Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-06-06

Indelningsverket - Soldaten (4g)

Regementsmöte vid Södermanlands regemente år 1816

Glimtar från regementsmötet år 1816 på Malmahed, Malmköping

Vid regementsmötet 1816 ryckte kompanierna successivt in i lägret. På behörigt avstånd från mötesplatsen gjorde de halt och därifrån sändes en rapport om ankomsten. Trosspersedlarna och de inpackade livmunderingarna transporterades på kronoskjuts från trossbodarna till mötesplatsen. För alla de sjuka, som inte kunde följa med, skulle läkar- och prästintyg uppvisas vid inryckningen. Efter att kompanierna marscherat in på mötesfältet kopplades gevären, packningarna och bandolären togs av, tschakåerna (huvudbonaderna) hängdes upp och lägermössorna togs på. Därefter restes läger vid varje kompani efter en speciell tågordning. Först lade manskapet tälten i ordning och därefter restes alla tälten på en gång i frontlinjen och fästes med tältpinnar. När det var gjort skyndade manskapet till gevären samt tog på sig tschakåerna, bandolären och packningarna samt ryckte in i kompaniluckorna, där gevären kopplades och ränslarna lades in i tälten. Sen skedde en sundhetsvisitation varefter jägarna sändes till högra flygeln av lägret för att anmäla sig till jägarbefälet. Framför tältraderna sattes kompanifanorna upp och kring tälten grävdes och lades granris. I tälten placerades flätade halmmattor. Vidare tillverkades gevärsbaracker som täcktes med torv och granris. Timmermännen grävde kokgravar och latringropar och som kockar kommenderades 4 man per kompani. Klockan 8 på kvällen förrättades korum (kort andaktsstund) varefter brödmönstring ägde rum. Korum förrättas av fältprästen. Under mötet slogs revelj klockan 4 på morgonen av 2 trumslagare. Sjukvisitation hölls kl. 04.30 vid varje bataljons sjuktält och dagrapport avkunnades kl. 05.00. Vaktparaden hölls kl. 10 på förmiddagen. Övningstiderna för de första dagarna var mellan 5 till 8 på morgonen, 10.30 till 12.30 mitt på dagen och 16.00 till 20.30 på kvällen. På söndagarna hölls gudstjänst kl. 10 på förmiddagen i kyrklunden. Hela musikkåren slog tapto kl. 21.00 med lägervakten som utgångspunkt. Jouren i lägret innehades av en kapten, och för uppsikten av de sjuka fanns för hela regementet en kommenderad löjtnant samt för varje bataljon en andra löjtnant eller en underlöjtnant. Innan utmarschen efter avslutat möte ägde en sjukvisitation rum. De från rotarna medförda tältpinnarna lämnades till platsvakten, kokgravar och latriner igenkastades och själva mötesfältet omgärdades om man hann.

Referenser

Kungl. Södermanlands regementes historia 1771 - 1915, Karl K:sson Leijonhufvud, 1915.

Indelningsverket och den indelte soldaten (4g)

Avsnittet “Soldaten” är uppdelad på flera sidor:
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-06-06

Indelningsverket - Soldaten (4g)

Regementsmöte vid

Södermanlands regemente år

1816

Glimtar från regementsmötet år 1816 på

Malmahed, Malmköping

Vid regementsmötet 1816 ryckte kompanierna successivt in i lägret. På behörigt avstånd från mötesplatsen gjorde de halt och därifrån sändes en rapport om ankomsten. Trosspersedlarna och de inpackade livmunderingarna transporterades på kronoskjuts från trossbodarna till mötesplatsen. För alla de sjuka, som inte kunde följa med, skulle läkar- och prästintyg uppvisas vid inryckningen. Efter att kompanierna marscherat in på mötesfältet kopplades gevären, packningarna och bandolären togs av, tschakåerna (huvudbonaderna) hängdes upp och lägermössorna togs på. Därefter restes läger vid varje kompani efter en speciell tågordning. Först lade manskapet tälten i ordning och därefter restes alla tälten på en gång i frontlinjen och fästes med tältpinnar. När det var gjort skyndade manskapet till gevären samt tog på sig tschakåerna, bandolären och packningarna samt ryckte in i kompaniluckorna, där gevären kopplades och ränslarna lades in i tälten. Sen skedde en sundhetsvisitation varefter jägarna sändes till högra flygeln av lägret för att anmäla sig till jägarbefälet. Framför tältraderna sattes kompanifanorna upp och kring tälten grävdes och lades granris. I tälten placerades flätade halmmattor. Vidare tillverkades gevärsbaracker som täcktes med torv och granris. Timmermännen grävde kokgravar och latringropar och som kockar kommenderades 4 man per kompani. Klockan 8 på kvällen förrättades korum (kort andaktsstund) varefter brödmönstring ägde rum. Korum förrättas av fältprästen. Under mötet slogs revelj klockan 4 på morgonen av 2 trumslagare. Sjukvisitation hölls kl. 04.30 vid varje bataljons sjuktält och dagrapport avkunnades kl. 05.00. Vaktparaden hölls kl. 10 på förmiddagen. Övningstiderna för de första dagarna var mellan 5 till 8 på morgonen, 10.30 till 12.30 mitt på dagen och 16.00 till 20.30 på kvällen. På söndagarna hölls gudstjänst kl. 10 på förmiddagen i kyrklunden. Hela musikkåren slog tapto kl. 21.00 med lägervakten som utgångspunkt. Jouren i lägret innehades av en kapten, och för uppsikten av de sjuka fanns för hela regementet en kommenderad löjtnant samt för varje bataljon en andra löjtnant eller en underlöjtnant. Innan utmarschen efter avslutat möte ägde en sjukvisitation rum. De från rotarna medförda tältpinnarna lämnades till platsvakten, kokgravar och latriner igenkastades och själva mötesfältet omgärdades om man hann.

Referenser

Kungl. Södermanlands regementes historia 1771 - 1915, Karl K:sson Leijonhufvud, 1915.

Indelningsverket och den

indelte soldaten (4g)