Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-06-06

Indelningsverket - Soldaten (4f)

Generalmönstring vid Södermanlands regemente år 1817

Glimtar från generalmönstringen år 1817 på Malmahed, Malmköping

Vid generalmönstringen 1817 paraderade regementet för generalmönsterherren. Därefter gjordes formering till kompanier och från det yngsta av dem sattes två underofficerare med till parad dragna värjor vid mönsterbordet. Efter konceptexemplaret av generalmönsterrullan uppropade fältväbeln hela kompaniet. Mönstringen började med staben och livkompaniet som, anfört av regementschefen, marscherade fram till i närheten av mönsterbordet under det att det övriga regementet stod i gevär utan att spelet rördes. Under kompaniets defilering till mönsterbordet marscherade framför detsamma där placerade och löntagande officerare, men ståndordning till parad var för övrigt iakttagen, med undantag för de kaptener, vilka själva framförde sina kompanier, ty de marscherade framför fanan. När kompanicheferna befann sig vid mönsterbordet för att redogöra för kompaniet hade de tschakån (huvudbonaden) på huvudet och värjan dragen. Vid frammarschen till generalmönsterherren efter uppropet, på vilken underofficerarna ej svarade, bar dessa värjan till parad, men saluterade ej. Korpralerna hade utdragna huggare. Vid uppropet av trumslagarna svarade de med en virvel och tre dubbla slag. När underofficerarna vid livkompaniet uppropats, avlöste två av dem underofficerarna vid mönsterbordet. Vid regementet utsattes vakten vid mönstertältet från Gripsholms kompani och avlöstes allt eftersom kompanierna mönstrat. Sedermera bestämdes i tjänstgöringsreglementet hur generalmönstring skulle försiggå. Sista generalmönstringen efter gamla bestämmelserna ägde rum vid regementet den 14 juni 1883. Härefter skulle endast de soldater och de rekryter, som anmäldes respektive till avsked mm och till approbation, kompanivis i nummerordning med livkompaniet främst framföras till mönsterbordet och där uppropas. År 1905 den 5 september ägde sista generalmönsterförrättningen rum vid regementet. Jag har moderniserat stavningen av orden i texten ovan. Den ålderdomliga meningsuppbyggnaden har jag däremot inte rört efter som det skulle riskera att ändra betydelsen av texten.

Referenser

Kungl. Södermanlands regementes historia 1771 - 1915, Karl K:sson Leijonhufvud, 1915.

Indelningsverket och den indelte soldaten (4f)

Avsnittet “Soldaten” är uppdelad på flera sidor:
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-06-06

Indelningsverket - Soldaten (4f)

Generalmönstring vid

Södermanlands regemente år

1817

Glimtar från generalmönstringen år 1817

på Malmahed, Malmköping

Vid generalmönstringen 1817 paraderade regementet för generalmönsterherren. Därefter gjordes formering till kompanier och från det yngsta av dem sattes två underofficerare med till parad dragna värjor vid mönsterbordet. Efter konceptexemplaret av generalmönsterrullan uppropade fältväbeln hela kompaniet. Mönstringen började med staben och livkompaniet som, anfört av regementschefen, marscherade fram till i närheten av mönsterbordet under det att det övriga regementet stod i gevär utan att spelet rördes. Under kompaniets defilering till mönsterbordet marscherade framför detsamma där placerade och löntagande officerare, men ståndordning till parad var för övrigt iakttagen, med undantag för de kaptener, vilka själva framförde sina kompanier, ty de marscherade framför fanan. När kompanicheferna befann sig vid mönsterbordet för att redogöra för kompaniet hade de tschakån (huvudbonaden) på huvudet och värjan dragen. Vid frammarschen till generalmönsterherren efter uppropet, på vilken underofficerarna ej svarade, bar dessa värjan till parad, men saluterade ej. Korpralerna hade utdragna huggare. Vid uppropet av trumslagarna svarade de med en virvel och tre dubbla slag. När underofficerarna vid livkompaniet uppropats, avlöste två av dem underofficerarna vid mönsterbordet. Vid regementet utsattes vakten vid mönstertältet från Gripsholms kompani och avlöstes allt eftersom kompanierna mönstrat. Sedermera bestämdes i tjänstgöringsreglementet hur generalmönstring skulle försiggå. Sista generalmönstringen efter gamla bestämmelserna ägde rum vid regementet den 14 juni 1883. Härefter skulle endast de soldater och de rekryter, som anmäldes respektive till avsked mm och till approbation, kompanivis i nummerordning med livkompaniet främst framföras till mönsterbordet och där uppropas. År 1905 den 5 september ägde sista generalmönsterförrättningen rum vid regementet. Jag har moderniserat stavningen av orden i texten ovan. Den ålderdomliga meningsuppbyggnaden har jag däremot inte rört efter som det skulle riskera att ändra betydelsen av texten.

Referenser

Kungl. Södermanlands regementes historia 1771 - 1915, Karl K:sson Leijonhufvud, 1915.

Indelningsverket och den

indelte soldaten (4f)