Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Det gamla Snickartorp

Inledning

Snickartorp var ett statartorp som löd under Ekeby, Berga säteri i Åkers socken, Södermanland. Enligt Åkers kyrkböcker har det har funnits ett torp under Berga med namnet Snickartorp sen 1780. Det statartorp som fanns på platsen under 1800-talet var troligtvis byggd under början av 1800-talet. På Snickartorp har det under 1800-talet funnit statartorpare, dvs torpare som avlönades med naturaprodukter från säteriet. År 1966 flyttades Snickartorp till Skansen där det återuppbyggdes och invigdes 1968. Torpet skänktes av familjen von Stockenström, ägarna till Berga säteri. Torpet idag fungerar som museum på Skansen och kallas där “Statarlängan från Berga”. Statlönesystemet avskaffades år 1945, dvs systemet med lantarbetare avlönad på stat (naturaprodukter). Dåvarande intendenten på Nordiska museet Mats Rehnberg inledde tillsammans med författaren Ivar Lo-Johansson ett projekt för att hitta en lämplig statarbostad att bevarande för eftervärlden. Deras efterforskningar ledde dem till Snickartorp 1949. Ägaren till Berga, ryttmästare Lars von Stockenström, skänkte byggnaden till Skansen. Dåvarande hyresgästen på Snickartorp, 75-årige Anders Hjalmar Rundgren (1874-1966), en före detta indelt soldat och lantarbetare på Berga, skulle dock få bo kvar på Snickartorp så länge han levde. Han bor på Snickartorp fram till sin död 1966. Efter Rundgrens död 1966 påbörjades flyttningen och hösten 1968 stod Statarlängan från Berga färdig för invigning på Skansen. Medel till flyttningen av Snickartorp ställdes till förfogande av Svenska Lantarbetareförbundet och Lotterimedelsfonden.

Bilder på gamla Snickartorp i Åker (D).

Nedan finns ett antal bilder på Snickartorp som det såg ut på plats i Åker innan det flyttades till Skansen. Bilderna är tagna 1949 i samband med att Nordiska museet letade efter ett lämpligt statartorp att bevara. Bilderna och tomtskissen har jag erhållit från Skansens Bygg- och fastighetsavdelning.

Tomtskiss av Snickartorp

Följande tomtritning / skiss visar hur byggnaderna stod på Snickartorp i Åker och är upprättad i augusti 1967. Jag har bearbetat skissen, bl.a. kontrasten samt fyllt i anteckningar för att lättare kunna tolka vad som står på skissen.

Relaterade länkar

Bildgalleri Statarsystemet Sidan om Snickartorp Torpbeskrivningarna Carlssons på Snickartorp Familjen Sundqvist på Snickartorp Mer om släkten Sundqvist

Referenslitteratur

"Statarlängan från Berga" av Ivar Lo-Johansson, Mats Jansson och Ingemar Liman, Skrifter från Skansen nr 5, 3:e upplagan 1987. Sveriges kyrkböcker Boken “Skansens hus och gårdar”, Stiftelsen Skansen Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ritning över statarbostaden.

Snickartorp är ett stattorp byggd för två lantarbetarfamiljer (stattorpare) på Berga. Torpet, som är en knuttimmerstuga, består av två lägenheter (egentligen två kök om vardera 21 m2) på varsin sida av en 3,6 m bred förstuga. Torpet är ett en enplans stuga med vind. Båda lägenheterna hade sin egen eldstad med bakugn. Därmed har torpet två skorstenar. Förstugan leder förutom till respektive bostad även till två kallförrådsutrymmen, en per bostad åtskilda genom en mellanvägg. I vart och ett av dessa förrådsutrymmen finns en enkel trappstege upp till vinden som även den var uppdelad i två delar åtskilda med en mellanvägg.
Snickartorp i Åker 1949. Bilden visar framsidan och västra gaveln. Det finns ytterbelysning monterad på gaveln så elektricitet var indragen 1949. Statfamiljen Carlsson bodde i den västra lägenheten. Foto Skansens Bygg- och fastighetsavdelning.
Snickartorp i Åker 1949. Bilden visar baksidan och östra gaveln. El-ledningarna kommer in till byggnaden på östra gaveln. Foto Skansens Bygg- och fastighetsavdelning.
Snickartorp i Åker 1949. Bilden visar uthuslängan med vedbodarna och utedassen till vänster i bilden samt västra gaveln av torpbyggnaden. Foto Skansens Bygg- och fastighetsavdelning.
Snickartorp i Åker 1949. Bilden visar uthuslängans norra gavel. Till vänster, bakom stenröset skymtar torpbyggnaden. Stigen som syns i förgrunden leder till det närliggande soldattorp 961. Foto Skansens Bygg- och fastighetsavdelning.
Satellitbilden visar platsen för Snickartorp i Åker med Snickartorp och dess uthus markerade i bilden. Intilliggande torp syns också. Bild: Google Earth Pro 2018.
Snickartorp i Åker 1949. Bilden visar den då kvarvarande jordkällaren. Foto Skansens Bygg- och fastighetsavdelning.
Jordkällaren 2019. En av den mer tydliga lämmning av Snickartorp i Åker idag är jordkällaren vars rester fortfarande finns kvar även om den är väldigt förfallen. Taket över själva jordkällaren är borta. Foto: Carina Lindholm, 2019-07.
Platsen för Snickartorp är idag väldigt igenvuxen men man kan fortfarande hitta rester av de olika byggnadernas husgrunder på platsen. Där torpbyggnaden en gång stod finns ett minnesmärke. Se bilden intill. Foto Hans Högman 2019-07.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Det gamla Snickartorp

