Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Torpen under Ekeby och Hässelby

Bertil Johanssons informationasskyltar i Åker

Oskar Bertil Johansson föddes den 4 augusti 1924 på soldattorp 960 i Åker. Föräldrar var torparen Karl Fritiof Johansson (f. 1894) och hans hustru Hilda Gustava Pettersson (f. 1894). Bertil hade 4 äldre syskon, 2 systrar och 2 bröder. Totalt skulle Bertil få 13 syskon. Familjen bodde tidigare i Mariefred och flyttar in på soldattorp 960 i Åker den 17/5 1924. Året efter, närmare bestämt 17/11 1925, flyttar de från soldattorpet och in i det intilliggande torpet Eriksberg. Bertil har berättat att föräldrarna bar honom i baktråget då de flyttade från soldattorp 960 till Eriksberg. Bertil avled den 13 juni 2013. Bertil var gift sen 1948 med Dagny Viktoria Johansson (1925- 2011). Paret fick en dotter 1950, Cristina.
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ovan, källa: Åker (D) AIIa:6 (1920-1928) Bild 840 / sid 71, soldattorp 960. Eriksberg var ett torp under Berga säteri och Bertil har gjort många dagsverken på Berga och jobbat med allt som går att jobba med härute, jordbruk, i skogen och på tegelbruket berättar han i en tidningsartikel i Strängnäs tidning i maj 2004.

Bertils informationsskyltar

Bertil var mycket intresserad i bygdehistoria och 2004 cyklade han runt i trakten och satte upp metallskyltar på de gamla torpen och andra minnesvärda platser med information om dem. Det började med att Bertil kom över en karta med alla soldattorp vid Södermanlands regemente i Åkers socken fanns utmärkta. Han kom då på idén att märka ut soldattorpen med skyltar så att de inte skulle falla i glömska. Han skar själv till de blänkande metallskyltarna och stämplade in varje bokstav för hand. Skyltarna fästes sen på torpen med kopparspik. Vid många platser finns inte längre torpen kvar, de kan ha brunnit ned eller rivits. Men Bertil som vet vad de stod satte då upp skyltarna på stolpar på dessa platser. Ett ställe som Bertil naturligtvis satte en skylt på var platsen för statartorpet Snickartorp. Bilden till höger visar en av Bertils många informationsskyltar. Denna står vid platsen för Hässelby gård och märker ut Hässelby skola. Texten på skylten lyder: Hässelby skola, grund. Foto Carina Lindholm 2019-07.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Om kartkoordinater

Bertil Johanssons

informationasskyltar i Åker

Oskar Bertil Johansson föddes den 4 augusti 1924 soldattorp 960 i Åker. Föräldrar var torparen Karl Fritiof Johansson (f. 1894) och hans hustru Hilda Gustava Pettersson (f. 1894). Bertil hade 4 äldre syskon, 2 systrar och 2 bröder. Totalt skulle Bertil få 13 syskon. Familjen bodde tidigare i Mariefred och flyttar in på soldattorp 960 i Åker den 17/5 1924. Året efter, närmare bestämt 17/11 1925, flyttar de från soldattorpet och in i det intilliggande torpet Eriksberg. Bertil har berättat att föräldrarna bar honom i baktråget då de flyttade från soldattorp 960 till Eriksberg. Bertil avled den 13 juni 2013. Bertil var gift sen 1948 med Dagny Viktoria Johansson (1925- 2011). Paret fick en dotter 1950, Cristina.