Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-10-17

Kungliga Södermanlands Regemente

Regemetets mötesplatser

Södermanlands regementes generalmönsterrullor

Nedan finns en förteckning över de generalmönsterrullor som finns för Södermanlands regemente. De finns online hos Arkiv Digital och SVAR samt att låna på Krigsarkivet. Volym 130-169 ur serien Generalmönsterrullor (SE/KrA/0023).
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Källa: Arkiv Digital. Överst på sidan

Södermalands regementes mötesplatser

Södermanlands regemente fick en permanent övningshed 1774, Malma hed. Detta var relativt sent jämfört med andra regementen. Före 1774 hade regementet haft sina möten på en stor mängd platser i landskapet. Från 1774 har regementet dock haft sina möten på Malma hed. Bilden nedan visar de olika platserna som regementet haft sina generalmönstringar på.
Bilden ovan: Utställningen Soldaten & torpet, Arsenalen. Foto Hans Högman, 2016.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-10-17

Kungliga Södermanlands

Regemente

Regemetets mötesplatser

Södermanlands regementes

generalmönsterrullor

Nedan finns en förteckning över de generalmönsterrullor som finns för Södermanlands regemente. De finns online hos Arkiv Digital och SVAR samt att låna på Krigsarkivet. Volym 130-169 ur serien Generalmönsterrullor (SE/KrA/0023).
Källa: Arkiv Digital. Överst på sidan

Södermalands regementes

mötesplatser

Södermanlands regemente fick en permanent övningshed 1774, Malma hed. Detta var relativt sent jämfört med andra regementen. Före 1774 hade regementet haft sina möten på en stor mängd platser i landskapet. Från 1774 har regementet dock haft sina möten på Malma hed. Bilden nedan visar de olika platserna som regementet haft sina generalmönstringar på.
Bilden ovan: Utställningen Soldaten & torpet, Arsenalen. Foto Hans Högman, 2016.