Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-05-06

Svenska stridsbåtar

Förteckning över svenska stridsbåtar

Stridsbåt 90E Stridsbåt 90H Stridsbåt 90HSM eller NG (Next generation) Transportbåt Större - 200 serien

Svenska stridsbåtar - 1

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Stridsbåt 90E

Storebro Stridsbåt 90E är en 11,9 meter lång grundgående båt med plastskrov och vattenjet, som utvecklades av Försvarets materielverk och Storebro Bruks AB som Stridsbåt 90E. Stridsbåt 90E är mindre och lättare än aluminiumskrovbåten Stridsbåt 90H. Medan den större stridsbåten har två motorer och är dimensionerad för 18 fullt utrustade soldater (en halvpluton, därav "H"), har 90E enbart en motor. Skillnaden på 25 hk är inte nämnvärd, och dimensionerades i första hand för att transportera fyra patienter på bårar och två sjukvårdare eller 10 fullt utrustade soldater. "E" står för "Enkel". Med sitt plastskrov har dock 90E några knop högre fart, även om en hög hastighet kan vara svår att upprätthålla i sjö med stor våghöjd. Radarn på 90E är dock av lägre kapacitet jämfört med 90H. Stridsbåt 90E är byggd i kolfiberarmerad vinylesterplast i sandwich-konstruktion av Storebro. Trots hög toppfart kan båten gå från full fart till stillastående på en sträcka mindre än sin egen längd. Försvarsmakten i Sverige inköpte ungefär 52 exemplar av Stridsbåt 90E till dåvarande kustartilleriets kustjägarförband, idag Amfibieregementet. Kustbevakningen har tre Stridsbåt 90E som övervakningsbåtar. Sjöräddningssällskapet har från 2000 och framåt satt in 16 exemplar, som har lånats ut av Försvarsmakten. Bilden visar stridsbåt 90E 127. Den ingår numera i Veteranflottiljen på Gålö. Bild: Wikipedia. Fakta: Besättning ? Passagerare 10 I tjänst 1991 - Deplacement 7.200 kg Beväpning ? Längd 11,9 m Bredd 2,9 m Djupgående 0,7 m Motor 1 x Scania V8-Diesel 625hk (drivs med vattenjet-strålar) Fart: 42 knop Antal 52 (ursprungligen)

Stridsbåt 90H

Stridsbåt 90H är en fartygsmodell som används av svenska marinen för förflyttning av trupp och materiel, och av Amfibiekåren för strid i skärgården. Stridsbåt 90H (H står för halv pluton) tar 18 fullt utrustade soldater. Båten finns även i versionen 90HS, där S står för skydd. 90HS är splitter- och NBC-skyddad. Både 90H och 90E är grundgående snabba fartyg och gör omkring 40 knop som väl lämpar sig för strid i skärgård eller floddeltan. Stridsbåt 90H kan utrustas med två 12,7 mm kulsprutor i fören (avfyras från förarplatsen), en 12,7 mm kulspruta alternativt en granatspruta i ringlavetten på mellandäcket (avfyras av skytt på däck) samt minor och amfibiebataljonens kontrollerbara minsystem M9, alternativt sjunkbomber. Stridsbåt 90H har aluminiumskrov och dubbla vattenjetmotorer. Bestyckningen består normalt av tre tunga kulsprutor, men kan även innefatta granatspruta samt räls för fällning av minor och sjunkbomber. Stridsbåt 90H utvecklades vid Dockstavarvet. Fartygen har genomgått livstidsförlängning där bland annat motorerna ersatts med nya efter 30 års tjänstgöring. Stridsbåt 90H ersatte de äldre trupptransportbåtarna av 200- typ. Bilderna visar stridsbåt 90H 826 och 925. Bild: Wikipedia. Fakta: Besättning 3 eller 2 (båtchef, förare och mekaniker) Passagerare 18 I tjänst 1991 - Deplacement 13.300 kg (tom), 20.500 kg (max) Beväpning 3 × 12,7 mm ksp 88, 40 mm Granatspruta 92, 4 minor M9 Längd 15,9 m Bredd 3,8 m Djupgående 0,8 m Motor 2 x Scania DI 13 om 700hk vardera (drivs med vattenjet-strålar) Fart: 40 knop Antal 147 + 18