Inledning

Snickartorp var ett statartorp som löd under Ekeby, Berga säteri i Åkers socken, Södermanland. Enligt Åkers kyrkböcker har det har funnits ett torp under Berga med namnet Snickartorp sen 1780. Det statartorp som fanns på platsen under 1800-talet var troligtvis byggd under början av 1800-talet. På Snickartorp har det under 1800-talet funnit statartorpare, dvs torpare som avlönades med naturaprodukter från säteriet. År 1966 flyttades Snickartorp till Skansen där det återuppbyggdes och invigdes 1968. Torpet skänktes av familjen von Stockenström, ägarna till Berga säteri. Torpet idag fungerar som museum på Skansen och kallas där “Statarlängan från Berga”. Statlönesystemet avskaffades år 1945, dvs systemet med lantarbetare avlönad på stat (naturaprodukter). Dåvarande intendenten på Nordiska museet Mats Rehnberg inledde tillsammans med författaren Ivar Lo-Johansson ett projekt för att hitta en lämplig statarbostad att bevarande för eftervärlden. Deras efterforskningar ledde dem till Snickartorp 1949. Ägaren till Berga, ryttmästare Lars von Stockenström, skänkte byggnaden till Skansen. Dåvarande hyresgästen på Snickartorp, 75-årige Anders Hjalmar Rundgren (1874-1966), en före detta indelt soldat och lantarbetare på Berga, skulle dock få bo kvar på Snickartorp så länge han levde. Han bor på Snickartorp fram till sin död 1966. Efter Rundgrens död 1966 påbörjades flyttningen och hösten 1968 stod Statarlängan från Berga färdig för invigning på Skansen. Medel till flyttningen av Snickartorp ställdes till förfogande av Svenska Lantarbetareförbundet och Lotterimedelsfonden.

Bilder på gamla Snickartorp i Åker

(D).

Nedan finns ett antal bilder på Snickartorp som det såg ut på plats i Åker innan det flyttades till Skansen. Bilderna är tagna 1949 i samband med att Nordiska museet letade efter ett lämpligt statartorp att bevara. Bilderna och tomtskissen har jag erhållit från Skansens Bygg- och fastighetsavdelning.

Tomtskiss av Snickartorp

Följande tomtritning / skiss visar hur byggnaderna stod på Snickartorp i Åker och är upprättad i augusti 1967. Jag har bearbetat skissen, bl.a. kontrasten samt fyllt i anteckningar för att lättare kunna tolka vad som står på skissen.

Relaterade länkar

Bildgalleri Statarsystemet Sidan om Snickartorp Torpbeskrivningarna Carlssons på Snickartorp Familjen Sundqvist på Snickartorp Mer om släkten Sundqvist

Referenslitteratur

"Statarlängan från Berga" av Ivar Lo-Johansson, Mats Jansson och Ingemar Liman, Skrifter från Skansen nr 5, 3:e upplagan 1987. Sveriges kyrkböcker Boken “Skansens hus och gårdar”, Stiftelsen Skansen Överst på sidan
Snickartorp i Åker 1949. Bilden visar framsidan och västra gaveln. Det finns ytterbelysning monterad på gaveln så elektricitet var indragen 1949. Statfamiljen Carlsson bodde i den västra lägenheten. Foto Skansens Bygg- och fastighetsavdelning.
Snickartorp är ett stattorp byggd för två lantarbetarfamiljer (stattorpare) på Berga. Torpet, som är en knuttimmerstuga, består av två lägenheter (egentligen två kök om vardera 21 m2) på varsin sida av en 3,6 m bred förstuga. Torpet är ett en enplans stuga med vind. Båda lägenheterna hade sin egen eldstad med bakugn. Därmed har torpet två skorstenar. Förstugan leder förutom till respektive bostad även till två kallförrådsutrymmen, en per bostad åtskilda genom en mellanvägg. I vart och ett av dessa förrådsutrymmen finns en enkel trappstege upp till vinden som även den var uppdelad i två delar åtskilda med en mellanvägg.

Ritning över statarbostaden.

Snickartorp i Åker 1949. Bilden visar baksidan och östra gaveln. El-ledningarna kommer in till byggnaden på östra gaveln. Foto Skansens Bygg- och fastighetsavdelning.
Snickartorp i Åker 1949. Bilden visar uthuslängan med vedbodarna och utedassen till vänster i bilden samt västra gaveln av torpbyggnaden. Foto Skansens Bygg- och fastighetsavdelning.
Snickartorp i Åker 1949. Bilden visar uthuslängans norra gavel. Till vänster, bakom stenröset skymtar torpbyggnaden. Stigen som syns i förgrunden leder till det närliggande soldattorp 961. Foto Skansens Bygg- och fastighetsavdelning.
Satellitbilden visar platsen för Snickartorp i Åker med Snickartorp och dess uthus markerade i bilden. Intilliggande torp syns också. Bild: Google Earth Pro 2018.
Snickartorp i Åker 1949. Bilden visar den då kvarvarande jordkällaren. Foto Skansens Bygg- och fastighetsavdelning.
Jordkällaren 2019. En av den mer tydliga lämmning av Snickartorp i Åker idag är jordkällaren vars rester fortfarande finns kvar även om den är väldigt förfallen. Taket över själva jordkällaren är borta. Foto: Carina Lindholm, 2019-07.
Platsen för Snickartorp är idag väldigt igenvuxen men man kan fortfarande hitta rester av de olika byggnadernas husgrunder på platsen. Där torpbyggnaden en gång stod finns ett minnesmärke. Se bilden intill. Foto Hans Högman 2019-07.