheten högst bland personer mellan 20 och 40 år. Vanligen drabbades de kraftigaste männen och de gravida kvinnorna först. Sjukdomen komplicerades av brandig lunginflammation.

3. Johan Fredrik Serander (född Sundqvist)

Erik och Stina Lotta Sundqvist son Johan Fredrik föddes 1857-09-19 i Bromsboda, Åker och dog 1942-10-22 i Mariefred. Under perioden 1871 - 1875 lämnar Johan Fredrik hemmet på Stenbacka, Åker och flyttar 1872 till Aspö (D) 15 år gammal. Johan Fredrik blir soldat med soldatnamnet Serrander. Han antas som soldat nr 1018 vid Gripsholms kompani, Södermanlands regemente, den 19 september 1879. Hans soldattorp är Tuna soldattorp, Ytterselö (D). Johan Fredrik, född 1857-09-19 i Bromsboda, Åker, död 1942-10-22 i Mariefred. Lovisa Albertina Larsdotter, född 1860-07-03 i Toresund (D), död 1945-04-25 i Mariefred. Paret vigs 1880-03-11. Barnen Serander: 1. Lovisa Josefina, född 1880-08-15 på Ytterselö (D), död 1942-09-24 i Åker (D). Gift Lindell. 2. Johan Sigfrid, född 1881-09-30 på Ytterselö (D), död 1959-03-27 i Åker. 3. Fritz August, född 1883-01-07 på Ytterselö (D), död 1968-10-27 i Högalid (AB). 4. Anna Theresia, född 1884-04-19 på Ytterselö (D), död 1884-12-22 i Ytterselö. 5. Anna Christina, född 1885-12-08 på Ytterselö (D), död 1944-03-22 i Eskilstuna Kloster. Gift Lidberg (19/4 1919). 6. Fredrik Emanuel, född 1887-06-18 på Ytterselö (D), död 1910-07-19 i Engelbrekt (AB). Ogift. 7. Agnes Amalia, född 1889-01-07 på Ytterselö (D), död 1970-04-15 i Ytterselö. Gift Persson (29/9 1907). 8. Hilda Maria, född 1890-07-08 på Ytterselö (D), död 1937-01-19 i Kungsholms (AB). Gift Johansson. 9. Carl Hilmer, född 1892-12-15 på Ytterselö (D), 1943-08-09 i Sankt Olof (AB). Gift (11/5 1917). 10. Albert Abraham, född 1894-12-18 på Ytterselö (D), död 1976-04-18 i Gustav Vasa (AB). Änkling (27/6 1960). 11. Elin Birgitta Elisabeth, född 1896-10-03 på Ytterselö (D), död 1986-01-25 i Huddinge (AB). Gift Johansson. Änka (5/2 1977). 12. Otto Anton Julius, född 1898-05-03 på Ytterselö (D), död 1983-04-15 i Enskede (AB). Gift (31/10 1940). 13. Erik Ture Leonard, född 1900-09-28 på Ytterselö (D), död 1985-05-13 i Östertälje (AB). Änkling (20/6 1982). Johan Fredrik i födelseboken, Bromsboda, Åker
Ovan, källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 169 (1879-1883) Bild 8590, soldat 1018. Johan Fredrik var soldat nr 1018 inom regementet och nr 118 inom Gripsholms kompani. Han tillhörde Tuna rote på Ytterselö där hans soldattorp fanns. Johan Fredrik ersätter den förre soldaten på roten, Carl Ferdinand Andersson, den 19 september 1879. Johan var vid approberas (godkänns) som soldat vid Södermanlands regementes generalmönstring den 14 juni 1883. Han var då 25 år och 8 månader gammal och hade varit i tjänst i 3 år och 9 månader. Johan Fredrik var 5 fot 7 tum lång enligt rullan. Notera att hans efternamn stavas med två “r” i GMR, dvs Serrander, medan det står Serander i HFL. Johan Fredrik tar avsked 1912 men bor kvar på soldattorpet till den 29/10 1913 då Johan Fredrik med hustru och de två yngsta barnen flyttar till Toresund. Källa: Ytterselö (D) AIIa:2 (1901-1915) Bild 2390 / sid 533.

Lovisa Albertina och Johan Fredrik Seranders barn

För mer information om barnen, se Johan Fredrik Seranders barn

4. Johanna Charlotta (född Sundqvist)

Erik och Stina Lotta Sundqvist dotter Johanna Charlotta föddes 1859-10-28 i Bromsboda, Åker och dog 1911-08-11 i Torsvi (C). Under perioden 1871 - 1875 lämnar Johanna Charlotta hemmet på Stenbacka, Åker och flyttar 1874 till Länna (D) 15 år gammal. Johanna Charlotta har två utomäktenskapliga barn: 1. Erik Axel, född 1880-12-23 i Åker, död 1938-07-13 i Åker. Gift 1909. 2. Anna Charlotta, född 1884-12-15 på Ytterselö, död 1965-06-18 på Ytterselö. Gift Johansson. Änka (13/11 1951). Gifte-1: Johanna Charlotta, född 1859-10-28 i Bromsboda, Åker, död 1911-08-11 i Torsvi (C). Carl Eric Carlsson, född 1827-03-03 i Ytterselö, död 1899-12-14 på Ytterselö. Paret vigdes 1888-09-14 Gifte-2: Gustaf Ask, född 1832-09-12 i Husby-Sjutolft (C), död 1912-08-20 i Torsvi (C). Paret vigdes 1901-12-30.