Stridsbåt 90HSM

Försvarets materielverk (FMV) beställde år 2017 18 nya stridsbåtar från Dockstavarvet. Dessa stridsbåtar är en vidareutveckling av den splitterskyddade Stridsbåt 90 HS- serien. Beteckningen på dessa båtar är Stridsbåt 90HSM (M:et står för moderniserad). 90HSM har fått en förnyad drivlina, Scania DSI13 V8 motorer på 900 hk vardera, förbättrat ballistiskt skydd och utrustas med med SAAB:s nya Vapenstation 02 ( “Trackfire”). Som primärbeväpning kan Vapenstation 02 användas med Kulspruta 88 och Granatspruta 92 och som sekundärbeväpning med Kulspruta 58 . FMV överlämnade den första av Stridsbåt 90HSM till Marinen i oktober 2019. Bilden visar en stridsbåt 90HSM. Bild: Försvarets materielverk. Fakta: Besättning 3 eller 2 (båtchef, förare och mekaniker) Passagerare 18 I tjänst 2019 - Deplacement 18.000 kg (tom), 24.500 kg (max) Beväpning Ksp 88 12,7 mm och Grsp 92 Längd 16,3 m Bredd 3,8 m Djupgående 0,9 m Motor 2 x Scania Diesel DSI13 V8 om 900 hk vardera (drivs med vattenjet-strålar, S32 Mix flow) Fart: 45 knop Antal 18

Varianter av stridsbåt 90

Det finns ett antal varianter av stridsbåt 90: Stridsbåt 90L Ledning: Strb 90L är bataljonsledningsbåtar. De har i passagerarutrymmet telesystem och datorer. Man känner igen 90L på de många antennerna och masterna. Strb 90L använder fristående generatorer för drivning av all extrautrustning. Stridsbåt 904KL kompaniledning: Strb 90KL är en kompaniledningsbåt. De är tillfälligt ändrade Strb 90H där man då monterar in utrustning som bord, skåp, sambandsutrustning och antenner. Denna procedur verkställs på ett antal timmar. Strb 90KL används som stabsbåt för kompanichef och kompanistab av Amfibiekompaniet, Granatkastarkompaniet och Kustjägarkompanierna. Stridsbåt 90HS Skyddad: Strb 90HS är en variant utrustad med ballistiskt skydd och är avsedd att användas på internationella uppdrag. marinen har 27 Strb 90HS. Bepansringen består av 38 mm skottsäkert glas på alla rutor, 20 mm polyethylen på däck samt en 6 mm pansarplåt på akterspegeln. Stridsbåt 90H Polis: Försvarsmakten har lånat ut ett antal Stridsbåt 90H till svenska Polisen. Det finns även en särskild polisversion av stridsbåt 90H. . Stridsbåt 90H Polis som den betcknas har 2 st kojplatser samt pentry, arbetsbord med dator och soffgrupp i främre delen av transportutrymmet. Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen har ett antal stridsbåt 90E. Den Internationella beteckningen på stidsbåt 90 är Combat Boat 90 (CB 90). Stridsbåt 90 har exporterats till en del andra länder, bl.a. Norge, Mexiko och Malaysia.

Bilder stridsbåt 90

Stridsbåt 90H, 911. Bild: Wikipedia
Stridsbåt 90H. Två av stridsbåtens ksp 88 12,7 mm i båtens för. Bild: Wikipedia.
Polisens version av stridsbåt 90H. Polisbåt 39-9970. Bild: Wikipedia.
Kustbevakningens version av stridsbåt 90E. KBV 414 utanför Lidingö. Bild: Wikipedia.
Sjöräddningssällskapets version av stridsbåt 90E. Sjöräddningssällskapets båt Österskär. Bild: Wikipedia. .

Transportbåt Större - 200 serien

Transportbåt Större (TpbS), allmänt kallad 200-båt, var ett fartyg som användes av den svenska Marinen för transport trupp och materiel i kustnära uppdrag. Båten kan bära 40 stridsutrustade soldater och har stävportar för landstigning. Hastigheten uppgår till 20 knop. Namnet 200-båt kommer från de tresiffriga nummer som börjar med 2 som är målade på alla 200- båtar. Båten är huvudsakligen tänkt för transport och landstigningar men inte för strid. 200-båtarna byggdes mellan 1960-1987. Skrovet är av stål och båten kan köras upp en bit på land eftersom det är förstärkt i fören. 200-båtarna drivs med propellrar. Marinens 200-båtar ersattes under 1990-talet av Stridsbåt 90H och Stridsbåt 90E. Fakta: Besättning 3 eller 4 (båtchef, förare och mekaniker) Passagerare 40 + 4 ton last I tjänst 1960 - 199? Deplacement 31.000 kg Beväpning 3 st Ksp 58, 20 mm Oerlikon, minor. Längd 21,5 m Bredd 4,2 m Djupgående 1,2 m Motor 3 Scania motorer om vardera 300hk alt. 2 Volvo Penta om vardera 450hk. Fart: 20 knop Antal ?? Bilden nedan visar 2 st 200-båtar (208 och 223) vid Kungsholms fort, Karlskrona i juli 2006. Bild: Wikipedia.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-05-06

