Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-06-06

Indelningsverket - I fält (5f)

Stridsteknik enligt 1775-års reglemente

När ett regemente överstiger 600 man formeras det på 2 bataljoner med 20 alnars lucka mellan bataljonerna. Livbataljonen går till höger och överstelöjtnantens bataljon till vänster. I regementen med 3 bataljoner står den yngsta i mitten. Varje kompani rycker fram på 2 - 3 led med ett avslutande bajonettanfall. Så fort någon stupat i de främre leden fyller de bakre leden på. På öppet fält rycker fältartilleriet fram 30 - 50 steg framför den egna fronten. Grenadjärerna eller larmstyrkan (piketen) kunde rycka fram till skydd för artilleriet. Då fienden var på 200 alnars (120 m) avstånd drar sig artilleriet tillbaka i sina luckor. Därefter påbörjas eldgivningen med gevären (chargen) med hel bataljon, med division, pluton eller tropp beroende på omständigheterna. Då fienden är på 80 alnars avstånd gives tecken med trumman och eldgivningen upphör och gevären laddas på nytt. På 50 - 60 alnars avstånd ger de 2 bakre leden i hela bataljonen eld varefter bajonetterna fälls och stormningen påbörjas. Artilleriet stannar då kvar. 1 aln motsvarar ungefär 60 cm. Mer information om stridsreglementet finns på Stridsreglementet 1775

Referenser

Från Brunkeberg till Nordanvind, Bertil Nelsson 1993.

Indelningsverket och den indelte soldaten (5f)

Avsnittet “I fält” är uppdelad på flera sidor:
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-06-06

Indelningsverket - I fält (5f)

Stridsteknik enligt 1775-års

reglemente

När ett regemente överstiger 600 man formeras det på 2 bataljoner med 20 alnars lucka mellan bataljonerna. Livbataljonen går till höger och överstelöjtnantens bataljon till vänster. I regementen med 3 bataljoner står den yngsta i mitten. Varje kompani rycker fram på 2 - 3 led med ett avslutande bajonettanfall. Så fort någon stupat i de främre leden fyller de bakre leden på. På öppet fält rycker fältartilleriet fram 30 - 50 steg framför den egna fronten. Grenadjärerna eller larmstyrkan (piketen) kunde rycka fram till skydd för artilleriet. Då fienden var på 200 alnars (120 m) avstånd drar sig artilleriet tillbaka i sina luckor. Därefter påbörjas eldgivningen med gevären (chargen) med hel bataljon, med division, pluton eller tropp beroende på omständigheterna. Då fienden är på 80 alnars avstånd gives tecken med trumman och eldgivningen upphör och gevären laddas på nytt. På 50 - 60 alnars avstånd ger de 2 bakre leden i hela bataljonen eld varefter bajonetterna fälls och stormningen påbörjas. Artilleriet stannar då kvar. 1 aln motsvarar ungefär 60 cm. Mer information om stridsreglementet finns på Stridsreglementet 1775

Referenser

Från Brunkeberg till Nordanvind, Bertil Nelsson 1993.

Indelningsverket och den

indelte soldaten (5f)