Johanna Charlottas barn:

1. Erik Axel Sundqvist

Erik Axel, född 1880-12-23 i Åker, död 1938-07-13 i Åker. Maria Kristina Hellqvist, född 1882-06-01 i Åker, död 1906-01-09 i Åker. Paret vigdes 1903-10-24. Barn gifte-1: 1. Hildur Wilhelmina, född 1904-04-29 i Åker, död 1905-03-26 i Åker. Gifte-2: Gerda Aqvilina Pettersson (född Lagergren), född 1875-06-13 i Vansö, död 1944-11-03 i Åker. Paret vigdes 1909-02-01. Gerdas barn i tidigare äktenskap: 1. Märta Aqvilina Pettersson, född 1899-04-05 i Åker, död 1968-05-28 i Eskilstuna Kloster. Gift 1922-06-10 med Olof Erik Algot Nord (1900-1982). Partet får 3 barn: Erik Lennart (f. 1922), Olof Ingemar (f. 1929) och Märta Irene (f. 1930). 2. Johan Martin Pettersson, född 1904-06-24 i Åker, död 1968-09-25 i Strängnäs. Gift 1946-12-07 med Helga Lovisa Åkerblom (1907- 1996). Erik Axels och Gerda Sundqvists gemensamma barn: 1. Elis Axel, född 1910-12-30 i Åker, död 1911-02-05 i Åker. 2. Elsa Aqvilina, född 1910-12-30 i Åker, död 1911-01-29 i Åker. 3. Margit Katarina, född 1913-06-24 i Åker, död 2001-10-27 i Åker. Gift 1936-10-03 med Nils Gösta Malmsten (1913-1992). Paret får två barn: Inger Margareta (f. 1936) och Nils Roger (f. 1943). 4. Erik Algot Melker, född 1915-07-30 i Åker, död 2000-05-05 i Sundbyberg (AB). Gift 1942-07-05 med Inez Elfrida Johansson (1915- 2000). Barn: Inez Elfrida Gunilla (f.1947)

2. Anna Charlotta Karlsson

Anna Charlotta, född 1884-12-15 på Ytterselö, död 1965-06-18 på Ytterselö. Gift 1903-12-23 med Karl August Johansson, född 1860-12-02 i Halltorp (H), död 1951-11-13 i Mariefred. Barnen Johansson: 1. Karl Johan, född 1905-03-22 i Strängnäs Lfs, död 1996-04-09 i Kung Karl (U). Gift 1929-11-09 med Gunborg Sofia Rasén (1911- 1996). Barn: Karl Bernt (f. 1931). 2. Gösta Bertil, född 1907-02-08 i Härad, död 1976-01-15 i Ramnäs (U). Gift 1928-12-02 med Ebba Linnea Rundberg (1902-1966). Barn: Karl Gösta Gideon (f. 1929) och Rune Bertil (f. 1934). 3. Karl Gideon Stefan, född 1910-08-14 i Strängnäs, död 1999-04-07 i Eskilstuna Kloster. Gift 1943-10-31 med Maj-Lis Ingegerd Hjäm (1923-2005). Barn: Lars-Uno Stefan (f. 1944). 4. Maj Linnéa, född 1917-05-23 i Kärnbo, död 2008-07-03 i Toresund (D). Gift 1940-12-01 med Fredrik Elias Lindqvist (1911-1991). Barn: Stig Ebbe (f. 1935) och Nils Olof Elias (f. 1944). 5. Rut Elin Karolina, född 1925-11-27 i Överselö, död 2000-01-11 i Strängnäs. Gift 1947-03-29 med Birger Axel Sjöö (1924-1981). Paret skildes: 1969. Barn: Carl Alf Birger (f. 1948), Bengt Christer Axel (f. 1953), Nils Göte Bertil (f. 1957) och Maud Aina Elisa-Beth (f. 1961). Omgift 1977-06-24 med Bo Hans Richard Larsson (1934-2012). Johanna Charlotta i Åkers födelsebok 1859:
Ovan, källa: födelseboken Åker (D) C:6 (1846-1860) Bild 38 / sid 43, avseende september år 1857. Johan Fredrik är född den 19 spetember 1857 i Bromsboda, Åker och är döpt den 27/9 samma år. Tuna soldattorp, Ytterselö 1907 - 1911:
Ovan, källa Ytterselö (D) AI:23 (1896-1900) Bild 243 / sid 226, Tuna soldattorp. Johan Fredrik rekryteras som soldat i september 1879 och han flyttar då in i soldattorpet Tuna på Ytterselö. Han gifter sig i mars 1880 med Lovisa Albertina Larsdotter som efter bröllopet flyttar in på soldattorpet. Paret får 13 barn. Johan Fredrik var soldat nr 1018 vid Gripsholmskompani, Södermanlands regemente. Generalmönsterrulla, Södermanlands regemente, 14/6 1883:
Ovan, källa: Åker (D) C:8 (1861-1874) Bild 15, avseende februari 1862. Carl Erik Sundqvist med familj i Toresund 1886 - 1890:
Ovan, källa: födelseboken Länna (D) C:1 (1751-1850) Bild 169 / sid 165, avseende år 1827. Stina Lotta (Christina Charlotta) är född den 15/2 1827 och hennes föräldrar är Erik Jansson (f. 1798) och Stina Olsdotter (f. 1797) i Norrlänna, Länna. Länna 1824 - 1830:
Ovan, källa: HFL Ytterselö (D) AI:18 (1871-1875) Bild 222 / sid 215. När Kristina Karolina kommer till Ytterselö socken på Selaön hamnar hon i en tråkig situation. Hon döms 3 gånger för stöld. I utdraget från Ytterselö husförhörslängd 1871 - 1875 har prästen fått använda 3 rader för alla kommentarer om henne. Kristina Karolina är införd på rad 13 och den första kommentaren finns på denna rad. Där står att hon rymt från Norrtorp. Den 24/2 1872 döms hon för 1:a resan stöld till 8 månaders straffarbete och får medborgerligt förtroende indraget i 5 år. Sen händer det igen. Nu använder prästen raden ovanför för kommentarerna, rad 12. Den 8/4 1873 döms hon för 2:a resan stöld av rådhusrätten i Västerås till ett-års straffarbete. Det slutar dock inte här. Samma år hon kommer ut, 1874, tas hon för stöld igen. Prästen använder nu rad 11 för sina kommentarer. Den 24/9 1874 döms Kristina Karoline för 3:e resan stöld till 1 år och 6 månaders straffarbete. Nedan finns ett utdrag från Stockholms stads rannsakningsfängelse 1874 avseende Kristina Karolina. Stockholms stads rannsakningsfängelse 1874