Svenska stridsbåtar

Förteckning över svenska stridsbåtar

Stridsbåt 90E Stridsbåt 90H Stridsbåt 90HSM eller NG (Next generation) Transportbåt Större - 200 serien

Svenska stridsbåtar- 1

Stridsbåt 90E

Storebro Stridsbåt 90E är en 11,9 meter lång grundgående båt med plastskrov och vattenjet, som utvecklades av Försvarets materielverk och Storebro Bruks AB som Stridsbåt 90E. Stridsbåt 90E är mindre och lättare än aluminiumskrovbåten Stridsbåt 90H. Medan den större stridsbåten har två motorer och är dimensionerad för 18 fullt utrustade soldater (en halvpluton, därav "H"), har 90E enbart en motor. Skillnaden på 25 hk är inte nämnvärd, och dimensionerades i första hand för att transportera fyra patienter på bårar och två sjukvårdare eller 10 fullt utrustade soldater. "E" står för "Enkel". Med sitt plastskrov har dock 90E några knop högre fart, även om en hög hastighet kan vara svår att upprätthålla i sjö med stor våghöjd. Radarn på 90E är dock av lägre kapacitet jämfört med 90H. Stridsbåt 90E är byggd i kolfiberarmerad vinylesterplast i sandwich-konstruktion av Storebro. Trots hög toppfart kan båten gå från full fart till stillastående på en sträcka mindre än sin egen längd. Försvarsmakten i Sverige inköpte ungefär 52 exemplar av Stridsbåt 90E till dåvarande kustartilleriets kustjägarförband, idag Amfibieregementet. Kustbevakningen har tre Stridsbåt 90E som övervakningsbåtar. Sjöräddningssällskapet har från 2000 och framåt satt in 16 exemplar, som har lånats ut av Försvarsmakten. Bilden visar stridsbåt 90E 127. Den ingår numera i Veteranflottiljen på Gålö. Bild: Wikipedia. Fakta: Besättning ? Passagerare 10 I tjänst 1991 - Deplacement 7.200 kg Beväpning ? Längd 11,9 m Bredd 2,9 m Djupgående 0,7 m Motor 1 x Scania V8-Diesel 625hk (drivs med vattenjet-strålar) Fart: 42 knop Antal 52 (ursprungligen)

Stridsbåt 90H

Stridsbåt 90H är en fartygsmodell som används av svenska marinen för förflyttning av trupp och materiel, och av Amfibiekåren för strid i skärgården. Stridsbåt 90H (H står för halv pluton) tar 18 fullt utrustade soldater. Båten finns även i versionen 90HS, där S står för skydd. 90HS är splitter- och NBC- skyddad. Både 90H och 90E är grundgående snabba fartyg och gör omkring 40 knop som väl lämpar sig för strid i skärgård eller floddeltan. Stridsbåt 90H kan utrustas med två 12,7 mm kulsprutor i fören (avfyras från förarplatsen), en 12,7 mm kulspruta alternativt en granatspruta i ringlavetten på mellandäcket (avfyras av skytt på däck) samt minor och amfibiebataljonens kontrollerbara minsystem M9, alternativt sjunkbomber. Stridsbåt 90H har aluminiumskrov och dubbla vattenjetmotorer. Bestyckningen består normalt av tre tunga kulsprutor, men kan även innefatta granatspruta samt räls för fällning av minor och sjunkbomber. Stridsbåt 90H utvecklades vid Dockstavarvet. Fartygen har genomgått livstidsförlängning där bland annat motorerna ersatts med nya efter 30 års tjänstgöring. Stridsbåt 90H ersatte de äldre trupptransportbåtarna av 200-typ. Bilderna visar stridsbåt 90H 826 och 925. Bild: Wikipedia. Fakta: Besättning 3 eller 2 (båtchef, förare och mekaniker) Passagerare 18 I tjänst 1991 - Deplacement 13.300 kg (tom), 20.500 kg (max) Beväpning 3 × 12,7 mm ksp 88, 40 mm Granatspruta 92, 4 minor M9 Längd 15,9 m Bredd 3,8 m Djupgående 0,8 m Motor 2 x Scania DI 13 om 700hk vardera (drivs med vattenjet-strålar) Fart: 40 knop Antal 147 + 18

