Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-10-17

Kungliga Södermanlands Regemente

Malma hed, Karta över Malma hed, Mathållning på heden, Sjukvård, Tjänstgöring, Mötesplatser före 1774, Kompanibilder 1863

Utbildning av värnpliktiga på Malma hed 1902 – 1921

Parallellt med indelningsverket fanns under 1800-talet ett tidigt värnpliktssystem kallat Beväringen. Både indelningsverket och beväringen avskaffades 1901 och ersattes med allmän värnplikt. De första värnpliktiga i det nya systemet ryckte in våren 1902.

Längre utbildningstider

Den allmänna värnplikten innebar också längre och sammanhängande utbildningstider, vilket också inkluderade vintertid. Detta ställde krav på bättre förläggningar. För varje regemente utsågs en stad i landskapet där regementet stationerades. I dessa städer började man nu uppföra kaserner för de värnpliktiga. Innan dessa kaserner var byggda fick man rusta upp de förläggningar som fanns vid respektive regementes övningshedar. Kaserneringsprogrammet var mycket omfattande och det fanns inte den byggkapacitet som behövdes för att snabbt bygga kasernerna. Det tog dock en bra bit in på 1920-talet innan alla regementen var förlagda i kaserner. Södermanlands regemente, till exempel, flyttade in i kaserner i Strängnäs först 1921. Utbildningstiden för en soldat i linjetjänst ökades till 240 dagar i den allmänna värnplikten. År 1914, inför första världskriget, utökades övningstiden till 340 dagar (250 dagars grundutbildning plus 3 x 30 dagars repetitionsövningar) för infanteriet. Utbildningstiden i beväringen var från 1885 42 dagar fördelade på två år men under slutet av 1800-talet ökades den till 90 dagar. Beväringarna utbildades på tillsammans med de indelta soldaterna på övningshedarna under sommarmånaderna. På Malma hed trängdes de indelta knektarna med regementets beväringar och tillsammans kunde styrkan under sommaren uppgå till över 2.000 man på Malma hed. Södermanlands regemente skulle förläggas till Strängnäs med byggnationen av regementes kaserner påbörjades först 1916. År 1921 stod tillräckligt många kaserner och förvaltningsbyggnader klara i Strängnäs för att regementet skulle kunna flytta in.

Utbildning av värnpliktiga på Malma hed enbart under sommaren

I och med att de värnpliktiga skulle utbildas under betydligt längre tid än beväringarna, 240 dagar i början och från 1914 hela 340 dagar så krävdes betydligt bättre förläggningar vintertid än vad lägerhyddorna på Malma hed kunder erbjuda. De var inte byggda för vinterbruk. Detta innebar att regementets värnpliktiga enbart kunde utbildas på Malma hed under sommarhalvåret (mitten av april – mitten av oktober). Under vinterhalvåret var utbildningen av regementets värnpliktiga förlagd till andra förband, exempelvis hos Livregementets grenadjärer, I3, i Örebro vars kaserner stod klara tidigt. Ytterligare ett förband som användes vintertid för regementets värnpliktiga var Västmanlands regemente, I18, i Västerås. Under vinterhalvåret var Malma hed öde och övergiven förutom en förråds- och vaktstyrka på 2 underbefäl och 12 man. Bilden till höger visar värnpliktiga vid 8:e kompaniet, Södermanlands regemente, på Malma hed under sommaren 1913. Soldaterna i mörk uniform bär m/1886 medan de i grå uniform bär m/1910. Foto: Arsenalen Bildarkivet 2017. Läs mer om ett mönstringsmöte och värnpliktsutbildning 1903 Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-10-17

Kungliga Södermanlands

Regemente

Malma hed, Karta över Malma hed, Mathållning på heden, Sjukvård, Tjänstgöring, Mötesplatser före 1774, Kompanibilder 1863

Utbildning av värnpliktiga på

Malma hed 1902 – 1921

Parallellt med indelningsverket fanns under 1800- talet ett tidigt värnpliktssystem kallat Beväringen. Både indelningsverket och beväringen avskaffades 1901 och ersattes med allmän värnplikt. De första värnpliktiga i det nya systemet ryckte in våren 1902.

Längre utbildningstider

Den allmänna värnplikten innebar också längre och sammanhängande utbildningstider, vilket också inkluderade vintertid. Detta ställde krav på bättre förläggningar. För varje regemente utsågs en stad i landskapet där regementet stationerades. I dessa städer började man nu uppföra kaserner för de värnpliktiga. Innan dessa kaserner var byggda fick man rusta upp de förläggningar som fanns vid respektive regementes övningshedar. Kaserneringsprogrammet var mycket omfattande och det fanns inte den byggkapacitet som behövdes för att snabbt bygga kasernerna. Det tog dock en bra bit in på 1920-talet innan alla regementen var förlagda i kaserner. Södermanlands regemente, till exempel, flyttade in i kaserner i Strängnäs först 1921. Utbildningstiden för en soldat i linjetjänst ökades till 240 dagar i den allmänna värnplikten. År 1914, inför första världskriget, utökades övningstiden till 340 dagar (250 dagars grundutbildning plus 3 x 30 dagars repetitionsövningar) för infanteriet. Utbildningstiden i beväringen var från 1885 42 dagar fördelade på två år men under slutet av 1800- talet ökades den till 90 dagar. Beväringarna utbildades på tillsammans med de indelta soldaterna på övningshedarna under sommarmånaderna. På Malma hed trängdes de indelta knektarna med regementets beväringar och tillsammans kunde styrkan under sommaren uppgå till över 2.000 man på Malma hed. Södermanlands regemente skulle förläggas till Strängnäs med byggnationen av regementes kaserner påbörjades först 1916. År 1921 stod tillräckligt många kaserner och förvaltningsbyggnader klara i Strängnäs för att regementet skulle kunna flytta in.

Utbildning av värnpliktiga på Malma hed

enbart under sommaren

I och med att de värnpliktiga skulle utbildas under betydligt längre tid än beväringarna, 240 dagar i början och från 1914 hela 340 dagar så krävdes betydligt bättre förläggningar vintertid än vad lägerhyddorna på Malma hed kunder erbjuda. De var inte byggda för vinterbruk. Detta innebar att regementets värnpliktiga enbart kunde utbildas på Malma hed under sommarhalvåret (mitten av april – mitten av oktober). Under vinterhalvåret var utbildningen av regementets värnpliktiga förlagd till andra förband, exempelvis hos Livregementets grenadjärer, I3, i Örebro vars kaserner stod klara tidigt. Ytterligare ett förband som användes vintertid för regementets värnpliktiga var Västmanlands regemente, I18, i Västerås. Under vinterhalvåret var Malma hed öde och övergiven förutom en förråds- och vaktstyrka på 2 underbefäl och 12 man. Bilden till höger visar värnpliktiga vid 8:e kompaniet, Södermanlands regemente, på Malma hed under sommaren 1913. Soldaterna i mörk uniform bär m/1886 medan de i grå uniform bär m/1910. Foto: Arsenalen Bildarkivet 2017. Läs mer om ett mönstringsmöte och värnpliktsutbildning 1903 Överst på sidan