5. Carl Eric Sundqvist

Erik och Stina Lotta Sundqvist son Carl Eric föddes 1862-02-04 i Bromsboda, Åker och dog 1952-09-07 i Överselö (D). Familjen Sundqvist flyttar från Bromsboda till Snickartorp den 4 november 1863 och från 1866 bor de på det intilliggande Stenbacka. Under perioden (1876-1880) flyttar den yngste sonen Carl Eric från hemmet. Han flyttar till Strängnäs 1877, då 15 år gammal. Därefter finns enbart föräldrarna kvar på Stenbacka. Carl Eric, född 1862-02-04 i Bromsboda, Åker, död 1952-09-07 i Överselö (D). Kristina Charlotta (Stina Lotta) Larsdotter, född 1864-05-11 i Spånsvik, Toresund (D). Död 1940-02-16 i Överselö (D). Paret vigdes 1883-05-11. Barn: 1. Klara Kristina, född 1882-09-25 i Ullunda, Ytterselö (D), död 1972-04-24 i Toresund (D). Kristina Charlottas barn innan äktenskapet. Fader okänd. 2. Carl Leonard, född 1885-09-25 i Spånsvik, Toresund (D). Död 1975-05-09 i Ytterselö (D). 3. Erik Hilmer, född 1888-04-01 i Spånsvik, Toresund (D). Död 1967-07-28 i Ytterselö (D). 4. Hildur Maria, född 1890-08-15 i Baggebohl, Toresund (D). Död 1960-06-18 i Länna, Åker (D). 5. Filip Emanuel, född 1893-04-27 i Baggebohl, Toresund (D). Död 1981-12-14 i Oscar (AB). 6. Bertha Sofia, född 1895-11-17 i Toresund (D). Död 1980-08-22 i Matteus (AB). Sofia var fosterbarn. 7. Nils Hugo, född 1901-10-13 i Baggebohl, Toresund (D). Död 1964-08-16 i Strängnäs sfs (D). Carl Erik Sundqvist i Åkers födelsebok 1862:
Ovan, källa: Åker (D) C:7 (1856-1861) Bild 23, avseende oktober 1859. Johanna Charlotta Sundqvist är född 1859-10-28 i Bromsboda, Åker(D).
Ovan, källa: Toresund (D) AI:23 (1886-1890) Bild 77 / sid 73, Baggbohl under Herresta.

Carl Eric Sundqvists stamtavla

För information om Carl Eric Sundqvists ättlingar, se Carl Eric Sundqvists stamtavla Om Släkten Sundqvist
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Statarfamiljen Sundqvists på

Snickartorp under Ekeby, Åkers

socken

Snickartorp

Snickartorp var ett statartorp som löd under Ekeby, Berga säteri, Åkers socken (D). På Snickartorp har det under 1800-talet funnit statartorpare, dvs torpare som avlönades med naturaprodukter från säteriet. Torpet var ej tillräckligt stort för att leva av. Från1830-talet och framöver var de boende på Snickartorp egentliga statardrängar, dvs statare som var naturaavlönade utan egen möjlighet till egen jord att odla. Enligt Åkers kyrkböcker har det under Berga säteri har funnits ett torp med namnet Snickartorp ända tillbaka till 1780. Referensen till torpet var då Snickartorp på Ekeby ägor. Flera personer var samtidigt skrivna på Snickartorp. Först i slutet av 1820-talet och in på 1830-talet dyker titeln statardräng upp i kyrkböckerna för de boende på Snickartorp. År 1966 flyttades Snickartorp till Skansen där det återuppbyggdes och invigdes 1968. Torpet skänktes av familjen von Stockenström, ägarna till Berga säteri. Torpet idag fungerar som museum på Skansen och kallas där “Statarlängan från Berga”. Mer om Snickartorp. Snickartorp var ett statartorp för två familjer. Familjen Sundqvist kommer till Statartorp 1863 och familjen Carlsson 1874. Med andra ord levde dessa båda familjer samtidigt på Snickartorp.