Stridsbåt 90HSM

Försvarets materielverk (FMV) beställde år 2017 18 nya stridsbåtar från Dockstavarvet. Dessa stridsbåtar är en vidareutveckling av den splitterskyddade Stridsbåt 90 HS-serien. Beteckningen på dessa båtar är Stridsbåt 90HSM (M:et står för moderniserad). 90HSM har fått en förnyad drivlina, Scania DSI13 V8 motorer på 900 hk vardera, förbättrat ballistiskt skydd och utrustas med med SAAB:s nya Vapenstation 02 ( Trackfire”). Som primärbeväpning kan Vapenstation 02 användas med Kulspruta 88 och Granatspruta 92 och som sekundärbeväpning med Kulspruta 58 . FMV överlämnade den första av Stridsbåt 90HSM till Marinen i oktober 2019. Bilden visar en stridsbåt 90HSM. Bild: Försvarets materielverk. Fakta: Besättning 3 eller 2 (båtchef, förare och mekaniker) Passagerare 18 I tjänst 2019 - Deplacement 18.000 kg (tom), 24.500 kg (max) Beväpning Ksp 88 12,7 mm och Grsp 92 Längd 16,3 m Bredd 3,8 m Djupgående 0,9 m Motor 2 x Scania Diesel DSI13 V8 om 900 hk vardera (drivs med vattenjet-strålar, S32 Mix flow) Fart: 45 knop Antal 18

Varianter av stridsbåt 90

Det finns ett antal varianter av stridsbåt 90: Stridsbåt 90L Ledning: Strb 90L är bataljonsledningsbåtar. De har i passagerarutrymmet telesystem och datorer. Man känner igen 90L på de många antennerna och masterna. Strb 90L använder fristående generatorer för drivning av all extrautrustning. Stridsbåt 904KL kompaniledning: Strb 90KL är en kompaniledningsbåt. De är tillfälligt ändrade Strb 90H där man då monterar in utrustning som bord, skåp, sambandsutrustning och antenner. Denna procedur verkställs på ett antal timmar. Strb 90KL används som stabsbåt för kompanichef och kompanistab av Amfibiekompaniet, Granatkastarkompaniet och Kustjägarkompanierna. Stridsbåt 90HS Skyddad: Strb 90HS är en variant utrustad med ballistiskt skydd och är avsedd att användas på internationella uppdrag. marinen har 27 Strb 90HS. Bepansringen består av 38 mm skottsäkert glas på alla rutor, 20 mm polyethylen på däck samt en 6 mm pansarplåt på akterspegeln. Stridsbåt 90H Polis: Försvarsmakten har lånat ut ett antal Stridsbåt 90H till svenska Polisen. Det finns även en särskild polisversion av stridsbåt 90H. . Stridsbåt 90H Polis som den betcknas har 2 st kojplatser samt pentry, arbetsbord med dator och soffgrupp i främre delen av transportutrymmet. Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen har ett antal stridsbåt 90E. Den Internationella beteckningen på stidsbåt 90 är Combat Boat 90 (CB 90). Stridsbåt 90 har exporterats till en del andra länder, bl.a. Norge, Mexiko och Malaysia.

Bilder stridsbåt 90

Stridsbåt 90H, 911. Bild: Wikipedia
Stridsbåt 90H. Två av stridsbåtens ksp 88 12,7 mm i båtens för. Bild: Wikipedia.
Polisens version av stridsbåt 90H. Polisbåt 39-9970. Bild: Wikipedia.
Kustbevakningens version av stridsbåt 90E. KBV 414 utanför Lidingö. Bild: Wikipedia.
Sjöräddningssällskapets version av stridsbåt 90E. Sjöräddningssällskapets båt Österskär. Bild: Wikipedia. .

Transportbåt Större - 200 serien

Transportbåt Större (TpbS), allmänt kallad 200-båt, var ett fartyg som användes av den svenska Marinen för transport trupp och materiel i kustnära uppdrag. Båten kan bära 40 stridsutrustade soldater och har stävportar för landstigning. Hastigheten uppgår till 20 knop. Namnet 200-båt kommer från de tresiffriga nummer som börjar med 2 som är målade på alla 200-båtar. Båten är huvudsakligen tänkt för transport och landstigningar men inte för strid. 200-båtarna byggdes mellan 1960-1987. Skrovet är av stål och båten kan köras upp en bit på land eftersom det är förstärkt i fören. 200-båtarna drivs med propellrar. Marinens 200-båtar ersattes under 1990-talet av Stridsbåt 90H och Stridsbåt 90E. Fakta: Besättning 3 eller 4 (båtchef, förare och mekaniker) Passagerare 40 + 4 ton last I tjänst 1960 - 199? Deplacement 31.000 kg Beväpning 3 st Ksp 58, 20 mm Oerlikon, minor. Längd 21,5 m Bredd 4,2 m Djupgående 1,2 m Motor 3 Scania motorer om vardera 300hk alt. 2 Volvo Penta om vardera 450hk. Fart: 20 knop Antal ?? Bilden nedan visar 2 st 200-båtar (208 och 223) vid Kungsholms fort, Karlskrona i juli 2006. Bild: Wikipedia.