Familjen Sundqvist

Familjen Sundqvist på Snickartorp bestod av Erik Pehrsson Sundqvist (f. 1822), hans hustru Stina Lotta Ersdotter (f.1827) samt barnen: Christina Carolina (f. 1852), Johan Fredrik (f. 1857), Johanna Charlotta (f. 1862) och Carl Eric (f. 1862). Carl Eric är min hustru Britts mormors far. Familjen Carlsson som fanns samtidigt på Snickartorp hade en fosterson, Edvin Karlsson (f. 1885). Edvin är min hustrus farfar. Familjen Sundqvist flyttar in i Snickartorp den 4 november 1863 och blir kvar här i drygt 40 år. Erik avlider 1905 och var då änkling. Hans hustru avled 1892. Familjen Sundqvist Statardräng Erik Pehrsson Carlsson, född 1822- 08-29 i Dunker, död 1905-05-29 i Åker. Hustru Stina Lotta Ersdotter, född 1827-021507 i Norlänna, Länna, död 1892-02-24 i Åker. Paret vigs 1853-101-12. Barnen: 1. Kristina Karolina, född 1852-09-24 i Norlänna, Länna, död 1934-06-13 i Västerås. Gift Nyberg. 2. Johan Erik, född 1855-07-26 i Bromsboda, Åker, död 1856-06-12 i Bromsboda, Åker. 3. Johan Fredrik, född 1857-09-19 i Bromsboda, Åker, död 1942-10-22 i Mariefred. Tar efternamnet Serrander. 4. Johanna Charlotta, född 1859-10-28 i Bromsboda, Åker, död 1911-08-11 i Torsvi (C). 5. Carl Eric, född 1862-02-04 i Bromsboda, Åker, död 1952-09-07 i Överselö (D). Gift med Kristina Charlotta Larsdotter. Erik Sundqvist var statardräng och familjen kommer till Snickartorp år den 4 november 1863. Innan dess fanns de på Bromsboda, torp under Berga, Åker.

Erik Pehrsson Sundqvist

Erik Pehrsson Sundqvist föddes 1822-08-29 i Vindsbro, Dunker. Erik i födelseboken:

Sundqvists på Snickartorp

Relaterade länkar

Statarsystemet Snickartorp Carlssons på Snickartorp Bilder på det gamla Snickartorp Mer om släkten Sundqvist Familjen Seranders

Referenslitteratur

Sveriges kyrkböcker Sveriges dödsbok 1860 - 2017 Sveriges befolkning, Arkiv Digital Överst på sidan
Ovan, källa: födelseboken Dunker (D) C:3 (1765-1827) Bild 1480 / sid 286 för augusti 1822. Utdraget ovan visar födelsenotisen för Erik Pehrsson Sundqvist. Erik är född den 29/8 1822 i Vindsbro, Dunker och döptes den 3/9. Erik föddes utom änktenskapet (oäkta) och fadern är okänd. Mor är pigan Brita på Vindbro, Dunker. Tyvärr hittar jag inte Brita med sonen Erik i Vindsbro, Dunkers husförhörslängd.

Kristina Charlotta Ersdotter

Erik Sundqvists hustru var Kristina Charlotta Ersdotter. Hon var född 1827-02-15 i Norrlänna, Länna, död 1892-02-24 i Åker. Hon kallades allmänt Stina Lotta. Paret vigdes 1853-10-12. Stina Lotta i födelseboken:
Ovan, källa: HFL Länna (D) AI:8 (1824-1830) Bild 21 / sid 12, Norrlänna nr 3. Utdraget ovan visar Stina Lottas föräldrar och syskon under perioden 1824 - 1830, dvs vid tiden då hon föddes.

Erik och Stina Lotta kommer till Snickartorp,

Åker, 1863

Erik och Stina Lotta flyttar till Snickartorp den 4 november 1863. Innan de kom till Snickartorp bodde de i Bromsboda, ett statartorp under Berga säteri, Åker. Snickartorp 1861 - 1865:
Ovan, källa: HFL Åker (D) AI:17 (1861-1865) Bild 41 / sid 30, Snickartorp. Utdraget från Åkers husförhörslängd (1861-1865) visar familjen Sundqvist de första åren på Snickartorp. Innan de flyttade till Snickartorp 1863 fanns de i Bromsboda, Åker. Erik står som statardräng. Då Sundqvists flyttar in på Snickartorp fanns även en annan statartorpare där, Nils Petter Setterlund (f. 1797) samt änkan Stina Cajsa Olsdotter Lemming (f. 1789). De bor på Snickartorp fram till 1866 men flyttar sen till den intilliggande statartorpet Stenbacka. Stenbacka står som Snickartorp 1866 men Snickartorp är överstruket och istället står det Stenbacka. År 1891 är Stenbacka överstruket och nu står det åter Snickartorp. Vidare står det intill Stenbacka: ”backstuga raseras”. Stenbacka (Snickartorp) 1866 - 1870:
Ovan, källa: Åker (D) AI:18 (1866-1870) Bild 38 / sid 31, Stenbacka (Snickartorp). Som vi ser ovan är Snickartorp är överstruket och istället står det Stenbacka. Snickartorp finns på sida 30 i husförhörslängden och Stenbacka på sidan 31. Kristina Karolina flyttar till Länna i december 1867 men är tillbaka på Stenbacka 1869. Den 28/10 1870 flyttar hon sen vidare till Ytterselö (D). Stenbacka 1871 - 1875:
Ovan, källa: Åker (D) AI:19 (1871-1875) Bild 51 / sid 35, Stenbacka. I utdraget från husförhörslängden ovan är Erik Sundqvist först införd som statardräng. Detta har sen strukits över och istället står det “Inhys.”, dvs inhyseshjon. Inhyseshjon var en beteckning som användes på den del av jordbruksbefolkningen som inte ägde jord och som betecknades som en underklass inom allmogen. En inhyseshjon var inneboende på gården och var normalt inte närmare släkt med familjen eller i övrigt tillhörde tjänstefolket. Som inhyseshjon eller inhysingar kategoriserades backstugusittare och alla andra som bodde, var inhysta, i någon annans hem eller på någon annans jord utan att vara i dennes tjänst. Ca 20 % av allmogen utgjordes 1855 av inhyseshjon. Under perioden 1871 - 1875 lämnar barnen Johan Fredrik och Johanna Charlotta hemmet på Stenbacka, Åker. Johan Fredrik flyttar till Aspö (D) 1872 (15 år) och Johanna Charlotta flyttar till Länna 1874 (15 år). I efterföljande husförhörs längd AI:20 (1876-1880) flyttar även den yngste sonen Carl Eric hemmet. Han flyttar till Strängnäs 1877, då 15 år gammal. Därefter finns enbart föräldrarna kvar på Stenbacka. Stenbacka 1891 - 1895:
Ovan, Källa: församlingsboken Åker (D) AI:23 (1891- 1895) Bild 52 / sid 43, Snickartorp/Stenbacka. Av bilden ovan framgår att Eriks hustru Stina Lotta avlider 1892-02-24 på Snickartorp. Som vi ser i rubriken på sidan för Stenbacka är nu namnet Stenbacka överstruket och istället står det Snickartorp. Vidare finns texten “Backstuga raseras.” Antagligen var Stenbacka en backstuga som nu var fallfärdig och att Erik Sundqvist nu får bo på Snickartorp? i nästa bok AIIa:1 (1896-1901) finns Erik upptagen på Snickartorps sida tillsammans med familjen Wilhelm Carlsson. I boken därpå AIIa:2 (1902-1906) finns uppgiften att Erik Sundqvist avlider 1905-05-29. Han hade då varit på Snickartorp/Stenbacka i 42 år.

1. Kristina Karolina Nyberg, född

Sundqvist (f. 1852)

Erik och Stina Lotta Sundqvist dotter Kristina Karolina föddes 1852-09-24 i Norrlänna, Länna och dog 1934- 06-13 i Västerås. Familjen Erik och Stina Lotta Sundqvist bor i Länna fram till oktober 1853 då de flyttar till Bromsboda, Åker där Erik är statardräng. Jag har inte kunnat verifiera Kristina Karolinas födelse i Lännas födelsebok då åren i början av 1850-talet saknas. Men enligt husförhöslängderna är hon född i Länna. Familjen bor i Länna fram till 1853 och Kristina är född 1852 vilket bör innebära att hon är född där. Familjen Sundqvist flyttar från Bromsboda till Snickartorp den 4 november 1863 och från 1866 bor de på det intilliggande Stenbacka. Kristina Karolina flyttar till Länna i december 1867 men är tillbaka på Stenbacka 1869. Den 28/10 1870 flyttar hon sen vidare till Ytterselö (D). Det går inte så bra för Kristina Karolina i Ytterselö. Endast 20 år gammal döms hon för stöld. Mellan 1872 och 1874 döms hon totalt 3 gånger till straffarbete för stöld. 1874 sitter hon på Stockholms stads rannsakningsfängelse, dömd till 1 ½ års fängelse för 3:e resan stöld. Ytterselö 1871 - 1875, straffarbete för stöld
Ovan, källa: Stockholms stads rannsakningsfängelses (SRF) kyrkoarkiv (A, AB) A:12 (1873-1878) Bild 3930 / sid 366. Kristina Karolina var innan häktningen skriven på Ytterselö. Hon sitter i fängelse från 1874 och fram till 30/1 1876 för stöld (1 ½ år). I rullan ovan står det att hon är född i Åker, men hon återfinns inte i Åkers födesebok för september 1852 utan allt pekar på att hon är född i Länna. Hon får en son 1885 och gifter sig 1893 Kristina Karolina föder hon en son, Karl August, 1885-08-17 i Åker, fader okänd. Hon är dock skriven på Ytterselö då hon föder sonen i Åker. Det ordrar dock upp sig för Kristina Karolina. Hon gifter sig 1893-12-09 med Karl Fritiof Nyberg (f. 1864 i Stockholm). Kristina Karolina, född 1852-09-24 i Norlänna, Länna, död 1934-06-13 i Västerås. Karl Fritiof Nyberg, född 1864-09-23 i Kungsholms (AB), död 1931-04-02 i Västerås. Paret vigs 1893-12-09. Hennes son innan äktenskapet: Karl August Nyberg, född 1885-08-17 i Åker, död 1964-12-06 i Västerås. Kristna Karolina och Karl Fritiof verkar ha träffats i Gävle. Båda finns på Nr 154 i Gävle Heliga Trefaldighets församling i Gävle från 1891. Från 1895 finns familjen i Vendel. Vendel 1891 - 1896:
Ovan, källa: Vendel (C) AI:20a (1891-1896) Bild 302 / sid 290. Familjen bor från 1900 i Västerås. Karl Fritiof avlider 1931 och Kristina Karolina 1934, båda i Västerås

Kristina Karolinas son Karl August Nyberg

Karl August Nyberg, född 1885-08-17 i Åker, död 1964-12-06 i Uppsala. Kally Jenny Maria Jakobsson, född 1886-03-19 i , död 1964-05-13 i Västerås. Paret vigs 1912-12-21. Barn: 1. Carl Erik Fritiof, född 1913-05-20 i Västerås, död 1984-06-02 i Västerås. Frånskild man 1938-02-28. 2. Karl Olle Ferdinand, född 1914-09-19 i Västerås, död 1915-09-30 i Västerås. 3. Anna Maria Kristina, född 1916-03-31 i Västerås, död 1918-10-30 i Västerås i spanska sjukan. 4. Asta Karolina Charlotta, född 1918-03-17 i Västerås, död 1918-10-29 i Västerås i spanska sjukan. 5. Karl Åke Birger, född 1919-10-15 i Västerås, död 1958-07-28 i Uppsala. Gift man (11/7 1953). Som vi ser ovan dog tre av barnen i unga år, 2 av dem dog i spanska sjukan 1918 med en dags mellanrum. Spanska sjukan var en mycket svår influensaepidemi som svepte över världen 1918–19 och som bedöms ha orsakat ca 20 milj. människors död. Epidemin fick sitt namn genom att den först rapporterades från Spanien. I Sverige dog under den egentliga epidemin 1918–19 ca 35.000 personer och under 1920 ytterligare ca 3.000. Här liksom i den övriga världen var dödligheten högst bland personer mellan 20 och 40 år. Vanligen drabbades de kraftigaste männen och de gravida kvinnorna först. Sjukdomen komplicerades av brandig lunginflammation.

3. Johan Fredrik Serander (född

Sundqvist)

Erik och Stina Lotta Sundqvist son Johan Fredrik föddes 1857-09-19 i Bromsboda, Åker och dog 1942-10-22 i Mariefred. Under perioden 1871 - 1875 lämnar Johan Fredrik hemmet på Stenbacka, Åker och flyttar 1872 till Aspö (D) 15 år gammal. Johan Fredrik blir soldat med soldatnamnet Serrander. Han antas som soldat nr 1018 vid Gripsholms kompani, Södermanlands regemente, den 19 september 1879. Hans soldattorp är Tuna soldattorp, Ytterselö (D). Johan Fredrik, född 1857-09-19 i Bromsboda, Åker, död 1942-10-22 i Mariefred. Lovisa Albertina Larsdotter, född 1860-07-03 i Toresund (D), död 1945-04-25 i Mariefred. Paret vigs 1880-03-11. Barnen Serander: 1. Lovisa Josefina, född 1880-08-15 på Ytterselö (D), död 1942-09-24 i Åker (D). Gift Lindell. 2. Johan Sigfrid, född 1881-09-30 på Ytterselö (D), död 1959-03-27 i Åker. 3. Fritz August, född 1883-01-07 på Ytterselö (D), död 1968-10-27 i Högalid (AB). 4. Anna Theresia, född 1884-04-19 på Ytterselö (D), död 1884-12-22 i Ytterselö. 5. Anna Christina, född 1885-12-08 på Ytterselö (D), död 1944-03-22 i Eskilstuna Kloster. Gift Lidberg (19/4 1919). 6. Fredrik Emanuel, född 1887-06-18 på Ytterselö (D), död 1910-07-19 i Engelbrekt (AB). Ogift. 7. Agnes Amalia, född 1889-01-07 på Ytterselö (D), död 1970-04-15 i Ytterselö. Gift Persson (29/9 1907). 8. Hilda Maria, född 1890-07-08 på Ytterselö (D), död 1937-01-19 i Kungsholms (AB). Gift Johansson. 9. Carl Hilmer, född 1892-12-15 på Ytterselö (D), 1943-08-09 i Sankt Olof (AB). Gift (11/5 1917). 10. Albert Abraham, född 1894-12-18 på Ytterselö (D), död 1976-04-18 i Gustav Vasa (AB). Änkling (27/6 1960). 11. Elin Birgitta Elisabeth, född 1896-10-03 på Ytterselö (D), död 1986-01-25 i Huddinge (AB). Gift Johansson. Änka (5/2 1977). 12. Otto Anton Julius, född 1898-05-03 på Ytterselö (D), död 1983-04-15 i Enskede (AB). Gift (31/10 1940). 13. Erik Ture Leonard, född 1900-09-28 på Ytterselö (D), död 1985-05-13 i Östertälje (AB). Änkling (20/6 1982). Johan Fredrik i födelseboken, Bromsboda, Åker
Ovan, källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 169 (1879-1883) Bild 8590, soldat 1018. Johan Fredrik var soldat nr 1018 inom regementet och nr 118 inom Gripsholms kompani. Han tillhörde Tuna rote på Ytterselö där hans soldattorp fanns. Johan Fredrik ersätter den förre soldaten på roten, Carl Ferdinand Andersson, den 19 september 1879. Johan var vid approberas (godkänns) som soldat vid Södermanlands regementes generalmönstring den 14 juni 1883. Han var då 25 år och 8 månader gammal och hade varit i tjänst i 3 år och 9 månader. Johan Fredrik var 5 fot 7 tum lång enligt rullan. Notera att hans efternamn stavas med två “r” i GMR, dvs Serrander, medan det står Serander i HFL. Johan Fredrik tar avsked 1912 men bor kvar på soldattorpet till den 29/10 1913 då Johan Fredrik med hustru och de två yngsta barnen flyttar till Toresund. Källa: Ytterselö (D) AIIa:2 (1901-1915) Bild 2390 / sid 533.

Lovisa Albertina och Johan Fredrik Seranders

barn

För mer information om barnen, se Johan Fredrik Seranders barn

4. Johanna Charlotta (född

Sundqvist)

Erik och Stina Lotta Sundqvist dotter Johanna Charlotta föddes 1859-10-28 i Bromsboda, Åker och dog 1911-08-11 i Torsvi (C). Under perioden 1871 - 1875 lämnar Johanna Charlotta hemmet på Stenbacka, Åker och flyttar 1874 till Länna (D) 15 år gammal. Johanna Charlotta har två utomäktenskapliga barn: 1. Erik Axel, född 1880-12-23 i Åker, död 1938-07-13 i Åker. Gift 1909. 2. Anna Charlotta, född 1884-12-15 på Ytterselö, död 1965-06-18 på Ytterselö. Gift Johansson. Änka (13/11 1951). Gifte-1: Johanna Charlotta, född 1859-10-28 i Bromsboda, Åker, död 1911-08-11 i Torsvi (C). Carl Eric Carlsson, född 1827-03-03 i Ytterselö, död 1899-12-14 på Ytterselö. Paret vigdes 1888-09-14 Gifte-2: Gustaf Ask, född 1832-09-12 i Husby-Sjutolft (C), död 1912-08-20 i Torsvi (C). Paret vigdes 1901-12-30.

Johanna Charlottas barn:

1. Erik Axel Sundqvist

Erik Axel, född 1880-12-23 i Åker, död 1938-07-13 i Åker. Maria Kristina Hellqvist, född 1882-06-01 i Åker, död 1906-01-09 i Åker. Paret vigdes 1903-10-24. Barn gifte-1: 1. Hildur Wilhelmina, född 1904-04-29 i Åker, död 1905-03-26 i Åker. Gifte-2: Gerda Aqvilina Pettersson (född Lagergren), född 1875-06-13 i Vansö, död 1944-11-03 i Åker. Paret vigdes 1909-02-01. Gerdas barn i tidigare äktenskap: 1. Märta Aqvilina Pettersson, född 1899-04-05 i Åker, död 1968-05-28 i Eskilstuna Kloster. Gift 1922-06-10 med Olof Erik Algot Nord (1900-1982). Partet får 3 barn: Erik Lennart (f. 1922), Olof Ingemar (f. 1929) och Märta Irene (f. 1930). 2. Johan Martin Pettersson, född 1904-06-24 i Åker, död 1968-09-25 i Strängnäs. Gift 1946-12-07 med Helga Lovisa Åkerblom (1907-1996). Erik Axels och Gerda Sundqvists gemensamma barn: 1. Elis Axel, född 1910-12-30 i Åker, död 1911-02-05 i Åker. 2. Elsa Aqvilina, född 1910-12-30 i Åker, död 1911-01- 29 i Åker. 3. Margit Katarina, född 1913-06-24 i Åker, död 2001- 10-27 i Åker. Gift 1936-10-03 med Nils Gösta Malmsten (1913-1992). Paret får två barn: Inger Margareta (f. 1936) och Nils Roger (f. 1943). 4. Erik Algot Melker, född 1915-07-30 i Åker, död 2000-05-05 i Sundbyberg (AB). Gift 1942-07-05 med Inez Elfrida Johansson (1915-2000). Barn: Inez Elfrida Gunilla (f.1947)

2. Anna Charlotta Karlsson

Anna Charlotta, född 1884-12-15 på Ytterselö, död 1965-06-18 på Ytterselö. Gift 1903-12-23 med Karl August Johansson, född 1860-12-02 i Halltorp (H), död 1951-11-13 i Mariefred. Barnen Johansson: 1. Karl Johan, född 1905-03-22 i Strängnäs Lfs, död 1996-04-09 i Kung Karl (U). Gift 1929-11-09 med Gunborg Sofia Rasén (1911-1996). Barn: Karl Bernt (f. 1931). 2. Gösta Bertil, född 1907-02-08 i Härad, död 1976- 01-15 i Ramnäs (U). Gift 1928-12-02 med Ebba Linnea Rundberg (1902-1966). Barn: Karl Gösta Gideon (f. 1929) och Rune Bertil (f. 1934). 3. Karl Gideon Stefan, född 1910-08-14 i Strängnäs, död 1999-04-07 i Eskilstuna Kloster. Gift 1943-10-31 med Maj-Lis Ingegerd Hjäm (1923-2005). Barn: Lars- Uno Stefan (f. 1944). 4. Maj Linnéa, född 1917-05-23 i Kärnbo, död 2008- 07-03 i Toresund (D). Gift 1940-12-01 med Fredrik Elias Lindqvist (1911-1991). Barn: Stig Ebbe (f. 1935) och Nils Olof Elias (f. 1944). 5. Rut Elin Karolina, född 1925-11-27 i Överselö, död 2000-01-11 i Strängnäs. Gift 1947-03-29 med Birger Axel Sjöö (1924-1981). Paret skildes: 1969. Barn: Carl Alf Birger (f. 1948), Bengt Christer Axel (f. 1953), Nils Göte Bertil (f. 1957) och Maud Aina Elisa-Beth (f. 1961). Omgift 1977-06-24 med Bo Hans Richard Larsson (1934-2012). Johanna Charlotta i Åkers födelsebok 1859:
Ovan, källa: födelseboken Åker (D) C:6 (1846-1860) Bild 38 / sid 43, avseende september år 1857. Johan Fredrik är född den 19 spetember 1857 i Bromsboda, Åker och är döpt den 27/9 samma år. Tuna soldattorp, Ytterselö 1907 - 1911:
Ovan, källa Ytterselö (D) AI:23 (1896-1900) Bild 243 / sid 226, Tuna soldattorp. Johan Fredrik rekryteras som soldat i september 1879 och han flyttar då in i soldattorpet Tuna på Ytterselö. Han gifter sig i mars 1880 med Lovisa Albertina Larsdotter som efter bröllopet flyttar in på soldattorpet. Paret får 13 barn. Johan Fredrik var soldat nr 1018 vid Gripsholmskompani, Södermanlands regemente. Generalmönsterrulla, Södermanlands regemente, 14/6 1883:
Ovan, källa: Åker (D) C:8 (1861-1874) Bild 15, avseende februari 1862. Carl Erik Sundqvist med familj i Toresund 1886 - 1890:
Ovan, källa: födelseboken Länna (D) C:1 (1751-1850) Bild 169 / sid 165, avseende år 1827. Stina Lotta (Christina Charlotta) är född den 15/2 1827 och hennes föräldrar är Erik Jansson (f. 1798) och Stina Olsdotter (f. 1797) i Norrlänna, Länna. Länna 1824 - 1830:
Ovan, källa: HFL Ytterselö (D) AI:18 (1871-1875) Bild 222 / sid 215. När Kristina Karolina kommer till Ytterselö socken på Selaön hamnar hon i en tråkig situation. Hon döms 3 gånger för stöld. I utdraget från Ytterselö husförhörslängd 1871 - 1875 har prästen fått använda 3 rader för alla kommentarer om henne. Kristina Karolina är införd på rad 13 och den första kommentaren finns på denna rad. Där står att hon rymt från Norrtorp. Den 24/2 1872 döms hon för 1:a resan stöld till 8 månaders straffarbete och får medborgerligt förtroende indraget i 5 år. Sen händer det igen. Nu använder prästen raden ovanför för kommentarerna, rad 12. Den 8/4 1873 döms hon för 2:a resan stöld av rådhusrätten i Västerås till ett-års straffarbete. Det slutar dock inte här. Samma år hon kommer ut, 1874, tas hon för stöld igen. Prästen använder nu rad 11 för sina kommentarer. Den 24/9 1874 döms Kristina Karoline för 3:e resan stöld till 1 år och 6 månaders straffarbete. Nedan finns ett utdrag från Stockholms stads rannsakningsfängelse 1874 avseende Kristina Karolina. Stockholms stads rannsakningsfängelse 1874
Ovan, källa: Åker (D) C:7 (1856-1861) Bild 23, avseende oktober 1859. Johanna Charlotta Sundqvist är född 1859-10-28 i Bromsboda, Åker(D).

5. Carl Eric Sundqvist

Erik och Stina Lotta Sundqvist son Carl Eric föddes 1862-02-04 i Bromsboda, Åker och dog 1952-09-07 i Överselö (D). Familjen Sundqvist flyttar från Bromsboda till Snickartorp den 4 november 1863 och från 1866 bor de på det intilliggande Stenbacka. Under perioden (1876-1880) flyttar den yngste sonen Carl Eric från hemmet. Han flyttar till Strängnäs 1877, då 15 år gammal. Därefter finns enbart föräldrarna kvar på Stenbacka. Carl Eric, född 1862-02-04 i Bromsboda, Åker, död 1952-09-07 i Överselö (D). Kristina Charlotta (Stina Lotta) Larsdotter, född 1864-05-11 i Spånsvik, Toresund (D). Död 1940-02- 16 i Överselö (D). Paret vigdes 1883-05-11. Barn: 1. Klara Kristina, född 1882-09-25 i Ullunda, Ytterselö (D), död 1972-04-24 i Toresund (D). Kristina Charlottas barn innan äktenskapet. Fader okänd. 2. Carl Leonard, född 1885-09-25 i Spånsvik, Toresund (D). Död 1975-05-09 i Ytterselö (D). 3. Erik Hilmer, född 1888-04-01 i Spånsvik, Toresund (D). Död 1967-07-28 i Ytterselö (D). 4. Hildur Maria, född 1890-08-15 i Baggebohl, Toresund (D). Död 1960-06-18 i Länna, Åker (D). 5. Filip Emanuel, född 1893-04-27 i Baggebohl, Toresund (D). Död 1981-12-14 i Oscar (AB). 6. Bertha Sofia, född 1895-11-17 i Toresund (D). Död 1980-08-22 i Matteus (AB). Sofia var fosterbarn. 7. Nils Hugo, född 1901-10-13 i Baggebohl, Toresund (D). Död 1964-08-16 i Strängnäs sfs (D). Carl Erik Sundqvist i Åkers födelsebok 1862:
Ovan, källa: Toresund (D) AI:23 (1886-1890) Bild 77 / sid 73, Baggbohl under Herresta.

Carl Eric Sundqvists stamtavla

För information om Carl Eric Sundqvists ättlingar, se Carl Eric Sundqvists stamtavla Om Släkten Sundqvist